Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Johan Stangs plass 1b

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 197

Løpenummer i 1901 matrikkel: 93

Matrikkelnummer: 231a

Gårds og bruksnummer: 160/373

 
Foto: SW 26.januar 2003

 

Det som har gjort dette huset mest kjent er nok giftmordersken Sophie Johannesdatters ugjerninger. Hun ble dømt til døden ved halshugging for drap på tre personer. Nils Anker Stang, far til Harald Stang som eier bygningen i 1900, var en av de som Sophie tok av dage ved å blande arsenikk i en skål med byggsuppe. På kvelden 10.februar 1875 tenner hun også fyr på bygningen i et forsøk på å ta Mathilde Wiel av dage.

Som den siste kvinne som er dømt til døden i Norge blir Sophie henrettet den 18.februar 1876. Den som ønsker flere opplysninger om denne saken bør lese Frank Kiel Jacobsen sine bøker, "Giftblandersker og lensmannsmordere" og "Dagbok fra en dødsselle".

 

* 2003

 

* 2002

 

* 2001

 

* 1999

 

* 1998

 

* 1995

 

* 1978

 

* 1971

 

* 1970

 

* 1967

Ved kommunesammenslutningen i 1967 flyttet jordstyre og sosialkontoret inn i bygningen.

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har tre myndige personer på matrikkelen.

 

* 1941

I 1941 blir gården solgt til Idd kommune og innredet til det vi kjenner som Idd herredshus.

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 15/10-1941 fra fru Agnes Stang født 14/3-1884 til Idd Kommune for kr 57000,00

 

* 1927

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra exekutores testamenti (testamentsfullbyrder) i Harald Stangs dødsbo, Birger Braadland ig Alf.L. Torpp til fru Agnes Stang for kr 24000,- Dat.12/2-27 (Iflg kartforretning av 26/10-16 og 11/3-27 er eiendommen 4349 m2)

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn

Fornavn

Født

Stilling

Bopæl

Stang Nils Anker
1880
konsul Johan Stangs plass 1
Stang Agnes
1883
g.m. konsul Johan Stangs plass 1
Syvertsen Kristine Elisabet
1902
hushjelp Johan Stangs plass 1

 

 

* 1926

Enkemann og grosserer Harald Stang dør, i følge kirkebok for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 15 nr.0), den 30.juli 1926. Denne datoen er nok feil i kirkeboken. Samme kirkebok sier at dødsfallet er meldt til skifteretten 29.juli og dødsannonsen sier han døde 28.juli. Bisettes i Oslo.

I følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald 30.august 1845.

Smaalenenes Amstidende, torsdag 29.juli 1926 ofrer hele forsiden til dødsfallet. Oppslaget kan leses på Nationalbibliteket sine nettsider.

Utdrag fra panteregister:

Skifteattest for at grosserer Harald Stang er avgått ved døden 28/7 1926 og at i følge hans testamente kaptein Birger Braadland og kaptein Alf. L. Torpp er innsatt som exekutores testamenti (testamentfullbyrder) i Harald Stangs dødsbo og som sådan skifter boet uten skifterettens mellemkomts. Dat 5/8-1926

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 bor disse personene på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Harald Stang
1
1845-08-30
Fredrikshald - hp e fhv Grosserer, Formue
002 Anna Sørum
1
1891-02-02
Ringsaker - !! ug Selskabsdame husarb
003 Inga Olsen
1
1889-12-16
Fredrikshald - tj ug Kokke
004 Astrid Wold
1
26.03.1902
Fredrikshald - tj ug Stuepige

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et vaaningshus og Uthus med Drengestue. Huset har en etasje og inneholder kun en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Harald Stang(mann)

1845-08-31

Fredrikshald

hf e Rentier

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Johannes Jonassen(mann)

1835-03-21

Sverige

Gaardsdreng ug Gaardsdreng

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Ingeborg Pedersen(kvinne)

1872-06-06

Aurdal Valders

Husjomfru ug Husjomfru

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Elvine Syvertsen(kvinne)

1892-01-22

Fredrikshald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Anna Johannesen(kvinne)

1885-03-12

Fredrikshald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn

Fornavn

Født

Livstilling

Hjort Olga
1870
frøken
Jonassen Johannes
1835
gaardsgut
Larsen  Sofie
1857
husjomfru
Stang Harald
1845
grosserer

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshals i 1901 var grosserer Harald Stang oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 30.000 kr. Branntakst var ikke oppført på eiendommen.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus, Udhus og Bryggerhusbygning l" på en etasje. Det var kun en leilighet i huset og denne var på hele tolv rom og kjøkken pluss to kvistrom.
Harald Stang hf e Skogeier og Gaardeier 1845
Olga Hjorth ug Frk. Selskabsdame 1870
Marguerite Stang ug Datter 1888
Johannes Jonass. ug Gaardsdreng 1835 Ed Sverige
Sophie Lars. ug Husjomfru 1857 Berg Smaalenene
Laura Lars. ug Pige Tjenestepige 1880
Agnes Johans. ug Pige Tjenestepige 1883 Sverige
Niels A. Stang ug Søn - I pensionat 1880 (midlertidig bosatt i London)

 

* 1891

Klementine Margareta Stang dør, i følge kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1890 - 1906 (side 8 nr.5), den 9.januar 1891. Dødsårsaken er oppgitt til "Magebetændelse". I følge samme kirkekbok er hun født Wiel i Fredrikshald i 1856.

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har den samme Harald Stang oppført som eier. Det bor åtte personer på eiendommen og fire av disse er tjenestefolk hos familien Stang. På tellingstidspunktet har også et familiemedlem midlertidig opphold i huset.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Harald Stang Frhald #
1 Harald Stang 1845 M Fredrikshald Trelasthandler
1 Clementine Stang 1856 K Fredrikshald
1 Signe Stang 1879 K Fredrikshald
1 Niels Anker Stang 1880 M Fredrikshald
2 Kristiane Mathis. 1855 K Fredrikshald Husjomfru
1 Anna Anders. 1868 M Fredrikshald Tjenestepige
1 Julie Frøberg 1865 K Fredrikshald Barnepige
1 Johannes Jonass. 1835 M Sverige Gaardsdreng
2 Arild N. Stang 1842 M Fredrikshald (Midlertidig)

 

* 1878


Går vi til matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er også Grosserer Harald Stang oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på kroner 30.000 og en branntakst på 29.320 kroner.

 

* 1875

 

Mer om denne brannen og Sofie Johannesdatter kan leses på egen side om branner i Fredrikshald/Halden.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra de eneste og myndige Arvinger efter afdøde N.A. Stang til Harald Stang på Matr. 231a, dateret 20. April 1875

 

Ved folketellinga i 1875 er oså Harald Stang oppgitt som eier av matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Harald Stang
1
1845
Fredrikshald b - ug Trælasthandler
002 Augusta Mamen
1
1849
Krogstad Agershus Amt b - ug Husbestyrerinde
003 Caroline Olsen
1
1842
Tistedalen pr Frederikshald b - ug Tjenestepige
004 August Carlsen
1
1857
Berg pr Frhald b - ug Gaardsdreng
005 Andr. N. Stang
2
1842
Frederikshald mt - ug Proprietair

 

 

* 1874

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1866 - 1877, side 90 nr.113, forteller et grosserer Nils Anker Stang på Sørhalden, dør 10.desember og begraves 15.desember 1874. I følge samme kirkebok var han født i 1804.

 

En af Byens ældste Trælasthandlere, Grosserer Nils Anker Stang den ældre, afgik Nat til Fredag ved Døden i en Alder af 70 Aar. Den afdøde var bekjendt for sit praktiske Blik, ligesom han var en meget godgjørende Mand.

 

 

 

Fredrikshald den 15de December.

N. A. Stangs jordiske LEvninger fulgtes idag til Graven af en talrig Sørgeskare, hvoriblandt Fredrikshalds og Tistedalens Arbeidersamfund med deres Faner. Pastor Wille holdt i Sørghuset Ligtalen og sagde den Afdøde Farvel fra Slægt og Venner og den Kommune, hvori han længe havde virket.

Afdødes Arvinger har skjænket 100 Spd. dels til Fattiges Bespisning, dels til kontant Uddeling.

 

 

 

* 1870

Folketellinga i 1870 har disse personene på denne matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 N. A. Stang
1
1804
Frhald - hp Gift Sagbruker
002 Cathinka Stang
1
1809
Barby i Id - hu Gift hans hustru
003 Andreas Stang
1
1842
Frhald - s Ugift Ingenienur
004 Kirstine Stang
1
1851
Frhald - d Ugift Datter i Huset
005 Harald Stang
1
1845
Frhald - s Ugift Trælasthandler
006 Bredine Antonsen
1
1844
Moss - - Ugift Husjomfru
007 Sophie Johannesen
1
1841
Ertmark Soeken Sverige - tj Ugift Tjenestepige
008 Amalie Andreasen
1
1849
F.Hald - tj Ugift Tjenestepige
009 Johannes Johnsen
1
1835
Ed Soeken Sverige - - Ugift Gaardsgut

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller at det på gård nr. 231 befant seg ni personer, to hester og to kveg.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Niels Anker Stang Huusfader Trælasthandler g 61 m Fredrikshald
Cathinka Stang f Wiel Hans Huustru g 56 k Borby
Andreas Stang deres Søn ug 24 m Fredrikshald
Harald Stang deres Søn ug 21 m Fredrikshald
Kirstine Stang deres Datter ug 14 k Fredrikshald
Maren Johannesd. Tjenestepige ug 29 k Asak Sogn
Christine Pedersd. Tjenestepige ug 34 k Sverrig
Johanne Andersd. Tjenestepige ug 28 k Sverrig
Johannes Johns. Tjenestedreng ug 31 m Sverrig

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Enkefru Mathilde Helliesen - hvis Bevilling til at sidde i uskiftet Bo efter Manden Toldkaptein Helliesen ble thinglæst 10. Marts 1863 - til Saugbruger Nils Anker Stang paa denne Gaard med Grund og Tomt samt tilliggende Hauge dateret 11. Januar og Tinglyst 9. Febr. 1864

 

* 1834

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Capitain og Toldkasserer Grüner til Toldkasserer Henrik Helliesen paa denne Gaard, hvortil støder et Markstykke, den af Fredriksteens Kommandantskab i dets Erklæring, thinglæst 8. Juni 1852, forudsættes at have henligget til Gaaarden og at være benyttet af samme Eier i længere Tid. Tinglyst 8. Sept. 1834

 

* 1826

Auctioner.

Ifølge tagen Beslutning under en Skiftesamling i Stervboet efter afgangne Major og Ridder Hals, bliver en bemeldte Stervboe tilhørende Tomt af den sidstleden 18de Juni afbrændte Gaard No. 231 Litr. A paa Søndre-Frederikshald opraabt til Bortsalg ved 3de offentlige Auctioner, der afholdes i Undertegnedes Gaard til Følgende Tider:

1ste Auction Løverdagen den 9de Septbr. førstkommende, kl 11 Formiddag;
2den Auction Mandagen den 11te samme Maaned, kl. 11 Formiddag, og
3die Auction samme Dags Eftermiddag Kl. 3

Tomten er af temmelig betydelig Udstrækning, har 2de hvælvede Kjældere, sam en smuk og for en handlende fordeelagtig Beliggenhed. Kjøberen vil, ved Auctions-Conditionerne, blive overdragen Ret til at hæve Assurance-Summen for de afbrændte Bygninger, 1560 Spd., imod at antage Forpligtelsen med Hensyn til Tomtens Bebyggelse. Forøvrigt erfares Conditionerne paa Auctionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.

Frederikshald, den 24de August 1826.

Svensen.

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor følgende personer i det som da var gård.nr.231
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Hans Gram_holst Huusbonde 57 I første ægteskab Oberst lieutenant ved syndenfield. regiment M
Isabelle Dorothea Leganger Hans kone 56 I første ægteskab K
Johan Hubner_holst Deres søn 27 Ugift Premier lieutenant ved syndenf. regiment M
Cathrine Blix Tienestefolk 24 Ugift Huusholderske K
Ole Sæter Tienestefolk 21 Ugift Gevorben og friemand M
Ole Baadahl Tienestefolk 25 Ugift Gevorbene og i tieneste M
Anders Hammer Tienestefolk 24 Ugift Gevorbene og i tieneste M
Kirstine Svensdtr Tienestefolk 28 Ugift K
Anne Olsdtr Tienestefolk 29 Ugift K
Johannes Rød Inqvarteret 23 Ugift Gevorben og i tieneste M

 

Matrikkelen er godt beskrevet i Erling Børkes bok "Historiske Hus i Halden" (ISBN 82-990750-1-7)


Sist oppdatert 07.03.2024 19:39