Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Kirkegata 6 og 8

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 60

Løpenummer i 1901 matrikkel: 232

Matrikkelnummer: 37

Gårds og bruksnummer: 160/143

 

 

 

 

 

 

Foto: SW 11.november 2004

Kirkegata 6

 

 

Kirkegata 6 på et bilde fra 1910.

 

 

 

 

   
 

 

 

Foto: SW 15.februar 2004

Kirkegata 8 er det rosa huset. Her sett fra Borgergata.  

 

 

 

 

* 1938

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt, dat. 25/11-1938 fra Selskabet for Arbeidernes Vel til Halden Porteføljefabrikk a/s, på leie af Fabrikklokale på matr, nr. 35 ,og butikk og lagerlokaler m. m. på d. e., kontrakten oprettes for et tidsrum av 5 år fra 1/11-1938, årlig leie Kr. 5050,00. Kontrakten inneholder bestemmelser om fornyelse. Dbf: 20/12 1938 Grbf: 21/12 1938.

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru Andrea Bjurstrøm til Selskapet Arbeidernes Vel for 38000.- kr. dat 18/3 1918. I flg. kartforretning av 24/7 1916 utgjør tomten 381 m² tinglyst 19 mars 1918

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et vaaningshus på to etsjer og forretningslokale på eiendommen. Her er det registrert fire beboelser en butikk og et verksted.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 2 etg. tre rom og kjøkken kr 23 pr mnd          

Erik Bjurstrøm(mann)

1874-02-10

Fredrikshald

hf g Rørlægger S

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Ragna Bjurstrøm(kvinne)

1873-08-05

Høland Sogn

hm g Hustru

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Tora Bjurstrøm(kvinne)

1896-02-20

Christiania

d ug Datter

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Erling Bjurstrøm(mann)

1897-03-28

Chra

s ug Søn

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Paul Bjurstrøm(mann)

1899-06-22

Chra

s ug Søn

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Signe Bjurstrøm(kvinne)

1901-10-30

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Randy Bjurstrøm(kvinne)

1903-10-24

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Dagny Bjurstrøm(kvinne)

1905-10-21

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Erik Ragnar Bjurstrøm(mann)

1910-09-26

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Marie Paulsen(kvinne)

1878-09-28

Høland Sogn

tj fl ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Forhus 2. etg ett rom og kjøkken kr. 9 pr mnd          

Helene Elisabeth Berntzen!!(kvinne)

1848-10-21

Vövangen Utersjø Sverige

hm e vaske-kone

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Forhus 1.etg seks rom og kjøkken Kr 500          

Herman Ellingsen(mann)

1864-05-24

Sortland

hf g bankbokholder (Norges Bank)

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Johanna Ellingsen(kvinne)

1867-02-09

MaalsElven

hm g husgjerning

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Johan Ellingsen(mann)

1893-11-04

Sortland

s ug Søn

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Elisa Ellingsen(kvinne)

1894-10-27

Sortland

d ug Datter

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Marie Ellingsen(kvinne)

1896-03-11

Sortland

d ug Datter

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Kari Ellingsen(kvinne)

1897-11-11

Kristiania

d ug Datter

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Fredrikke Ellingsen(kvinne)

1901-07-24

Kristiania

d ug Datter

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Johanna Ellingsen(kvinne)

1902-12-21

Kristiania

d ug Datter

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Hedda Ellingsen(kvinne)

1909-09-01

Berg

d ug Datter

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Agda Edberg(kvinne)

1891-09-14

Bro sokn Sverige

tjenestepike husgjerning

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Forhus 2.etg fire rom og kjøkken Kr. 33 pr mnd          

Andrea Bjurstrøm(kvinne)

1850-05-31

Fredrikshald

hm e huseier

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Manghel Bjurstrøm(kvinne)

1892-08-05??

Fredrikshald

d ug Kontordame Handel

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Tora Bjurstrøm(kvinne)

1895-07-06

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Torstein Bjurstrøm(mann)

1899-01-20

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

Grete Thoresen(kvinne)

1824-05-09

Id sogn

Moder fl e ingen levstilling

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen And.
1867
uhrmager
Andersen Bertha Olefine
1874
g.m. uhrmager
Bjurstrøm Andrea
1858
enkefru
Ellefsen Axel
1862
kjøbmand
Ellefsen Nicolay B.
1822
forhv. Skipper
Thoresen Grethe
1826
enkefru
Thornam Anna
1857
frue

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Gjørtler A.P. Bjurstrøm oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 22.000 kr. og var branntaksert til 23.250 kr. Matrikkelen var også registrert med grense mot Borgergaden.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen registrert med to etasjer. "1 etg. til verksted & butik" og det er også registrert verksted i kjelleren. I tillegg er det fire beboelser på matrikkelen.
Seks rom og kjøkken i 1.etg
Nicolay Berthold Ellefs. hf e fv. skibsfører 1822
Axel Magnus Ellefs. s ug Kjøbmand 1862
Anna Cathrine Thornam d f Husbestyrerinde 1857
Iwan Nicolay Thornam DS ug Sjømand Matros 1880 Sibirien (midlertidig bosted Kobe Japan)
Kirsten Petrea Ellefs. b g Oscar Ellefsen's hustru 1879 Sarpsborg (vanligvis bosatt Sandefjord)
Oscar Ellefs. b g skibsfører 1866 (vanligvis bosatt Sandefjord)
Anna Anderson tj ug Tjenestepige månedspige 1882 Sverige

Tre rom og kjøkken i 2.etg
Anders Peter Bjurstrøm hf g Rørlægger og Gjørtler 1840 Tistedalen Sm
Andrea Bjurstrøm hm g 1858 Fr.hald
Asta Helene Bjurstrøm d ug 1884 Fr.hald
Paul Andreas Bjurstrøm s ug Skoledicipel 1886 Fr.hald
Gudrun Sofie Bjurstrøm d ug Skoleelev 1888 Fr.hald
Magnhild Bjurstrøm d ug Skoleelev 1892 Fr.hald
Tora Bjurstrøm d ug 1895 Fr.hald
Torstein Bjurstrøm s 20.01.1899 Fr.hald

Tre rom og kjøkken
Anne Marie Louise Throns. hm ug Assistentinde ved Sparebankens Pantelaanidretning 1851 Kristiania
Dagny Therese Wiig l ug Kontorpost i Colonialforretning 1880 Aremark (vanligvis bosatt i Aremark)
Erik Peterson ug Skolediscipel 1885 Aremark (vanligvis bosatt i Aremark)

To rom og kjøkken
Anders Anders. hf g Uhrmager 1867 Rakkestad Sm
Bertha Olufine Anders. hm g 1873 Christiania
Hans Christ Hans. Lærling ug 1886 Glemminge Sm
Hans Karls. Lærling ug 1884 Skjeberg

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra skifteretten i afd. frøken Margrete Sofie Christiane Geddes bi til gjørtler A. P. Bjurstrøm. for kr. 12000,- dat. 9/10 93 thinglæst 13. oktober 1893

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det elleve personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jensine Andrine Thoresen(kvinne)

1823

Fredrikshald

enslig Logerende ug

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Hans Andreas Johannesen(mann)

1877

Skien

Søn

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Sophie Gedde(kvinne)

1812

Fredrikstad

Familiens overhode ug

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Marie Sophie Hansen, født Stricker(kvinne)

1818

Aalborg i Jylland

Familiens overhode e

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Fritze Caroline Pogwisch Hansen(kvinne)

1848

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Nanna Theodore Hansen(kvinne)

1857

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Sofie Johnsen(kvinne)

1860

Sverige Dalsland Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Anna Elisabeth Johannesen(kvinne)

1847

Fredriksstad

Familiens overhode e

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Elisabeth Christine Johannesen(kvinne)

1879

Fredrekshald

Datter

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Johannes Martin Johannesen(mann)

1881

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Helene Thoresen(kvinne)

1826

Ide Sogn

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi frk. Sophie Gjedde oppgitt som eier av matrikkel 38. Det bor da syv personer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Sophie Gjedde 1812 K Fredrikstad Ug
2 !! Strøm 1863 M Østre Risør Provisor
2 Helene Thors. 1826 K Fredrikshald Tjenestepige
2 Elvina Reinholdt 1854 K Fredrikshald Månedspige
1 Marie Hans. 1818 K Aalborg Fru.
1 Fritze Hans. 1848 K Fredrikshald Ug
1 Marie Hans. 1863 K Rokke Sogn Tjenestepige

 

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert matrikkel 37 sammen med matrikkel 69. Eier av disse matriklene var da Fru Geddes Arvinger. Skattetaksten på disse matriklene var da 14.000 kroner og branntaksten var på 18.400 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Geddes arvinger som eiere av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nanna Hansen(kvinne)

1857

Frhald

d ug Fors. Af Moderen

Fredrikshald: Borgergade

1875

Fritze Hansen(kvinne)

1848

Frhald

d ug Fors. Af Moderen

Fredrikshald: Borgergade

1875

Hedda Jacobsen(kvinne)

1850

Tanums Sogn Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergade

1875

Marthe Hansdatter(kvinne)

1817

Svelvig

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergade

1875

August Syvertsen(mann)

1840

Frhald

Leieboer ug Kjøbmand

Fredrikshald: Borgergade

1875

Marie Hansen(kvinne)

1818

Aalborg Danmark

hm e Rentenist

Fredrikshald: Borgergade

1875

Sofie Gedde(kvinne)

1812

Fredrikstad

hm ug Huseier

Fredrikshald: Borgergade

1875

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er gård nr.37 registrert med adresse Borgergaden. Det er da tre leiligheter i gården.
Sophie Gedde Frøken lever af Pension ug 54 k Frederikstad
Marthe Hansd. Tjenestepige hos Frøken Gedde ug 49 k Svelvig

Marie Sophie Hans. Enkefru Huusmoder lever af Renter e 48 k Danmark
Fritze Caroline Hans. Datter ug 18 k Frederikshald
Johanne Theodore Hans. Datter ug 9 k Frederikshald
Karen Marie Jacobs. Tjenestepige hos Fru Hansen ug 42 k Thistedalen

Hanna Hans. Frøken lever af Renter ug 49 k Frederikshald
Antonette Lassen Jomfru i Huset hos Frøken Hansen ug 27 k Modum Buskeruds Amt

 

* 1846

Utdrag fra panteregister:

Kongelig Bevilling, hvorved det tillades Fru Andrea Gedde at forblive hensiddende i uskiftet Bo efter sin afdøde Mand Toldinspectør F. C. Gedde, dateret 19. Juni 1840 og thinglæst 27 April 1846.

 

* 1830

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteretten til Major og Toldinspectør Gedde thinglæst 9. Aug. 1830

 

* 1829

 

Udi og over afgangne Stads-Chirurg Wittkugels Gaard, Matr.-No. 37 paa Søndre-Frederikshald, berammes, efter Vedkommendes Forlangende, offentlige Auctioner at afholdes til efternævnte Tider:

1ste Auction Onsdagen den 8de April førstkommende, Eftermiddag Kl. 3;
2den Auction Løverdagen den 11te s.M., Formiddag Kl. 11, og
3die Auction Samme Dags Eftermiddag Kl. 3.

Gaarden, der er opført efter Ildbranden i 1826, bestaar af en 2 Etages tømret hovedbygning, hvori 9 Værelser, Kjøkken, Bryggerhuus og Forstue, paa hvælvet Kjælder, og er forsynet med fornødne Udhuse. til Gaarden hører desuden en ved samme værende Urtehauge. Conditionerne erfares paa Auctionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.

Frederikshald, den 19de Marts 1829.

Svensen.

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det kun fire personer i det som da var gård nr.37
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Johan Georg Withkugel Huusbonde 44 Gift 2dn gang Stads chirurgus M
Andrea Dorthea Kiøbing Hans kone 32 Gift 1te gang K
Anne Christine Withkugel Hans datter 7 K
Siri Larsdtr Tienestepige 43 Enke af 1te giftermaal K

 

Sist oppdatert 31.01.2024 20:50