Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Jernbanetorget 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 5 og 11

Løpenummer i 1901 matrikkel: 268

Matrikkelnummer: 48, 46 og 47

Gårds og bruksnummer: 160/148

 
 

 
Som bildene forteller så er det Grand Hotel som har holdt til på denne eiendommen de siste hundre årene.

 

* 1997

 

* 1986

 

* 1985

 

* 1957

 

* 1949

 

* 1947

Utdrag fra panteregister for matr. 46 og 47:

Hjemmelsbegjæring av 29/4-1947 til d.e. og mtr.nr. 48 fra avdøde Harald Knutsens arvinger: 1) Fru Frid Bugge Knutsen, 2) Frk Aud Mork Knutsen 3) Bjørn Mork Knutsen og 4) Harald Mork Knutsen. Eiend.d verdi er kr. 120.000,-

Ektepakt dat. 28/11-1947 mellom Bjørn Mork Knutsen og Bjørg Knutsen hvorved bl.a. best. at mannens 1/12 part i d.e. og mtr.nr. 48 skal være hans særeie.

 

* 1945

 

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene registrert på Jernbanetorget 1:

* 1936

Utdrag fra panteregister for matr. 48:

Skjøte fra fru Nicoline Schmid f. 22/1-1868 til hoteleier Harald Knutsen for kr. 120.000,- dat 9/10-36 på d.e. og matr. 46 & 47. Pantebok AI 9/10-36

Utdrag fra panteregister for matr. 46 og 47:

Skjøte fra fru Nicoline Schmid f. 22/1-1868 til hoteleier Harald Knutsen Kr for Kr 120000,- på d.e. og matrnr 48. - Dat 9/10-13 Pantebok AI

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Hansen Ragnfrid Elise
1901
stuepike Jernbanetorget 1
Larm Ester Marie
1903
stuepike Jernbanetorget 1
Lindberg Slema Margrethe
1897
stuepike Jernbanetorget 1
Moholt Leonora Eugenie
1896
kjøkkenhjelp Jernbanetorget 1
Nilssen Kate Nedland 
1903
kontordame Jernbanetorget 1
Schmis Nikoline
1868
hotelvertinne Jernbanetorget 1
Svendsen Dagny Azora
1900
spisesalsjomfru Jernbanetorget 1

 

 

* 1926

* 1923

Utdrag fra panteregister for matr. 48:

Skjøte fra direktør F.W. Johansen til fru Nicoline Schmid på d.e. og matr. no. 46 & 47, for Kr. 120.000,- Dat. 31/1-1923

Utdrag fra panteregister for matr. 46 og 47:

Skjøte fra direktør F. W. Johansen til fru Nicoline Schmid for Kr. 120.000,- på d e. og matr. no. 48. Dat 31/1-1923

 

* 1919

Utdrag fra panteregister for matr. 48:

Skjøte fra Fred. Olsen iflg fuldmagt til direktør F.W. Johansen for kr. 120000,- paa d.e. og matr. 46 og 47, dat. 5 april 1919 (iflg maalebrev av 20/11-16 er tomten 606 m²)

Utdrag fra panteregister for matr. 46 og 47:

Skjøte fra Fred. Olsen iflg. tl. fuldmgt. til direktør F. W. Johanesen for Kr. 120000,- paa d.e. og matrnr 48, dat 5 april 1919 (iflg. maalebrev er eiendommen 606 m²) av 20/11-16)

 

* 1911

Utdrag fra panteregister for matr. 48:

Fuldmagt fra A .Sandberg, hvorved Fredrik Olsen bemyndiges til paa hans vegne at utstede skjøt paa d.e. og matr. no 46 og 47. dat 11/4-11

Utdrag fra panteregister for matr. 46 og 47:

Fuldmagt fra A. Sandberg, hvorved Fredrik Olsen bemyndiges til paa hans vegne at utstede skjøte til fru Maria Olsen alt. andre paa d.e. og m. no. 48. dat. 11/4-11

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har som hustype registrert "Hotel" med sidebygning som "1 Alm. uthus og en tjenerbolig". Hotellet er på to etasjer og har "24 Gjesteværelser 1 spisesalon 1 Røgesalon". Tretten personer er hjemmehørende på matrikkelen, men det befinner seg tjuefem personer her på tellingstidspunktet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hjemmehørende          

Maria Charlotta Olsen(kvinne)

1856-12-31

Vestre Norland Mo Sogn Sverige

hm e Hoteldrift

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Ester Catrine Karlson(kvinne)

1893-10-10

Mo Sogn Sverige

Søsterdatter ug Kassereske v/ Hotel

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Margit Gundersen(kvinne)

1884-05-12

Kviteseid

tj ug Husjomfru

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Hilda Hansen(kvinne)

1886-10-01

Naferstad Sverige

tj ug Stuepige

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Einar Hansen(mann)

1891-11-22

Fredrikshald

tj ug Hotelgut

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Rolf Pettersen(mann)

1894-10-23

Fredrikshald

tj ug Hotelgut

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Dagny Annersen(kvinne)

1892-05-19

Id

tj ug Kokkepige

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Bolette Annersen(kvinne)

1891-03-05

Id

tj ug Mellempige

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Hildegard Jansen(kvinne)

1890-08-01

Strand Sverge

tj ug opvaskpige

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Angela Knudsen(kvinne)

1881-11-21

Fredrikstad

tj ug Spisesals Jomfru

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Elise Serine Bjørnsen(kvinne)

1883-03-30

Haugesund

tj ug Stuepige

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Anna Magnusen(kvinne)

1891-06-14

Berby Id

tj ug Vaskepige

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Carla Olsen(kvinne)

1891-04-03

Haarlanda Sverge

tj ug Vaskepige

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Tilreisende          

Erling Meier(mann)

1881-03-05

Kristiania

el ug Ingeniør Agent

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Reinhardt Pedersen(mann)

1883-02-25

Kristiania

el g Reisende

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

G. Rollefsen(mann)

1873-12-08

Larvik

el g Grosserer

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

T. H. Kleivdal(mann)

1865-06-10

Seim pr Bergen

el e Garvermester

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Johan S. Riegels(mann)

1848-11-23

Svendal

el g Ingeniør & reisende

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Amanuel Fischel(mann)

1870-03-05

Bruck

el g Grosserer

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Camillo Clausen(mann)

1869-09-14

Chr-ania

el g Reisende

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Petrus Peterson(mann)

1880-06-09

Aremark

el ug Trælasthandler

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Halfdan Moe(mann)

1882-07-13

Trondhjem

el g Handelsreisende

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Wilhelm Schjærve(mann)

1869-09-23

Tønsberg

el e Afdelingschef

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Th. Haslund(mann)

1849-11-27

Risør

el g Apotheker

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Lauritz Baltzersen(mann)

1856

Aas

el g Grosserer

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Thorvald Trogstad(mann)

1868-10-09

Toten

el g Handelsreisende

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Lingsom Helene
1875
kontordame
Nilsen Hilma
1872
stuepige
Nilsen Johanne Nathalie
1863
husjomfru
Pedersen Petra
1874
opvartningspige
Sandberg Anders
1863
hoteleier
Sandberg Karin 
1858
g.m. hoteleier
Wolff Hanna
1865
stupige

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Hotelvært A. Sandberg oppført som eier av matriklene 46, 47 og 48. Eiendommene var oppført med en felles skattetakst på 95.000 kroner. Branntaksten var registrert med 40.120 kroner for matrikkel 46 og 47 og med 16.000 kroner for matrikkel 48.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 finner vi matrikkel 46 og 47 oppgitt som en to etasjes bygning beregnet for "Hoteldrift". Det er registrert 40 rom og et kjøkken i bygningen. Det er registrert tretten fastboende og åtte tilreisende personer på eiendommen.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
A. Sandberg m hf g Hotelegare 1863 Sverige n s
Karin Sandberg k hm g H.M. 1858 Sverige n s
Gunhild Snersrud k Husjomfru ug H.J. 1875 Buskerud Norge n s
Hanna Wolf k Stupige ug T.J. 1865 Sverige n s
Emilie Seth k Stupige ug T.J. 1878 Sverige n s
Elise Svens. k Stupige ug T.J. 1877 Skien Norge n s
Milla Nilsson k Tjenestepige ug T.J. 1881 Sverige n s
Kristina Mild k Waskepige ug T.J. 1862 Sverige n s
Wendla Nordin k Waskepige ug T.J. 1881 Sverige n s
Henriette Jahns. k Stupige ug T.J. 1876 Nedre Romerike Norge n s
Kattarina Anders. k Kocke ug T.J. 1878 Sverige n s (fraværende - På Sygehuset)
Kristian Kristians. m b Hotelbud ug T.J. 1878 Id Sml n s
Karl Johans. m b Hotelbud ug T.J. 1884 t n s
K. Lundgren m g Lensman 1851 Sverige Sverige s (Midlertidig fast bopel Gustafsfors)
M. Lundgren k hm g H.M. 1855 Sverige Sverige s (Midlertidig fast bopel Gustafsfors)
P. A. Petters. m hf g Kontorchef Marmorforretn Chria 1849 Lyngøer Ned Norge n s (Midlertidig fast bopel Kristiania)
Andreas Sørens. Sannes m hf g Disponent ved vestlandske skofabrik 1851 Høivaag pr Bergen n s (Midlertidig fast bopel Bergen)
Axel Rejssdorph Hjerm m ug Resande 1872 Danmark Danmark s (Midlertidig fast bopel Danmark)
Hugo Ludvig Adler m ug Resande 1875 Kjøbenhavn Danmark s (Midlertidig fast bopel Kjøbenhavn)
E. Emanuelson m g Kjøpman 1851 Sverige Sverige s (Midlertidig fast bopel Wångsjø)
M. Evenby m Kjøpman !! Norge n s (Midlertidig fast bopel Kristiania)

* 1898

Utdrag fra panteregister for matr. 46 og 47:

Skjøde fra W. Engebretsen til Hoteleier A. Sandberg paa d. E. for Kr. 69500,00, dat 13/1 1898

 

* 1879

 

* 1894

Utdrag fra panteregister for matr. 48:

Skjøde fra A. Hansen til A. Sandberg for kr. 23.000,00 p. d. eiend. dat 5/10-94

 

* 1891

Folketellinga i 1891 forteller om fem personer på matrikkel 48 i Borgergaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Amanda Olsen(kvinne)

1874

Id

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891

Ida Ekelsen(kvinne)

1874

Ed Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891

Ida Marie Christiansen(kvinne)

1863

Berg Smaalennene

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891

Andreas Hansen(mann)

1831

Ske Sogn Sverige

Familiens overhode g

Fredrikshald: Borgergaden

1891

Betty Hansen(kvinne)

1834

Vermland Sverege

Hustru g

Fredrikshald: Borgergaden

1891

På matrikkel 46 - 47 i Blokhusgaden befinner det seg tolv personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anna Peterson(kvinne)

1868

Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

Louise Olausson(kvinne)

1873

Rølland Sverige Dalsland

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

Waldermar Leopold Engebretsen(mann)

1848

Christiania

Familiens overhode g

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

Julie Engebretsen(kvinne)

1853

Christiania

Hustru g

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

Sverre Engebretsen(mann)

1878

Risøer

Søn ug

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

Astrid Engebretsen(kvinne)

1888

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

Ragnhild Engebretsen(kvinne)

1890 nov.

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

Albert Landstad(mann)

1831

Gausdal

Besøgende, boersde under Besøget : Hotet "Halden" ug

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

Hanna Svendsen(kvinne)

1863

Fredrikshald

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

Sigrid Engebretsen(kvinne)

1882

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

Margit Engebretsen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

Bernt Leonard Lauritzen(mann)

1876

Berg Smaalenene

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

 

 

 

* 1889

Utdrag fra panteregister for matr. 48:

Skjøde fra W. Engebretsen til A. Hansen paa et Stykke af Mnr. 46 & 47 ca 50 kvadrat Alens Udstrækning, hviket Stykke er tillagt dette Mnr. for Kr. 500, dat. 18/3 89 Thinglæst 22 Marts 1889

Utdrag fra panteregister for matr. 46 og 47:

Skjøde fra Hotelvært Engebretsen til Hotelvært A. Hansen paa et strykke af d.E. ca 50 kvadrat Alens Udstrækning for 500 Kr., dat 18/3 89

 

* 1886

Utdrag fra panteregister for matr. 46 og 47:

Skjøde fra Th. Aschehaug til Hotelvært W. Engebretsen paa. d.E. for 15000 Kr. dat. 12/10 86

 

Skibsreder Th. Aschehoug har solgt sin Gaard paa Bagertangen til Hr. Engebretsen, nu Indehaver af Hotel Svea.

 

 

* 1885

 

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi hotelleier Andreas Hansen registrert som eier av matrikkel 48. Det er kun denne ene familien som bor på eiendommen.
Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Andreas Hans. 1831 M Sverige Hoteleier
Betty Hans. 1834 K Sverige Hustru
Anne Persson 1867 K Sverige Pleiedatter
Marie Persson 1865 K Sverige Pleiedatter

Som eier av matrikkelen 46 og 47 er Aschehoug registrert. Det befinner seg sytten personer på eiendommen, men åtte av disse er tilreisende.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Karl Sørum 1852 M Lier Hotelvært
1 Martine Sørum 1851 K Id Fru
1 Martha Sørum 1880 K Frhald
1 Kari Sørum 1882 K Frhald
1 Erling Sørum 1884 M Frhald
1 Ida Folkeset 1866 K Id Ug Husjomfru
1 Laura Nils. 1864 K Frhald Ug Stuepige
1 Tilla Anders. 1869 K Sverige Ug Barnepige
2 Harald Rosenkilde 1860 M Sandefjord Telegrafist
2 Knud Peter Wig 1856 M Vestnes Artellerisergeant & Handelsreisende Midlertidig
2 Ludvig Lassen 1858 M Vestnes Stud. & Handelsreisende Midlertidig
1 Carl Dreymann 1820 M Tyskland Voxkabineteier Midlertidig
1 Sophie Dreymann 1830 K Tyskland Fru Midlertidig I følge med Dreymann
1 Heinrich Bono 1866 M Tyskland Midlertidig I følge med Dreymann
1 August Vieth 1866 M Tyskland Midlertidig I følge med Dreymann
1 Lauritz Lars. 1845 M Danmark Midlertidig I følge med Dreymann
1 Otto Berggren 1865 M Sverige Skræddersvend Midlertidig

* 1883

Utdrag fra panteregister for matr. 48:

Skjøde fra S. Larsen til hotelvært Andreas Hansen af 3/3 83 for Kr 11000,00 Thinglæst 6 Marts 1883

 

* 1879

 

Utdrag fra panteregister for matr. 48:

Skjøde fra Snedkermester Peter Sørensen til Vognfabrikant Svend Larsen. dat 9. og thinglæst 22 April1879

Erklæring fra Peter Wilhelm Sørensen hvorved han samtykker i Salget af Gaarden dat 22 dsbr 1875 Thinglæst 22 April 1879

Attest om at Snedker Peder Sørensen er gift med Johanne Dorthea Johansen eneste Barn efter afdøde Peder Johansen og Hustru Anne Marie Johansen, dat 9. April og Thinglæst 22 April 1879

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Snedker Peter Sørensen som eier av matrikkel 48. Denne er da registrert med en skattetakst på 4.000 kroner og med en branntakst på 3.960 kroner. Som eier av matrikkelen 46 og 47 er Skibsreder Torkild Aschehoug registrert. Denne har en skattetakst på 12.000 kroner og en branntakst på 16.840 kroner.

 

* 1875

Utdrag fra panteregister for matr. 46 og 47:

Skjøde fra de eneste og myndige Arvinger efter afdøde N. A. Stang til Torkild Aschehoug paa Gaard Matr. N. 46 & 47, dateret 20de April 1875 og Thinlæst 11de Mai 1875

 

Ved folketellinga i 1875 er det under merknader ført snedker Peter Sørensen - dette skulle nok vært ført under eier.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Rasmussen(mann)

1817

Frhald

hf g Lods

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Helene Rasmussen(kvinne)

1825

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Regine Rasmussen(kvinne)

1856

Frhald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Marie Rasmussen(kvinne)

1858

Frhald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Carl Rasmussen(mann)

1860

Frhald

s ug Forældrene

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Edvard Rasmussen(mann)

1865

Frhald

s

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Peter Sørensen(mann)

1817

Eidsberg

hf g Snedker

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Johanne Dorthea Sørensen(kvinne)

1821

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Petter Wilhelm Sørensen(mann)

1848

Frhald

s af Petter Sørensen Stipendium som Snedker

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Severin August Sørensen(mann)

1850

Frhald

s af Petter Sørensen Styrmand

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Inger Marie Sørensen(kvinne)

1859

Frhald

d ug Syjomfru

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Fredrik Fritzen(mann)

1812

Toten

hf g Pensionist forhen miletairfyrvogter

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Gunhild Sofie Fritzen(kvinne)

1813

Høland

Kone g

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 var adressen til matrikkel 46 og 47 "Bagertang Gaden". Det bor kun en familie på eiendommen, men selv om familien kun bestod av tre personer hadde de to tjenestepiker.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Thorkil Aschehoug Huusfader Skibsfører g 33 m Rakkestad
Walborg Aschehoug Kone g 30 k Frederikshald
Maren Aschehoug Datter ug 1 k Frederikshald
Lovise Gøthesd. Tjenestepige ug 38 k Sverrige
Thea Ivers. Tjenestepige ug 23 k Rakkestad

På matrikkel 48, som også hadde adresse Bagertang Gaden, bor det fire familier med til sammen femten personer.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Peter Sørens. Husfader Snedker g 49 m Edsberg Sogn
Johanne Dorothea Sørens. Husmoder g 45 k Frederikshald
Peter Vilhelm Sørens. Søn Snedkerdreng ug 18 m Frederikshald
Severin August Sørens. Søn ug 16 m Frederikshald
Inger Marie Sørens. Datter ug 7 k Frederikshald
Inga Mathilde Sørens. Datter ug 2 k Frederikshald

Frederik Fritzen Husfader afskedeget Fyrværker g 54 m Toten
Sophie Fritzen Hustru g 53 k Høland
Hans Olaves Fritzen Søn Styrmand ug 25 m Christiania

Jacob Thores. Husfader Bryggearbeider g 28 m Odalen
Maren Helene Thores. Husmoder g 38 k Bergs Sogn
Larsine Nielsd. Stedatter ug 13 k Bergs Sogn
Ragna Thores. Datter ug 2 k Frederikshald

Catrine Simens. Husmoder e 38 k Sverrige
Oscar Søn ug 8 m Frederikshald

 

* 1853

Utdrag fra panteregister for matr. 48:

Bevidnelse under Eds Tilbud af L. Pettersen og N. Larentzen om at Enken Anne Marie Westlesdatter i Forbidnelse med sin afdøde Mand Peder Johnsen og sener har eiet og besiddet Gaarden N.48 i 30 Aar og derved at hun fik den i Arv efter sine Forældre, dateret 31. Octbr og Thinglæst 1. Novbr 1853

 

* 1836

Utdrag fra panteregister for matr. 46 og 47:

Skjøde fra L. A. Groth til Kjøbmand N. A. Stang paa denne Tomt med paastaaende Bygninger og tilhørende Materialier. Thinglæst 21. Marts 1836

 

* 1831

Efter Reqvisition af Skifteretten i Kjøbmand Anders Ekermanns og afdøde Kones Boe, berammes offentlig Auction at afholdes 3de Gange paa Frederikshalds Bythingestue over den bemeldte Boe tilhrøende Gaard, Matr.-No. 46 og 47, her i Byen:

  • 1ste Auction afholdes Onsdagen den 12te October førstkommende, Eftermiddag Kl. 4;

  • 2den Auction Løverdagen den 15de s. M., Formiddag Kl. 11, og

  • 3die Auction samme Dags Eftermiddag Kl. 3.

Lysthavende indbydes til Auctionstedet, hvor Conditionerne erfares.

Frederikshald, den 19de, September 1831

Svensen.

 

 

* 1827

Utdrag fra panteregister for matr. 48:

Approberet Regusleringskommissionsforslag, hvorefter 45 1/2 kvadrat Alen af denne Tomt afgives til Gade, men hvorfor dog Eieren faar Erstatning i et lige Areal af Tomten N. 47. Thinglæst 22. Jaunar 1827

Utdrag fra panteregister for matr. 46 og 47:

Approberet Reguleringskommissionsforslag, hvorefter 94 1/2 kvadrat Alen af denne Tomts Hauge afgives til N. 48 Thinglæst 22 Januar 1827

 

* 1801

Folketellinga i 1801 forteller om følgende ni personer i gård nr.46
Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Christian Lund Huusbonde 34 I 1ste ægteskab Coffardie skipper M
Anne Pedersdtr Hans kone 32 I 1ste ægteskab K
Lorentz Christian Lund Deres søn 5 M
Elen Maria Pedersdtr Tienestepige 22 Ugift K
Peder Corneliusen Konens fader 64 I 1ste ægteskab Arbeidsmand M
Dorthe Andersdtr Hans kone 76 I 1ste ægteskab K
Engebret Paalen Logerende 40 Gift 2dn gang Under-told betient M
Anne Sophia Christensdtr Hans kone 32 Gift 1te gang K
Ole Engebretsen Hans søn 3 M

Og i gård nr.48 finner vi seks personer.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Johanne Rasmusdtr Huusmoder 52 Enke efter 1te ægteskab Haandarbejde K
Anne Maria Wetlesdtr Hendes datter 11 Ugift K
Engebret Colberg Logerende 42 I 1ste ægteskab Under-told betient M
Karen Christiana Hans kone 34 I#ste ægteskab K
Jon Wilhelm Engebretsen Deres søn 9 M
Engebreth Engebrethsen Deres søn 2 M


Sist oppdatert 14.03.2024 13:34