Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Hannibal Sehesteds gate 15

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 719a

Løpenummer i 1901 matrikkel: 534

Matrikkelnummer: 858a1b

Gårds og bruksnummer: 66/445

 

Foto: SW 20. mars 2005
 
  Foto: SW 31. mai 2022

 

* 2022

 

* 2011

 

* 2010

 

* 1981

 

* 1977

 

* 1966

 

* 1952

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 8/8 1952, fra Marie Nordgaard til sønn Kristian Nordgaard, f. 22/6 1920, på d.e. for kr. 18000,-, inneh. best. om fri bolig for selgeren for resten av livstiden, verdien herav kr. 2000,- Dbf: 13/8 1952 Grbf: 15/8 1952.

 

 

* 1951

 

* 1950

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede på denne adressen:

 

* 1941

 

* 1939

 

* 1937

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Jakobsen  Dagny Henriette
1895
g.m. reiseeffektarbeider Hannibal Sehesteds gate 15
Johannesen, / Johansen Johanne Marie 
1900
bokbinnerske Hannibal Sehesteds gate 15
Johannesen, / Johansen John
1898
skotøiarbeider Hannibal Sehesteds gate 15
Johannesen, / Johansen Karen
1896
knekkebrødarbeider Hannibal Sehesteds gate 15
Johannesen, / Johansen Karen Marie
1867
enkefrue Hannibal Sehesteds gate 15
Nordgaard Kristian August
1869
snekker Hannibal Sehesteds gate 15
Johannesen, / Johansen Margit 
1895
knekkebrødarbeider Hannibal Sehesteds gate 15
Nordgaard Marie Othilie
1876
g.m. snekker Hannibal Sehesteds gate 15
Nordgaard Sverre Henry
1900
løsarbeider Hannibal Sehesteds gate 15
Nordgaard Torleif Asbjørn
1898
lokomotivfyrbøter Hannibal Sehesteds gate 15
Jakobsen  Vilhelm
1893
reiseeffektarbeider Hannibal Sehesteds gate 15

 

 

* 1920

Går vi til folketellinga i 1920 finner vi tjuetre personer, fordelt på fire leiligheter, på matrikkelen. En av disse har ikke fast bosted på denne adressen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Kristian August Norgaard

01

1869-04-13

Frhald

-

hp

g

Bygningssnekker.

002 Marie Otilie Norgaard

01

1876-07-24

Idd Østf.

-

hu

g

Husmor.

003 Margit Kristine Norgaard

01

1896-02-09

Fredrikshald

-

d

ug

Kassererske.

004 Anders Martin Norgaard

01

1903-04-14

Fredrikshald

-

s

ug

Mekaniker.

005 Anna Marie Norgaard

01

1910-07-23

Fredrikshald

-

d

ug

Skoleelev.

006 Gudrun Alette Norgaard

01

1913-04-26

Fredrikshald

-

d

ug

Skoleelev.

007 Ruth Ingeborg Norgaard

01

1915-12-05

Fredrikshald

-

d

ug

Barn.

008 Kristian August Norgaard

01

1920-06-22

Fredrikshald

-

s

ug

Barn.

009 Thorleif Asbjørn Norgaard

01

1898-03-27

Idd Østf.

-

s

ug

Jernbane fyrbøter.

001 Johan Jensen Rød

02

1870-02-22

Idd Østf.

-

hp

g

Ceolosearbeider.

002 Alma Jensen Rød

02

1879-11-24

Sverge

-

hu

g

Hus mor.

003 Ingvald Jensen Rød

02

1905-07-03

Idd

-

s

ug

Gaar paa skole.

004 Arthur Jensen Rød

02

1907-03-05

Idd Østf.

-

s

ug

Gaar paa skole.

001 Vilhelm Marenius Jacobsen

03

1893-09-08

Fredrikshald

-

hp

g

Reis effektarbeider.

002 Dagny Henryette Jacobsen

03

1895-01-11

Kristiania

-

hu

g

Hus mor.

003 Ingrid Dorthea Jacobsen

03

1915-08-14

Fredrikshald

-

d

-

-

004 Rolf Oskar Jacobsen

03

1918-07-09

Fredrikshald

-

s

ug

-

005 Edith Marie Jacobsen

03

1920-02-08

Fredrikshald

-

d

ug

-

001 Karen Marie Johannesen

04

1867-04-17

Fredrikshald

-

hp

e

Enke efter avdøde stuerarbeider Martin Johannesen. Husmor for barn.

002 Margit Johannesen

04

1894-09-23

Fredrikshald

-

d

ug

Knækkebrød, arbeiderske.

003 Karen Johannesen

04

1895-09-30

Fredrikshald

-

d

ug

Knækkebrødarbeiderske.

004 John Johannesen

04

1898-09-15

Fredrikshald

-

s

ug

Skotøiarbeider.

005 Johanne Marie Johannesen

04

1900-05-13

Fredrikshald

-

d

ug

Bokbinderske.

 

 

* 1910

I folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på en etasje med fire boenheter.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg to rom og kjøkken kr 14 pr mnd eget hus              

001 Kristian Norgaard

01

1869-04-13

Fredrikshald

b

hf

g

Bygningsnedker

002 Marie Norgaard

01

1876-07-24

Id

b

hm

g

Hustru

003 Margit Norgaard

01

1896-02-09

Fredrikshald

b

d

-

Datter

004 Torleif Norgaard

01

1898-03-26

Fredrikshald

b

s

-

Søn

005 Sverre Norgaard

01

1900-04-17

Fredrikshald

b

s

-

Søn

006 Martin Norgaard

01

1903-04-14

Fredrikshald

b

s

-

Søn

007 Ingeborg Norgaard

01

1906-05-03

Fredrikshald

b

d

-

Datter

008 Anna Norgaard

01

1910-07-23

Fredrikshald

b

d

-

Datter

1.etg to rom og kjøkken kr 14 pr mnd              

001 Hans Hansen

02

1854-05-02

Rokke

b

hf

g

Høvleriarbeider

002 Elise Marie Hansen

02

1848-06-01

Id

b

hm

g

Hustru

Et kvistværelse og delt kjøkken kr 6 pr mnd              

001 Kristine Marie Pettersen

03

1857-01-01

Sverje

b

hm

e

Husmor fors. av nr 2

002 Frantz Teodor Pettersen

03

1887-08-01

Fredrikshald

b

s

ug

Graastein Arbeider

003 Anna Helene Pettersen

03

1890-12-09

Fredrikshald

b

d

ug

Fabrikarbeiderske (Fyrstikfabrik)

Et kvistværelse og delt kjøkken kr 6 pr mnd              

001 Karl Apelskog

04

1862-01-27

Fredrikshald

b

hf

g

Høvleriarbeider

002 Amalie Apelskog

04

1854-07-10

Aremark

b

hm

g

Husmor

003 Anette Apelskog

04

1893-02-28

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

 

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøte til snekker Kristian Norgaard for kr. 4100,00 dat 8/2 11 (Ifølge maalebrev av 29/11 1907 indeholder tomten 263 m²) Auktionen afholdt 30/5 1904 tinglyst 10 februar 1911.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Mathilde
1859
fabrikpige
Bergstrøm  Andrea Math. Olsen
1876
fabrikpige
Hansen Karl Alfred
1873
stenarbeider
Lie Olaus
1867
bager
Lie Otilie Josefine
1872
g.m. bager
Thoresen Anna 
1822
enke
Thoresen Thor
1822
gjørtler

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nils Stubs Gade / Dyrendalstrædet Bager O. T. Lie 4.500 4.600  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på en etasje med fem boenheter.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg ett rom og delt kjøkken              

001 Karl Alfred Hans.

01

1876

Sverige

b

hf

g

Stenhugger

002 Matilda Hans.

01

1870

Sverige

b

hm

g

Husgjerning

003 Hilda Marie Hans.

01

1897

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

1.etg ett rom og delt kjøkken              

001 Kristian Ols.

02

1830

Berg Sm

b

hf

g

Tømmerhugger

002 Anne Kristine Ols.

02

1837

Thune Sm

b

hm

g

Hustru

1.etg ett rom og delt kjøkken              

001 Charlote Lars.

03

1856

Borge Sm

b

hm

e

Vaskekone

002 Hanna M. Lars.

03

1892

Sponviken Sm

b

d

ug

-

003 Petra B. Lars.

03

1894

Sponviken Sm

b

d

ug

-

1.etg ett rom og delt kjøkken              

001 Anna Thors.

04

1831

Sverige

b

hm

e

Lidt hjælp af fattigvæsenet. Underholdes af barna

to kivstværelser og kjøkken              

001 Anne Dorthea Ols.

05

1848

Asak i Berg Sm

b

hm

g

Husgjerning

002 Andrea Bergstrøm

05

1874

Torpedalen Ak

b

d

ug

arbeider paa Gardinfabriken

003 Anders Kristian Ols.

05

1880

Tistedalen Sm

b

s

ug

Malersvend

004 Harald Bernhard Ols.

05

1882

Tistedalen Sm

b

s

ug

Malersvend

 

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra O.T.Lie som eier af mno. 858a1, om at han ønsker sin eiendom delt og delene givet hvert sit nummer i panteregisteret i det der paa eiendommen er opført 2 bygnigner de har faaet Lbn. 719 og 723 - indeholder forøvrig bygningernes beligenhed og brandtaxtbeløb. Nærværende eiendom er Lbn. 719. den anden beholder mno. 858a1 Dat. 18 okt thinglæst 22 novbr. 98

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nils Stubs Gade og Peder Normans Gade Arbeidsm. Jens Thoresen 12.000 7.000 E: matrikkel 858a1 var da ikke delt.

 

 

 

Sist oppdatert 09.01.2023 13:29