Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Kirkegata 6 og 8

 

Løpenummer i 1878 matrikkel:

Løpenummer i 1901 matrikkel:

Matrikkelnummer:

Gårds og bruksnummer:

 
Foto:

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 60

Løpenummer i 1901 matrikkel: 232

Matrikkelnummer: 37

Gårds og bruksnummer: 160/143

 

 

 

Vis i kart

 

 

Foto: SW 11.november 2004

Kirkegata 6

 

 

Kirkegata 6 på et bilde fra 1910.

 

 

 

 

   
 

Vis i kart

 

Foto: SW 15.februar 2004

Kirkegata 8 er det rosa huset. Her sett fra Borgergata.  

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Gjørtler A.P. Bjurstrøm oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 22.000 kr. og var branntaksert til 23.250 kr. Matrikkelen var også registrert med grense mot Borgergaden.

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen registrert med to etasjer. "1 etg. til verksted & butik" og det er også registrert verksted i kjelleren. I tillegg er det fire beboelser på matrikkelen.
Seks rom og kjøkken i 1.etg
Nicolay Berthold Ellefs. hf e fv. skibsfører 1822
Axel Magnus Ellefs. s ug Kjøbmand 1862
Anna Cathrine Thornam d f Husbestyrerinde 1857
Iwan Nicolay Thornam DS ug Sjømand Matros 1880 Sibirien (midlertidig bosted Kobe Japan)
Kirsten Petrea Ellefs. b g Oscar Ellefsen's hustru 1879 Sarpsborg (vanligvis bosatt Sandefjord)
Oscar Ellefs. b g skibsfører 1866 (vanligvis bosatt Sandefjord)
Anna Anderson tj ug Tjenestepige månedspige 1882 Sverige

Tre rom og kjøkken i 2.etg
Anders Peter Bjurstrøm hf g Rørlægger og Gjørtler 1840 Tistedalen Sm
Andrea Bjurstrøm hm g 1858 Fr.hald
Asta Helene Bjurstrøm d ug 1884 Fr.hald
Paul Andreas Bjurstrøm s ug Skoledicipel 1886 Fr.hald
Gudrun Sofie Bjurstrøm d ug Skoleelev 1888 Fr.hald
Magnhild Bjurstrøm d ug Skoleelev 1892 Fr.hald
Tora Bjurstrøm d ug 1895 Fr.hald
Torstein Bjurstrøm s 20.01.1899 Fr.hald

Tre rom og kjøkken
Anne Marie Louise Throns. hm ug Assistentinde ved Sparebankens Pantelaanidretning 1851 Kristiania
Dagny Therese Wiig l ug Kontorpost i Colonialforretning 1880 Aremark (vanligvis bosatt i Aremark)
Erik Peterson ug Skolediscipel 1885 Aremark (vanligvis bosatt i Aremark)

To rom og kjøkken
Anders Anders. hf g Uhrmager 1867 Rakkestad Sm
Bertha Olufine Anders. hm g 1873 Christiania
Hans Christ Hans. Lærling ug 1886 Glemminge Sm
Hans Karls. Lærling ug 1884 Skjeberg

 

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi frk. Sophie Gjedde oppgitt som eier av matrikkel 38. Det bor da syv personer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Sophie Gjedde 1812 K Fredrikstad Ug
2 !! Strøm 1863 M Østre Risør Provisor
2 Helene Thors. 1826 K Fredrikshald Tjenestepige
2 Elvina Reinholdt 1854 K Fredrikshald Månedspige
1 Marie Hans. 1818 K Aalborg Fru.
1 Fritze Hans. 1848 K Fredrikshald Ug
1 Marie Hans. 1863 K Rokke Sogn Tjenestepige

 

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert matrikkel 37 sammen med matrikkel 69. Eier av disse matriklene var da Fru Geddes Arvinger. Skattetaksten på disse matriklene var da 14.000 kroner og branntaksten var på 18.400 kroner.

 

Ved folketellinga i 1865 er gård nr.37 registrert med adresse Borgergaden. Det er da tre leiligheter i gården.
Sophie Gedde Frøken lever af Pension ug 54 k Frederikstad
Marthe Hansd. Tjenestepige hos Frøken Gedde ug 49 k Svelvig

Marie Sophie Hans. Enkefru Huusmoder lever af Renter e 48 k Danmark
Fritze Caroline Hans. Datter ug 18 k Frederikshald
Johanne Theodore Hans. Datter ug 9 k Frederikshald
Karen Marie Jacobs. Tjenestepige hos Fru Hansen ug 42 k Thistedalen

Hanna Hans. Frøken lever af Renter ug 49 k Frederikshald
Antonette Lassen Jomfru i Huset hos Frøken Hansen ug 27 k Modum Buskeruds Amt

 

Ved folketellinga i 1801 bor det kun fire personer i det som da var gård nr.37
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Johan Georg Withkugel Huusbonde 44 Gift 2dn gang Stads chirurgus M
Andrea Dorthea Kiøbing Hans kone 32 Gift 1te gang K
Anne Christine Withkugel Hans datter 7 K
Siri Larsdtr Tienestepige 43 Enke af 1te giftermaal K

 

Sist oppdatert 30.03.2008 19:57