Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

 

Kirkebakken 8

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 243

Løpenummer i 1901 matrikkel: 159

Matrikkelnummer: 29d

Gårds og bruksnummer: 160/133

 

 

 

 

 

 

Foto: SW 14.november 2004

Dette bildet er tatt før ny bybro ble bygget i 1964. Da gjennomgikk dette området en total forandring.

Firefelts vei gjennom Halden sentrum ble en realitet over 40 år før E6 fikk sin firefelt..

Foto: Halden kommune
 
   
 
   
 

Et bilde fra da Beckman hadde kolonialforretning på eiendommen.

Bildet er tatt av Odd Nohr og publiseres med tillatelse fra hans svigerdatter Rita Nohr. Odd Nohr var i sin tid med på å starte Halden Kameraklubb.

 

* 2020

 

 

* 2001

26.januar 2001 hadde Halden Arbeierblad i et eget "Fredag Pluss" bilag en større reportasje om bensinstasjonen og Bjørn Hofgaard som drev denne i en årerekke.

Hele stykket kan leses på Nasjonlbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1985

 

*1978

* 1959

 

* 1958

 

* 1957

 

* 1953

 

* 1946

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 9/8-1946 fra Johan Beckman til a/s Norsk Brændselsolje, Oslo på d.e. for kr. 45.000,-

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Kirkebakken 8.

 

* 1927

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enkefru Helene Torp til Johan Beckmann for Kr. 28000,- Dat. 1.Juli 1921 paaført skifterettens attest for at Jens Torp er avgaat ved døden og hans enke Helene Torp med eneste og myndige søns samtykke sitter i uskiftet bo. ( iflg. kartforretning av 24/6-1916 er eiendommen 354 m²)

 

 

* 1920

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert at det på eiendommen er et våningshus "Drengestue, Vedskur, WC, stald & vognskur". Det er oppført at i bygnignene er det en leilighet og en butikk.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus og sidebygning seks rom og kjøkken pluss et kvistværelse.          

Ivar Torp(mann)

1889-03-31

Fredrikshald

s ug student

Fredrikshald: Kirkebakken

1910

Grete Helene Torp(kvinne)

1864-11-06

Rokke sogn

hm g Hustru

Fredrikshald: Kirkebakken

1910

Jens Teodor Torp(mann)

1841-04-03

Id

hf g Kjøbmand (colonial & mel)

Fredrikshald: Kirkebakken

1910

Gustav Ferdinand Elg(mann)

1892-12-05

Hanimskog sogn Sverige

tj ug gaardsgut

Fredrikshald: Kirkebakken

1910

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Handelsmand Jens Torp oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 12.000 kroner og var branntaksert til 12.840 kroner. Matrikkelen grenset også til Skomagerstrædet.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus, Forretningslokale og Udhus, Stald ". Huset var på en etasje. Følgende personer bodde i bygningen.
Seks rom og kjøkken i 1.etg + et kvistværelse
Jens Torp hf g Kjøbmand 1841 Id Sm
Helene Torp hm g Hustru 1864 Berg Smaalenene
Ivar Torp s ug Skolebarn 1889
Ida Johannes. ug Tjenestepige 1880 Bohuslehn
Gustav Erik Ling ug Tjenestegut 1878 Dalskog Elfsborg len Sverige

To kvistværelser og kjøkken
Hans W. Ols. hf g Seilmager paa Skib 1847 (Midlertidig bosted Liverpool England)
Malene Ols. hm g Hustru 1851
Dagmar Ols. d ug Barn 1896@1897

 

* 1899

 

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har oppført seksten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anna Nanny Anderson(kvinne)

1860

Ed. Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Hanna Eriksen(kvinne)

1863

Ertmark Sverige

Datter ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Marens. Törgersen(mann)

1882

Berg Smaalenene

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891

Karla Antonie Törgersen(kvinne)

1885

Frhald

Datter

Fredrekshald: Rode 5

1891

Alf Theodor Törgersen(mann)

1887

Fredrikshald

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891

Johan Marthin Jansan(mann)

1862

Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Gustav David Eriksen(mann)

1875

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Fride Karoline Eriksen(kvinne)

1878

Fredrikshald

Datter

Fredrekshald: Rode 5

1891

Karoline Törgersen(kvinne)

1856

Berg, Smaalenene

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Karen Jakobsen.(kvinne)

1823

Fredrikshald

Familiens overhode e

Fredrekshald: Rode 5

1891

Jens Theodor Iversen Torp(mann)

1841

Id

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Grete Helene Torp (født Foss)(kvinne)

1864

Berg, Smaalenene

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Ivar Jensen Torp(mann)

1889 mars

Fredrikshald

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891

Karoline Eriksen (fød Larsen(kvinne)

1836

Stenby Sogn Sverige

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Andreas. Törgersen(mann)

1855

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Gustav Eriksen(mann)

1830

Svaniko Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi at Jens Torp er eier av matrikkelen og at det bor seksten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karl Johannesen(mann)

1885

Fredrikshald

Barn Hjemme hos Foreldrene

Fredrikshald: !!

1885

Jens Torp(mann)

1841

Id Prestegjeld

Handelsborger

Fredrikshald: !!

1885

Helene Torp(kvinne)

1864

Bergs Prestegjeld

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Bernt Johannesen(mann)

1840

Vestby prestegjeld

Brygge eller Tomtearbeider

Fredrikshald: !!

1885

Nils Lyngard(mann)

1854

Lom

Sergeant

Fredrikshald: !!

1885

Larenie Pedersen(kvinne)

1845

Fredrikshald

Enke Familie Strygning

Fredrikshald: !!

1885

Augusta Pedersen(kvinne)

1874

Sarpsborg

Barn Hjemme hos Moderen

Fredrikshald: !!

1885

Anna Andersen(kvinne)

1870

Gleming Prestegjeld

Tjener

Fredrikshald: !!

1885

Martin Andersen(mann)

1878

Fredrikshald

Barn Hjemme hos Foreldrene

Fredrikshald: !!

1885

Berta Johannesen(kvinne)

1871

Fredrikshald

Hjemme hos Foreldrene

Fredrikshald: !!

1885

Nils Nilsen(mann)

1816

Fredrikshald

Forskjellige Arbeide i Byen

Fredrikshald: !!

1885

Thorer Haug(mann)

1844

Ulensager Prestegjeld

Korporal

Fredrikshald: !!

1885

Amund Amundsen(mann)

1827

Aremark Prestegjeld

Arbeider Tretøfler

Fredrikshald: !!

1885

Kristian Andersen(mann)

1850

Fredrikshald

Størmand

Fredrikshald: !!

1885

Hilda Andersen(kvinne)

1846

Naverstad Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Kristian Andersen(mann)

1874

Fredrikshald

Barn Hjemme hos Foreldrene

Fredrikshald: !!

1885

.

 

 

* 1884

Utdrag fra panteregister:

Do. (skjøde) fra J. Iversen til Jens Torp for Kr. 10600,00. dat, 23/4 84 Thinglæst 13. Mai 1884

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Uhrmager J. Johannesen til Handelsmand J. Iversen paa d.E. dat: 14. og Thinglæst 21 Juni 1881

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Urmager J. Johannesen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 10.000 kroner og en branntakst på 13.160 kroner.

 

* 1875

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Bygmester E. Suhrke til Uhrmager Johannes Johannesen paa Gaard Matr.No. 29d, dat 11. Decmbr 1874 og Thinglæst 12. Januar 1875

 

I folketellinga i 1875 er det også uhrmager Johannesen som er registrert som eier av matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Johannes Johannesen
1
1837
Fergelands i Sverige b hf g Uhrmager
002 Anna Kaisa Johannesen
1
1838
Fergelands i Sverige b hu g Af Manden
003 Joel Johannesen
1
1860
Fergelands i Sverige b s ug Læredreng og forsørges af Faderen
004 Hanna Johannesen
1
1862
Fergelands i Sverige b d ug Læredreng og forsørges af Faderen
005 Emma Johannesen
1
1864
Fergelands i Sverige b d ug Af Faderen
006 Marie Johannesen
1
1867
Fergelands i Sverige b d ug Af Faderen
007 Johan Johannesen
1
1869
Frederikshald b s ug Af Faderen
008 Carl Johannesen
1
1874
Frederikshald b s ug Af Faderen
009 Anthon Andersen
1
1851
Berg Sogn Norge b Læredreng ug Forsørges af Mestern

 

 

 

* 1874

Uhrmager J. Johannesen

er tilflyttet Bygmester Suhrkes forrige Gaard ved Kirken.

 

 

* 1870

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Bygmester E. Suhrke paa Hauge Matr. 29d m.m., hvilke Hauge ifølge Delingsforretning, thinglæst 17. Mai 1870 deltes i N. 29a c og d, hvis Grænser der sees af Skjøde og Panteprotokollen Folie 103a, dateret 25 April og Thinglæst 17mai 1870.

Ved folketellingen i 1865 var matrikkel 29d ikke utskilt som egen matrikkel.


Sist oppdatert 29.02.2024 12:08