Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Kristian Augusts gate 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 608

Løpenummer i 1901 matrikkel: 423

Matrikkelnummer: 422b

Gårds og bruksnummer: 62/189

 

Foto: Skjermdump fra Google maps november 2020

* 1986

Bildet er benyttet av Halden Arbeiderblad 18.desember 1986 i forbindelse med at eiendommen var nominert til byggeskikkprisen..

Reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 12 og 13)

 

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra kjøbmand Karl Knap til Karl Knap a/s for Kr. 75000,- Dateret 30.desember 1919 (iflg. karforretning av 25/7 1900 er eiendommen 358 m2)

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Kristian Augusts Gade Kjøbmand Karl Knap 3.800   Staldtomt

 

* 1900

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til kjøbmand Carl Knap, dat 3/9 1900 for kr. 3800,00 Eiendommen indeholder 358 m², se maalebrev dat 25/7 1900 Thinglæst 4 septbr 1900

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Carl G. Mamen til kjøbmand Anton Larsen paa matr.no. 422b for kr. 3.500 dat 14. og thinglæst 15. februar 1895

 

Kjøbmand Carl G. Mamen har til Kjøbmand Anton Larsen solgt Matr. No. 422b for Kr. 3800,

 

* 1890

Gaardkjøb. Kjøbmand Carl G. Mamen har kjøbt den Iver Lykkes Konkursbo tilhørende Gaard i Storgaden for 37,000 Kroner, foruden Omkostninger, der skal andrage til henimod 2000 Kroner.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Adovkat Roll som curator bonorum og P Bergmann og Fr. G?? som Tilsynsmand i Iver Lyches Konkursbo til Kjøbmand Carl G Mamen på MNo 422b, 345a og 346 for Kr. 38.600 dat 12/5 90

 

* 1889

Utdrag fra panteregister:

Skifterettens Bekjendtgjørelse af 20/11 89 om Kjøbmand Iver Lyches Konkurs.

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Christian Augusts Gade Kjøbmand Iver Lycke 2.400    

 

* 1875

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Fredrik Juul til Kjøbmand Iver Lyche paa en til Gaarden Matr.No. 350,412 & 422 hørende ubebygged Tomt der har faaet Matr.No. 422b dateret 10. Juni 1875

 

Sist oppdatert 16.03.2024 19:29