Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Kristian Augusts gate 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 609

Løpenummer i 1901 matrikkel: 485

Matrikkelnummer: 350, 412 & 422a

Gårds og bruksnummer: 62/114

Foto: SW 20. mars 2005
 
  Foto: 1860 tallet

 

* 2012

 

* 2008

 

* 2005

 

* 2004

 

* 2003

 

* 2001

 

* 1998

 

* 1993

 

* 1992

 

* 1990

 

* 1988

 

 

* 1984

 

* 1964

 

* 1963

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Kristian Augusts gate 1:

 

* 1937

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Simensen Alette Margrethe
1863
husbestyrerinde Kristian Augusts gate 1
Lundgren Borghild P.
1875
g.m. kjøpmann Kristian Augusts gate 1
Nygaard Eli
1882
g.m. skipsfører Kristian Augusts gate 1
Simensen Herman
1869
kjøpmann Kristian Augusts gate 1
Lundgren Martin 
1878
kjøpmann Kristian Augusts gate 1
Nygaard Nils
1875
skipsfører Kristian Augusts gate 1
Karlsen  Nils August
1876
styrmann Kristian Augusts gate 1
Karlsen  Wilehlmine Emilie
1875
g.m. styrmann Kristian Augusts gate 1
Simensen Wilhelmine
1877
telegrafistinne Kristian Augusts gate 1

 

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Kjøbmand Karl Knap til Karl Knap a/s for Kr. 75000,- Dateret 30 December 1919. (iflg. kartforretning av 7/11-17 er eiendommen 564 m²) tinglyst 9 januar 1920

Attest fra Fr.halds magistrat om at styret i Karl Knap a/s bestaar av: Karl Knap formand samt Martin Lundgren og Martin Aas. Datert 3 januar 1920. tinglyst 9 januar 1920.

 

Ved folketellinga i 1920 er det fem boenheter med til sammen nitten personer på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hermine Othilie Juell-Crosby

01

1875-09-21

Fredrikshald

-

hp

e

Min levevei er ubarmhjertig tat fra mig av min vært, der hensynsløst har tat fra mig min butik hvor jeg drev min levevei (Blomsterforr). Blomsterforretning.

002 Charles Alonzo Juell-Crosby

01

1913-03-03

New York

-

s

ug

-

001 Nils August Carlsen

02

1876-01-02

Frhald

-

hp

g

Dampskibsstyrmand.

002 Wilhelmine Emilie Carlsen

02

1875-02-11

Frhald

-

hu

g

Hus mor.

003 Paul Carlsen

02

1907-05-22

Frhald

-

s

-

Barn.

004 Marie Wilhelmine Carlsen

02

1910-04-13

Frhald

-

d

ug

Barn.

005 Ragna Augusta Carlsen

02

1914-07-11

Frhald

-

d

-

Barn.

001 August Martin Lundgren

03

1878-01-28

Idd

-

hp

g

Medeier og bestyrer i firmaet 'Karl Knap a/S,' Maskinforretning.

002 Borghild Petronelle Lundgren

03

1875-09-12

Id

-

hu

g

Hus mor.

003 Aase Marie Lundgren

03

1912-01-16

Frhald

-

d

ug

Barn.

004 Marta Bodil Lundgren

03

1916-08-10

Frhald

-

d

-

Barn.

005 Signe Hildora Pettersen

03

1897-11-01

Skee, Sverige

-

tj

ug

Tjenestepike (enepike).

001 Ernst Güssow

04

1846-04-19

Tyskland

-

hp, hu!!

g

Kjøbmd. & Barbermester og cigarforr.

002 Alma Güssow

04

1847-08-06

Fr. hald

-

hu

g

Husmor.

001 Oline Marthine Simensen

01

1835-02-21

Sverige

-

hp

e

Enke efter fhv skibs fører P. S. Simensen 'Pf.' av datter.

002 Alette Margrethe Simensen

01

1863-01-28

Fredrikshald

-

!!

ug

Modeforretning.

003 Herman Mathias Simensen

01

1869-09-26

Fredrikshald

-

!!

ug

Kjøbmand (manufaktur).

004 Henrikke Wilhelmine Simonsen

01

1876-10-01

Fredrikshald

-

!!

ug

Telegrafexpeditør.

005 Emilie Jensen

01

1873-03-25

Berg Østfold

-

tj

ug

Tjenestepike.

 

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 er huset registrert som "vaaninghus combineret med forretningslokale". Om sidebygningen står det "W.C. Vedskur og Vareboder". Foruten butikk og kontor, er det fem leiligheter i huset.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg to rom fri bolig              

001 Hans Jacob Hansen

01

1844-05-21

Id

b

hf

e

Samlagsforstander

1.etg to rom og kjøkken kr 200 pr år              

001 Nils August Carlsen

02

1874-01-02

Fredrikshald

b

hf

g

Styrmnd F.t. Formd ved Electrol. Avdeling

002 Wilhelmine Emilie Carlsen

02

1875-02-11

Fredrikshald

b

hm

g

-

003 Paul Carlsen

02

1907-05-22

Fredrikshald

b

s

ug

-

004 Wilhelmine Marie Carlsen

02

1910-04-13

Fredrikshald

b

d

ug

-

2.etg fire rom og kjøkken kr 450 pr år              

001 Paul Severin Simensen

03

1822-08-05

Fredrikshald

b

hf

g

f.h. Skibsfører

002 Oline Martine Simensen

03

1835-02-21

Sverige

b

hm

g

-

003 Allette Margrethe Simensen

03

1863-01-28

Fredrikshald

b

d

ug

Modeforretning

004 Herman Mathias Simensen

03

1869-09-26

Fredrikshald

b

s

ug

Kjøbmand Manufaktur

005 Hendrikke Wilhelmine Simensen

03

1876-10-01

Fredrikshald

b

d

ug

Telegrafistinde v/ Rigstelegrafen

2.etg fem rom og kjøkken kr 600 pr år              

001 Ole Andreas Kruse

04

1829-08-12

Moss

b

hf

ug

f.h. Bankkasserer nu Pensionist

002 Deodata Concordia Buvig

04

1854-09-01

Hvaler

b

tj

ug

Husbestyrerinde

2.etg to rom og kjøkken kr 200 pr år              

001 Borghild Lundgren

05

1875-09-12

Id

b

hm

g

Hustru

002 Martin Lundgren

05

1878-01-28

Id

b

hf

g

Fuldmægtig i Maskinforretning

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Ahlstrand Anna
1868
bogholderske
Baastad Paul Lyche
1848
Kaptein
Foght A.J.
1821
fhv. slagter
Foght Johanne 
1851
syjomfru
Foght Karoline
1860
syjomfru
Foght Malene
1821
g.m. fhv. slagter
Iversen August
1833
snedker
Iversen Charlotte Marie 
1831
g.m. snedker
Larson Hilda
1860
husbestyrerinde
Olsen Karoline 
1863
husbestyrerinde
Pettersen Kristine
1865
g.m. skipper
Pettersen T.A.
1862
skipper
Viborg Vilhelm
1872
handelsreisende

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Kristian Augusts Gade / Busterudgaden Kjøbmand Karl Knap 40.000 41.000  

 

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert et hus på to etasjer med forretningslokaler i første etasje og beboelsesleiligheter i andre etasje. Det er også en sidebygning med "Pakboder for Forretningerne",

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg tre rom og kjøkken              

001 Paul Severin Simens.

01

1822

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

fv. Skipper

002 Oline Marthine Simens.

01

1835

Lovisaholm Sverige

b

hm

g

Hm

003 Alette Margrethe Simens.

01

1863

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Modehandlerinde

004 Henrikke Wilhelmine Simens.

01

1876

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Telefonistinde Statens tjeneste

2.etg fire rom og kjøkken + et kvistværelse              

001 Hilda Larsson

02

1860-04-20

Norrkøping Sverige

b

tj

f

Husholderske for A. Ahlstrand No 2

002 Anna Ahlstrand

02

1868-12-07

Askersund Sverige

b

-

ug

Kontoristinde v/ Norsk Gardinfabr.

003 Konrad Ott@Ou

02

1881-09-14

Falkenstein Tyskland

mt

fl

ug

Bogholder f tilfældig v/ Norsk Gardinfabr.

004 Anna Anderson

02

1880-11-05

Dalsland

b

tj

ug

Husgjerning

2.etg to rom og kjøkken              

001 M. J. Fogth

03

1822

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

e %g%

fhv Slagter

002 Josefine M. Fogth

03

1851

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Syerske

003 Karoline O. Fogth

03

1860

Fredriksstad Sm

b

d

ug

Syerske

004 Malene Fogth

03

1821

Skjeberg Sm

b

hm

g

Hustru

 

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Kontrakt, hvoved Karl Knap til Anton Larsen bortleier butik m.v. for et tidsrum af 5 Aar (til 1/1 1900) efter aarlig leie kr. 900 (i ktr. findes ogsaa andre best. hvorom henvises til personalregisteret) dat 25 oktober - --thinglæst 16 novbr 1894.

 

* 1891

Enkefru Juuls gaard matr. no. 350, 412 og 422 paa Busterud er ved overretssagfører Johannesen solgt til kjøbmand Karl Knap for 28500 kr.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra F.Juuls Enke til Kjøbm. Karl Knap for 28500 Kr, dat 9/4 91 thinglæst 10 April 1891

 

Ved folketellinga i 1891 bor det trettifire personer på eiendommne.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand

001 Paul Severin Simensen

1822

Fredrikshald

-

Familiens overhode

g

002 Oline Martine Simensen

1835

Sverige

-

Hustru

g

003 Alette Margrete Simensen

1863

Fredrikshald

-

Datter

ug

004 Herman Mathias Simensen

1869

Fredrikshald

-

Søn

ug

005 Hendrikke Wilhelmine Simensen

1876

Fredrikshald

-

Datter

-

006 Christian August Lyche

1829

Fredrikshald

-

Familiens overhode

g

007 Caspara Bolette Lyche

1836

Kristiania

-

Hustru

g

008 Anna Olsen

1865

Gudbrandsdalen

-

Logerende hørende til Familien

ug

009 Peter Andreas Pettersen

1873

Dybvaag

-

Logerende hørende til Familien

ug

010 Gustav Lunde.

1872

Lillehammer

-

Logerende hørende til Familien, enslig Logerende

ug

011 Valborg Lyche

1869

Fredrikshald

-

Datter, Besøgende

ug

012 Kristian Anthoni Kristiansen

1843

Arendal

-

Familiens overhode

g

013 Valborg Kristeansen

1856

Kristiania

-

Hustru

g

014 Maren Krestiansen

1875

Arendal

-

Datter

ug

015 Aage Ulestergård Kristiansen

1884

Frhald

-

Søn

-

016 Ester Kristiansen

1888

Frhald

-

Datter

-

017 Aksel Munk Kristiansen

1889 april

Frhald

-

Søn

-

018 Helga Kristiansen

1890 juli

Frhald

-

Datter

-

019 Petrea Arnesen

1848

Frhald

-

Tjenestetyende

ug

020 Krestine Jahannessen

1869

Or. Sverige

-

Tjenestetyende

ug

021 Safie Olsen

1865

Frhald

-

Tjenestetyende

ug

022 Elen Hansen

1854

Ski soken Sverige

-

Familiens overhode

e

023 Sigrid Hansen

1886

Stokholm Sverige

-

Datter

-

024 Anny Marie Hansen

1884

Stokholm Sverige

-

Datter

-

025 Hans Iversen

1864

Gran

-

Logerende hørende til Familien

ug

026 Karl Jansen

1864

Sverige

-

Logerende hørende til Familien

ug

027 Kristian Svendsen

1843

Id

-

Logerende hørende til Familien

ug

028 Ceselie Andersen

1846

Rakkestad

-

Besøgende

ug

029 Josep Nilsen

1861

Rolanda soken Sverige

-

Familiens overhode

ug

030 Guletta Maria Elisabeth Glückstad

1836

Fredrikshald

-

Familiens overhode

e

031 Christine Marie Glückstad.

1872

Fredrikshald

-

Datter

ug

032 Anna Glückstad.

1867

Fredrekshald

-

Datter, Besøgende

ug

033 Ludvig Michael Glückstad

1875

Fredriekshald

-

Søn

ug

034 Guletta Glückstad.

1869

Fredrikshald

-

Datter

ug

 

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra Enkefru Juul som Eier af Matr. No. 422a om at det Vindu i d.G., som vender ud mod 422b uden Vederlag skal gjenmures, naar det forlanges af Eieren af 422 b, samt at Ret til at have Vinduet ikke skal kunne kræves af Eieren af 422a, dat 10/6 90 thinglæst 13 Juni 1890

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi F.Juuls enke registrert som eier av matrikkelen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Aasmund Frisak

1852

Grimstad

-

-

-

Premierleiutnant

002 Inga Mathilde Frisak f Beck

1854

Horten

-

-

-

-

003 Elin Frisak

1879

Fredrikshald

-

-

-

-

004 Wilhelmine Augusta Frisak

1881

Horten

-

-

-

-

005 Hans Frisak

1883

Fredrikshald

-

-

-

-

006 Nicolay Frisak

1885

Fredrikshald

-

-

-

-

007 Hans Frisak Cransund

1869

Grimstad

f

-

-

Elev af Fr.halds Gymnasiums 2. Kl

008 Mathilde Elise Caspersen

1864

Tistedalen

-

-

-

Barnepige

009 Valborg Golene Kristiansen

1862

Fredrikshald

-

-

-

Kokkepige

010 Karl Jakob Gengenbach

1855

Wurtemberg

-

-

-

Pølsemager

011 Rebekka Gengenbach

1851

Ullensager

-

Hustru

-

-

012 Maria Kristina Gengenbach

1882

Fredrikshald

-

Barn

-

-

013 Karl Fredrich Gengenbach

1883

Fredrikshald

-

Barn

-

-

014 Gettleb Gengenbach

1867

Wurtemberg

-

-

-

Læredreng

015 Maria Olsen

1859

Ullensager

-

-

-

Butikjomfru

016 Hana Sophie Hansen

1869

Fredrikshald

-

-

-

Barnepige

017 Hans Jakob Hansen

1844

Id

-

-

-

Samlagsforstander

018 Marie Hansen

1847

Id

-

Hustru

-

-

019 Wilhelmine Hansen

1875

Fredrikshald

-

Barn

-

-

020 Karl August Hansen

1876

Fredrikshald

-

Barn

-

-

021 Harrald Marenius Hansen

1878

Fredrikshald

-

Barn

-

-

022 Ragnvald Hansen

1883

Fredrikshald

-

Barn

-

-

023 Paul Hansen

1880

Fredrikshald

-

Barn

-

-

024 Mathilde Pedersen

1867

Tistedalen

-

-

-

Tjenestepige

025 Krisitan Lyche

1829

Fredrikshald

f

-

-

Handelsfuldmægtig

026 Kaspara Lyche

1836

Kristiania

f

Hustru

-

-

027 Martha Lyche

1865

Fredrikshald

-

Barn

-

-

028 Valborg Lyche

1869

Fredrikshald

-

Barn

-

-

029 Aksel Lyche

1869

Fredrikshald

-

-

-

Elev af Frhlds latinskole

030 Emilie Larsen

1860

Ed Sverige

-

-

-

Tjenestepige

031 Oskar Lyche

1874

Fredrikshald

f

-

-

Elev af Frhlds latinskole

032 Bernt Jacob Pedersen

1854

Rygge

f

-

-

Amtsfuldmægtig

 

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Christian Augusts Gade F. Juuls Enke 24.000 41.480  

 

* 1877

 

Utdrag fra panteregister:

Amtsbevilling for F.Juuls Enke Bolette Juul til at sidde i uskiftet Bo af 26/10 77 thinglæst 6 November 1877.

 

* 1876

Tilsalg:

Matr. No. 350, 412 og 422a. 2 Etages Hjørnegaard af Sten ved Storgaden med 2 store brandfrie og 3 Bjælkekjældere, store Udhuse, Facade mod Øst og Syd, Udsigt over Parken og Fæstningen, har 5 Bekvemligheder, hver med 4 Værelser og Kjøkken, Bageri med Udsalg. Vand, Gas og Kloak. Brandtaxeret 10,370 Spd., sælges paa lemplige Vilkaar for 9,300 Spd.

Frederikshald 10/2 76 F. Juul

   

 

* 1875

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Fredrik Juul til Kjøbmand Iver Lyche paa en til Gaarden Matr. No. 350, 412 og 422 hørende ubebygged Tomt, der har faaet Matr. No. 422b og henflyttet til Folio 554b og 555a, dateret 1. Juni 1875.

 

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi F. Juul oppført som eier av en matrikkel hvor det da bor tjueto personer.


 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Ole Løken

01

1857

Trøgstad

b

hf

g

Privat Forstander for Brændens Samlag

002 Emelie Løken

01

1843

Frederikshd.

b

Kone

g

Forsørg. af Mand

003 Anna Sevr. Halvorsen

01

1867

Frederikshd.

b

Pleiedatt.

ug

Forsørg. af Mand

004 Alma Larsen

01

1855

Frederikshd.

b

Tjenestepg.

ug

Tyende

005 Sophie Andersen

01

1855

Ertmarksg. Sverige

b

Tjenestepg.

ug

Tyende

006 Christian Lyche

02

1829

Frederikshd.

b

hf

g

Privat Handelsfuldmægt.

007 Caspara Lyche

02

1836

Christian.

b

Kone

g

Forsørg. af Mand

008 Augustaa Chstne.?? Lyche

02

1859

Frederikshd.

b

d

ug

Forsørg. af Mand

009 Marie Johanne Lyche

02

1861

Frederikshd.

b

d

ug

Forsørg. af Mand

010 Marta Helene Lyche

02

1865

Frederikshd.

b

d

ug

Forsørg. af Mand

011 Axel Lyche

02

1869

Frederikshd.

b

s

-

Forsørg. af Mand

012 Walborg Lyche

02

1869

Frederikshd.

b

d

-

Forsørg. af Mand

013 Oscar Johan Lyche

02

1874

Frederikshd.

b

s

-

Forsørg. af Mand

014 Mathilde Bergersen

02

1861

Frederikshd.

b

tj

ug

Tyende

015 Marie Andreasen

02

1851

Lerdalsogn Sverige

b

tj

ug

Tyende

016 Ole Marthin Hansen

03

1849

Bergs Sogn

b

hf

g

Bagermester

017 Jacobine Emilie Hansen

03

1854

Id sogn

b

Kone

g

Forsørg. af Mand

018 Eduard Johannesen

03

1857

Id sogn

b

Bagerdreng

ug

Tyende

019 Hans Tøger Hansen

03

1856

Berg Sogn

b

Bagerdreng

-

Tyende

020 Wilhelm Marin. Johannesen

03

1859

Id Sog.

b

Bagerdreng

-

Tyende

021 Marie Nielsen

03

1831

Id Sog.

b

Tjenestp.

-

Tyende

022 Anna Bergitte Hansen

03

1875

Frederiksh.

b

d

-

-

 

 

* 1874

 

Bekjendtgjørelser.

Min idag i Hr Kjøbmands Juuls gaard aabnede Boutik tillader jeg mig at andbefale som gost forteret med alt til Guldsmedprosessionen hørende Arbeide.

C. Hansen,
Guldsmed.

 

 

* 1873

 

Fredrikshald den 18de Januar

Samlaget for Brændevinshandel har fra Nytaar af aabnet tre Udsalgssteder: et i Juuls Gaard paa Busterud under Bestyrelse af Hr. Jens Larsen, et i Qværnstrøms Gaard paa Banken under Bestyrelse af Hr, Lorents Larsen og et i Hamiltons Gaard ved Torvet under Bestyrelse af Johanne Olsen. Lokalerne ere saa godt indrettede, som det har været muligt. Det er at haabe, at denne nye Ordning vil blive til Gavn for Arbeidsklassen i flere Retninger og ikke mindst derigjennem, at Overskuddet kan andvendes til fortsat Modarbeiden af Fattigondet f. Ex. ved Undervisning i Sløid eller Opførelsen af Arbeidrboliger.

 

Lorentz Larsen, der har overtaget Bestyrelsen af Brændevinsbolagets Udsalg i Lychegaarden, anbefaler sig med Spise af flere Slags, saaledes som sammesteds forhen har været at erholde. Faste Spisegjæster modtages.

 

Gaarden Matr. No. 35, med 13 Værelser, 4 Kjøkken, Bryggerhus, 4 Kjældere og store udvendige Beqvemmeligheder.

Gaarden Matr. No. 450, 412 & 422, med tilliggende Tomt, samt Gaard Matr. No. 799 G med tilliggende stor Hauge er tillsalgs paa gode Conditioner ved.

F. Juul.

 

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Baronesse Anna Wedel-Jarlsberg til Kjøbmand Fredrik Juul paa denne Gaard med Grund og Tomt m.m. dateret 29 Januar og thinglæst 6. Februar 1872.

 

Bageri med et eller flere Værelser i Wedelgaarden er strax tilleie ved F. Juul.

 

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt, hvorved Kjøbmand F.Juul til Samlaget for Brændevin og Ølhandel i Frhald bortleier en Bekvemmelighed i denne Gaard for 5 aar mod en aarlig Leie 300 Spd. dat 14. og thinglæst 22. Oktbr. 1872

Brændevinsbolaget har leiet et Udskjænkningslokale af Kjøbm. Juul i den f. k. Lychegaard første Etage paa Busterud.

 

Tilleie.

2den Etage i Wedelgaarden, indeholdende 9 store Værelser, 2 Kjøkken med Skorsten og Komfyr, Kjælder, Lofter, Boder, Adgang til Bryggerhus med Bagerovn, er underet eller delvis tilleie; de 5 værelser og 2 Kjøkken har fri Indgang, naar man strax henvender sig til F. Juul.

 

At jeg er tilflyttet Hr. Kjøbmand Juuls Gaard lige overfor Parken bekjendtgjøres, og anbefaler mig paa det Bedste.

Ærbødigst
H. E. Rønning,
Sadelmager & Tapetserer.

 

Tilleie.

Tilleie fra April Flyttedag for 1 eller 2 Familier er 7 Værelser og Kjøkken, Drengestue, Adgang til Bryggerhus med Springvand og Gasledning, Fjøs, Stald, Vognskur, Madbod, Vedbod, 2 Kjældere, Hø- og Klædesloft som benyttes af Borgermester Wessel.

F. Juul

Bageri i god Stand, ligeover for J. Lyche og Jens Olsen; med Udsalgsted, Melbid, Lofter, Kjælder og Springvand er tilleie fra 21de d. M.

F.Juul

 

 

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det tjuefire personer på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Marius R. Mamen

01

45

Fredrikshald

-

Husfader

g

Capitain

002 Louise Mamen

01

35

Fredrikshald

-

Husmoder

g

-

003 Sophie Mamen

01

13

Fredrikshald

-

Datter

ug

-

004 Georg Mamen

01

11

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

005 Dina Mamen

01

8

Fredrikshald

-

Datter

ug

-

006 Gustav Mamen

01

5

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

007 Marie Mamen

01

3

Fredrikshald

-

Datter

ug

-

008 Caroline Svendsen

01

35

Strømstad

-

-

ug

Tjenestetyende

009 Karen Jacobsdatter

01

28

Id

-

-

ug

Tjenestetyende

010 Carl Theodor Engelstad

02

39

Christiania

-

Huusfader

g

Kaptein

011 Karin Sofie Engelstad

02

31

Christiania

-

Huusmoder

g

-

012 Bertha Gunhilda Engelstad

02

8

Christiania

-

Datter

ug

-

013 Olaf Christoffer Engelstad

02

6

Christiania

-

Søn

ug

-

014 Lars Eivind Stenersen Engelstad

02

3

Christiania

-

Søn

ug

-

015 Martine Olava Brandt

02

28

Drammen

-

-

ug

Tjenestepige

016 Claus Thomas Petersen

03

35

Frederikshald

-

Huusfader

g

Lieutenant

017 Harriet Petersen

03

25

Frederikshald

-

Huusmoder

g

-

018 Anna Christine Petersen

03

1

Frederikshald

-

Datter

ug

-

019 Mina Pettersen

03

27

Hafslund

-

-

ug

Tjenestepige

020 Sofie Hansen

03

16

Frederikshald

-

-

ug

Tjenestepige

021 Carl Johannes Jahnsen

04

25

Hamborg

-

Huusfader

ug

Conditor

022 Gulette Marie Hansen

04

27

Frederikshald

-

-

ug

Huusholderske

023 Laurentze Skotner

04

57

Frederikshald

-

-

e

Tjenestetyende

024 Frederik Skotner

04

19

Frederikshald

-

-

ug

Tjenestetyende

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Baronesse Wedel-Jarlsberg paa MaN. 350, 412 & 422 Auctionen afholdt 28/11 64) dateret 6 og thinglæst 11 Juli 1871

 

* 1855

1855 var et år med mange branner og branntilløp i Fredrikshald. De fleste av disse brannene var påtent av en skomakerlærling med navn Natvig Jensen. På kvelden 30. april dette året, tenner han på denne eiendommen. Det medfører at dette kvartalet og kvartalet nedenfor (mot Elven) blir utslettet. I løpet av tre timer var ni gårder nedbrent. Alt om brannene Natvig Jensen sto bak - kan leses på egen side om branner i Frredrikshald.

 

* 1842

Auctioner.

Ifølge Beslutning under Skfitebehandlingen efter afdøde Kjøbmand S. C. Lyche bliver offnetlig Auction at afholde udi og over den Afdødes Bo tilhørende Gaard Nr. 350 i Busterudgaden heri Staden med tilliggende Hauge Mandagen den 25de April førstkommende Klokken 3 Eftermiddag i Gaarden, hvorunder befindes en Bjelkekjelder og en hvelvet Kjelder, indbefatter betydelige Vaanings- og Udhuusbygnigner, og har derfra i en Række af Aar været drevet Detailhandel, hvortil den ved Beliggenhet og Imdretninger antages at være vel skikket.

Conditionerne bekjendtgjøres paa Auctionsstedet.
Lysthavende indbydes.
Frederikshalds Byfogedcontoir, den 4de April 1842.

Rieck.

 

Auctioner.

Tirsdagen den 5te Juli førstkommende og følgende Dage, Kl 3 om Eftermiddagen, vil, efter Beslutning under Skiftebahandlingen af Boet efter afdøde Kjøbmand S. Lyche, offentlig Auction blive afhodlt i den af Afdøde eiede Gaard Nr. 350 heri Staden over Boets betydelige Varebeholdning, bestaaende af Manufactur, Colonial og Isenkramvarer, Steentøi, forskjellige Sorter Viin paa Flasker, fransk Brændeviin, Kornbrændeviin m. M. samt en complet Tobakspresse. Creditstiden er sex Maaneder. Lysthavende indbydes.

Frederikshalds Byfogedcontoir, den 14de Juni 1842.

Rieck.

 

 

 

* 1826

Den store bybrannen i Fredrikshald i 1826 startet på denne eiendommen 18. Juni kl.12:10. Alt hva avisene i Norge skrev om denne brannen kan leses på egen side om branner i Fredrikshald.

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi kun matrikkel 350 registrert. På denne bor det da fire personer.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Henrich Bruun

01

41

-

-

Huusbonde

Enkemand 1ste gang

Kiøbmand

002 Lene Eliasdatter

01

31

-

-

Tienestefolk

Ugift

-

003 Else Jonasdatter

01

12

-

-

Tienestefolk

Ugift

-

004 Karen Pedersdatter

01

29

-

-

Tienestefolk

Ugift

-

 

 

 

Sist oppdatert 06.03.2024 21:10