Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Johan Stangs plass 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 198

Løpenummer i 1901 matrikkel: 94

Matrikkelnummer: 220

Gårds og bruksnummer: 160/361

 
Foto: SW 26.januar 2003
 
  Skjermdump fra Googel maps

 

 

* 1997

 

 

* 1996

 

* 1988

 

* 1986

 

* 1983

 

* 1979

 

* 1978

I februar 1978 kjøper Siv Stang Nagell og Thor Nagell bygningen av Ringvolds arvinger. De la ned et betydelig arbeid i å føre eiendommen tilbake til sitt opprinnelige utseende.

 

* 1977

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende myndige personer i Johan Stangs plass 3:

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn Født Stilling Bopæl
Kullgren Inga 1866 g.m. skotøiarbeider Johan Stangs plass 3
Kullgren Inga Hjørdis 1902 hushjelp Johan Stangs plass 3
Kullgren Johan 1865 skotøiarbeider Johan Stangs plass 3
Kullgren Nelly Helmine 1901 expeditrice Johan Stangs plass 3
Larsen  Othilde Harriet 1901 kokke Johan Stangs plass 3
Ringvold Hans G. O. 1885 lege Johan Stangs plass 3
Ringvold Thora Helene 1884 g.m. lege Johan Stangs plass 3

 

 

* 1926

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra apoteker Harald Brun til doktor Hans Ringvold for Kr 55.000,- dat 20/10 1926

 

 

 

*

Fra 1912 til 1926 var apoteker Harald Bruun eier av matrikkelen. Bruun drev apotek Ørnen i denne perioden.

 

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra H. Brinjedahl Knutzon til apotekbestyrer Harald Brun for kr. 60000.- Dat 4/1-1924

 

 

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra apoteker D.F. Bruun til apotekbestyrer Harald Brinjedahl Knutzon på d.e. for kr 60000.- Dat 9/6 22

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 O. F Bruun

01

1848-01-23

Horten

-

hp

g

Apotheker

002 Valborg Bruun

01

1855-12-13

Vadsø

-

hu

g

Husmor

003 !!

01

!!

-

-

-

-

-

004 Martha Teodora Olsen

01

1895-02-02

Fr.hald

-

b

!!

Sykepleierske

005 Karen Johanne Pedersen

01

1893-09-22

Slagen Sem

-

tj

ug

Kokkepike

006 Ruth Karlsen

01

1905-06-05

Idd

-

tj

ug

Stuepike

001 Fritz Stingl

02

1875-02-09

?? I Bayern

-

hp

g

Konditor

002 Lilla Stingl

02

1881-11-12

Asker v/ Kr.ania

-

hu

g

husmor

003 Lucie Stingl

02

1906-02-26

Fredrikshald

-

d

ug

-

004 Fritz Stingl

02

1908-03-09

Fredrikshald

-

s

ug

-

005 Amalie Johansen

02

1891-11-13

Nesingen Sverig

-

tj

ug

Kokkepike

001 Johan Kullgreen

01

1865-02-26

Sverige

-

hp

g

Skomaker

002 Inga Kullgreen

01

1866-06-07

Sverige

-

hu

g

Husmor

003 William Kullgreen

01

1899-11-24

Fredrikshald

-

s

ug

??

004 Nelly Helmine Kullgreen

01

1901-01-31

Fredrikshald

-

d

ug

Expeditrice

005 Hjørdis Kullgreen

01

1902-12-02

Tistedalen pr Fr.hald

-

d

ug

??

 

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Ole Dahl til Apoteker D.F. Bruun pa d.e. for kr 20000.- Dat 19/4 1912

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus pluss sidebygning med Stald m/Loft W.C. Vedhus". Huset er på en etasje med har noen kvistrom som tilhører leilighetene i første etasje

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg pluss kvistrom          

Ole Dahl(mann)

1851-10-31

Søndre Odalen

hf g Disponent for Skofabrik

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Sofie Dahl(kvinne)

1870-12-10

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Olav R. Dahl(mann)

1882-06-27

Søndre Odalen

s ug Skoleelev

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Jørgen H. I. Dahl(mann)

1884-04-19

Søndre Odalen

s ug Ingeniør v/ Jernværk

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Eilif Dahl(mann)

1892-02-20

Fredrikshald

s ug Skoleelev

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Reidar Dahl(mann)

1893-10-27

Fredrikshald

s ug Skoleelev

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Øivind Dahl(mann)

1895-07-10

Fredrikshald

s ug Skoleelev

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Anna Olsen(kvinne)

1893-07-02

Id

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

1.etg pluss kvistrom          

Sevrin Larsen(mann)

1863-12-14

Larvik

hf g Baptist forstander

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Maren Larsen(kvinne)

1854-09-27

Hadeland

hm g Jormor

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Jenny Lydia Larsen(kvinne)

1890-03-29

Brevik

d ug intet erhverv

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Marta Larsen(kvinne)

1897-07-10

Kristiania

d ug skoleelev

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

1.etg          

Johan Kullgren(mann)

1865-02-26

Sverige

hf g Skomagersvend

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Inga Kullgren(kvinne)

1866-06-07

Sverige

hm g huslig erhverv

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

William Kullgren(mann)

1899-11-24

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Nelly Helmine Kullgren(kvinne)

1901-01-31

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

Inga Hjørdis Kullgren(kvinne)

1902-12-02

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Johan Stangs Plads

1910-12-01

 

* 1907

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde fra Auktionsforvalteren i Fredrikshald til Fabrikeier Ole Dahl paa denne Eiendom for 14000 Kr. Dat 1/8 07 (Auktionen afh. 18/1 05)

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

 

Skjøde fra overretssagfører H. Johannesen som executor testamenti i boet efter afdød kjøbmand Johan Halvorsen til kjøbmand Jens Norman Enger for kr. 18500,00, dat 4/1 1904 ifølge kartforretning af 17/11 1903 indeholder eiendommen 606 m².

 

* 1903

Johan Halvorsen, som overtok gården i 1879, dør i følge kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1890 - 1906 (side 102 nr.72) den 20.august 1903. Dødsårsaken er oppgitt til hjerneslag. Samme kirkebok forteller at han var født i Ås i 1836.

 

Gaardhandel. Afdøde Kjøbm. Johan Halvorsens Gaard paa Hjørnet af Adelgaden er for Kr. 18,500 solgt til afdødes Fuldmægtig, J. Norman Engen, som fortsætter den i samme Lokale devene Kolonialforretning uforandret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn
Fornavn
Født
Livstilling
Brynildsen Hans
1846
gaardsgut
Halvorsen Johan
1836
kjøbmand
Kristiansen Johan
1862
lagermand
Kristiansen Mathea
1857
husbestyrerinde

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var kjøbmand Johan Halvorsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 24.000 kr og en branntakst på 22.790 kr.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført som et "Vaaningshus med Forretningslokale" på en etasje. Det er kun en leilighet i bygget og den er på hele ni rom og kjøkken pluss to kvistværelser.
Johan Halvors. hf e Kjøbmand 1836 Aas Ak
Mathea Kristians. Husjomfru ug Husjomfru 1855 Id Sm Luterske Menighed
Karoline Johannes. Stuepige ug Stuepige 1861 Rogstad Sverige
Johan Kristians. Lagermand Lagermand 1857 Id Sm
Hans Bryngels. Gaardsgut Gaardsgut 1850 Id Sm
J Norman Enger Handelsbetjent Handelsbetjent 1882

 

* 1898

Marie Halvorsen, Johan Halvorsens hustru, dør i følge kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1890 - 1906 (side 63 nr.35) den 28.juni 1898. Dødsårsaken er oppgitt til "pneumonia". I følge samme kirkebok var hun født i Sverige i 1841.

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert ti personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Brÿngelsen(mann)

1846

Ide Hered Smaalene

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Claus Theador Oseemstrøm(mann)

1851

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien ug

Frhald: Rode No 2

1891

Hedda Larsen(kvinne)

1811

Skee Sogn i Sverige

Svigermoder e

Frhald: Rode No 2

1891

Sina Nilsen(kvinne)

1857

Faaberg Chresteans Arne

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Niels Dahlman(mann)

1867

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien ug

Frhald: Rode No 2

1891

Petronelle Hendriksen(kvinne)

1850

Lammeland Sverige

Tjenestetyende g

Frhald: Rode No 2

1891

Johan Halvorsen(mann)

1836

Aus

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Marie Halvorsen(kvinne)

1842

Helle Lommeland (Sverige)

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Mathea Christiansen(kvinne)

1855

Id. Herred Smaalene

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Johan Christiansen(mann)

1857

Ide Herred Smaalene

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi også kjøpmann Halvorsen som eier av matrikkelen. Det bor da ti personer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Johan Halvors. 1836 M Aas Handelsborger
1 Marie Halvors. 1842 K Lommeland i Sverige G Gift med Johannes Halvorsen
1 Lauritz Lars. 1817 M Fredrikshald Forhendverende Pramefører
1 Hedda Lars. 1811 K Selen i Sverige G Gift med Lauritz Larsen
1 Claus Theodor Quarnstrøm 1851 M Fredrikshald Handelsf.hos Kjøbmand J. Halvorsen
1 Niels Dahlmann 1867 M Svinesund i Sverige Handelsbetj. hos Kjøbmand J. Halvorsen
1 Johan Christians. 1857 M Id Gaardsdreng hos Kjøbmand J. Halvorsen
1 Hans Bryngels. 1846 M Id Gaardsdreng hos Kjøbmand J. Halvorsen
1 Mathea Christians. 1855 K Id Tjenestepige hos Kjøbmand J. Halvorsen
1 Anne Sofie Anders. 1860 K Ed i Sverige Tjenestepige hos Kjøbmand J. Halvorsen

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Do (skjøde) af Executor testamenti i Johan Stangs Dødsbo N.A. Stang og Th. Stang jr. til Johan Halvorsen for 24000 kr. Dat 31. Mai og tinglyst 13. Juni 1879

 

Kjøbmand Johan Stangs Gaard er i disse Dage solgt til Handelsmand Johan Halvorsen fir Kr. 24,000.

 

 

 

 

 

 

* 1878

I følge kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1878 - 1889 (side 6 nr.99) dør kjøpmann Johan Severin Stang den 14.desember 1878. I følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald den 19.april 1814.


 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Kjøbmand Johan Stang som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 20.000 kroner og en branntakst på 24.000 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har Johan Stang registrert som eier av matrikkelen. Han er også eier av en hest.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Severin Stang(mann)

1814

Frederikshald

hf ug Kjøbmand

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Carl Theodor Qværnstrøm(mann)

1852

Frederikshald

Handelsbetjent ug Handelsbetjent

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

John Halvorsen(mann)

1849

Id Præstegjæld

Handdreng ug Gaardsdreng

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Helene Thoresdatter(kvinne)

1826

Id Præstegjæld

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Elen Marie Olsen(kvinne)

1823

Waløerne

Vaagekone e Waagekone

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det kun fire personer i gård nr. 220.  Vi kan også se at ungkaren Johan Severin  Stang også har en hest på eiendommen.


Fornavn

Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Hester
Johan Severin Stang Huusfader Kjøbmand ug 52 m Fredrikshald 1
Niels L. Bents.   Handelsbetjent ug 28 m Christiania  
Sophie Andersd.   Tjenestepige ug 37 k Id  
Hans Petter Christens.   Gaardsdreng ug 27 m Rakkestad  
 

 

* 1849

I april 1849 brenner ni bygninger på søndre side av Festningsgata ned til grunnen. Brannen startet i en smal åpning mellom Johan Severin Stang sin gård og (matrikkelnr.219). Bygningen som ligger her i dag er bygd etter denne brannen.

 

Her er det tatt med noe av det avisene den gangen skrev om brannen. Det meste om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

Frederikshald, den 21de April. – Ogsaa vort Sted er blevet hjemsøgt af Ildsvaade, da et kvartal af Sydsiden er aldeles nedbrændt. Først en halv Time, efter at Ilden var synlig, gik det første Brandskud, hvorfor tvende Huse allerede stode i lys Lue, forinden nogen egentlig Brandallarm begyndte, noget der var desto uforsvarligere, da Kommandantskabet allerede tilforn offenlig er bleven gjort opmærksom paa det Urigtige i at lade Rapport gaa frem og tilbage emellom Kommandantskabet og den vagthavebde Officeer paa Fæstningen forinden Skud bliver løsnet. Antallet af de brændte Huse er 9, der i den almindelige  Brandkasse skulle være assurerede for 22,700 Spd. Eierne er Toldkasserer Helliesen, Kjøbmand J. Stang, Kjøbmand Rift, Skibskapitain Fernley, Kjøbmand Bertelsen for tvende Gaarde, Huuseier Johannesen, Handelsmændene Falk og Halvorsen. Af disse inttedes det de Felste at redde ;ere eller Mindre af sit Indbo, hvorimod Kjøbmand Stangs Varebeholdning paa den Deel nær, der fandtes i deb brandfri Kjælder, skal være bleven et Rov for Luerne. Blant de mange andre Familier, der ved denne  ulykkelig Tildragelse blev huusvilde, have Kandidat Krefting, hvis Indbo imidlertid var assureret, Jernhandler Westergård og Kjøbmand Rosenvinge saagodtsom Indtet reddet. Ligeledes gaar det Rygte , at en Arbeidsmand ved denne Leilighed skal være omkommet, da man savner ham aldeles, vist er det drimot, at Flere ere blevne forbrændte. Om hvor og hvorledes Ilden er opkommen, er man i Uvished, da endnu intet Brandforhør i den Anledning er optaget. Ilden udbrød omtrent Kl. 12 i den nedre Deel af Kvartalet, som man troer i Stangs eller Rists  Gaard, og greb med en saaden Hurtighed om sig, at Brndvæsenet maate indskrænke sig til at forsøge redde de nærmest tilstødende Kvartaler. Dette sidste lykkedes dog kun efter megen Anstrængelse ; flere Gange var Ilden i Færd med at angribe de paa den modsatte Side af Gaden beliggende Huse, Som man havde beskyttet med Seil. Gavlen på Skibskapitain Ullitz Gaard var alledrede i Brand, og hvis ikke Ildeen var bleven førtrængt herfra, vilde udentvil en stor Deel af Sydsiden nu været en Askehob. En Tværgade ovenfor Halvorsens Gaard satte Brandvæsenet i Stand til her at møde Ilden og derved redde de Huse. Der laa nærmere op mod Fæsningen, ligesom en liden aaben Plads imellem Helliesens og Maler Gjøs`s Gaarde bidrog til at hindre Ildens Udbredelse til Skippergaden, Disse Omstændigheder altsaa i Forbindelse med det stille Veir og Brandvæsenets rosværdige Iver maa det over at Forventning gunstige Resultat tilskrives. Foruden de Bygninger, som nedbrændte, ere flere beskadigede ved Foranstaltningerne mod Ilden. Da flere af dem, der have lidt ved denne Ildebrand, ere Folk uden Formue, og som saaledes ikke kunne taale noget betydeligt Tab, saa er det at habbe, at der uopholdeligen vil blive aabnet  en Subskription fir at dække  ialfald en Deel av deres Tab
(Frd. Budst.)

Ved det i Freerikshald optagne Brandforhør er Intet oplyst om Ildens Opkomst  ved sidste Ildebrand hersteds. Derimod antager  man at J. Stangs Tjenestekarl, der absenterede sog forinden  Forhøret, muligens kunde have foranlediget eller kjende noget til Ildens Udbrud.  Agenten for det engelske Assuranceselskab, hos hvilket Flere af De Handlende hersteds have forsikret deres Vareboholdninger, har tilstillet Fragtemand C. Halvorsen, Styrmand J. Erstein og Skibskapt. Knudsen (formodentlig M. Knudsen her af Byen) Præmier for udvist  Iver og Uferfærdethed. Præmierne bestaa af forskjellige Sølvsager med Indskrift: «Fra erkjendtlige Asurandører.

 

* 1846

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Christen M. Stang til Kjøbmand Johan S. Stang paa Gaard Mtr. 220, dateret 3. og tinglyst 14. Sept. 1846

 

* 1939

Auctioner.

Efter Bankadvokatens Reqvisition, grundet paa Udeblivelse med Afdrag og Renter til Norges Bank, vil offentlig Auction blive afholdt paa Bythingstuen Løverdag den 12te October førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag, over den Mægler Christophersen tilhørende og til Norges Bank pantsatte Gaard, Matr. No. 220 paa Hjørnet af Fæstnings og Skippergaden her i Byen. Lysthavende indbydes, og advares Cautionisterne for Bankens i bemeldte Gaard forsikrede Capitaler, DHrr. Brigadeauditeur Dahl, Kjøbmændene Chr. og I. Andersen og S. Knap, samt Skibscapitain H.S. Smidt om under Auctionen at varetage deres Tarv.

Fredrikshald den 20de September 1839

B.R. Knap
const. Byfoged,

 

 

* 1838

Mægler-Contoiret er for Vinteren henflyttet til min iboende Gaard paa søndre Frederikshald, Nr. 220, i Stuen til venstre af Indgangen.

Frederikshald, den 25de October 1838.

Christophersen, Mægler.

 

 

* 1833

Onsdagen den 26de d. M., om Eftermiddagen Kl. 3, afholdes efter Vedkommendes Forlangende, grundet paa givet Udlæg for resterende Skatter, offentlig Auction paa Frederikshalds bythingstue over den Mægler Christophersen tilhørende Gaard, Matr.-No. 220, her i Byen. Conditionerne bekjendtgjøres paa Auctionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.

Frederikshald, den 1ste Juni 1833.

Svensen.

 

 

* 1830

Efter Reqvisition af Stiftsoverrets-Procurator Gude, paa Bank-Administrationens Vegne, grundet paa Udeblivelse med Afdrag og Renter af Laan af Norges Bank, berammes offentlig Auction at afholdes paa dette Steds Raadstue Tirsdagen den 25de denne Maaned, ved efternævnte Klokkeslæt, over følgende til Banken pantsatte Eiendomme:

Huset No. 618, pantsat af Politie-Betjent Sørensen, nu tilhørende Hans Jensen Heltorp, Eftermiddag kl. 4½;

Gaarden No 220, pantsat af nu afdøde Kjøbmand C. Selmer, Eftermiddag Kl. 5;

Gaarden No. 374, pantsat af Madame A. M. Knudsen, Eftermiddag Kl. 5½

Conditionerne bekjendtgjøres paa Auctionsstedet. Lysthavende indbydes.

Frederikshald, den 13de Mai 1830.

Svensen.

 

 

* 1827

Efter Reqvisition fra vedkommende Udlægshaver berammes herved en offentlig Auction at afholdes paa Undertegnedes Contor Mandagen den 6te August færstkommende, Eftermiddag Klokken 4, over den Kjøbmand Christian Selmer tilhørende Tomt, Brandassurance-No. 220 i Fæstningsgaden paa søndre Frederikshald. Kjøberen vil ved Conditionerne blive overdragen Rettighed til for endeel at hæve Assurance-Godtgjørelsen for de paa Tomten afbrændte Bygninger, mod Forpligtelse igjen at bebygge Tomten til en Værdi af mindst 1800 Spd. Iøvrigt eftares Conditionerne paa Auctionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.

Fredrikshald den 23de Juli 1827.

Svensen.

 

 

*1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi også kun fire personer i det som da var gård nr. 220.

Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdsstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Rasmus   Abildgaard_leganger Huusbonde 26 Begge i første ægteskab Kiøbmand og saugbruger M
Elisa Cathrine Stang Hans kone 26 Begge i første ægteskab   K
Peder   Laganger Mandens broder 18 Ugift Handels betient M
Johanne   Mathisdtr Tienestepige 20 Ugift   K
 

 

Matrikkelen er godt beskrevet i Erling Børkes bok "Historiske Hus i Halden" (ISBN 82-990750-1-7)

 

Sist oppdatert 07.02.2024 13:31