Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Hannibal Sehesteds gate 12

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: del av 724

Løpenummer i 1901 matrikkel: 532

Matrikkelnummer: 388c

Gårds og bruksnumme: 66/135

 

Foto:

 

* 2005

 

* 2001

 

* 1981

 

* 1961

 

* 1945

 

* 1943

Utdrag fra panteregister:

Skjøte dat. 11/5-43 (med kjøpekontr. dat. 8/4-43) til Olaf Skundberg f. 25/5-92 på d.e. og mtr. nr. 858a4 for kr. 14.000,- Kjøperen har plikt til å beholde i sin tjeneste de no ansatte arbeidere i minst 6 mnd..

 

* 1926

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det ikke registrert noen beboelse i Hannibal Sehesteds gate 12.

 

* 1919

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra O.Axelsson og Alfred Andersen til a/s Fredrikshalds Dampvaskeri for 7500,- kr. dat. 10 mai 1915.

 

 

* 1914

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra vognmand J. Brynildsen til O. Axelson paa førstnævntes 1/3 part for kr. 2433,33, dat. 6/11-11

 

* 1908

Utdrag fra panteregister:

Attest fra Idde og Marker Skifteret om at Anton G. Larsens Enke Mathilde Larsen hensidder i Uskifte, dat 21/12-08

Skjøte fra Anton G. Larsens Enke Mathilde Larsen til Vogmand J. Brynildsen, Kusk O. Axelsson og Hjulmager Alfred Andersen for 6500 Kroner, dat 22/12 08 (Ifl. Maalebrev af 11/2 09 undeh. Tomten 321 m²)

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Kristiansen Anne Kristine
1861
g.m. konditor
Kristiansen Johan Magnus 
1852
konditor

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Dyrendalstrædet Vognmand Anton G. Larsen 5.000 7.200  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert et våningshus på to etasjer og en smie på eiendommen-

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken          

Mathilde Lars.(kvinne)

1847

Id Sm

hm g Husmor

Fredrikshald: Dyrendalstrædet

1900

Ingeborg Lars.(kvinne)

1888

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Dyrendalstrædet

1900

Alma Lars.(kvinne)

1885

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Dyrendalstrædet

1900

Anton Lars. Eng(mann)

1843

Tistedalen Sm

hf g Vognmand

Fredrikshald: Dyrendalstrædet

1900

Hans Lars.(mann)

1878

Fredrikshald kjøpstad

s ug Kusk

Fredrikshald: Dyrendalstrædet

1900

Mads Eng(mann)

1880

Fredrikshald kjøpstad

s ug Pudser

Fredrikshald: Dyrendalstrædet

1900

Karl Halvors.(mann)

1833

Fredrikshald kjøpstad

tj ug Gaardsgut

Fredrikshald: Dyrendalstrædet

1900

Forhus 2.etg to rom og kjøkken.          

Karl Johan Kristians.(mann)

1890

Moss Sm

s ug

Fredrikshald: Dyrendalstrædet

1900

Tora Kristine Kristians.(kvinne)

1880

Id Sm

d ug Naatlerske

Fredrikshald: Dyrendalstrædet

1900

Harald Marenius Kristians.(mann)

1885

Enningedalen Sm

s ug Fabrikarbeider

Fredrikshald: Dyrendalstrædet

1900

Adolf K. Kristians.(mann)

1888

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Dyrendalstrædet

1900

Jakob Bernhardt Kristians.(mann)

1892

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Dyrendalstrædet

1900

Ragnhild Helene Kristians.(kvinne)

1897

F

d ug

Fredrikshald: Dyrendalstrædet

1900

Borghild Johanne Kristians.(kvinne)

1900-08-15

F

d ug

Fredrikshald: Dyrendalstrædet

1900

Joh. M. Kristians.(mann)

1852

Skedsmo Ak

hf g Konduktør

Fredrikshald: Dyrendalstrædet

1900

Anna Kristine Kristians.(kvinne)

1861

Hobøl Sm

hm g husmor

Fredrikshald: Dyrendalstrædet

1900

Margit Kaspara Kristians.(kvinne)

1894

F

d ug

Fredrikshald: Dyrendalstrædet

1900

 

 

* 1891

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Anton Johannesen til Vogmand Anton G. Larsen for 4750 Kr, dat 20/6-91

 

Ved folketellinga i 1891 bor det atten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Larsen(mann)

1872

Fredrikshald

Søn ug

Fhald.: Nils Stubs Gade

1891

Alma Mathilde Larsen(kvinne)

1884

Fredrikshald

Datter

Fhald.: Nils Stubs Gade

1891

Marte Ingeborg Larsen(kvinne)

1887

Fredrikshald

Datter

Fhald.: Nils Stubs Gade

1891

Klara Alvhilde Gulliksen(kvinne)

1876

Christiania

Datter

Fhald.: Nils Stubs Gade

1891

Sigrid Anna Otelie Gulliksen(kvinne)

1886

Christiania

Datter

Fhald.: Nils Stubs Gade

1891

Lars Marinius Larsen(mann)

1869

Berg Smaalenene

Søn ug

Fhald.: Nils Stubs Gade

1891

Andreas Larsen(mann)

1873

Fredrikshald

Søn ug

Fhald.: Nils Stubs Gade

1891

Hans Ludvig Larsen(mann)

1874

Fredrikshald

Søn ug

Fhald.: Nils Stubs Gade

1891

Mads Anton Larsen(mann)

1878

Fredrikshald

Søn

Fhald.: Nils Stubs Gade

1891

Jens Normann Larsen(mann)

1880

Fredrikshald

Søn

Fhald.: Nils Stubs Gade

1891

Anna Christiane Gulliksen(kvinne)

1849

Christiania

Hustru ug

Fhald.: Nils Stubs Gade

1891

Hilma Christine Gulliksen(kvinne)

1879

Christiania

Datter

Fhald.: Nils Stubs Gade

1891

Emma Johanne Gulliksen(kvinne)

1888

Fredrikshald

Datter

Fhald.: Nils Stubs Gade

1891

Anton Larsen(mann)

1843

Tistedalen

Familiens overhode g

Fhald.: Nils Stubs Gade

1891

Mathilde Larsen(kvinne)

1846

Id Smaalenene

Hustru g

Fhald.: Nils Stubs Gade

1891

Segvart Gulliksen(mann)

1846

Eidsvold

Familiens overhode g

Fhald.: Nils Stubs Gade

1891

Signe Christiane Gulliksen(kvinne)

1873

Christiania

Datter ug

Fhald.: Nils Stubs Gade

1891

Olaf Gustav Adolf Gulliksen(mann)

1882

Christiania

Søn

Fhald.: Nils Stubs Gade

1891

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Anders Johannesen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Otte Einar Christiansen(mann)

1872

Tune

Fredrikshald: !!

1885

Julie Fredrike Larsen(kvinne)

1857

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Ole Martin Olsen(mann)

1848

Tune Præsteg

Slagter

Fredrikshald: !!

1885

Christin Marie Olsen(kvinne)

1875

Onsø

Fredrikshald: !!

1885

Karl Eugen Olsen(mann)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Anton Julius Aas(mann)

1884

Drammen

Fredrikshald: !!

1885

Klara Elise Olsen(kvinne)

1877

Onsø

Fredrikshald: !!

1885

Inga Ottomine Olsen(kvinne)

1879

Rokke

Fredrikshald: !!

1885

Jenni Eveline Aas(kvinne)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Martin Syvderud(mann)

1860

Hof i Solør

Korporal

Fredrikshald: !!

1885

Eline Christiansen(kvinne)

1849

Tune

Fredrikshald: !!

1885

Oskar Marinius Olsen(mann)

1881

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Andreas Martinsen Aas(mann)

1855

Berg

Smed

Fredrikshald: !!

1885

Anne Marie Johansen(kvinne)

1866

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Erik Rustad(mann)

1855

Aamot

Korporal

Fredrikshald: !!

1885

 

* 1982

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Anton Johansen for Kr. 5350,00, dat 28/12-82

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af C.A. Pedersen og T.E. Pedersen til Smed Johan Falk paa en Tomt 45 Al 8 Tom dyb fra Nord tl Syd af Mn. 388, hvilken Tomt har faaet Mn. 388c. Den støder i en Afstand af 3Al til de paa Mn 388 byggede Udhuse hvilke 3 Al ikke maa bebygges. Mod Mr. 388d er Eieren av Mn. 388c berettiged til at sette Vinduer i Gavlen, dat 31 Juli Thinglæst 2 Septemb. 1879

 

Sist oppdatert 12.03.2023 14:49