Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Iddeveien 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 278

Løpenummer i 1901 matrikkel: 193

Matrikkelnummer: 110b2

Gårds og bruksnummer: 160/216

 
Foto:

* 1965

* 1940

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 15/10-1940 fra Anton Olsen født 12/11-1891 og Karl Wilhelm Andreassen født 3/2-1895 til Halden kommune for kr. 2500,00. Dbf: 21/10 1940 Grbf: 22/10 1940.

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andreassen Einar Emil
5/7 1904
snekker Iddeveien 5
Andreassen Emma Kristine
1864
g.m. stenarbeider Iddeveien 5

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 bor det en familie på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Emma Kristine Andreasen

01

1864-01-02

Sverige

-

hp

s

husmor pf

002 Einar Emil Andreassen

01

1904-07-05

Fredrikshald

-

s

ug

snekkerlærling

003 Anders Gunnar Pettersen

01

1902-10-09

Sverige

-

l med full kost

ug

Reparatørlærling

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Ludv. Larsen til Karl Andreassen og blikkenslager Anton Olsen dat 20. juni 1918 1700 kr. Efter kartforetning av 31/8 1916 er tomten 72 m² tinglyst 12 juli 1918

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med to leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Andersen Nygaard(mann)

1868-06-25

Lommeland Sverige

Logerende ug Løsarbeider

Fredrikshald: Veien til Id

1910

Olaus Mathisen(mann)

1831-03-23

Schee Sverige

hf g Skreddermester

Fredrikshald: Veien til Id

1910

Britta Stina Nilsen(kvinne)

1835-03-05

Grenstasogn Akersbyen Sverige

hm e Skrabhandlerske

Fredrikshald: Veien til Id

1910

Kristine Mathisen(kvinne)

1835-05-21

Id

hm g Husgjærning

Fredrikshald: Veien til Id

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Anne Katrine
1830
enke
Fjeldbakken Brita Stina
1835
Handlende 

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Agent Ludvig Larsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 2.000 kr. Det var ikke registrert noen branntakst. Iddeveien hadde i 1901 ikke fått noe offisielt navn, og var kun kalt Veien til Id.

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus". Det var på eiendommen tre leieligheter og et verksted.
To rom og kjøkken
Ole Peter Christens. hf e Arbeider paa Fyrstikfabrikken Sliper Fabrikarbeider 1842 Esberg
x Andrias Augusts. !! Logerende Øl kjører Haldens Bryggeri 1860 Sverget
x Anton Eilerts. !! Logerende Propsarbeider 1865 Sverget
x Oskar Ols. !! Logerende Brygeriarbeider Haldens Bryggeri 1867 Sverget
Anna Bergstrøm !! Husholderske Husholderske hos O Christensen 1850 Sverget

ett rom og kjøkken
Christian Ols. hf g Spinhusarbeider 1820
Marie Ols. hm g Spinhusarbeider 1835 Id Sm

To rom og kjøkken
Gustav Peters. hf g Skomager i Hjemmet 1860 Dalsed Sverget Baptist
Sara Marie Peters. hm g Husmoder 1864 Frøskog Sveriget Baptist
Anna Marie Peters. d Barn 1890 Baptist
Hulda Peters. d Barn 1893 Baptist
Artur Peters. s Barn 1895 Baptist
Ruth Peters. d Barn 1897 Baptist
Alf Peters. s Barn 08.08.1899 Baptist E: Fødselsdato tilføyd av andre

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Skjøde paa d. eiend. fra Ole Andersens i uskiftet bo hensiddende enke Katharina Andersen til svigersønnen agent Ludv. Larsen for Kr. 1000 dat 2/4 d.a. ?? ?? påtegnede bevidnelser om at Ole Andersen er død og at hans enke - Katharina - hensidder i uskiftet bo med sine 2de eneste og myndige børns samtykke. thinglæst 5te april 1895.

 

* 1883

Utdrag fra panteregister for matrikkel 110b:

Skjøde fra Olaus Mathisen til Constabel Ole Andersen paa en særskild?? bebygget Andel. 224 kvadratalen for 800 Kr. dat 26/4 83 thinglæst 15 Mai 1883

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er eiendommen ikke splittet i flere matrikler og er da kun registrert som gård nr.110. Det var da to husholdninger på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Sykdom Merknad, person
Gunnild M Lars. Husmoder e 52 k Fhald
Johan M Lars. hendes Søn Matros ug 19 m Fhald
Axel Joakim Lars. hendes Søn Matros ug 17 m Fhald
Augusta Lars. hendes Datter ug 20 k Fhald døv fra sit 7de Aar

Fredrik Frostrøm Husfader Gjørtler g 57 m Sverige
Maren Ols. Frostrøm hans Kone g 47 k Fhald

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi følgende seks personer registrert i gård nr.110
Fornavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Halvor Hoff Huusbonde 53 Begge i første ægteskab Under toldbetient M
Magrethe Hansdtr Hans kone 50 Begge i første ægteskab K
Jens Hoff Deres søn 12 Ugift M
Martine Hoff Deres datter 14 Ugift K
Karen Hoff Deres datter 10 Ugift K
Jørgen Madsen Logerende 29 Ugift Matro M

 

Sist oppdatert 05.02.2023 10:36