Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Kongens brygge 1
Catrineholmboden

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 101

Løpenummer i 1901 matrikkel: 95

Matrikkelnummer: 232a

Gårds og bruksnummer: 160/377

Kongens brygge 1 er den røde bygningen midt på bildet.

 

 

Foto: SW januar 2008
Det gamle bildet viser hvordan den opprinnelige sjøboden så ut ca 1900.

 

* 1997

 

27.februar 1979 brant hele dette kvartalet. Da forsvant den gamle fine "sjøboden" som gikk under navnet Catrineholmboden. Denne var bygd rundt 1840 og fra 1920 hadde Catrineholm sitt utsalg i bygget. Da Catrineholm ble nedlagt overtok firmaet Gullegget lokalene. I nybygget som ble reist etter brannen har det blitt drevet diverse restaurantvirksomhet.

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Cathrineholms Jernværk oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 32.000 kroner og en branntakst på 22.800 kroner. Det er som merknad skrevet at dette er kontor og lager. Matrikkelen er skatte og branntaksert sammen med matrikkel 233a1. Dette var kun tomten mot vannet.

 

Folketellinga i 1900 forteller at det på matrikkelen var "Vaaningshus og Forretningslokale". Som sidebygninger er det registrert "3 Boder, der benyttes til Jernoplag etc ". Det er også gjort følgende merknad til matrikkelen "Findes kun en Bekveml". Dette er ført i feltet for hvorvidt det var noen ledige leiligheter i huset. Muligens er dette ført som en unnskyldning for at det kun er en beboelse i denne store bygningen. For selv om det i matrikkelen i 1901 står at dette er kontor og lager, så finner vi følgende personer på eiendommen.
Fire rom og kjøkken i 2.etg
Fornavn Etternavn Kjønn Sedvanlig bosted Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Richard Neeb m hf g Fuldmægtig ved Jernvareforretning 1852 Frhald n s
Kristine Neeb k hm g %Hustru% 1866 Frhald n s
Bodil Maria Neeb* k d Skolesøgende %Datter% 1889 Frhald n s
Axel Neeb* m s Skolesøgende %Søn% 1890 Frhald n s
Aslaug Neeb* k d Datter 1894 Frhald n s
Gudrun Neeb* k d Datter 1896 Frhald n s
Anna Eriksson k tj ug Tjenestepige 1881 Upperud Sverige Sverige Svenske Statskir (bor vanligvis i Upperud Sverige)

 

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi også her "Jernbruget" som eiere av matrikkelen. Det var da også beboelse i andre etasje i bygningen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Berte Marie Nebb 1817 K Frhald E
Petra Nebb 1855 K Frhald
Alma Nebb 1856 K Frhald Bestyrerinde Rosenvinges Kaabefabrik
Richard Nebb 1852 M Frhald Bestyrer Cathrineholms Jernverks udsalg
Andreas Anders. 1844 M Frhald Dagmand Cathrineholms Jernverks udsalg
Laurine Anders. 1842 K Bergs Sogn
Anna Anders. 1879 K Frhald
Albert Anders. 1882 M FrhaldI matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Katrineholms Jernværk oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på og branntakst som begge er på 24.000 kroner.

 

Ved folketellinga i 1865 finner vi "Corpslege Theodor Denoon Reymert" med familie på eiendommen. Han har da også en hest, en ku og et får på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Theodor Denoon Reymert Huusfader Corpslege g 49 m Christiansand
2 Anna M. Reymert f Beer Hustru g 42 k Flekkefjord
3 Jenny C. Reymert Datter ug 20 k Koppervig
4 Thorvald C. B. Reymert Søn ug 18 m Farsund
5 Caroline D. Reymert Datter ug 16 k Farsund
6 August Reymert Søn ug 14 m Vaage Gudbrandsdalen
7 Theodor D. Reymert Søn ug 12 m Vaage Gudbrandsdalen
8 Elisabeth S. Reymert Datter ug 10 k Vaage Gudbrandsdalen
9 Caroline Berg Huusjomfru ug 18 k Totens Prgj.
10 Severine Syvers. Tjenestepige ug 23 k Fredrikshald

 

Går vi til folketellinga i 1801 er matrikkelen ikke delt og vi finner følgende personer i det som da var gård nr.232.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Peter Andreas Kiøbing Huusbonde 58 Ugift Capitain ved syndenf. reg. M
Owe Gedde Logerende 22 Ugift Lieutenant ved syndenf. reg. M
Christen Nielsen Tiener 33 Gift 1te gang Gevorben grenader og friemand M
Inger Maria Didrichsdtr Hans kone 31 Gift 1te gang K
Knud Tostensen Huusbonde 47 I første ægteskab Tømmermand M
Anne Olsdtr Hans kone 35 I første ægteskab K
Marthe Knudsdtr Deres datter 7 K
Berthe Knudsdtr Deres datter 4 K
Tosten Knudsen Deres søn 2 M
Karen Olsdtr Logerende 69 Enke 1te gang Haandarbejde K

Sist oppdatert 07.05.2021 22:45