Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Jacob Stuarts gate 1

Paulsens stiftelse

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 787

Løpenummer i 1901 matrikkel:556

Matrikkelnummer: 577

Gårds og bruksnummer: 66/172

 

Foto: SW 7.mars 2004

 

* 1996

 

 

* 1985

 

* 1984

 

* 1979

 

* 1973

 

* 1962

 

* 1959

 

* 1956

 

* 1952

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Jacob Stuarts gate 1.

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på to etasjer med fire boenheter. Som eier er det oppført Paulsens stiftelse.


 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
2.etg et rom og kjøkken bor på stiftelse              

001 Thea Fredrichsen

01

1846-01-04

Fredrikshald

b

hm %el%

ug

Legatunderstøttelse

2.etg et rom og kjøkken bor fri bolig              

001 Sina Johnsen

01

1832-09-10

Egersund

b

hm

e

Lever af Legater

002 Dorthea Svendsen

01

1852-06-12

Fredrikshald

mt

tj

e

Forskjelligt arbeide for andre

1.etg et rom og kjøkken frit Hus              

001 Elisabet Amundsen

01

1838-06-15

Id sogn

b

hm

e

legater

002 Amanda Amundsen

01

1867-07-26

Fredrikshald

b

d

ug

Pleier sin Mor og lit søm

1.etg et rom og kjøkken frit Hus              

001 Marthe Louvise Johansen

01

1847-09-12

Berg sogn

b

hm

e

haandarbeide med søm

002 Ruth Debora Johansen

01

1889-02-11

Fredrikshald

b

d

ug

butikdame v/ skotøiutsalg

 

 

*1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Jacob Stuarts Gade Christoffer Paulsens og Hustrus Stiftelse   6.650  

 

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på to etasjer som er eid av "Kristoffer Poulsens & hustruens stiftelse".

             
  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg et rom og kjøkken              

001 Marie Ols.

01

1837

Langesund Brb

b

hm

s

Off. understøttelse

1.etg et rom og kjøkken              

001 Henriette Hans.

02

1839

Bergs Sogn Smaalenene Sm

b

el

ug

Tjenestepige i husg

2.etg et rom og kjøkken              

001 Thea Fredericks.

03

1846

Fredrikshald kjøpstad*

b

el

ug

Haandarbeide Broderi & c.

2.etg et rom og kjøkken              

001 Karen Ingebrets.

04

1826

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

e

Priv. Pension & legater

002 Laura Ingebrets.

04

1853

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Haandarbeide Søm af slips & c.

 

 

* 1896

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi seks personer på eiendommen.

Audrine Olsen(kvinne)

1816

Eger, Buskerud

Familiens overhode e

Frhalds: Jacob Stuarts Gd.

1891

 

Thea Fredriksen(kvinne)

1847

Fredrikshald

Familiens overhode ug

Frhalds: Jacob Stuarts Gd.

1891

 

Kristine Karoline Andersen(kvinne)

1819

Fredrikshald

Familiens overhode ug

Frhalds: Jacob Stuarts Gd.

1891

 

Emilie Thomine Andersen(kvinne)

1822

Fredrikshald

Søster ug

Frhalds: Jacob Stuarts Gd.

1891

 

Wilhelmine Kathrine Holm(kvinne)

1851

Moss

Familiens overhode ug

Frhalds: Jacob Stuarts Gd.

1891

 

Laura Wilhelmine Andersen(kvinne)

1830

Fredrikshald

Søster ug

Frhalds: Jacob Stuarts Gd.

1891

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 bor det syv personer på eiendommen. Som eier er det da kun ført "stiftelsen".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Betty Fredriksen(kvinne)

1806

Soggendal

Enke

Fredrikshald: !!

1885

Anna Gunerius(kvinne)

1807

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Vilhelmine Kathrine Holm(kvinne)

1852

Moss

Sømmerske

Fredrikshald: !!

1885

Kristine Andersen(kvinne)

1819

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Laura Andersen(kvinne)

1828

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Dorothea Fredriksen(kvinne)

1848

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Vilhelmine Holm(kvinne)

1798

Danmark

Søm og Strikning

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Jacob Stuarts Gade Chr. Poulsens Stiftelse   7.360  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Paulsen stiftelse som eier av matrikkelen.

 

 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Betty Fredericksen

01

1806

Soggendahl

b

hm

e

Kjøbmand F. Frederiksens %Organists% Enke forsørges af Slægtninge

002 Thea Fredericksen

01

1847

Fr.hald

b

d

ug

Moderen

003 Wilhelmine Holm

02

1798

Apenrade Holsten

b

hm

e

Organists Holms Enke, Haandarbeide

004 Johanne Holm

02

1845

Drøbak

b

d

ug

Sømeske??

005 Bina Bøyesen

03

1803

F.hald

b

hm

ug

Milde gaver

006 Lina Larsen

03

1858

Søugøen?? pr Fr.hald

b

Tjenesp.

ug

Tjenesp.

007 Frederikke Frederiksen

03

1840

Fr.hald

b

Nr. 1's Datter

ug

Loserende?? hos No. 1 forsørges af Slægtninge

 

 

* 1871

Utdrag fra panteregister:

Testamente af 23.Febr. 1866 af Fru S.Paulsen, Post 3, hvorved hun efter sin død skjenker gaard MaN 577, til en Stiftelse kaldet "Christopher Poulsens og Hustrues Stiftelse", hvilken stilles under herverende Fattigkommissions Bestyrelse. Tinglyst 19 Descbr. 1871.

 

* 1866

Utdrag fra panteregister:

Testamente mellem ægtefolkene Christopher Paulsen og Hustru Sara født Bienfield, hvorefter den Længstlevende Fru S. Paulsen er Fællesboets eier m.m. Thinglæst 13.Febr. 1866

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Kjøbmand Christopher Paulsen paa Gaarden MaN. 577 (Auctionen afholdt 31. Juli 1833) dateret 8. og thinglæst 9. Juni 1865

 

Ser vi i folketellinga i 1865 er er det "styrmand A.Anderen" som har satt sin signatur på skjemaet.

           
  H.nr Alder/født Fødested FamiliestillingSivilstandYrke

001 Adolph Andersen

01

32

Tune Prgj.

Husfader

g

Styrmand Sømand

002 Anne Marie Andersen

01

26

Frederikshald

Kone

g

-

003 Emelie Adolphine Andersen

01

2

Frederikshald

Datter

ug

-

004 Pernille Jensen

02

65

-

-

ug

Spisevertinde. ingen Næringvei

005 Karn Bøiesen

03

82

Dramen

Madam

e

ingen Næringsvei

006 Josophine Bøiesen

03

63

Frederikshald

Dater Jomfru

ug

-

 

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi tre personer på matrikkel 577 som da lå i Kirke Gaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jens Olsen(mann)

1777

Logerer Ugift Gevorben soldat, friemand

Friderichshald: Kirke Gaden

1801

Johanne Henriksdatter(kvinne)

1745

Huusmoder Enke 2. gang Huusnæring

Friderichshald: Kirke Gaden

1801

Hans Hansen(mann)

1772

Logerer Ugift Hoboist ved syndenf. reg.

Friderichshald: Kirke Gaden

1801

 

 

 

Sist oppdatert 14.04.2022 12:45