Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Iddeveien 13

 

Gammelt løpenummer i 1901 matrikkel: 281b

Nytt løpenummer i 1901 matrikkel: 198

Matrikkelnummer: 116b

Gårds og bruksnummer: 160/226

 
Foto: Skjermdump fra Googel maps september 2020

 

* 2016

 

* 2006

 

* 2001

 

* 1998

 

* 1997

 

* 1988

 

* 1986

 

* 1981

 

* 1978

 

* 1969

 

* 1957

 

* 1950

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Iddeveien 13.

 

* 1939

 

* 1938

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 17/11-1938 fra Mariane Tørnros og før avdøde mann Fritz Waldemar Tørnros dødsbo v/ eiendomsmegler Reidar Olsen til Martin J. Andreassen født 2/7-1865 for kr 15000,00. Kartforretning avh. 31/8-1916 utvisende et areal stort 254 m². Dbf: 18/11 1938 Grbf 19/11 1938.

 

 

* 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Iversen Ingeborg Klara
1902
hushjelp Iddeveien 13
Johannesen, / Johansen Carl Eugen
1869
boktrykker Iddeveien 13
Johannesen, / Johansen Margit Eugenie
1898
syerske Iddeveien 13
Tørnros Frits Valdemar
1860
telefoninspektør Iddeveien 13
Tørnros Mariane
1862
g.m. telefoninspektør Iddeveien 13
Tørnros Thora Rosalie
1900
kontordame Iddeveien 13

 

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det to boenheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Fritz Valdemar Tørnros

01

1860-10-26

Malmø Sverige

-

hp

g

Telefoninspektør

002 !!

01

!!

-

-

-

-

-

003 Waldemar Tørnros

01

1888-12-05

Fr.hald

-

s

ug

Bokholder

004 Tora Rosalie Tørnros

01

1900-11-14

Fredrikshald

-

d

ug

Hjemme, husarbeide

005 Elsa Amalie Johanna Karlsson

01

1903-05-23

Skee, Sverige

-

tj

ug

Tjenestepike

001 Carl Eugen Johansen

02

1869-09-02

Fredrikshald

-

hp

e

Bogtrykker (eget trykkeri)

002 Ester Antonie Johansen

02

1892-07-31

Fredrikshald

-

d

ug

Sætterske

003 Solveig Randi Sofie Johansen

02

1898-03-09

Fredrikshald

-

d

ug

Husbestyrerinde v/ sin far

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje og et uthus på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Mellembygning 1.etg fem rom og kjøkken + et kvistværelse kr. 450 pr aar egen gaard              

001 Fritz Valdemar Tørnros

01

1860-10-26

Sverige

b

hf

g

Telefoninspektør

002 Mariane Tørnros

01

1862-12-12

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Elfride Henriette Tørnros

01

1885-02-26

Fredrikshald

b

d

ug

Telefonistinde

004 Valdemar Rasmus Tørnros

01

1888-12-05

Fredrikshald

b

s

ug

Kontorist Stenfirma

005 Fritz Markus Tørnros

01

1891-02-01

Fredrikshald

f

s

ug

Elektriker

006 Yngvar Johannes Tørnros

01

1894-06-28

Fredrikshald

b

s

ug

Gymnasiet

007 Thora Rosalie Tørnros

01

1900-11-14

Fredrikshald

b

d

ug

Forskoleelev

Forhus to kvistværelser og kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Josef Molkersrød

02

1879-02-07

Fredrikshald

b

hf

g

Stuerarbeider

002 Dagmar Molkersrød

02

1879-07-16

Sverige

b

hm

g

Husmor

003 William Molkersrød

02

1903.08@09.15

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

004 Ragnhild Molkersrød

02

1907-05-17

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

005 Margit Molkersrød

02

1909-08-13

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Johnsen Konstanse Mathea
1854
syerske
Molkesrød Johan
1876
bryggearbeider
Molkesrød Karen Marie 
1835
enke
Tørnros Fritz V.
1861
telefoninspektør
Tørnros Mariane 
1862
g.m. telefoninspektør

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Telefoninspektør Tørnros oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 7.000 kroner og var branntaksert til 8.210 kroner. Iddeveien hadde i 1901 ikke fått noe offisielt navn, og var kun kalt Veien til Id.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus og Udhus hvori, foruden vedboder, et mindre værkstedslokale". Bygningen er på en etasje og inneholder tre leiligheter.
Fem rom og kjøkken
Fritz Valdemar Tørnros m b hf g Telefoninspektør Fredrikshalds Telefonforening 1860 Sverige Baptistsamf
Mariane Tørnros k b hm g Husmoder 1862 Baptistsamf
Elfride Henriette Tørnros k b d ug Husgjerning 1885 Baptistsamf
Valdemar Rasmus Tørnros m b s ug Barn 1888 Baptistsamf
Fritz Markus Tørnros m b s ug Barn 1891 Baptistsamf
Yngvar Johannes Tørnros m b s ug Barn 1894 Baptistsamf
Thora Rosalie Tørnros k b d ug Barn 14.11.1900 Baptistsamf

To rom og kjøkken
Caren Molkesrød hm e Ingen 1835 Præstebakke Sm n Metodist
Olaf Molkesrød s ug Matros med Skib fra Sarpsborg 1869 Metodist
Johan Molkesrød s ug Bryggearbeider Saugbrugforening 1874 Metodist
Hanna Molkesrød d ug Kortevarehandel 1877 t n Metodist
Josef Molkesrød d!! ug Bryggearbeide Saugbrugsforening 1879 Metodist
August Molkesrød d!! ug Snedkerlærling hos Vestberg 1881 Metodist

Et kvistværelse
Konstance Mathea Johns. el ug Sypige 1846 Baptistsamf E: Fødselsår tilføyd av andre

 

* 1899

Auktionsskjøde til telefoninspektør F. Tørnros for kr. 5000,00 dat 10/11 99 - auk afh. 24/1 96 thinglæst 10 november 1899

 

* 1895

Tvangsauktion

Torsdag den 19 December førstk. Kl. 12 Middg afholdes efter Rkvisition fra Auditør Johannesen paa Fredrikshalds Kommunes Vegne Tvangsauktion paa Byfogedkontoret over Malermester Lars Borgs gaard Matr. Nr. 116 b i Elvegaden hersteds, pantsat ved hans Obligationer af 28de thinglæst 29 Marts 1892 til Joh. H. Langes Legat for Kr. 2000,00 og Legatet af 17 Mai 1864 for Kr. 1500,00, hvilke Obligationer ere misligholdte.

Fredrikshald Auktionsforvalterkontor 14 November 1895

Holtermann.

 

 

* 1894

 

* 1892

 

* 1891

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Grethe Thoresen til Malermester L.Borg paa en Anpart af Matr No 116, der er givet No 116b for 834 kr. dat 28/3 91 thinglæst 22 Mai 1891

Skrivelse fra P Pettersen som Eier af 117a og L. Borg som Eier af 116b om at de er blevne enige om af hver som Eiendom at udlægge 3 Alen til en 6 Alen bred Vei, der skal benyttes til fælles Indkjørsel dat 28/3 91

 

* 1878

Ved matrikkelen for Fredrikshald i 1878 var matrikkel 116 ikke delt. Tidligere historikk om eiendommen er derfor lagt under matrikkel 116a.


Sist oppdatert 07.03.2023 22:48