Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Kongens brygge 1
Catrineholmboden

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 101

Løpenummer i 1901 matrikkel: 95

Matrikkelnummer: 232a

Gårds og bruksnummer: 160/377

Kongens brygge 1 er den røde bygningen midt på bildet.

 

 

Foto: SW januar 2008
Det gamle bildet viser hvordan den opprinnelige sjøboden så ut ca 1900.

 

* 2005

 

* 1998

 

* 1997

 

* 1995

 

* 1989

 

* 1988

 

* 1985

 

* 1984

 

* 1983

 

* 1981

 

* 1979

27.februar 1979 brant hele dette kvartalet. Da forsvant den gamle fine "sjøboden" som gikk under navnet Catrineholmboden. Denne var bygd rundt 1840 og fra 1920 hadde Catrineholm sitt utsalg i bygget. Da Catrineholm ble nedlagt overtok firmaet Gullegget lokalene. I nybygget som ble reist etter brannen har det blitt drevet diverse restaurantvirksomhet.

27.februar 1979 brant hele dette kvartalet så og si ned til grunnen. Mye gammel bebyggelse gikk tapt i denne brannen. Bland annet Catrineholmboden og Fagerberggården.

Halden Arbeiderblad sin reportasje kan leses på Natjonalbiblioteket sine nettsider.

 

* 1976

 

* 1968

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Cathrineholms jernverk v/ direktionen til Cathrineholms mek. verksted støperi & emaljefabrik på d.e. samt mtr.nr. 900a,b&c, 829a&b 830b 831b 534b (768 a&b & 833)a. Kjøpesummen er 50000 kr. skjøtet, som er dateret 8/2 1917 gir sælgeren en række servituter over d.e. hvorom henvises til panteboken. D.e. iundeholder iflg. målebrev av 4/2 1911 1203 m2. Tinglyst 23 februar 1917

 

* 1910

Det er ikke registrert noen beboelse på matrikkel 232a i folketellinga i 1910.

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Cathrineholms Jernværk oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 32.000 kroner og en branntakst på 22.800 kroner. Det er som merknad skrevet at dette er kontor og lager. Matrikkelen er skatte og branntaksert sammen med matrikkel 233a1. Dette var kun tomten mot vannet.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller at det på matrikkelen var "Vaaningshus og Forretningslokale". Som sidebygninger er det registrert "3 Boder, der benyttes til Jernoplag etc ". Det er også gjort følgende merknad til matrikkelen "Findes kun en Bekveml". Dette er ført i feltet for hvorvidt det var noen ledige leiligheter i huset. Muligens er dette ført som en unnskyldning for at det kun er en beboelse i denne store bygningen. For selv om det i matrikkelen i 1901 står at dette er kontor og lager, så finner vi følgende personer på eiendommen.

Fire rom og kjøkken i 2.etg
Fornavn Etternavn Kjønn Sedvanlig bosted Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Richard Neeb m hf g Fuldmægtig ved Jernvareforretning 1852 Frhald n s
Kristine Neeb k hm g %Hustru% 1866 Frhald n s
Bodil Maria Neeb* k d Skolesøgende %Datter% 1889 Frhald n s
Axel Neeb* m s Skolesøgende %Søn% 1890 Frhald n s
Aslaug Neeb* k d Datter 1894 Frhald n s
Gudrun Neeb* k d Datter 1896 Frhald n s
Anna Eriksson k tj ug Tjenestepige 1881 Upperud Sverige Sverige Svenske Statskir (bor vanligvis i Upperud Sverige)

 

* 1891

I folketellinga i 1891 finner vi ni personer på matrikkel 232a.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Richard Emil Neeb(mann)

1852

Fredrikshald

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Bodil Maria Neeb(kvinne)

1889 aug.

Fredrekshald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891

Anna Andersen(kvinne)

1879

Fredrikshald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891

Albert Andersen(mann)

1882

Fredrikshald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891

Kristine Neeb(kvinne)

1866

Fredrikshald

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Axel Neeb(mann)

1890 okt.

Frhald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891

Elisabeth Stensund(kvinne)

1871

Haabal Socken Sverige

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Andreas Andersen(mann)

1844

Fredrikshald

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Laura (Svendsen) födt Andersen.(kvinne)

1842

Bergs Sogn, Smaalenene

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi også her "Jernbruget" som eiere av matrikkelen. Det var da også beboelse i andre etasje i bygningen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Berte Marie Nebb 1817 K Frhald E
Petra Nebb 1855 K Frhald
Alma Nebb 1856 K Frhald Bestyrerinde Rosenvinges Kaabefabrik
Richard Nebb 1852 M Frhald Bestyrer Cathrineholms Jernverks udsalg
Andreas Anders. 1844 M Frhald Dagmand Cathrineholms Jernverks udsalg
Laurine Anders. 1842 K Bergs Sogn
Anna Anders. 1879 K Frhald
Albert Anders. 1882 M Frhald* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Katrineholms Jernværk oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på og branntakst som begge er på 24.000 kroner.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi Cathrineholms Jernbrug som eier av matrikkelen.

avn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Dagnu Olsen(kvinne)

1870

Frhald

d Husfaderens

Fredrikshald: Kongens Brygge

1875

Johanne Johannesen(kvinne)

1833

Naverstad Socken Sverige

Kone g Husfaderens

Fredrikshald: Kongens Brygge

1875

Elida Olsen(kvinne)

1863

Frhald

d Husfaderens

Fredrikshald: Kongens Brygge

1875

Carl Olsen(mann)

1865

Frhald

s Husfaderens

Fredrikshald: Kongens Brygge

1875

Johan Olsen(mann)

1874

Frhald

s Husfaderens

Fredrikshald: Kongens Brygge

1875

Berthe Marie Neels(kvinne)

1817

Frhald

Kone e Forsørges af sine Børn

Fredrikshald: Kongens Brygge

1875

Ole Johannesen(mann)

1836

Bergs Prgd.

hf g Jernbrugsarbeider

Fredrikshald: Kongens Brygge

1875

Christian Olsen(mann)

1862

Frhald

s Husfaderens

Fredrikshald: Kongens Brygge

1875

Walborg Olsen(kvinne)

1868

Frhald

d Husfaderens

Fredrikshald: Kongens Brygge

1875

Harald Olsen(mann)

1873

Frhald

s Husfaderens

Fredrikshald: Kongens Brygge

1875

Richard Neels(mann)

1862

Frhald

s ug Jernbrugscontorist

Fredrikshald: Kongens Brygge

1875

Petronelle Neels(kvinne)

1855

Frhald

d ug Ernærer sig ved Syening

Fredrikshald: Kongens Brygge

1875

Alma Neels(kvinne)

1856

Frhald

d ug Ernærer sig ved Syening

Fredrikshald: Kongens Brygge

1875

 

 

* 1874

Agent Sandbergs Gaard paa Stranden er solgt til Torbjørn Eriksen Syverstad for 700 Spd. Fragtemand Christiansens Gaard i Skippergaden er solgt til Cathrineholms Jernværk for 1500 Spdl., Smedmester Petersens Gaard i Sygehusgaden til Fragtemand Syver Larsen for 800 Spdl.

 

 

* 1870

Utdrag fra panteregister:

Do. (Skjøde) fra A.J. Lyche, som Bestyrer af Cathrineholms Jernværk, til Kjøbmand Christiansen paa Andel af Mtr 232 med tilhørende Tomter og Indretninger, hvilke Andele har faaet Matr 232 b. Eier  af denne afhændede Del har Ret til for Overvann fra sin Eiendom at have Afløb gjennem en Cloakledning, der gaar gjennem Jernværkets  Gaard og Lager (Matr 232a) ved en Tilløbsrende  der gaar gjennem eller under Udhusene, til den store Cloakledning, der vedlikeholdes af den uafhændede Dels Eier, dateret 9. Novbr og Tinglyst 11 Febr. 1870

 

* 1869

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra C.O. Lunds Enke, Augusta, til Cathrineholms Jernværk paa Matr 232, dateret 24. Novbr. og Tinglyst 10 . Decbr. 1869

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 finner vi "Corpslege Theodor Denoon Reymert" med familie på eiendommen. Han har da også en hest, en ku og et får på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Theodor Denoon Reymert Huusfader Corpslege g 49 m Christiansand
2 Anna M. Reymert f Beer Hustru g 42 k Flekkefjord
3 Jenny C. Reymert Datter ug 20 k Koppervig
4 Thorvald C. B. Reymert Søn ug 18 m Farsund
5 Caroline D. Reymert Datter ug 16 k Farsund
6 August Reymert Søn ug 14 m Vaage Gudbrandsdalen
7 Theodor D. Reymert Søn ug 12 m Vaage Gudbrandsdalen
8 Elisabeth S. Reymert Datter ug 10 k Vaage Gudbrandsdalen
9 Caroline Berg Huusjomfru ug 18 k Totens Prgj.
10 Severine Syvers. Tjenestepige ug 23 k Fredrikshald

 

* 1835

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra A. Lund til Kjøbmand C. Lund paa Tomt Matr 232 med Bygninger og Søbod Tinlyst 11. Mai 1835

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 er matrikkelen ikke delt og vi finner følgende personer i det som da var gård nr.232.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Peter Andreas Kiøbing Huusbonde 58 Ugift Capitain ved syndenf. reg. M
Owe Gedde Logerende 22 Ugift Lieutenant ved syndenf. reg. M
Christen Nielsen Tiener 33 Gift 1te gang Gevorben grenader og friemand M
Inger Maria Didrichsdtr Hans kone 31 Gift 1te gang K
Knud Tostensen Huusbonde 47 I første ægteskab Tømmermand M
Anne Olsdtr Hans kone 35 I første ægteskab K
Marthe Knudsdtr Deres datter 7 K
Berthe Knudsdtr Deres datter 4 K
Tosten Knudsen Deres søn 2 M
Karen Olsdtr Logerende 69 Enke 1te gang Haandarbejde K

Sist oppdatert 28.02.2024 19:28