Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Jacob Stuarts gate 7

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 789

Løpenummer i 1901 matrikkel: 553

Matrikkelnummer: 580

Gårds og bruksnummer: 66/175

 

Foto: SW 7. mars 2004

 

* 1999

 

* 1994

 

* 1990

 

* 1978

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Jacob Stuarts gate 7.

 

* 1943

Utdrag fra panteregister:

Makeskifteskjøte dat. 1/10-43 fra A.Gilstedt til sønnen Peder Gilstedt f. 15/11-05 på d.e. for kr 27.000,- A.Gilstedt skal så lenge han ønsker disponere 1ste etasje mot månedlig leie kr. 50,- Forkjøpsrett for Peder til sykkel og sportsforretningen og verkstedet. Ytterlige best. om beboelsesrett for A.Gilstedt. mnd.lig leil kr. 15,- efter å opphørt med forretningen. Dbf. 5/10-43 Gbf. 8/10-43

 

* 1926

 

* 1925

 

* 1921

 

* 1920

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra dyrlæge S.Birger Svendsen til vognfabrikant N.M.Larsen for Kr. 30000,- dat. 1 juli 1919 tinglyst 4.juli 1919.

 

Skjøte fra vognfabrikant N.M.Larsen til mekaniker A.Gilstedet for Kr. 24000,- paa d.e. til Jacob Stuartsgate liggende hovedbygning med tilstødende uthusbygning og gaaardsplads indtil en avstand av 2 1/2 m fra W.C og forøvrig i en avstand fra hovedbygningen at der blir levlig gaardsrum. Den parcel sælgeren beholder blir hefte fri. Ringeledninger og elektriske paneler medfølger i handelen samt at kjøper og sælger i fælleskap bekoster opført et delegjærde. Nærværende er betinget av at kjøperen faar ret til at anbringe en trap fra gaten til en butik som agtes indredet i 1ste etage. Dat. 6 september 1919. ( Iflg delingsforretning av 24/9-19 er det areal som skal tillegges matrnr. 579 142m2) Tinglyst 4 november 1919

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra kontorchef Axel Dahl til dyrlæge Birger Svendsen for 13000,- dat 16 okt. 15. Tinglyst 2 novbr. 1915.

 

* 1910

Utdrag fra panteregister:

Amtsbevilling av 5/4 1910 for malermester Thv.Petersens enke Marie Hansine Kristine Petersen til at sitte i uskiftet bo. Tinglyst 7. juni 1910

Skjøte fra fru Marie Carling til malermester Thv.Petersen og fra dennes enke Marie Petersen til kontorchef Aksel Dahl for kr. 13500.- dat. 19. mai 1910 (tomten indeholder iflg. kartforretning av 27/11-09 343 m2) tinglyst 7. juni 1910.

 

 

Folketellinga i 1910 har oppført et våningshus med to boenheter og et verksted. Verkstedet er oppført som et "syverksted"


 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling Sivilstand

 

Yrke

Forhus 1.etg fem rom og kjøkken kr 400 pr år huseier              

001 Axel Th. Dahl

01

1877-07-07

Barbu

b

hf

g

Reisende for Skofabrik

002 Magna Dahl

01

1875-06-07

Id

b

hm

g

Husgjerning

003 Bergliot Dahl

01

1900-09-04

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

004 Ola E. Dahl

01

1906-12-01

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

005 Tordis Dahl

01

1909-04-10

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

006 Konstanse Karlsen

01

1893-12-31

Berg Smaalen.

b

tj

ug

Husgjerning

Bakbygning 1.etg tre rom og kjøkken kr 17 pr mnd              

001 Emma Pauline Watvedt

01

1883-09-12

Degernes

b

hm %el%

ug

Syforretning

002 Marie Larsen

01

1886-12-06

Fredrikshald

b

-

ug

Syerske

003 Thora Jensen

01

1893-12-04

Fredrikshald

b

-

ug

Syerske

004 Hulda Persen

01

1892-10-16

Ømark

b

-

ug

Elev

005 Josefine Johansen

01

1888-08-02

Waløerne

b

-

ug

Elev

 

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

Amtsbevilling av 24. juni 1904 for malermester F.O. Carlings enke Marit Hansine Carling til at sitte i usk. bo.

 

*1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Jacob Stuarts Gade Malermester Carling 11.000 17.630  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våningshus på en etasje pluss "Sidebygninger, Udhus samt en 2 etage bagbygning" oppført på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg seks rom og kjøkken              

001 Frants Carling

01

1858

Sverige

b

hf

g

Malermester

002 Marie Carling

01

1857

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Husgjerning

003 Gunvald Carling

01

1885

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Malerlerling

004 Oscar Carling

01

1888

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Skoleelev

005 Bjarne Carling

01

1890

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Skoleelev

006 Ruth Carling

01

1891

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Skoleelev

007 Margit Carling

01

1896

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Intet

008 Marta Lars.

01

1883

Fredrikshald kjøpstad*

b

tj

ug

Husgjern

Bakbygning 1.etg ett rom og kjøkken              

001 Louise Nils.

02

1862

Berg Smaalenene Sm

b

el

ug

Strykejomfru

Bakbygning 2.etg tre rom og kjøkken              

001 Johan Chr. Andres.

03

1862

Tønsberg JL

b

hf

g

Bogbinder. Bestyrer af bogbinderi

002 Inga Andres.

03

1861

Nøterø JL

b

hm

g

Husgjerning

003 Ida Andres.

03

1887

Christiania

b

d

ug

Skolepige

004 Inga Andres.

03

1889

Christiania

b

d

ug

Skolepige

005 Aagot Andres.

03

1892

Christiania

b

d

ug

Skolepige

006 Oswald Andres.

03

1894

Christiania

b

s

ug

Intet

007 Gunvor Andres.

03

1898

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Intet

 

 

* 1895

Auktionsskjøde til malermester F.O.Carling p.d.eiend. for kr. 6705- Auktionen Afhodlt 8 octbr 1891 thinglæst 23 august 1895

 

* 1891

 

Ser vi i folketellinga i 1891 finner vi elleve personer på matrikkel 580.


H.nr

Alder/født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

001 Carl Ludvig Kjørboe

1830

Fredrikshald

Familiens overhode

e-mand

-

002 Svend Petter Andreas Kjørboe

1870

Fredrekshald

Søn

ug

-

003 Alma Augusta Kjørboe

1873

Fredrikshald

Datter

ug

-

004 Dagmar Cathinka Kjørboe

1874

Fredrikshald

Datter

ug

-

005 Jørgen Christian Winther

1859

Kjøbenhavn Danmark

Familiens overhode

g

-

006 Anna Emilie Bergitte Winther

1859

Kjøbenhavn Danmark

Hustru

g

-

007 Gerhardt Christian Winther

1883

Fredrikshald

Søn

-

-

008 Carl Sigurd Winther

1887

Fredrikshald

Søn

-

-

009 Signe Elisabet Winther

1890 juli

Fredrikshald

Datter

-

-

010 Petra Lindqvist

1853

Fredrikshald

Familiens overhode

ug

-

011 Valborg Lindqvist

1866

Fredrikshald

Konepagnan

ug

-

 

 

* 1889

 

* 1888

 

* 1886

 

* 1885

 

Folketellinga i 1885 oppgir Kjørboe som eier av en matrikkel som det da bor seksten personer på.

       
H.nr Alder/født Fødested Familiestilling Yrke

001 Charl Ludvig Kjørboe

1830

Frederikshald

-

Skomager

002 Sven Petter Andreas Kjørboe

1870

Frederikshald

-

-

003 Alma Augusta Kjørboe

1872

Frederikshald

-

-

004 Dagmar Hatinka Kjørboe

1874

Frederikshald

-

-

005 Josefine Oline Ottersen

1832

Huseby i Berg

-

-

006 Martha Jonsen

1863

Singleøen Valer

-

Tjenestepige

007 Lars August Hansen

1869

Rokke Berg

-

Læredreng

008 Karen Marie Syversen

1827

Idebaan på Id

Enke

-

009 Olava Natalie Syversen

1856

Faalkeset Id

Datter

-

010 Anders Marthin Syversen

1862

Faalkeset Id

Søn

Sømand

011 Gustav Julius Andersen

1855

Fredrikshald

-

Bankasistent

012 Hanna Andersen

1850

Hadeland

Hustru

-

013 Sigurd Joh. Andersen

1881

Fredrikshald

Barn

-

014 Margit Gustava Andersen

1882

Fredrikshald

Barn

-

015 Ferdinand Gustav Andersen

1885

Fredrikshald

Barn

-

016 Pauline Augusta Børresen

1866

Sponvigen Berg

-

Tjenestepige

 

 

* 1881

 

* 1880

Tvangsauktion

Mandag 7de Juni førstk. Kl. 11 Form. afholdes, efter Rekvisition af Prokurator Lyche paa Vedkommendes Vegne Tvangsauktion i Raadhuset hersteds over Gaard Matr.No. 580 paa nordre Fredrikshald, grundet paa Misligholdelse af Pantelaan.

Fredrikshalds Byfogedembede, 8de Mai 1880.

H.Johannesen,

kst.

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Jacob Stuarts Gade Skomager Kjørboe 5.500 10.280  

 

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi skomaker Kjørbo oppgitt som eier av matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 C. L. Kjørbo

01

1828

Fr.hald

b

hf

e

Skomagermester

002 Svend Petter Andreas Kjørbo

01

1870

Fr.hald

b

s

-

Ds. Søn

003 Alma Augusta Kjørbo

01

1872

Fr.hald

b

d

-

Ds. Datter

004 Dagmar Chatinka Kjørbo*

01

1874

Fr.hald

b

d

-

Ds. Datter

005 Karen Otersen

01

1832

Bergs Pr.

b

Husjomfru

ug

Husbestyrerinde

006 Johanne Marie Hansen

01

1856

Fr.hald

b

tj

ug

No. 1's Tjenestepige

 

 

* 1871

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Bøssemager E.Eriksen til Skomagermester Carl Ludvig Kjørbo paa Gaard Matr 580 med Grund og Tomt dateret 2. og thinglæst 4. August 1871

 

* 1865

Går vi til foletellinga i 1865 har Erik Eriksen satt sin signatur på skjemaet.

           
  H.nr Alder/født Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Erik Eriksen

01

50

Høland

-

g

Bøssemager

002 Sophie Eriksen

01

35

Frederikshald

Kone

g

-

003 Christian Eriksen

01

14

Frederikshald

Søn

ug

-

004 Fredrik Eriksen

01

9

Frederikshald

Søn

ug

-

005 Oskar Eriksen

01

6

Frederikshald

Søn

ug

-

006 Elvine Sophie Eriksen

01

12

Frederikshald

Datter

ug

-

007 Jens Brynildsen

01

20

Ide Sogn

-

ug

Bøssemager Læredreng

008 Karen Eriksen

01

28

Høland

-

ug

Tjenestepige

009 Wilhelmine Holm

02

66

Danmark

-

e

Skolelærerinde

010 Johanne Holm

02

20

Christiania

Opfostringsdatter

ug

-

 

 

* 1853

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Bøssemager Eriksen paa Gaard Matr. 580 (Auctionen afholdt 18 April 1843) thinglæst 2.August 1853

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor disse personene på matrikkel 580.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand Bosted

 

Knud Nedervold(mann)

1769

Huusbonde I 1ste ægteskab Guldsmed mester

Friderichshald: Kirke Gaden

1801

Elisabeth Olsdatter(kvinne)

1741

Hans hustrue I 1ste ægteskab

Friderichshald: Kirke Gaden

1801

Johan Ødman(mann)

1756

Tienestefolk Ugift Svend

Friderichshald: Kirke Gaden

1801

Bernt Adamsen(mann)

1721

Huusbonde I 1ste ægteskab Snedker mester

Friderichshald: Kirke Gaden

1801

Maren Berntsdatter(kvinne)

1768

Deres datter Ugift

Friderichshald: Kirke Gaden

1801

Helvig Johnsdatter(kvinne)

1761

Hans kone I 1ste ægteskab

Friderichshald: Kirke Gaden

1801

Olou Brynildsdatter(kvinne)

1776

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Kirke Gaden

1801

Johan Andreas Jahnsen(mann)

1750

Logerer Ugift Glormester

Friderichshald: Kirke Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 30.07.2022 22:55