Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Kirkegata 10 og 12
Borgergata 11

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 59

Løpenummer i 1901 matrikkel: 233

Matrikkelnummer: 38

Gårds og bruksnummer: 160/144

 

Kikregata 10 og 12

 

 

 

 

Foto: SW 14.november 2004

 
Matrikkelnr.38 var det tredje huset på høyere hånd.
   

Boregergata 11

 

 

 

 

Foto: SW 11.juli 2005

     
   

Da Halden kommune i 1982 gikk over til gårds og bruksnummer hadde denne matrikkelen adresse Kirkegata 4.

* 2020

 

* 2003

 

* 1997

 

* 1992

 

* 1991

 

* 1989

 

* 1982

 

* 1978

 

* 1970

 

* 1967

 

* 1959

 

* 1957

 

* 1956

 

* 1955

 

* 1952

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har kun tre myndige personer i Kirkegata 4.

* 1938

Utdrag fra panteregister:

Kontrakt, dat. 28/12-1938 fra Dora Gundersen født 1/4-1870 til Holger Krog født 11/10-1903 på div. lokaler til Kafevirksomhet i 15 år fra 1/1-1939 for kr 225,- pr. måned, indeholdende flere forskjellige bestemmelser.

 

* 1934

 

* 1928

 

* 1926

 

* 1925

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i barber G. Gussows dødsbo til fru Dora Gundersen for Kr. 21500,- Dat. 21/3-23

 

* 1910

Dødsfald

En i vide Kredse velkjendt ældre Byens Borger, Barber Gottlieb Güssow afgik ved Døden Søndag Morgen i en Alder af henved 77 Aar.

"Gamle" Güssow som han gjerne kaldtes i Modsætning til sin adskillige Aar yngre Broder, Barber Ernst Güssow, var lige til det sidste tilsyneladende frisk og kjæk og færdedes daglig ude. I Fredags rammedes han imidlertid af et Slagtilfælde, hvorefter der indtraadte Lammelse og tildels Tab af Bevidstheden.

Güssow var født i Gentin ved Magdeburg og kom hid til Byen som femogtyveaarig ung Mand. Her etablerede han da sin Barberstue, ligesom han ogsaa befattede sig med Tandudtrækning, idet man tidligere Dage ikke led af nogen Overflod paa Specialister i det Fag.

Ellers var gamle Güssow ret en Type paa en velsitueret jævn Borgermand. I sine ledige Studner dyrkede han Sangen, ligesom han i mange Herrens Aar uafbrudt var selvskreven ved alle 17de Maitilstelninger.

 

 

 

Folketellinga i 1910 forteller om "et vaaningshus og forretningslokale, Cafe, Cigarf. Barberf. og 1 Sidebygning Cafe og 1 uthus vedskur - Privet". Det er fire boenheter med til sammen atten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 18          

Elise Andersen(kvinne)

1852-01-12

Fredrikshald

hm e Husmoder

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Mariane Andersen(kvinne)

1882-08-04

Fredrikshald

d ug butikjomfru Meieributik

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Harald Andersen(mann)

1890-08-24

Fredrikshald

s ug handelsbetjent kolonialhandel

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Astrid Jensen(kvinne)

1902-10-04

Kristiania

d.datter ug Barn

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Ragna Lundqvist(kvinne)

1903-07-12

Fredrikshald

d.datter ug Barn

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Margot Lundqvist(kvinne)

1907-04-30

Fredrikshald

d.datter ug Barn

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 18          

Rolf Amundsen(mann)

1878-06-30

Fredrikshald

hf g handelsfulm.

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Jenny Amundsen(kvinne)

1875-06-18

Berg sogn

hm g Husmoder

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Borghild Amundsen(kvinne)

1903-07-15

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Margit Amundsen(kvinne)

1905-03-19

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Thora Amundsen(kvinne)

1907-02-08

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Elin Rød(kvinne)

1893-09-06

Fredrikshald

tj ug tjenestepige hos nr 1

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Forhus kvist to rom og kjøkken kr 16 pr mnd          

Augusta Gussow(kvinne)

1862-07-19

Fredrikshald

hm ug Pianolærinde

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Forhus 1.etg seks rom og kjøkken kr 650          

Emma Moe(kvinne)

1848-09-15

Fredrikshald

hm e Cafe

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Sissi Moe(kvinne)

1878-08-22

Fredriksstad

d ug telefonistinde

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Esther Abrahamsen(kvinne)

1892-11-15

Tistedalen

tj ug husgjerning

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Hildur Pettersen(kvinne)

1885-05-03

Ed

tj ug husgjerning

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Christian Moe(mann)

1879-09-10

Hvaler

s ug Kontorist v/ Handel

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Barberer Frederik Gottlieb Gussow, kom til Halden i 1858. Han startet her sin egen forretning hvor han også drev som "tannlege" eller tannuttrekker. Han var ivrig med i Fredrikshald Sangforening og tildelt foreningens hederstegn i gull. Han var også sammenhengende medlem av 17.mai komiteen fra 1864 til 1905. Han blir boende på matrikkel 38 til han dør i februar 1910. (Kilde: 800 Haldenprofiler av Edvin Haug)

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Güsow Augusta
1863
husbestyrerinde
Güsow Fr. G.
1833
forhv. Barber
Jensen Elise
1869
tjenestepige
Lindqvist Ida
1851
g.m. stenhugger
Moe Emma
1848
enkefru
Neeb Petra
1860
modehandlerinde
Printz Askjerine
1827
frøken

 

 

* 1901


I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Barber G. Güssow oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 22.000 kroner og var branntaksert til 21.920 kr. Matrikkelen var i 1901 også oppført med grense mot Borgergaden.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med to etasjer mot Kirkestrædet og en etasje mot Borgergaden. Bygningene inneholdt foruten fire beboelser også "1 Modehandel, 1 Barberstue og en caff‚. Bibliotek".
Syv rom og kjøkken i 1.etg
Emma Moe hm e Cafebedrift 1848
Sofie Moe d Telefonistinde 1878 Fredriksstad
Christian Moe s Kontormand fortiden uden erhverv og forsørges af sin Moder 1879 Hvaler Sm
Elise Jens. tj Tjenestetyende 1869 Hvaler Sm
2203 Bertha Lars. tj Tjenestetyende 1881 Nøssemark Sverige

To rom og kjøkken i 2.etg
Asgjerine Josefine Printz el Leiebibliothek 1829 Fhald

To rom og kjøkken i 2.etg
Berthe Marie Neeb hm e Forsørges af sin Datter 1817
Olava Petronelle Neeb d ug Modeforretning 1855

Kvistleilighet med to rom og kjøkken
Frederik Gottlieb Gussow hf e Gaardeier, egne Midler fv. Barber & Frisør 1833 Tyskland
Charlotte Augusta Gussow d ug Husstel 1862@1869

 

* 1898

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906 (side 65 nr.64) finner vi Anine Matilde Güssow død den 28.oktober 1898. Dødsårsaken er oppgitt til " Vit. cordis, ød. pulm.". I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald i 1828.

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det fem personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Augusta Charlotte Eliasbeth Gussow(kvinne)

1862

Fredrekshald

Datter ug

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Annie Mathild Gussow(kvinne)

1827

Fredrikshald

Hustru g

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Fredrik Wilhelm Gotlieb Güssow(mann)

1833

Magdebug, Tydskland

Familiens overhode g

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Maia Lena Johnson(kvinne)

1862

Vossemarken Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Sofie Nicoline Svendsen(kvinne)

1817

Nestved Sjælland

Familiens overhode e

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi også her Güssow som eier av matrikkelen. Følgende ni personer har fast bopel på eiendommen. Skal man ta seg friheten å lese litt mellom linjene i en folketelling er det litt artig å legge merke til at Güssow var en av de få som har ført inn sin hustru først i registreringsskjemaet.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Mathilde Güssow 1827 K Frederikshald
2 Frederick Gottlieb Güssow 1833 M Preysten?? Barber & Frisør
2 Augusta Güssow 1862 K Frederikshald
2 Marie Güssow 1864 K Frederikshald
2 Fritz Wagenknecht 1862 M ?? Magdeburg Preysten Svend hos Barber Gussow
2 Elise Bjurstrøm 1869 K Steneby sokken Sverige Tjenestepige hos Barber Gussow
1 Sophie Svends. 1817 K Kastve Danmark Ernæres ved Madlevering
1 Caroline Hans. 1828 K Fredrikshald
1 Fredrikke Peders. 1842 K Brevig

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Barber G. Güssow som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 12.000 kroner og har en branntakst på 11.160 kroner.

 

* 1875

Går vi til folektellinga i 1875 er det Barbeer Gussow som er registrert som eier av matrikkelen. Han har da en gris på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Emilie Sørine Bigum(kvinne)

1823

Sponvigen

Kone g

Fredrikshald: Borgergade

1875

Hanna Sofie Bigum(kvinne)

1848

Sponvigen

d ug Fors af Forældrene

Fredrikshald: Borgergade

1875

Christian Harald Bigum(mann)

1859

Sponvigen

s ug Fors. Af Forældrene

Fredrikshald: Borgergade

1875

Amande Pauline Waldenstrøm(kvinne)

1853

Åberg i Næsinge

tj Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergade

1875

Niels Olaus Bigum(mann)

1819

Frhald

hf g Skibsfører

Fredrikshald: Borgergade

1875

Friederick Wilhelm Gottlieb Güssow(mann)

1833

Genthin Preussen

hf g Barbeer

Fredrikshald: Borgergade

1875

Annie Mathilde Güssow(kvinne)

1827

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Borgergade

1875

Augusta Carlotte Elisabeth Güssow(kvinne)

1862

Frederikshald

d

Fredrikshald: Borgergade

1875

Friderike Wilhelmine Marie Güssow(kvinne)

1864

Frederikshald

d

Fredrikshald: Borgergade

1875

Peter Jensen Petersen(mann)

1855

Kjøbenhavn

tj Barbeersvend

Fredrikshald: Borgergade

1875

 

* 1873

Auktion.

Lørdag 22de d. M. Kl. 12 Middag afholdes efter Reqvisition af Underfoged Hansen paa Toldinspecteur Norbye og Enkefrue Hals`s Arvingers Vegne, Auction i og over den dem tilhørende Gaard Matr.-No. 38 i Borgergaden.

Fredrikshalds Byfogedcontor, 5te Februar 1873.

J. C. Lous.

 

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Toldinspektør C. Norby og Enkefru Halls eneste og myndige Arvinger ?? ved J. Hall til Barber og Frisør Fredrisch Gottlieb Gussow paa denne Gaard dateret 26. Juni og Thinglæst 1. Juli 1873

 

Afdøde Enkfru Hals`s Gaard paa Sydsiden er i forrige Uge solgt til Barberer Güssow, sen for 2650 Spd.

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er gård nr.38 registrert med adresse Borgergaden. Det var da to beboelser på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Mette Marie Hals Husmoder e 83 k Frederikshald
Kathrine Marie Hals Datter ug 57 k Frederikshald
Thora Alexia Hals Datter ug 49 k Frederikshald
Malene Jørgensd. Tjenestepige ug 39 k Frederikshald

Karen Elisabeth Anders. Husmoder e 55 k Frederikshald
Johanne Henrikke Mamen Pleiedatter ug 34 k Frederikshald

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 var følgende personer registrert på eiendommen.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Ole Gløersen Huusbonde 53 I1te ægteskab Coffardie skipper M
Cathrine Blom Hans kone 44 I1te ægteskab K
Mette Gløersen Deres datter 18 Ugift K
Karen Gløersen Deres datter 13 Ugift K
Elen Cathrine Mathisdtr Tienestepige 34 Ugift K


Sist oppdatert 14.01.2024 13:38