Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Kirkebakken 8

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 243

Løpenummer i 1901 matrikkel: 159

Matrikkelnummer: 29d

Gårds og bruksnummer: 160/133

 

 

 

 

 

 

Foto: SW 14.november 2004

Dette bildet er tatt før ny bybro ble bygget i 1964. Da gjennomgikk dette området en total forandring.

Firefelts vei gjennom Halden sentrum ble en realitet over 40 år før E6 fikk sin firefelt..

Foto: Halden kommune
 
   
 

 

* 2001

26.januar 2001 hadde Halden Arbeierblad i et eget "Fredag Pluss" bilag en større reportasej om bensinstasjon og Bjørn Hofgaard som drev denne i en årerekke.

Hele stykket kan leses på Nasjonlbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1985

 

*1978

* 1959

 

* 1958

 

* 1957

 

* 1953

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Kirkebakken 8.

 

* 1927

 

* 1921

 

* 1920

 

Jens Torp, som eier matrikkelen i 1901, var født på gården Torp på Idd den 3.april 1841. Han kjøpte eiendommen av kjøpmann Jens Iversen og drev foretning her til sin død den 11.januar 1920. (Kilde: 800 Haldenprofiler av Edvin Haug)

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Handelsmand Jens Torp oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 12.000 kroner og var branntaksert til 12.840 kroner. Matrikkelen grenset også til Skomagerstrædet.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus, Forretningslokale og Udhus, Stald ". Huset var på en etasje. Følgende personer bodde i bygningen.
Seks rom og kjøkken i 1.etg + et kvistværelse
Jens Torp hf g Kjøbmand 1841 Id Sm
Helene Torp hm g Hustru 1864 Berg Smaalenene
Ivar Torp s ug Skolebarn 1889
Ida Johannes. ug Tjenestepige 1880 Bohuslehn
Gustav Erik Ling ug Tjenestegut 1878 Dalskog Elfsborg len Sverige

To kvistværelser og kjøkken
Hans W. Ols. hf g Seilmager paa Skib 1847 (Midlertidig bosted Liverpool England)
Malene Ols. hm g Hustru 1851
Dagmar Ols. d ug Barn 1896@1897

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Urmager J. Johannesen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 10.000 kroner og en branntakst på 13.160 kroner.

 

 

Ved folketellingen i 1865 var matrikkel 29d ikke utskilt som egen matrikkel.


Sist oppdatert 21.04.2021 10:30