Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Johan Stangs plass 1b

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 197

Løpenummer i 1901 matrikkel: 93

Matrikkelnummer: 231a

Gårds og bruksnummer: 160/373

 
Foto: SW 26.januar 2003

 

Det som har gjort dette huset mest kjent er nok giftmordersken Sophie Johannesdatters ugjerninger. Hun ble dømt til døden ved halshugging for drap på tre personer. Nils Anker Stang, far til Harald Stang som eier bygningen i 1900, var en av de som Sophie tok av dage ved å blande arsenikk i en skål med byggsuppe. På kvelden 10.februar 1875 tenner hun også fyr på bygningen i et forsøk på å ta Mathilde Wiel av dage.

Som den siste kvinne som er dømt til døden i Norge blir Sophie henrettet den 18.februar 1876. Den som ønsker flere opplysninger om denne saken bør lese Frank Kiel Jacobsen sine bøker, "Giftblandersker og lensmannsmordere" og "Dagbok fra en dødsselle".

 

* 2003

 

* 2002

 

* 2001

 

* 1999

 

* 1998

 

* 1995

 

* 1978

 

* 1971

 

* 1970

 

* 1967

Ved kommunesammenslutningen i 1967 flyttet jordstyre og sosialkontoret inn i bygningen.

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har tre myndige personer på matrikkelen.

 

* 1941

I 1941 blir gården solgt til Idd kommune og innredet til det vi kjenner som Idd herredshus.

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 15/10-1941 fra fru Agnes Stang født 14/3-1884 til Idd Kommune for kr 57000,00

 

* 1927

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra exekutores testamenti (testamentsfullbyrder) i Harald Stangs dødsbo, Birger Braadland ig Alf.L. Torpp til fru Agnes Stang for kr 24000,- Dat.12/2-27 (Iflg kartforretning av 26/10-16 og 11/3-27 er eiendommen 4349 m2)

 

* 1926

Enkemann og grosserer Harald Stang dør, i følge kirkebok for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 15 nr.0), den 30.juli 1926. Denne datoen er nok feil i kirkeboken. Samme kirkebok sier at dødsfallet er meldt til skifteretten 29.juli og dødsannonsen sier han døde 28.juli. Bisettes i Oslo.

I følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald 30.august 1845.

Smaalenenes Amstidende, torsdag 29.juli 1926 ofrer hele forsiden til dødsfallet. Oppslaget kan leses på Nationalbibliteket sine nettsider.

Utdrag fra panteregister:

Skifteattest for at grosserer Harald Stang er avgått ved døden 28/7 1926 og at i følge hans testamente kaptein Birger Braadland og kaptein Alf. L. Torpp er innsatt som exekutores testamenti (testamentfullbyrder) i Harald Stangs dødsbo og som sådan skifter boet uten skifterettens mellemkomts. Dat 5/8-1926

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et vaaningshus og Uthus med Drengestue. Huset har en etasje og inneholder kun en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Harald Stang(mann)

1845-08-31

Fredrikshald

hf e Rentier

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Johannes Jonassen(mann)

1835-03-21

Sverige

Gaardsdreng ug Gaardsdreng

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Ingeborg Pedersen(kvinne)

1872-06-06

Aurdal Valders

Husjomfru ug Husjomfru

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Elvine Syvertsen(kvinne)

1892-01-22

Fredrikshald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Anna Johannesen(kvinne)

1885-03-12

Fredrikshald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshals i 1901 var grosserer Harald Stang oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 30.000 kr. Branntakst var ikke oppført på eiendommen.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus, Udhus og Bryggerhusbygning l" på en etasje. Det var kun en leilighet i huset og denne var på hele tolv rom og kjøkken pluss to kvistrom.
Harald Stang hf e Skogeier og Gaardeier 1845
Olga Hjorth ug Frk. Selskabsdame 1870
Marguerite Stang ug Datter 1888
Johannes Jonass. ug Gaardsdreng 1835 Ed Sverige
Sophie Lars. ug Husjomfru 1857 Berg Smaalenene
Laura Lars. ug Pige Tjenestepige 1880
Agnes Johans. ug Pige Tjenestepige 1883 Sverige
Niels A. Stang ug Søn - I pensionat 1880 (midlertidig bosatt i London)

 

* 1891

Klementine Margareta Stang dør, i følge kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1890 - 1906 (side 8 nr.5), den 9.januar 1891. Dødsårsaken er oppgitt til "Magebetændelse". I følge samme kirkekbok er hun født Wiel i Fredrikshald i 1856.

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har den samme Harald Stang oppført som eier. Det bor åtte personer på eiendommen og fire av disse er tjenestefolk hos familien Stang. På tellingstidspunktet har også et familiemedlem midlertidig opphold i huset.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Harald Stang Frhald #
1 Harald Stang 1845 M Fredrikshald Trelasthandler
1 Clementine Stang 1856 K Fredrikshald
1 Signe Stang 1879 K Fredrikshald
1 Niels Anker Stang 1880 M Fredrikshald
2 Kristiane Mathis. 1855 K Fredrikshald Husjomfru
1 Anna Anders. 1868 M Fredrikshald Tjenestepige
1 Julie Frøberg 1865 K Fredrikshald Barnepige
1 Johannes Jonass. 1835 M Sverige Gaardsdreng
2 Arild N. Stang 1842 M Fredrikshald (Midlertidig)

 

* 1878


Går vi til matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er også Grosserer Harald Stang oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på kroner 30.000 og en branntakst på 29.320 kroner.

 

* 1875

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra de eneste og myndige Arvinger efter afdøde N.A. Stang til Harald Stang på Matr. 231a, dateret 20. April 1875

 

Ved folketellinga i 1875 er oså Harald Stang oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Harald Stang(mann)

1845

Fredrikshald

ug Trælasthandler

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Augusta Mamen(kvinne)

1849

Krogstad Agershus Amt

ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Caroline Olsen(kvinne)

1842

Tistedalen pr Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

August Carlsen(mann)

1857

Berg pr Frhald

ug Gaardsdreng

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Andr. N. Stang(mann)

1842

Frederikshald

ug Proprietair

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

 

* 1874

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller at det på gård nr. 231 befant seg ni personer, to hester og to kveg.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Niels Anker Stang Huusfader Trælasthandler g 61 m Fredrikshald
Cathinka Stang f Wiel Hans Huustru g 56 k Borby
Andreas Stang deres Søn ug 24 m Fredrikshald
Harald Stang deres Søn ug 21 m Fredrikshald
Kirstine Stang deres Datter ug 14 k Fredrikshald
Maren Johannesd. Tjenestepige ug 29 k Asak Sogn
Christine Pedersd. Tjenestepige ug 34 k Sverrig
Johanne Andersd. Tjenestepige ug 28 k Sverrig
Johannes Johns. Tjenestedreng ug 31 m Sverrig

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Enkefru Mathilde Helliesen - hvis Bevilling til at sidde i uskiftet Bo efter Manden Toldkaptein Helliesen ble thinglæst 10. Marts 1863 - til Saugbruger Nils Anker Stang paa denne Gaard med Grund og Tomt samt tilliggende Hauge dateret 11. Januar og Tinglyst 9. Febr. 1864

 

* 1834

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Capitain og Toldkasserer Grüner til Toldkasserer Henrik Helliesen paa denne Gaard, hvortil støder et Markstykke, den af Fredriksteens Kommandantskab i dets Erklæring, thinglæst 8. Juni 1852, forudsættes at have henligget til Gaaarden og at være benyttet af samme Eier i længere Tid. Tinglyst 8. Sept. 1834

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor følgende personer i det som da var gård.nr.231
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Hans Gram_holst Huusbonde 57 I første ægteskab Oberst lieutenant ved syndenfield. regiment M
Isabelle Dorothea Leganger Hans kone 56 I første ægteskab K
Johan Hubner_holst Deres søn 27 Ugift Premier lieutenant ved syndenf. regiment M
Cathrine Blix Tienestefolk 24 Ugift Huusholderske K
Ole Sæter Tienestefolk 21 Ugift Gevorben og friemand M
Ole Baadahl Tienestefolk 25 Ugift Gevorbene og i tieneste M
Anders Hammer Tienestefolk 24 Ugift Gevorbene og i tieneste M
Kirstine Svensdtr Tienestefolk 28 Ugift K
Anne Olsdtr Tienestefolk 29 Ugift K
Johannes Rød Inqvarteret 23 Ugift Gevorben og i tieneste M

 

Matrikkelen er godt beskrevet i Erling Børkes bok "Historiske Hus i Halden" (ISBN 82-990750-1-7)


Sist oppdatert 07.09.2022 23:25