Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Kirkebakken 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 245

Løpenummer i 1901 matrikkel: 160

Matrikkelnummer: 147

Gårds og bruksnummer: 160/297

 
SW 14.november 2004
 
  Skjermdump fra Google maps

 

* 2014

 

* 1994

 

* 1993

 

* 1989

 

* 1988

 

* 1987

 

* 1982

 

* 1981

 

* 1978

 

* 1970

 

* 1966

 

* 1960

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Kirkebakken 6.

 

* 1933

 

* 1930

 

* 1927

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Johanna Andersen og Amanda Svendsen til Karl Johan Werner Svendsen for Kr. 10.000,- Dat. 1/9-1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Karen Helene 
1881
g.m. tomtearbeider Kirkebakken 6
Andersen Ole Ingvald
1879
tomtearbeider Kirkebakken 6
Andersen Svanhild Bergliot
1903
hushjelp Kirkebakken 6
Hellerud Borghild
1895
g.m. smed Kirkebakken 6
Hellerud Eugen
1897
smed Kirkebakken 6
Karlsen  Karl Anton
1877
o.r.sakfører Kirkebakken 6
Olsen Sigurd Olaf
1900
sjømann Kirkebakken 6
Olsen Sofie
1865
opvarterske Kirkebakken 6

 

 

Kirkeboken for Fredrikshald for peridoen 1925 - 1941 forteller at fraskilt overretssakfører Karl Anton Karlsen dør den 10.desember 1927. (side 29 nr.62). Bosted Kirkebakken 6,

I følge samme kirkebok var han født i Rokke 16.oktober 1877.

 

 

 

* 1925

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra frk. Louise Gundelach til Aug. Myhre for kr. 15.000,- Dat. 8.april 1921

Skjøte fra formand August Myhre til fru Johanna Andersen og fru Amanda Svendsen for Kr. 19.300,- Dat. 15 september 1921

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det fire boenheter på denne adressen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Ole Ingvald Andersen

01

1879-05-17

Fredrikshald

-

hp

g

Plankebærer os Sagbrugsforeningen

002 Karen Helene Andersen

01

1881-04-23

Arendal

-

hu

g

Husmor

003 Svanhild Bergliot Andersen

01

1903-12-06

Asak

-

d

ug

Fyrstikarbeiderske

001 Johan Nicolai Lyche

02

1862-09-17

Fr.hald

-

hp

ug

Kontorist

001 Karl Anton Karlsen

03

1877-10-16

Berg pr Frhald

-

hp

f

Overretssakfører

001 Sofie Olsen

04

1864-12-07

Berg Sogn

-

hp

e

Opvartningskone

002 Sigurd Olsen

04

1899-11-30

Fr.hald

-

s

ug

Tilfælding Arbeider (forhv. Sjømand)

003 Beda Magnussen

04

1902-03-29

Kornsjø

-

l

ug

Naatlerske (Skofabrik) Haldens Skofabrik

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra arvingerne efter Matrhe Katrine Andersen nemlig Hj Gundelach, Sofie Calmeyer, Laura Gundelach født Larsen, ?? Olsen, Ferd. Schäfer, Carlo Schäfer født Gundelach og Kristen Gundelach til medarving frk. Louise Gundelach for Kr. 7000,- Dat. 5 november 1919 (iflg maalebrev af 24/7-16 er eiendommen 334 m2)

Skifterettens attest om at Marthe Katrine Andersen er avgaat ved dødem 4/2-15 efterlatende sig følgende testamentariske arvinger: 1) Eugen Gundelach, 2) Emma Gundelach 3) Hjalmar Gundelach 4. Lousie Gundelach 5. Carla Schäfer 6) fru Sofie Calmeyer 7) fru Thrine Olsen, født Arnesen der har skiftet privat. Dat 13/10-1919

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Vergemaalsrettens Bekjendtgjørels om at Frøken Marthe Kathrine Andersen ?? Sindsygdom er sat under Værgemaal dat 22/7 11

Skifterettens attest om at enke Gresille Andersen er avgaat ved døden d. 12/11-80, efterlader to myndige døtre, paaført fru Sofie Calmeyer og kjøbmand Jens Torps erklæring om at den ene datter frk Lina Andersen er død og at søsteren Marthe Cathrine Andersen er hendes eneste arving, d. 20/10-11

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om kun fire personer på matrikkelen:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Katrine Andersen(kvinne)

1833-03-26

Fredrikshald

hm ug Gaardeier

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Marius Agne Løchra(mann)

1856-12-22

Gryten Prgj. Romsdalen

hf g Agent Handelsagent

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Ida Sophie Løchra(kvinne)

1854-02-18

Fredrikshald

hm g Husmor

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Johan Lyche(mann)

1862-09-17

Fredrikshald

el ug Kontorist v/ Bomuldsspinderi

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Marthe Katrine
1833
huseierske
Jacobsen Berthe Marie
1836
g.m. fhv. Art. overkonst.
Jacobsen Jakob
1841
fhv. artillerioverkonst.

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Søstrene Andersen oppført som eiere av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 7.000 kroner og var branntaksert til 8.210 kroner. Matrikkelen grenset også til Skomagerstrædet.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus, Udhus ingen, privet og vedskur ". Huset hadde en etasje og det var fire leiligheter i bygningen.
Et kjellerværelse og kjøkken
Marie Nils. hm e Husgjærningen 1832 Rakkestad Sm
Nilla Jørgine Ols. d ug Kuffertfabriksarbeiderske 1874 Rakkestad Sm
Augustinus Ols. s ug Dagarbeider v/ Stenhuggeri 1870 Rakkestad Sm

To rom og kjøkken i 1.etg
Marte Katrine Anders. To Søskende ug Huseierske, Bidrag af legater, fv. lærerinde privat skole 1833
Sofie Nikoline Anders. To Søskende ug Huseierske, Bidrag af legater, fv. lærerinde privat skole 1837

To rom og kjøkken i 1.etg
Jacob Jacobs. hf g Pensioneret fhv. Artillerioverkonstabel 1841 Odalen Hed (midlertidig bosatt på Id)
Berthe Jacobs. hm g Hustru 1836 Borge Smaalenene

Et kvistværelse og kjøkken
Sofie Kathinka Henrikke Hjorth . ug Butikexpeditrise i Galanterihandel 1851

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det fjorten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marte Katrine Andersen(kvinne)

1833

Fredrikshald

Familiens overhode ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Sofie Nikoline Andersen(kvinne)

1837

Frederikshald

Söster. ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Andreas Torgersen(mann)

1821

Bergs Herred, Smaalenene

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Øleane Torgersen(kvinne)

1823

Sverige

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Johan Theodor Torgersen(mann)

1856

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Olaus Marenus Hansen(mann)

1865

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Inga Marie Andersen født Hansen(kvinne)

1867

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Carl August Svensson(mann)

1849

Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Laatta Andrösen født Svendsen(kvinne)

1857

Id

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Paul Svensson(mann)

1881

Fredrekhald

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Artor Svensson(mann)

1882

Fredrekshald

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Anna Krestina Svensson(kvinne)

1884

Fredrekshald

Datter

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Sven David Svensson(mann)

1887

Fredrekshald

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Susanna Svensson(kvinne)

1890 juni

Fredrekshald

Datter

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er "Frøknerne Andersen" oppført som eiere av matrikkelen. Følgende personer oppholder seg her:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nikoline Andersen(kvinne)

1837

F.hald

Lærerinde

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kathrine Andersen(kvinne)

1833

F.hald

Lærerinde

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oleane Torgersen(kvinne)

1823

F.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Theodor Torgersen(mann)

1856

F.hald

Contorist

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mads Haarbye(mann)

1852

Berg

Skipper

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christine Haarbye(kvinne)

1852

F.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Nilsen(mann)

1842

F.hald

Sadelmagersvend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Edvard Lang(mann)

1823

Sverige

Smed

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gurine Lang(kvinne)

1822

F.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emil Nilberg(mann)

1845

Sverige

Snekkersvend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1880

I følge kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1878 til 1889 (side 18 nr.71) dør enke Gresille Andersen i Kirkebakken den 12.november 1880. Dødsårsaken er oppgitt til "Lungebetændelse". I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald den 17.mars 1794.

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Enke Griselle Andersen som eier av matrikkelen. Eiendommen er da registrert med en skattetakst på 5.000 kroner og har en branntakst på 4.720 kroner. Matrikkelen er her registrert under Skomagerstrædet.

 

* 1875

I folketellinga fra 1875 finner vi Madame Andersen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Grisilla Andersen(kvinne)

1794

Fhald

hm e Af Legat

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Marte Andersen(kvinne)

1833

Fhald

d ug Holder privat Skole

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Sofie Andersen(kvinne)

1837

Fhald

d ug Holder privat Skole

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Nils Colbjørnsen(mann)

1791

Fhald

Logerende e Ved privat Hjælp

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Marie Olsdatter(kvinne)

1817

Berg

tj g, Manden forl. Hende Ved Sygepleie privat

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Catrine Simensen(kvinne)

1827

Ed i Sverige

hm e Handel

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Simon Simensen(mann)

1857

Fhald

s ug Hjælper Moderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

 

 

* 1865

I folketellinga i 1865 er det registrert tre husholdninger på gaard nr 147.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Gresille Anders. Husmoder e 72 k Frederikshald
Marte Catrine Anders. Datter holder Skole ug 33 k Frederikshald
Sophie Necholine Anders. Datter holder Skole ug 29 k Frederikshald
Nils Hans Colbjørns. Logerende Skomager e 75 m Frederikshald

Karen Maria Baastad Logerende Jomfru ug 60 k Frederikshal

Anne Marie Torgers. Logerende Jomfru Handlende ug 40 k Frederikshald

 

* 1858

Utdrag fra panteregister:

Overenskomst mellom Enkemadam Andersen og Snedker O. Larsen hvorefter denne har Ret til at lave 3 fag Vinduer paa sin Gaard Matr. 145 paa den Side der vender ut mod Gaard Matr. 147. Dateret 28. Juli 1858

 

* 1847

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Skipper Nils Andersens Enke Grishilde til at hensidde i uskiftet Bo Afgiven 14 September 1846 Thinglæst 1. Novbr. 1847

 

* 1801

I folketellinge i 1801 er følgende personer bosatt på nr 147
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Peder Sponberg Huusbonde 29 I første ægteskab Snedkermæster M
Kirstine Olsdtr Hans kone 29 I første ægteskab K
Inger Marie Bøen Deres datter 5 K
Carl Older Logerer 29 Ugift Snedkersvend M
Sven Henningsen Huusbonde 48 I første ægteskab Vægter M
Siri Andersdtr Hans kone 30 I første ægteskab K
Anne Maria Svensdtr Deres datter 4 K
Edel Kirstine Tollefsdtr Logerer 66 Enke 2dn gang Haandarbejder K
Anne Margrethe Tollefsdtr Hendes datter 30 Ugift Haandarbejder K
Peder Larsen_lie Huusbonde 46 I første ægteskab Snedker svend M
Elen Pernille Mikkelsdtr Hans kone 30 I første ægteskab K
Karen Dorthea Pedersdtr Deres datter 4 K
Petronelle Pedersdtr Deres datter 1 K
Marthe Augustinusdtr Logerer 26 Gift 1te gang med skoemager reuter, rømt K
Peder Didrik Reuter Deres søn 4 M
Maren Cathrine Deres datter 1 K


Sist oppdatert 08.02.2023 22:51