Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Kirkebakken 5

Immanuels kirke

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 244

Løpenummer i 1901 matrikkel: 158

Matrikkelnummer: 79, 74, 76a, 76bog 76c

Gårds og bruksnummer: 160/171 og 173

Arkitekt: Chr. H. Grosch

Innviet: 5.september 1833

 

 

 

Det første kirkebygget som vi hadde i gamle Halden var en liten og uanselig tømmerkirke med navn Christi Krybbe. Denne ble bygget i 1629. Kirken ble revet av Halden sine borgere og forvandlet til et blokkhus for borgerkompaniet ved svenskenes beleiring av byen i 1660.


Den neste kriken som ble bygget i Halden var også av tømmer, men denne var større og hadde nå også fått spir. Navnet ble da også forandret fra Christi Krybbe til Christi Herberge. I 1716 var svenskene tilbake og beleiret byen. Borgerne tente nå fyr på byen for å drive svenskene ut. Dette medførte at også kirken brant ned.


Først i 1722 ble det igangsatt byggearbeider på en ny kirke og først i 1729 ble den første Immanuels Kirke innviet. Selv om kirken nå var en murkirke hindret ikke det bygningen fra å gå tapt ved den store bybrannen i 1826. En del av murene stod igjen og ble benyttet i den Immanuels kirke vi kjenner i dag.

Kirken ble innviet 5.september 1833 og til stede ved innvielsen var vicekongen, kronprins Oscar.

Matrikkel 1901

I 1901 var Kommunen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var ikke oppført med noen skattetakst, men var branntaksert til 155.400kr. Dette var den nest høyeste branntakst i Fredrikshald i 1901.

Matrikkel 1878
Det er ikke ført noen skattetakst på matrikkelen, men branntaksten er den høyeste i Fredrikshald. Bygningen er verdsatt til hele 162.000 kroner.

Bygningen er også beskrevet på www.artemisia.no som har egen avdeling på sin internettsider om "Fredrikshalds murarkitektur"