Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Karl XII`s gate 7

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1120

Løpenummer i 1901 matrikkel: 833

Matrikkelnummer: 702

Gårds og bruksnummer: 149/132

 

Foto: Skjermdump fra Google maps juli 2019

 

* 2001

13. januar 2001 har Halden Arbeiderblad en dobbelside om ekteparet Britt og Trond Vedlund som har restaurert Karl XIIs hus.

Hele artikkelen kan leses på Nasjonalbiblioteket sinne nettsider. (side 20 og 21)

 

 

* 1998

 

* 1995

 

 

 

* 1986

 

* 1878

 

 

* 1967

 

 

 

* 1965

 

* 1964

 

* 1951

 

* 1927

Manntallet for Tistedalen i 1927 har disse stemmeberettigede personene på matrikkelen.

Etternavn Fornavn
født 
yrke
Fredriksen Torvald Fritjof
1887
sagarbeider
Jakobsen Aage
1869
ramskjærer
Jakobsen Pauline Marie 
1871
g.m. ramskjærer
Magnussen  Asta
1896
enkefrue

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter på denne adressen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Paul Rudolf Thomassen
1
1890-09-01
Tistedalen Fr.hald - hp, s ug Papirfabrikarbeider
002 Asta Lovise Magnussen (Thomassen)
1
1896-09-21
Tistedalen Fr.hald - Søster e Styrer hus for søskende
003 Rolf Lars Thomassen
1
1905-12-11
Tistedalen Fr.hald - s, Bror ug Emaljearb.
004 Ellen Magnussen
1
1915-12-25
Tistedalen Fr.hald - Søsterdatter !! !!
 
         
001 Nils Teodor Kristiansen
2
1837-05-03
Koksrød i Berg herred Østf. - hp e Forenværende sagbruksarbeider. Privat forsørget.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våninghus på to etasjer, et uthus og en sidebygning. I sidebygningen er det et bakeri.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg tre rom og kjøkken kr 96 pr aar              

001 August Thomassen

01

1852-03-09

Fredrikshald

b

hf

g

Cirkelskjærer

002 Josefine Thomassen

01

1862-06-08

Aremark

b

hm

g

Hustru

003 Borghild Thomassen

01

1892-09-27

Berg Sml.

b

d

ug

Emaljefabrikarbeiderske

004 Asta Thomassen

01

1896-09-21

Fredrikshald

b

d

ug

Husgjerning

005 William Thomassen

01

1900-06-02

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

006 Rolf Thomassen

01

1905-12-11

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

1.etg to rom og kjøkken fri bolig              

001 Karl Marensius Eriksen

01

1833-12-08

Fr.stad

b

hf

g

forh. Verkmester

002 Josefine Vilhelmine Eriksen

01

1832-02-26

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Vilhelm Hagbart Eriksen

01

1861-04-01

Fredrikshald

b

s

ug

Bud ved Dampbaadsexpedition

Sidebygning 2.etg ett rom og kjøkken fri bolig              

001 Nils Theodor Kristensen

01

1837-05-03

Berg

b

hf

g

forhv. Dag.arb.

002 Karoline Kristensen

01

1849-07-30

Nøsemarka Sverige

b

hm

g

Hustru

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Tistedalen i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn 
Født
Stilling
Christensen Karoline
1849
g.m. tømmerdrager
Christensen Nils
1837
tømmerdrager
Eriksen Josefine vilhelmine
1832
g.m. værkstedformd.
Eriksen Karl Marentius
1833
værkstedformd.
Eriksen Vilhelm Hagbart
1861
bud
Fredriksen Jakobine Marie
1843
g.m. bladretter
Fredriksen Julie Fredrikke
1868
lærerinde
Fredriksen Lovise
1876
pige
Fredriksen Nicolai Olaus
1841
bladretter

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Tistedalen Tværgaden fra Sliberibygningen til Kjæmpeh. Saugbrugsforeningen 8.000 11.370 Arbeiderboliger (Brittehuset og Løkke) E: det er i ettertid skrevet inn "Karl 12tes hus fredet, skriv fra riksantikv. 12/10-24", bak dette matrikkelnummeret.

 

* 1900

Gårr vi til folektellinga i 1900 sier denne at det er et våningshus på en etasje, et uthus og en sidebygning til bakeri og beboelse.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus tre rom og kjøkken              

001 Nicolai Olaves Fredriks.

01

1841

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Sagretter ved Sagbrug

002 Jacobine Fredriks.

01

1843

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Husgjerning

003 Julie Fredriks.

01

1868

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Lærerinde

004 Lovise Fredriks.

01

1876

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Arbeider i Huuset

005 Johanne Fredriks.

01

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Skolepligtig

006 Elen Jacobs.

01

1821

Fredrikshald kjøpstad*

b

fl

e

Forsørges af Familien

1.etg to rom og kjøkken              

001 Karl Maresius Eriks.

02

1833

Fredrikshald

b

hf

g

Mekanisk Verksted Formand

002 Josefine Eriks.

02

1832

Fredrikshald

b

hm

g

Husgjerning

003 Vilhelm Eriks.

02

1861

Fredrikshald

b

s

ug

understøttes af Forældrene

1.etg ett rom og kjøkken              

001 Nils Kristens.

03

1837

Berg Sogn Sm

b

hf

g

Sagarbeider

002 Karoline Kristens.

03

1849

Nøsemark

b

hm

g

Husgjerning

003 Hjalmar Kristens.

03

1880

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Sliberi Arbeider

004 Einar Kristens.

03

1883

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Sliberi Arbeider

005 Marie Kristens.

03

1886

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Skolepligtig

006 Johan Kristens.

03

1889

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Skolepligtig

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tjueåtte personer på eiendommen.

    Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Carl Eriksen

 

1833

Fredrekshald

-

Familiens overhode

g

-

002 Josefine Ereksen

 

1832

Fredrikshald

-

Hustru

g

-

003 Velhelm Ereksen

 

1861

Fredrekshald

-

Søn

ug

-

004 Hans Ereksen

 

1872

Fredrkshald

-

Søn

ug

-

005 Amalie Kresteansen

 

1875

Aremark sogn Smaalenene

-

Tjenestetyende

ug

-

006 Mareneus Hansen

 

1856

Fredrekshald

-

Familiens overhode

g

-

007 Jorgine Hansin

 

1854

Id søgn

-

Hustru

g

-

008 Elise Hansen

 

1884

Berg sogn Smaalenene

-

Datter

-

-

009 Jenny Hansen

 

1889 des.

Fredrekshalds

-

Datter

-

-

010 Marie Pedersen

 

1866

Tolfsberg sogn Sverege

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

011 Nils Kristensen

 

1839

Berg sogn Smaalenene

-

Familiens overhode

g

-

012 Karoline Krestensen

 

1848

Nøssemarken sogn Sverige

-

Hustru

g

-

013 Amanda Kristensen

 

1875

Fredrikshald

-

Datter

ug

-

014 Nara Krestensen

 

1878

Fredrekshald

-

Datter

-

-

015 Hjalmar Krestensen

 

1881

Fredrekshald

-

Søn

-

-

016 Einar Kristensen

 

1883

Fredrekshald

-

Søn

-

-

017 Marie Kristensen

 

1886

Fredrikshald

-

Datter

-

-

018 Johan Krestensen

 

1889 juli

Fredrikshald

-

Søn

-

-

019 Karl Johannesen

 

1873

Nøssemarken sogn Sverige

-

Besøgende

ug

-

020 Borghild Bellingtan

 

1880

Fredrekshald

-

Besøgende

-

-

021 Magnus Nilsen

 

1817

Skjeberg sogn

-

Familiens overhode

g

-

022 Oleane Nilsen

 

1822

Berg sogn Smaalenene

-

Hustru

g

-

023 August Andersen

 

1851

Id sogn

-

Familiens overhode

g

-

024 Julie Andersen

 

1856

Id sogn

-

Hustru

g

-

025 Aksil Andersen

 

1883

Berg sogn Smaalenene

-

Søn

-

-

026 Hans Andersen

 

1888

Fredrekshald

-

Søn

-

-

027 Hanna Andersen

 

1878

Berg sogn Smaalene

-

Datter

-

-

028 Anna Andersen

 

1890 febr.

Fredrekshald

-

Datter

-

-

 

 

* 1885

Ser vi i folketellinga i 1885 finner vi Saugbrugsforenignen oppført som eier av en matrikkel hvor det da bor tjuefem personer. Huset går da under navnet Brittehuset.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Charl Maurensius Eriksen

1833

Fredrikstad

-

-

-

Maskinformand

002 Josefine Vilhelmine Eriksen

1832

Fredrikshald

-

Kone

-

-

003 Josefine Marie Eriksen

1859

Fredrikshald

-

Datter

-

-

004 Vilhelm Hagbart Eriksen

1861

Fredrikshald

-

Søn

-

-

005 Charl August Eriksen

1866

Fredrikshald

-

-

-

Smedlærling

006 Johan Edvard Eriksen

1869

Tistedalen

-

Søn

-

-

007 Sofie Karoline Eriksen

1871

Tistedalen

-

Datter

-

-

008 Hans Eriksen

1872

Tistedalen

-

Søn

-

-

009 August Nilsen

1817

Skjeberg

-

-

-

Tømmersorterer

010 Oleana Nilsen

1822

Berg Saagen

-

Kone

-

-

011 Lorns Martin Larsen

1827

Tistedalen

-

-

-

Skjærer

012 Anna Lena Larsen

1841

Sverige

-

Kone

-

-

013 Laura Josefine Larsen

1876

Tistedalen

-

-

-

Datter

014 Karl Ferdinand Larsen

1881

Tistedalen

-

Søn

-

-

015 Anna Marie Larsen

1883

Tistedalen

-

Datter

-

-

016 Nils Christensen

1837

Berg Sogn

-

-

-

Tømmervelter

017 Karoline Kristensen

1849

Sverige

-

-

-

Kone

018 Amanda Kristensen

1875

Tistedalen

-

Datter

-

-

019 Nora Kristensen

1878

Tistedalen

-

Datter

-

-

020 Jalmar Kristensen

1880

Tistedalen

-

Søn

-

-

021 Einar Kristensen

1883

Tistedalen

-

Søn

-

-

022 August Olsen

1851

Ganerød Id

-

-

-

Sirkelskjærer

023 Lovise Andersen

1858

Tistedalen

-

Kone

-

-

024 Axel Andersen

1882

Tistedalen

-

Søn

-

-

025 Marie Hansen

1868

Varteig

-

-

-

!!

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Tistedalen Fjærdingen Saugbrugsforeningen 4.000 12.880  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 forteller at det er Saugbrugsforenignen som er eier av matrikkelen hvor det da bor fire familier. Den forteller også at Karl Eriksen har en gris på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Magnus Nielsen

01

1817

Skjeberg Pr.

b

hf

g

Sagfiler i Tistedalen

002 Oleane Nielsen

01

1822

Bergs S. og Pr.

b

Kone

g

-

003 Karl Eriksen

02

1833

Frederikstad

b

hf

g

Wærkmester ved Saugbrugsværkstedet

004 Josephine Eriksen

02

1832

Frederikshald

b

hm

g

-

005 Josephine Marie Eriksen

02

1859

Frederikshald

b

d

ug

Hjælper Forældrene

006 Wilhelm Eriksen

02

1861

Frederikshald

b

s

-

-

007 Klaus Julius Eriksen

02

1864??

Frederikshald

b

s

-

-

008 Karl August Eriksen

02

1866

Frederikshald

b

s

-

-

009 Johan Edvardt Eriksen

02

1869

Tistedalen

b

s

-

-

010 Sophie Karoline Eriksen

02

1871

Tistedalen

b

d

-

-

011 Hans Eriksen

02

1872

Tistedalen

b

s

-

-

012 Oskar Godtfrid Eriksen

02

1874

Tistedalen

b

s

-

-

013 Lornts Larsen

03

1847

Tistedalen

b

hf

-

Skjærer i Tistedalen

014 Anne Lena Bryntesdatter

03

1841

Eds S. Sverige

b

Kone

-

-

015 Anders Pedersen

04

1842

Tistedalen

b

hf

-

Skjærer i Tistedalen

016 Amalie Petrine Pedersen

04

1842

Ide S. og Pr.

b

Kone

-

-

017 Amanda Marie Andersdatter

04

1869

Tistedalen

b

d

-

-

018 Hane Emelie Andersdatter

04

1871

Tistedalen

b

d

-

-

019 Anne Julie Andersdatter

04

1873

Tistedalen

b

d

-

-

020 Nils Marenius Andersen

04

1875

Tistedalen

b

s

-

-

021 Haldor Martinsen

04

1850

Tistedalen

b

hf

g

Tømmerdrager ved Saugbruget

022 Martine Mathisdatter

04

1849

Frederikshald

b

Kone

g

-

023 Hanna Marie Haldorsdatter

04

1875

Tistedalen

b

d

-

-

024 Elise Marie Johannesdatter

04

1867

Frederikshald

b

Konens Sødsterdatter

-

-

 

 

 

* 1869

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra J.P. Andersen til Saugbrugsforeningen i Frhald paa d.G. med Hauge Tomt og Tilliggelser, dat 15. Septbr. og thinglæst 5. Oktober 1869.

 

* 1868

Utdrg fra panteregister:

Skjøde fra Handelsmand Johannes Olsen til Handelsmand J. P. Andersen paa denne Gaard med Hauge og tilliggelser, dateret 5. og thinglæst 9. Oktober 1868.

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Johannes Olsen paa Gaard Matr,No. 702 med Tilligender og Hauge, dateret 6. og thinglæst 7 Marts 1865.

 

I folketellinga i 1865 finner vi to familier på eiendommen. Her kan vi se at handelsmann Johanens Olsen har en hest, ei ku og en gris, mens bakermester Johannes Pedersen er eier av en gris.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Johannes Olsen

01

28

Tistedalen

-

Husfader

g

Handelsmand

002 Marianne Andersen

01

29

Tistedalen

-

hans Kone

g

-

003 Johanne Kristine Johannesdatter

01

2

Tistedalen

-

deres Datter

ug

-

004 Amalie Sophie Olsdatter

01

19

Tistedalen

-

-

ug

Tjenestepige

005 Johannes Pedersen

02

27

Tistedalen

-

Husfader

g

Bagermester

006 Anette Jørgine Pedersen* f Haarbye

02

23

Tistedalen

-

hans Kone

g

-

007 Peter Osval Johannesen

02

3

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

008 Josephine Amalie Johansdatter

02

2

Tistedalen

-

deres Datter

ug

-

009 Matilde Marie Johansdatter

02

1

Tistedalen

-

deres Datter

ug

-

010 Lovise Iversdatter

02

13

Ødemark

-

-

ug

Tjenestepige

 

 

* 1801

Folektellinga i 1801 har ni personer på matrikkel 702 i Tisedalen Søndre.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Friderich Bentzon

01

60

-

-

Huusbonde

Gift 2. gang

Fuldmægtig ved saugbruget

002 Anne Kirstine Berg

01

52

-

-

Hans kone

Gift 1te gang

-

003 Andreas Friderich Bentzon

01

30

-

-

Mandens søn

Ugift

Coffardie styrmand

004 Johannes Bentzon

01

20

-

-

Begges søn

Ugift

Cadet i christiania

005 Karen Larine Bentzon

01

19

-

-

Begges datter

Ugift

-

006 Elisabeth Sophia Bentzon

01

14

-

-

Begges datter

-

-

007 Anniken Kirstine Bentzon

01

13

-

-

Begges datter

-

-

008 Friderica Nicoline Agnete Bentzon

01

12

-

-

Begges datter

-

-

009 Malene Brynildsdatter

01

20

-

-

Tienestepige

Ugift

-

 

Sist oppdatert 17.04.2023 19:01