Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Karl Johans gate 7

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 625

Løpenummer i 1901 matrikkel: 438

Matrikkelnummer: 434b & 435b

Gårds og bruksnummer: 62/204

 

 

Huset som lå på eiendommen er revet og tomta benyttes som en ballbane for Rødsberg ungdomsskole.

 

* 1986

 

 

* 1980

 

* 1973

 

* 1958

 

* 1956

 

* 1951

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 1/11-1951 fra a/s Den Norske Reiseefektfabrikk til Jon Grimstad f. 24/6-1899 på d.e. for kr. 132.000,-

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Karl Johans gate 7.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Dagmar Josefine
1890
g.m. disponent Karl Johans gate 7
Andersen Johan Kristian
1891
disponent Karl Johans gate 7
Bødtker Inger Marie
1858
g.m. ingeniør Karl Johans gate 7
Bødtker Ragnvald
1859
ingeniør Karl Johans gate 7
Hiermann Audun
1892
redaktør Karl Johans gate 7
Hiermann Marie
1893
g.m.  Redaktør Karl Johans gate 7
Johannesen, / Johansen Olga Elise
1875
hushjelp Karl Johans gate 7
Sveen Berthe Anette
1876
lærerinne Karl Johans gate 7

 

 

* 1925

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Marcus Halvorsen til a/s Den Norske Reiseefektfabrikk for Kr. 70.000,- Dat. 26 mai 1923

 

 

 

* 1922

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Karl Johans gate 7.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Marie Aamodt

01

1838-04-26

Fredrikshald

-

hp, hu!!

e

Livrente 2000 Formue 9000. Enke efter f.v. Gasverkbestyrer I. C. Aamodt.

002 Laura Charlotte Næss

01

1864-08-28

Sponviken i Berg Østfold

-

tj

ug

Husbestyrerinde.

001 Berte Agnete Sveen

02

1876-08-24

Fredrikshald

-

hp

ug

Folkeskolelærerinde.

001 Jens Marius?? Halvorsen

03

1889-01-11

Fr. hald

-

hp

g

Fabrikeier Skofabrik.

002 Eva Maria Halvorsen

03

1892-06-27

Kr.ania

-

hu

g

Husmor.

003 Inger Marie Halvorsen

03

1916-11-23

Fr hald

-

d

-

-

004 Eva Katrine Halvorsen

03

1919-01-18

Fr.hald

-

d

-

-

005 Astri Emilie Holtet

03

1895-03-08

Idd

-

tj

ug

Kokke.

006 Hulda Emilie Helstrøm

03

1901-02-13

Sverige %?? Norge%

-

tj

ug

Stuepike.

007 Kaspara Jørgine Bolette Kristiansen

03

1903-09-16

Berg Østfold

-

tj

ug

Barne pike.

001 Grethe Aael

04

1859-09-23

Moss

-

hp, hu!!

e

Pensionist. Enke efter Byfogd.

002 Karen Margrethe Waal

04

1878-10-29

Drammen

-

l

ug

Ekspedetrice.

003 Thoralf Wilhelm Dahlin

04

1869-09-15

Kristiania

-

l

ug

Lektor ved Fredrikshalds off. h. almenskole.

004 Jenny Ekeli

04

1896-05-22

Idd

-

tj

ug

Tjenestepige.

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra eneste og myndige arvinger efter avdøde skipsreder Jens Amundsen, ingeniør Chr. Amudnsen og skipsreder K. Amundsen til fabrikeier Marcus Halvorsen for Kr. 95000,- dat. 4.januar 1919

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Attest fra skifteretten i Fr.hald om at Jens Edvard Amundsen er død 19/5-18 og efterlater som eneste myndige selvskiftende arvinger ingeniør Charles Amundsen og skibsreder Karl Amundsen dat 13/6-18

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i Fredrikshald i Maria Rosenvinges bo til skibsreder J. Amudnsen for 45500 kr. dat. 17/2-1917 Eiendommen indeholder iflg. målebrev av 31/1 1917 940 m2.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om følgende personer på matrikkelen:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg til venstre tre rom og kjøkken + et kvistværelse kr 400 pr aarr          

Mina Hansine Laura Rosenvinge(kvinne)

1838-02-17

Fredrikshald

hm e Huseier

Fredrikshald: Karl Johansgate

1910-12-01

Margit Elvira Frosdahl(kvinne)

1895-10-10

Fr.stad

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Karl Johansgate

1910-12-01

Forhus 1.etg fire rom og kjøkken + et tjenerværelse kr 5          

Anton Jacobsen(mann)

1862-08-29

Nordre Fron Gudbrandsdalen

hf g Stadsdyrlæge

Fredrikshald: Karl Johansgate

1910-12-01

Dora Jacobsen(kvinne)

1868-11-30

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Karl Johansgate

1910-12-01

Odd Jacobsen(mann)

1904-12-02

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Karl Johansgate

1910-12-01

Hanna Carlsen(kvinne)

1892-09-18

Krogstiane Sverige

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Karl Johansgate

1910-12-01

Forhus 2.etg syv rom og kjøkken + tre kvistværelser og et tjenerværelse kr 1200 pr aar          

Niels Anker Stang(mann)

1880-10-19

Fredrikshald

hf g Trælasthandler & Skibsreder

Fredrikshald: Karl Johansgate

1910-12-01

Agnes Stang(kvinne)

1884-03-14

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Karl Johansgate

1910-12-01

Thomas Stang(mann)

1905-09-09

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Karl Johansgate

1910-12-01

Johann Wilhelm Stang(mann)

1907-08-21

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Karl Johansgate

1910-12-01

Dagmar Bergersen(kvinne)

1886-08-03

Fredrikshald

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Karl Johansgate

1910-12-01

Marie Nilsen(kvinne)

1891-10-05

Fredrikshald

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Karl Johansgate

1910-12-01

Forhus 1.etg fire rom og kjøkken + to kvistværelser og et tjenerværelse kr 500 pr aar          

Oscar Thorvald Olssen(mann)

1866-07-20

Moss

hf g Manufakturkjøbmand

Fredrikshald: Karl Johansgate

1910-12-01

Carla Gulette Johanne Olssen(kvinne)

1873-07-21

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Karl Johansgate

1910-12-01

Thordis Olssen(kvinne)

1899-02-28

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Karl Johansgate

1910-12-01

Gudrun Olssen(kvinne)

1900-08-27

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Karl Johansgate

1910-12-01

Kjeld Olssen(mann)

1905-06-25

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Karl Johansgate

1910-12-01

Inger Johanne Olssen(kvinne)

1908-07-30

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Karl Johansgate

1910-12-01

Klara Antonie Karlsen(kvinne)

1892-03-16

Fredrikstad

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Karl Johansgate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Kjennerud H.K.
1837
skolebestyrer
Kjennerud Hermane 
1846
g.m. skolebestyrer
Nicolaysen Catharina
1850
g.m. sorenskriver
Nicolaysen N.L.
1832
sorenskriver
Rosenvinge  Fr.
1859
kontorist
Rosenvinge  Mina
1837
enkefru

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Karl Johans Gade / Vognmagergaden Fuldm. H. E. Rosenvinges Enke 35.000 50.900  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det registrert et våningshus på to etasjer og med fire boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg fire rom og kjøkken          

F. C. Rosenvinge(mann)

1858

Fredrikshald kjøpstad

s e Kontorm. Trælastforretning

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Mina Rosenvinge(kvinne)

1838

Fredrikshald kjøpstad

hm e Huseier

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Gudlov Rosenvinge(kvinne)

1888

Ødemark Sm

d Barn

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Guri Rosenvinge(kvinne)

1891

Christiania

d Barn

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Hans Eilert Rosenvinge(mann)

1861

Fredrikshald kjøpstad

s g Smedemester

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Anna Rosenvinge(kvinne)

1866

Kr†kstad Ak

Svigerdatter g Hustru

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Forhus 2.etg syv rom og kjøkken + tre kvistværelser          

Nicolay Ræder(mann)

1870

Christiania

b ug Ingeniørkaptain

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Nicolai Ludvig Nicolays.(mann)

1832

Christiania

hf g Sorenskriver

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Catharine Nicolays.(kvinne)

1850

Levanger NT

hm g Hustru

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Sigrid Nicolays.(kvinne)

1879

Throndhjem ST

d ug

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Peter Nicolays.(mann)

1874

Throndhjem ST

s ug Studiosus medicine

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Agnes Hans.(kvinne)

1877

Fredrikshald

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Johanne Elisabeth Nicolays.(kvinne)

1875

Throndhjem ST

d ug

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Selma Hans.(kvinne)

1881

Fredrikshald

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Forhus 1.etg fire rom og kjøkken + to kvistværelser          

Rut Kjennerud(kvinne)

1889

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Hans Konrad Kjennerud(mann)

1837

Kongsberg Bu

hf g Skolebestyrer Folkeskolen

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Alf Kjennerud(mann)

1886

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Hermana Kjennerud(kvinne)

1846

Ringsaker Hed

hm g Hustru

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Marcus Voss(mann)

1874

Holsten

fl ug Reisende

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken + et kjellerværelse          

Astrid Lien(kvinne)

1900-08-27

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Ragnhild Lien(kvinne)

1877

Strand Sta

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Johan Lien(mann)

1865

Søndre Land Krs

hf g Premierløjtnant i infanteriet

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

Amanda Elisabet Frid(kvinne)

1883

Sverige

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Carl Johansgd. Vognmagergaden

1900

 

 

* 1897

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagter fra Einar, Gabriel, Clara. Sverre, Andreas, Magnus, Wilhelmine og Valborg til Broder Paul Hofgaard til at udstede Skjøde til H.E.Rosenvinge paa d.E. samt til at kvittere Obl. til Carla Johnsen til Aflæsning, dat 20 og 4/11 97

Skjøde fra Enkefru Dorothea Hofgaards forann. Arvinger ved Paul Hofgaard ifl. foranst. Fuldmagt til Fuldmægtig H.E.Rosenvinge paa d.E. for Kr. 26000,00, dat 14/12-97

 

* 1896

 

* 1890

 

Dødsfald. En af vor Bys Hædersmænd, Konsul og Disponent Gabriel Hofgaard afgik Mandag Morgen Kl. halv 4 ved Døden efter at have henligget i bevidsløs Tilstand, siden han sidstl. Onsdag Formiddag pludslig rammedes af et Hjerneslag.

Konsul Hofgaard var født 1823 og saaledes ved sin Død 67 Aar gammel. I 1851 etablerede han en Manufakturforretning her men nedlagde den igjen i 1873; i 1863 begyndte han Kornforretninger og drev Møllebrug; fra 1869 var han Medeier og Disponent for Haldens Bommuldspinderi, som under hans Ledelse har arbeidet sig fremad og udvidet sin Virksomhed i ikke ringe Grad

Blandt sine Medborgere har den Afdøde altid nydt den største Agtelse og Tillid og har ogsaa derfor været betroet forskjellige hædrende Hverv; i en Aarække var han saaledes Medlem af Kommunebestyrelsen, indtil en Krise i 1882 tvang ham til at nedlægge sit Mandat; som en stærkt kirkelig interesseret Mand, var han ogsaa overdraget Hvervet som en af Prestens Medhjelpere inden Menigheden. Fra 1875 var han dansk Vicekonsul her paa Stedet.

Med et stille, bramfritt Væsen forenede den Afdøde et varmtfølende Hjerte og et nobelt Sind; derfor vil ogsaa hans Død vække Sorg og Deltagelse i vide Krædse, men dybest vil Savnet naturligvis dog blive inden hans Nærmeste, der knyttedes til ham i et inderligt og lykkeligt Familieliv.

Konsul Hofgaard efterlader sig Hustru f. Landstad, og flere Børn. af hvilke en Søn er Foretningsmand her i Byen.

 

Utdrag fra panteregister:

Amtsbevilling for G. Hofgaards Enke Dorthea Hofgaard til at hensidde i Uskifte. Dat 9. Oktbr 1890

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er G.Hofggard oppført som eier av matrikkelen. Vi finnr også følgende personer:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Gabriel Hofgaard(mann)

1823

Drammen

Disponent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olava Arnesen(kvinne)

1851

Fredrigshald

Pleiedatter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Dorthea Hofgaard f Landstad(kvinne)

1833

Gausdal

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Paul Hofgaard(mann)

1857

Frederikshald

Fuldmægtig

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kasia Hopp(kvinne)

1812

Raade

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Wilhelmine Hofgaard(kvinne)

1859

Frederikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karen Knudsen(kvinne)

1834

Fredrigshald

Kjolesøm

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Hofgaard(mann)

1863

Frederikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Valborg Hofgaard(kvinne)

1864

Frederikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Magnus Hofgaard(mann)

1866

Frederikshald

Student

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sverre Hofgaard(mann)

1869

Frederikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gabriel Hofgaard(mann)

1870

Frederikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Clara Hofgaard(kvinne)

1872

Frederikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helene Münster(kvinne)

1853

Christiania

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Christensen(kvinne)

1864

Rakstad

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilde Christensen(kvinne)

1864

Rakstad

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alb. Landstad(ukjent kjønn)

1831

Gausdal

Adjunkt

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Lauritz Rasch(mann)

1829

Christiania

Amtmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Sofie Rasch(kvinne)

1859

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petra Marie Rasch(kvinne)

1863

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ludvig Rasch(mann)

1865

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Laura Johanne Rasch(kvinne)

1871

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Margrethe Henriette Rasch(kvinne)

1877

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Wilhelmina Olsson(kvinne)

1850

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Sofie Johannesen(kvinne)

1866

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bolette Iversen(kvinne)

1816

Fredrigshald

Huseier

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1880

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra do til Bygmester Suhrke paa d.E. dat og Thinglæst 18 Mai 1880

Fuldmagt fra H.Puck til C.F.Puck til paa hans Vegne at undertegne foranstaaende Skjøde til Suhrke, dat 16 og Thinglæst 18 Mai 1880

Skjøde af E Suhrke til G. Hofgaard paa Den ham ved Skjøde af 18 Mai 1880 tilhjemlede Eiendom Mat. 434b og 435b for Kr 36000, dat 20 Septemb. Thinglæst 7 Decmbr 1880

 

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021