Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Kristian V`s plass 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 698

Løpenummer i 1901 matrikkel: 484

Matrikkelnummer: 348

Gårds og bruksnummer: 66/110

 

Foto: SW 20. mars 2005
 
  Ca. 1920
 
  Foto: Halden Arbeideblad 1986

 

* 1992

 

* 1988

 

* 1986

Alt hva avisa skrev om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede på denne adressen:

 

* 1943

 

* 1935

 

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Bodahl Astrid Helene
1899
student Christian V plass 2
Bodahl Hanna Josefine
1875
enkefru Christian V plass 2

 

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det to leiligheter på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Axel Ludvig Bodahl

01

1859-09-24

Sverige

-

hp

g

Skrædderforretning.

002 Hanna Josefine Bodahl

01

1875-06-28

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor.

003 Astrid Helene Bodahl

01

1899-04-16

Fredrikshald

-

d

ug

Forsørges af forældre. Stud. filol.

004 Oddveig Johanne Catharine Bodahl

01

1906-11-26

Fredrikshald

-

d

ug

Forsørges af forældre. Elev af middelskolen.

005 Arvid Matheus Andersson

01

1901-12-02

Sverige

-

l

ug

Skrædderlærling.

001 Helene Iversen

02

1847-04-13

Sverige

-

hp

e

Kommunal alderdomspensjon. Enke efter afdøde høvleriarbeider Johan Petter Iversen.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et vånigshus på en etasje med en leilighet og en butikk, bryggerhus og bakgård.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg fire rom og kjøkken kr 450 pr år. Husleie for Butik & værksted kr.450 p.a.              

001 Axel Ludvig Bodahl

01

1859-09-24

Sverige

b

hf

g

Skræddermester S

002 Hanna Josefine Bodahl

01

1875-06-28

Fredrikshald

b

hm

g

hustru

003 Astrid Helene Bodahl

01

1899-04-16

Fredrikshald

b

d

ug

datter

004 Oddveig Johanne Katharine Bodahl

01

1906-11-26

Fredrikshald

b

d

ug

datter

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andreassen Bolette Marie
1834
pige
Andreassen Rasmus
1825
forhv. Bryggearbeider
Bodahl Axel Ludvig
1859
Skrædder
Bodahl Hanna
1875
g.m. skrædder
Rasmussen Alette Marie
1855
vaskepige
Rasmussen Helene
1863
pige

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Kristian den Vtes Plads Skrædder A. Bodahl 13.000 18.800  

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et hus på en etasje med to boenheter.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg fem rom og kjøkken              

001 Axel Ludvig Bodhal

01

1859

Lomlanda

b

hf

g

Skrædder

002 Hanna Josefine Bodhal

01

1875

Fredrikshald

b

hm

g

Husmor

003 Astrid Helene Bodhal

01

1899-04-16

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

004 Klara Josefine Stenbek

01

1883

Sondre Sande Hvaler

b

tj

ug

Tjenestetyende

005 Hans Nils.

01

1882

Høgdal

b

Skræddersvend

ug

Skræddersvend

006 Jørgen Lars.

01

1885

Tistedalen Sm

b

Skræddersvend

ug

Skræddersvend

007 Ole Karls.

01

1880

Naverstad

b

Skræddersvend

ug

Skræddersvend

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken              

001 Einar Andreas Henriks.

02

1871

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Stuer

002 Inga Haralda Johans.

02

1874

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Husmoder

003 !! Einard.*

02

1900-10-04

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

D

 

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Thomas L. Hjort, som eneste og myndige Arving efter Jens Hjorth til Skræddermester Alex Bodahl paa d.E. for Kr 14000, dat. 25/6 98 og thinglæst 28 Juni 1898

 

Gaardsalg. Fuldmægtig Jens Hjorts Dødsbos Gaard er ved Overretssagfører Johannesen solgt til Skræddermester Bodahl for 14000 Kroner + Omkostninger.

 

 

* 1891

Af Studenter fra 1831, der altsaa iaar kan feire 60 Aars akademisk Jubilæum er endnu 22 i Live, deriblandt Fultmægtig Jens Hjorth (f. 11/11 1812) og Prokurator Lyche (f. 6/3 1814) hersteds. Af de øvrige kan mærkes fhv. Sorenskiver Alsing, de to Fredrikshaldensere M.G. Klem og fhv. Skattefoged Schultz, samt fhv. Statsminsiter Sibbern.

 

Ved folketellinga i 1891 bor det seks personer på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Jens Henrik Christian Hjorth

1812

Frederikshald

-

Familiens overhode

e-mand

-

002 Thomas Leganger Hjorth

1838

Frederikshald

-

Søn

ug

-

003 Hanna Elise Pedersen

1854

Frederikshald

-

Tjenestetyende

ug

-

004 Jens Marenius Olsen

1866

Frederikshald

-

Familiens overhode

g

-

005 Lovise Mathilde Olsen

1861

Frederikshald

-

Hustru

g

-

006 Oskar Olsen

1889 juli

Frederikshald

-

Søn

-

-

 

 

 

* 1885

I folketellinag i 1885 finenr vi tre personer på matrikkelen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Jens Hjorth

1812

Fredrikshald

-

-

-

??

002 Thomas L. Hjorth

1838

Fredrikshald

-

-

-

Ingeniør

003 Ingeborg Sophie Andersdatter

1825

Fredrikshald

-

-

-

Tjenestepige

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Fuldm. Jens Hjorth 12.000 16.000  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Jens Hjorth som eier av matrikkelen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Jens H. C. Hjorth

01

1812

Frederikshald

b

hf

e

Bogholder for Saugbrugsforeningen

002 Jens T. M. Hjorth

01

1856

Frederikshald

mt

Pleiesøn

ug

Student

003 Marie K. Magnusdatter

01

1854

Jeset Sogn i Sverrige, Elforgs Lehn i Dalsland

b

Tjenestepige

ug

Tjenestepige

 

* 1865

I folketellinga i 1865 finner vi bakermester J. Skalstad sin underskrift på skjemaet.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Johan Skalstad

01

32

Modums Prgj.

-

Husfader

g

Bager & Conditor

002 Juliane Skalstad* f Andersen

01

26

Bergs Prgj.

-

dennes Kone

g

-

003 Anna Hermana Skalstad*

01

4

Frederikshald

-

deres Datter

ug

-

004 Kristiane Augusta Skalstad*

01

2

Frederikshald

-

deres Datter Barn

ug

-

005 Maren Kristine Skalstad

01

26

Modums Prgj.

-

-

ug

Butiks-Jomfru

006 Lisa Hansen

01

27

Frasel?? Sogn Sværrig

-

-

ug

Tjenestepige

007 Hans Andersen Vesteberg

01

26

Eds Sogn Sværrig

-

-

ug

Bagersvænd

008 Peter Hansen

01

24

Ide Prgj.

-

-

ug

Bagersvænd

009 Johan Larsen

01

17

Ide Prgj.

-

-

ug

Tjænestedræng

010 J. W. Wernschjold

02

73

Fosnæs Prgj.

-

Husmoder Fru

e

-

011 J. M. Wernschjold

02

31

Hurums Prgj.

-

dennes Datter Frøken

ug

-

 

 

 

* 1841

 

* 1840

Jeg agter underhaanden at sælge min i Busterudgaden beliggende Gaard Matr.-Nr. 348.

Frederikshald, den 17de Juli 1840.

J. Hjorth.

 

 

* 1838

Tilleie.

I Foged Fougners forhenværende Gaard paa Busterud er en liden Familie-Bekvemmelighed tilleie fra Paaske Flyttetid. Man henvender sig herom til

Js. Hjorth.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Foged Gabriel Fougner til Kjøbmand Jens Hjort thinglæst 21 Mai 1838

 

* 1837

Tilkjøbs Gaard.

Gaarden Matr.-Nr. 348, beliggende paa Hjørnet af Storgaden og Kirkegaden i nordre Frederikshald er at erholde tilkjøbs, naar man derom henvender sig til Foged Fougner.

 

Brannbøtter som har tilhørt matrikkel 348 fra den tiden Fougner var eier av matrikkelen.

 

 

Mandag den 25de denne Maaned, Klokken 4 Eftermiddag, bliver, efter Herr Foged Fougners Reqvisition, paa Stædets Raadstue afholdt en eneste offentlig Auction til Bortsalg af Reqvirentens iboende Gaard Nr. 348 her i Byen.

Gaarden kan af Kjøberen tiltrædes anstundende Mikaeli Flyttetid. Forøvrigt erfares Conditionerne paa Auctionsstedet.

Frederikshald, den 16de September 1837.

B. N. Knap,
Const. Byfoged.

 

 

 

* 1832

Efter Reqvisition fra den Kongl. Norske Regjerings Finants-, Handels- og Told-Departement bliver, Onsdagen den 31te denne Maaned, paa Stedets Bythingsstue afholdt en offentlig Auction, Til Bortsalg af efternævnte, her i Byen beliggende og til Laanet af 1828 pantsatte Eiendomme, hvis Eiere ere udeblevne med Bataling af de bestemte Capital-Afdrag og Renter, nemlig:

  1. over Styrmand Peter Thodbergs Huus, No. 506, om Eftermiddagen Kl. 2;

  2. over Skibstømmermand Ole Hansens Huus, No. 476, om Eftermiddagen Kl. 2½;

  3. over Glarmester Halvorsens Huus, No. 348, om Eftermiddagen Kl. 3, og

  4. over det af Høker Jørgen Mathiesen pantsatte, nu Kjøbmand Jens Petersons Boe tilhørende Huus, No. 94, om Eftermiddagen Kl. 3½.

Conditionerne for Salget af disse Eiendomme ligger til Eftersyn paa mit Contor, og bekjendtgjøres iøvrigt paa Auctionsstedet. Lysthavende indbydes.

Frederikshald, den 4de Octbr. 1832.

Svensen.

 

 

Gaarden N. 348, beliggende mot Torvet i Busterudgaden, og som nu beboes af Herr Kjøbmand O. Andersen og Glarmester Halvorsen, er underhaanden tilkjøbs paa meget billige Conditioner, hvorom kan afhandles med Kjøbmand A. Lund.

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det to personer på matrikkel 348.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Margrethe Halvorsen f Weyer

01

60

-

-

Huusmoder

Enke 1te gang

Enke efter kiøbmand halvorsen - fattig

002 Kirstine Maria Olsdatter

01

22

-

-

Tienestepige

Ugift

-

 

 

 

Sist oppdatert 30.11.2023 18:57