Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Kirkegata 3

 

Gammelt l øpenummer i 1901 matrikkel: 57b

Løpenummer i 1901 matrikkel: 230

Matrikkelnummer: 68b

Gårds og bruksnummer: 160/161

 

 

 

 

 

 

 

Foto: SW 14.november 2004

 

Da dette bildet ble tatt hadde Billington overtatt butikken etter Kjøbmann Grønn. Eiendommen, som ble benyttet som "jernlager", måtte vike plass når ny bybro skulle bygges i 1964.

 

Foto: Halden kommune

Halden kommune eier i dag eiendommen og benytter den til parkeringsplass. 

* 1923

* 1901


I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Kjøbmand N.J. Grønn oppført som eier av Matrikkelen . Eiendommen var oppført med en skattetakst på 8.000 kroner og var branntaksert til 8.300kroner. Denne delen av Kirkegata hadde i 1900 navnet Kirkestrædet. Matrikkelen er også ført opp med grense mot Raadhusgaden.

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er matrikkel 68 ikke delt. Den er registrert sammen med matrikkel 72, som på dette tidspunktet heller ikke var delt. Eieren av disse to matrikkelnumrene er Saugbrugsforeningen. De var registrert som en "Have" og hadde en samlet skattetakst på 5.000 kroner.

 

Det er ikke registrert beboelse på matrikkel 68b i noen folketelling.


Sist oppdatert 16.04.2023 14:40