Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Kirkegata 26 og 28 og Borgergata 27

Tidligere Kirkegata 6

Bache & Thoresen

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 2

Løpenummer i 1901 matrikkel: 246

Matrikkelnummer: 43 & 63

Gårds og bruksnummer: 160/146

Foto: SW 14.februar 2004
  På vestre side av Grandhotell så ser vi litt av huset som lå her før 1911.

 

* 1989

 

* 1985

 

* 1977

 

* 1974

 

* 1973

 

* 1971

 

* 1968

 

* 1966

 

* 1964

 

* 1962

 

* 1961

31. mai 1961 har Halden Arbeidrblad en helside om Bache & Thoresen sin kåpeindustri som feieret 75 år.

Hele oppslaget kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 4)

 

 

* 1933

 

* 1957

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i det som da var Kirkegata 6.

 

* 1927

 

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Hansen Ester Marie
1893
g.m. stuerarbeider Kirkegata 6
Hansen Konrad Ingvald
1890
stuerarbeider Kirkegata 6

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i Kirkegata 6.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Gustav Lind

01

1864-11-05

Ravnqvilla Sverige

-

hp

g

Portner.

002 Emilie Lind

01

1875-05-02

Dalsland

-

hu

g

husmor

003 Nikolay Lind

01

1896-04-28

Berg %pr.gjeld% Østfold

-

s

ug

Kasserer v Berg kraftanlag

001 Aksel Levin Bjørklund

02

1875-12-19

Ulricehamn

-

hp

g

Tillskærer

002 Elvira Wiktoria Bjørklund

02

1891-09-03

Sødertelje, Sverige

-

hu

g

husmor

003 Aksel Bjørklund

02

1913-05-24

Tønsberg

-

s

ug

pf.

004 Elsa Maria Bjørklund

02

1916-01-20

Kristiania

-

d

ug

pf.

001 Ivan Gerhart Rekdahl

03

1888-05-13

Kristiania

-

hp

g

Verksmester

002 Jenny Natalie Rekdahl

03

1887-06-19

Moss

-

hu

g

Husmor

003 Richart Hermod Rekdahl

03

1910-10-09

Moss

-

s

ug

pf.

004 Gerd Irlind Rekdahl

03

1917-05-27

Berg sogn

-

d

ug

pf.

 

* 1912

 

 

 

* 1911

Det nye bygget for kåpeproduksjon står klart i 1911.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andreassen Johan
1851
gaardskarl
Bjerke Anette Mathilde
1876
opvartningspige
Bruun Ludvig
1859
opsyndsmand
Bruun Magda
1862
g.m. opsynsmand

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Færgestrædet / Borgergaden Fru Magda Bruun 17.000 13.000  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et hus på en etasje hvor det bor fjorten personer. Vi kan også se at Magda Bruun drev restaurant i huset.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ludvig Otto Bruun(mann)

1859

Fredrikshald kjøpstad

hf g Opsynsmand Kreaturfarm??

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Magda Bruun(kvinne)

1868

Fredrikshald kjøpstad

hm g Restaurant

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Karen Bruun(kvinne)

1889

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Christen Bruun(mann)

1890

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Fredrikke Bruun(kvinne)

1891

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Nils Bruun(mann)

1893

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Bergliot Bruun(kvinne)

1895

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Frithjof Bruun(mann)

1896

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Ludvig Lars. Bruun(mann)

1897

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Magdalena Bruun(kvinne)

1899-12-18

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Johan Andreass.(mann)

1852

Sv

Tjenestegut ug

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Jenny Anders.(kvinne)

1878

Sv

Tjenestepige ug

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Anna Eriksson(kvinne)

1883

Sv

Tjenestepige ug

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Antonie Lebeck(kvinne)

1882

Sv

Tjenestepige ug

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

 

* 1897

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det elleve personer på matrikkelen som da har oppgitt adresse til Fergestrædet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Viktor Christian Hjørt Andersen(mann)

1825

Næs, Hedemarken

Familiens overhode g

Fredrikshald: Fergestrædet

1891-01-01

Theodora Caroline Jacobine Andersen(kvinne)

1837

Fredrikshald

Hustru g

Fredrikshald: Fergestrædet

1891-01-01

Karen Helene Andersen(kvinne)

1869

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshald: Fergestrædet

1891-01-01

Anine Gunhilde Andersen(kvinne)

1871

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshald: Fergestrædet

1891-01-01

Marie Theodora Andersen(kvinne)

1872

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshald: Fergestrædet

1891-01-01

Karla Frølich Andersen(kvinne)

1879

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshald: Fergestrædet

1891-01-01

Nikoline Annette Pettersen(kvinne)

1863

Urskoug

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Fergestrædet

1891-01-01

Eyvind Johannes Andersen(mann)

1874

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshald: Fergestrædet

1891-01-01

Frederik Magnus Hesselberg(mann)

1874

Tjødling pr Laurvig

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshald: Fergestrædet

1891-01-01

Thomas Bryn Hesselberg(mann)

1876

Tjødling pr Laurvig

Logerende hørende til Familien

Fredrikshald: Fergestrædet

1891-01-01

Anine Gunhilde Frølich(kvinne)

1842

Fredrikshald

Besøgende ug

Fredrikshald: Fergestrædet

1891-01-01

 

* 1885

I folketellinga i 1885 står Andersen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Victor Christian Hjort Andersen(mann)

1835

Næs, Hedemarken

Overlærer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Theodora Andersen(kvinne)

1837

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karen Helene Andersen(kvinne)

1869

Fredrikshald

Børn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Gunhilde Andersen(kvinne)

1871

Fredrikshald

Børn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Theodora Andersen(kvinne)

1872

Fredrikshald

Børn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Eyvind Johannes Andersen(mann)

1874

Fredrikshald

Børn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karla Frøich Andersen(mann)

1879

Fredrikshald

Børn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Amanda Larsen(kvinne)

1865

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Charlotte Olava Pedersen(kvinne)

1864

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Strøget mellem Havnen, elven og Storgaden Overlærer Viktor Andersen 10.000 14.170  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har Overlærer Andersen registrert som eier av matrikkelen. Adressen i 1875 er oppgitt til Bagertangen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Viktor Kristian Hjort Andersen(mann)

1825

Næs Hedem.

hf, Forældre g Embedsmand (Overlærer)

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Caroline Theodora Jacobine Andersen(kvinne)

1837

Frederikshald

hu, Forældre g

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Karen Helene Andersen(kvinne)

1869

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Annie Gunhilde Andersen(kvinne)

1871

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Marie Theodora Andersen(kvinne)

1872

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Eyvind Johannes Andersen(mann)

1874

Frederikshald

s ug

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Mathilde Christine Hansen(kvinne)

1849

Frederikshald

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Pauline Olsen(kvinne)

1855

Urskoug

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Mary Olivia Juliane Svendsen(kvinne)

1835

Nakskoo, Danmark

Bor tilleie ug Underviser i Musik og almindel. Skolefag

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Elisabeth Johannesen(kvinne)

1825

Bergs Prestegjeld

Moder e Vaskekone og opvarterske

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Jenny Sophie Johannesen(kvinne)

1857

Frederikshald

d ug Ere Moderen behjelpelig

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Caroline Mathilde Johannesen(kvinne)

1860

Frederikshald

d ug I Vask og Strygning

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

Laura Jacobsen(kvinne)

1827

Frederikshald

Bor tilleie ug Lærerinde ved en Pigeskole

Fredrikshald: Bagertanggaden

1875-12-31

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi åtte personer på denne matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Victor Christian Hjort Andersen(mann)

1825*

Næs %Vang% Hedemarken

Husfader g Overlærer

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Theodora Jacobine Andersen(kvinne)

1837*

Frederikshald

Hustru g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Helene Olsdatter(kvinne)

1843*

Enningdalen (Id)

ug Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Ditlefine Randine Jacobsen(kvinne)

1798*

Christiania

Husmoder e

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Laura Jacobsen(kvinne)

1827*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Johanne Elisabeth Iversen(kvinne)

1846*

Hvaløerne

ug Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Carl Dahl Frølich(mann)

1825*

Frederikshald

Husfader ug cand. juris

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Bolette Marie Schjerden(kvinne)

1827*

Frederikshald

ug Husholderske

Fredrikshald: !!

1865-12-31

 

* 1801

Ser vi i folketellinga i 1801 er matrikkel 43 og 63 ikke slått sammen. Matrikkel 43er da oppgitt til å ligge i Bagertang gaden og har 10 beboere.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Niels Schoug(mann)

1754*

Huusbonde Begge i 1ste ægteskab Kiøbmand

Friderichshald: Bagertang Gaden

1801-02-01

Dorothea Olsen(kvinne)

1757*

Hans kone Begge i 1ste ægteskab

Friderichshald: Bagertang Gaden

1801-02-01

Christine Magdalene Ziege(kvinne)

1737*

Huusbondens broder kone Enke efter 1te ægteskab Enke efter skipper søren skoug

Friderichshald: Bagertang Gaden

1801-02-01

Valentin Tryde(mann)

1786*

Hans søstersøn Ugifte

Friderichshald: Bagertang Gaden

1801-02-01

Søren Tryde(mann)

1788*

Hans søstersøn Ugifte

Friderichshald: Bagertang Gaden

1801-02-01

Else Olsen(kvinne)

1754*

Konens søster Ugifte

Friderichshald: Bagertang Gaden

1801-02-01

Gunder Simonsen(mann)

1757*

Daglønner Gift 1te gang Pensionist

Friderichshald: Bagertang Gaden

1801-02-01

Lucie Hansdatter(kvinne)

1771*

Tienestepige Ugifte

Friderichshald: Bagertang Gaden

1801-02-01

Anne Maria Mathiasdatter(kvinne)

1778*

Tienestepige Ugifte

Friderichshald: Bagertang Gaden

1801-02-01

Lars Pettersen(mann)

1775*

Logerende Ugift Styrmand

Friderichshald: Bagertang Gaden

1801-02-01

Matrikkel 63 er oppgitt til å ligge i Færgestrædet og har seks beboere.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Torbiørn Olsen(mann)

1746*

Huusbonde 2dt ægteskab Coffardie skipper

Friderichshald: Færgestrædet

1801-02-01

Johanne Mathisdatter(kvinne)

1756*

Hans kone 1te ægteskab

Friderichshald: Færgestrædet

1801-02-01

Anders Torbiørnsen(mann)

1780*

Mandens søn Ugift Coffardie styrmand

Friderichshald: Færgestrædet

1801-02-01

Marthe Torbiørnsdatter(kvinne)

1782*

Mandens datter Ugift

Friderichshald: Færgestrædet

1801-02-01

Mathis Torbiørnsen(mann)

1789*

Begges søn Ugift

Friderichshald: Færgestrædet

1801-02-01

Lisbeth Evensdatter(kvinne)

1777*

Tienestepige Ugift

Friderichshald: Færgestrædet

1801-02-01

 

Sist oppdatert 15.03.2023 13:56