Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Kirkebakken 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 251

Løpenummer i 1901 matrikkel: 163

Matrikkelnummer: 139 & 151a

Gårds og bruksnummer: 160/290

 
Foto: SW 9.mars 2003

Manntallet for Halden i 1945 har kun en myndig person på adressen.

*

*

*

*

Kun tre personer på matrikkelen ved folketellinga i 1910.

Navn Fødselsdato Fødested Still./Stand Bosted Hendelsesdato  
Hans Conrad Chr. Herman Juell(mann) 1844-09-30 Holmestrand hf g fhv. Fanej. Huseier Pens. Fredrikshald: Kirkebakken 1910-12-01
Nielsine Olava Marie Juell(kvinne) 1849-03-25 Fredrikshald hm g Hustru Fredrikshald: Kirkebakken 1910-12-01
Elvina Juell(kvinne) 1891-01-10 Fredrikshald d ug Datter Fredrikshald: Kirkebakken 1910-12-01

*

 
I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Fanejunker H. Juell oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 6.000 kroner og var branntaksert til 7.570 kronser. Matrikkelen inneholdt "Gaard og Have".

*

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus, Butik med Binderum og et Drivhus for Gartneri ". Det var kun en leilighet i huset og denne bestod av tre rom og kjøkken.
Herm. Juell hf Fanejunker 30.09.1844 Holmestrand JL
Nielsine Juell hm driver Blomsterforretning 25.03.1849 Frhald
Christian Juell s Gartner men uden Ansættelse, syg og hjælper med Arb. i Huse 13.07.1873 Frhald
Ragnhild Juell k arb. i Blomsterforr. 08.05.1880 Frhald
Elvina Juell d Skolepligtig 10.01.1891 Frhald

*

 

Folketellinga i 1891 har registrert seks personer på matrikkelen. Her har nok de som har transkribert tellingen bommet litt på navnet. Hele familien Juell har blitt registrert som Puell.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Conrad Christian Herman Puell(mann)

1844

Holmestrand

Familiens overhode g

Fredrikshald: Kirkebakken Lbr 251

1891-01-01

Nielsine Olava Marie Puell(kvinne)

1849

Fredrikshalds

Hustru g

Fredrikshald: Kirkebakken Lbr 251

1891-01-01

Hans Christian Frederik Puell(mann)

1873

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshald: Kirkebakken Lbr 251

1891-01-01

Hermine Othilie Puell(kvinne)

1875

Id

Datter ug

Fredrikshald: Kirkebakken Lbr 251

1891-01-01

Ragnhild Andora Puell(kvinne)

1880

Frederikshald

Datter

Fredrikshald: Kirkebakken Lbr 251

1891-01-01

Omar Puell(mann)

1890 jan.

Frederikshald

Søn

Fredrikshald: Kirkebakken Lbr 251

1891-01-01

 

*

 

Ved folketellinga i 1885 er Juell registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Herman Juell(mann)

1844

Holmestrand

Fourer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nielsine Juell(kvinne)

1849

Frederikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Berthe Juell(kvinne)

1869

Frederiksstad

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christian Juell(mann)

1873

Frederikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hermine Juell(kvinne)

1875

Frederikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ragnhild Juell(kvinne)

1

Frederikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

*

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Borgerskandsen Furer Herman Juel 2.000 1.280  

 

*

 

Ser vi i folketellinga i 1875 er Johannes Andersen eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johannes Andersen(mann)

1819

Näsinge Sverige

hf g %e% Tømmermand paa skibsværftet

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Lovise Andersen(kvinne)

1827

Thanum Sverige

Kone g Af Manden

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Mariane Andersen(kvinne)

1861

Frhald

d ug Faderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Karen Marie Andersen(kvinne)

1863

Frhald

d Faderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Ole Andersen(mann)

1817

Onsø

hf g Tomtearb. (Bryggearbeider)

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Amalie Andersen(kvinne)

1825

Skjeberg

Kone g Af Manden

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Alexander Andersen(mann)

1851

Frhald

s ug Matros

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Oscar Andersen(mann)

1859

Frhald

s ug Opvarter paa dampskib, Sømand

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Kathrine Andersen(kvinne)

1863

Frhald

d ug Af Faderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Hans Andersen(mann)

1835

Näsinge Sverige

hf g Skrædder

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Beathe Andersen(kvinne)

1834

Näsinge Sverige

Kone g Af Manden

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Hans Martin Andersen(mann)

1864

Näsinge Sverige

s ug Af faderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Carl Alfred Andersen(mann)

1865

Näsinge Sverige

s ug Af faderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Magdalena Eleonore Andersen(kvinne)

1862

Näsinge Sverige

d ug Af faderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Alma Charlotte Andersen(kvinne)

1868

Näsinge Sverige

d ug Af faderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Hilda Christine Andersen(kvinne)

1871

Näsinge Sverige

d ug Af faderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

 

*

 

Går vi til folketellinga for 1865 er matriklene registrert hver for seg. Vi tar her kun med de som er registrert på gård nr. 139. Vi kan her se at både Johannes Andersen og Jonas Halvorsen hadde hver sitt svin. Det bodde femten personer fordelt på fire leiligheter på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Johannes Anders. Husfader Skibstømmermand g 47 m Sverige
Gustava Olsd. hans Kone g 40 k Sverige
Gustav J Johannes. deres Søn ug 11 m Fhald
Josefine Emilie Johannesd.* deres Datter ug 9 k Fhald
Mariane F Johannesd. deres Datter ug 5 k Fhald
Karen Marie Johannesd. deres Datter ug 3 k Fhald

Jonas Halvors. Husfader Løsarbeider g 30 m Sverige
Anne Andersd. hans Kone g 34 k Sverige
Henrikke Jonasd. deres Datter ug 2 k Sverige

Lars J Anders. Husfader Sagbrugsarbeider g 30 m Sverige
Olida Marie Andreasd. hans Kone g 30 k Sverige
Carl Sundelius Lars.* deres Søn ug 4 m Fhald
August L Lars. deres Søn ug 2 m Sverige

Johan Thores. Husfader Løsarbeider g 41 m Berg
Matilde Aakerlund hans Kone g 46 k Sverige

 

*

 

Ved folketellinga i 1800 er gård nr 139 registrert under Ledder Strædet. Det bor da syv personer på eiendommen.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Gunder Johnsen Huusbonde 72 I første ægteskab Arbeidsmand M
Marthe Tormosdtr Hans kone 68 I første ægteskab K
Maren Svensdtr Logerer 22 Ugift Haandarbejde K
Peder Wang Logerer 24 Ugift Sergeanter ved syndenfieldske reg. M
Christopher Larsen Logerer 26 Ugift Sergeanter ved syndenfieldske reg. M
Niels Rye Logerer 31 Ugift Sergeanter ved syndenfieldske reg. M
Anne Maria Klouman Logerer 16 Ugift Krøbling K

Sist oppdatert 27.03.2021 11:57