Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Landsbergs plass 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel:

Løpenummer i 1901 matrikkel:

Matrikkelnummer:

Gårds og bruksnummer:

 
Foto:

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 203

Løpenummer i 1901 matrikkel: 103

Matrikkelnummer: 214

Gårds og bruksnummer: 160/354

 

 

 

 

Foto: SW 26.januar 2003
  Huset har sommeren og høsten 2004 blitt renovert og fått en fin gammel stil.

 

Sønnen til Thora Cathrine og Didrik Severin Olsen, Christian Dyrhus Olsen, innehadde stillingene som havnefogd, losoldermann og innrulleringsbetjent i Fredrikshald i en årrekke. Han blir boende i Festningsgata til sin død den 17.oktober 1946. Christian Dyrhus Olsen dør ugift.

*

 

Manntallet for Halden i 1945 har kun en mann i Landsbergs plass 3.

 

*

 

Thora Cathrine Olsen, født Dahl, dør den 2.april 1929. Hun var født den 13.november 1828, og var byens eldste innbygger ved sin død.

*

*

Følgende personer på matrikkelen ved folketellinga i 1910:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

 

Thora Cathrine Olsen(kvinne)

1829-11-13

Kirkehavn Hitrø pr Flekkefjord

hm e Lever av sine midler

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Christian Dyrhus Olsen(mann)

1860-03-27

Narestø i Dybvaag sogn

s ug Havnefoged, Lodsoldermand og Indrulleringsbetjent

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Jenny Andrea Brynildsen(kvinne)

1862-07-21

Narestø i Dybvaag sogn

d e Sysselsat med husgjerning

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Thoralf Brynildsen(mann)

1891-07-30

Fredrikshald

dattersøn ug Kontormand

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Hilda Bolette Andreasson(kvinne)

1884-02-22

Nøssemark i Sverige

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

 

*

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skipper D.S. Olsens Enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 9.000 kroner og var branntaksert til 11.000 kroner. Matrikkelen var i 1901 ført opp under Fæstningsgaden.

*

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "almindeligt Vaaningshus og Vedbode". Huset var registrert med en etasje og to leiligheter.
To rom og kjøkken + et kjellerværelse og to kvistværelser
Thora Katrine Ols. hm e lever af sine Midler 1829 Hitterø Sogn LM
Christian Dyrhus Ols. s ug Seil-Skibsfører 1860 Narestø Flaugstad Sogn Ned
Anna Adelie Andreas. ug Tjenestepige Husgjerning 1883 Hvaløer Sogn Sm

Tre rom og kjøkken
Bertrand Brynilds. hf g Seil-Skibsfører 1850
Jenny Brynilds hm g Hustru 1862 Narestø Flogstad Sg Ned
Toralf Brynilds. ug Søn Skolegut 1890

*

 

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906 (side 40 nr.95) dør "Skibsreder fhv. Skibsfører" Didrik Severin Olsen i Storkleva den 24.oktober 1894. Dødsårsaken var oppgitt til lungetæring. I følge samme kirkebok var han født i Dypvåg i 1828.

*

 

Folketellinga i 1891 har disse personene på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christen Andersen Hansen(mann)

1815

Frhald

Familiens overhode ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Magda Køkeritz(kvinne)

1855

Christiania

Hunsbestyrerinde ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Sophie Bergqvist(kvinne)

1845

Sverrig

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Josefine Schjøldberg(kvinne)

1857

Trondhjem

enslig Logerende ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Caroline Johanne Lund(kvinne)

1832

Frederikshald

enslig Logerende e

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

 

*

 

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Chr. Hansen og E.A. Hansen registrert som eiere av matrikkelen. Fem personer har bosted på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 E.A. Hans. 1815 M Frederikshald Ingen Skatteborger
1 Magda Køkeritz 1855 K Christiania Husbestyrerinde
1 Sophie Bergqvist 1835 K Mo. Elfsborgs Län Tjenestepige
Kjelder Caroline Johanne Lund F: Berg 1832 K Frederikshald E Ingen Enke efter Skipper Christen Lund
1 Ida Hans. 1856 K Skee Sogn Sømmerske (Fraværende)

*

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Enkefrue Aschehoug registrert som eier av matrikkelen. Eiendommen har da en skattetakst på 8.000 kroner og en branntakst på 9.440 kroner.

*

 

Folketellinga i 1875 har Frue Aschehaug registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Hansen(mann)

1875

Frederikshald

s ug Forældrene

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Stina Aschehoug(kvinne)

1818

Frederikshald

Præsteenke ug Pensjonistinde

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Thomas Aschehoug(mann)

1848

Krogstad

s ug Skibsfører

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Hans Stang(mann)

1805

Frederikshald

Broder Logerend ug Forhenværende Skibsfører

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Josephine Olsen(kvinne)

1857

Frederikshald

Tjenende Logerende ug Tjenestepige

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Martin Hansen(mann)

1842

Marker Sogn

Logerende Gaardsdreng g Kusk

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Marie Johannesen(kvinne)

1846

Bergs Sogn

Kone g Manden

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Harrald Hansen(mann)

1872

Frederikshald

s ug Forældrene

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

 

*

 

Ved folketellinga i 1865 var det kun en leilighet med fem personer på matrikkelen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Christine Aschehoug Preste Enke paa Pension e 48 k Frederikshald
2 Anders Stang Aschehoug Søn Handelsfuldmægtig ug 23 m Krogstad Prgj.
3 Thomas Stange Aschehoug Søn Sømand ug 18 m Krogstad Prgj.
4 Hans Stang Logerende Skibsfører ug 61 m Frederikshald
5 Hanna Johannes. Tjenestepige ug 27 k Naverstad i Sverrige

*

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi ikke gård nr.214 registrert.


Sist oppdatert 30.03.2021 19:50