Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Landsbergs plass 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 203

Løpenummer i 1901 matrikkel: 103

Matrikkelnummer: 214

Gårds og bruksnummer: 160/354

 

 

 

 

Foto: SW 26.januar 2003
  Huset har sommeren og høsten 2004 blitt renovert og fått en fin gammel stil.

 

 

* 2003

 

* 1946

Sønnen til Thora Cathrine og Didrik Severin Olsen, Christian Dyrhus Olsen, innehadde stillingene som havnefogd, losoldermann og innrulleringsbetjent i Fredrikshald i en årrekke. Han blir boende i Festningsgata til sin død den 17.oktober 1946. Christian Dyrhus Olsen dør ugift.

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har kun en mann i Landsbergs plass 3.

 

* 1929

Thora Cathrine Olsen, født Dahl, dør den 2.april 1929. Hun var født den 13.november 1828, og var byens eldste innbygger ved sin død.

 

* 1927

 

* 1926

* 1924

 

* 1910

Følgende personer på matrikkelen ved folketellinga i 1910:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

 

Thora Cathrine Olsen(kvinne)

1829-11-13

Kirkehavn Hitrø pr Flekkefjord

hm e Lever av sine midler

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Christian Dyrhus Olsen(mann)

1860-03-27

Narestø i Dybvaag sogn

s ug Havnefoged, Lodsoldermand og Indrulleringsbetjent

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Jenny Andrea Brynildsen(kvinne)

1862-07-21

Narestø i Dybvaag sogn

d e Sysselsat med husgjerning

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Thoralf Brynildsen(mann)

1891-07-30

Fredrikshald

dattersøn ug Kontormand

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Hilda Bolette Andreasson(kvinne)

1884-02-22

Nøssemark i Sverige

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skipper D.S. Olsens Enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 9.000 kroner og var branntaksert til 11.000 kroner. Matrikkelen var i 1901 ført opp under Fæstningsgaden.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "almindeligt Vaaningshus og Vedbode". Huset var registrert med en etasje og to leiligheter.
To rom og kjøkken + et kjellerværelse og to kvistværelser
Thora Katrine Ols. hm e lever af sine Midler 1829 Hitterø Sogn LM
Christian Dyrhus Ols. s ug Seil-Skibsfører 1860 Narestø Flaugstad Sogn Ned
Anna Adelie Andreas. ug Tjenestepige Husgjerning 1883 Hvaløer Sogn Sm

Tre rom og kjøkken
Bertrand Brynilds. hf g Seil-Skibsfører 1850
Jenny Brynilds hm g Hustru 1862 Narestø Flogstad Sg Ned
Toralf Brynilds. ug Søn Skolegut 1890

 

* 1894

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906 (side 40 nr.95) dør "Skibsreder fhv. Skibsfører" Didrik Severin Olsen i Storkleva den 24.oktober 1894. Dødsårsaken var oppgitt til lungetæring. I følge samme kirkebok var han født i Dypvåg i 1828.

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har disse personene på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christen Andersen Hansen(mann)

1815

Frhald

Familiens overhode ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Magda Køkeritz(kvinne)

1855

Christiania

Hunsbestyrerinde ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Sophie Bergqvist(kvinne)

1845

Sverrig

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Josefine Schjøldberg(kvinne)

1857

Trondhjem

enslig Logerende ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Caroline Johanne Lund(kvinne)

1832

Frederikshald

enslig Logerende e

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Chr. Hansen og E.A. Hansen registrert som eiere av matrikkelen. Fem personer har bosted på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 E.A. Hans. 1815 M Frederikshald Ingen Skatteborger
1 Magda Køkeritz 1855 K Christiania Husbestyrerinde
1 Sophie Bergqvist 1835 K Mo. Elfsborgs Län Tjenestepige
Kjelder Caroline Johanne Lund F: Berg 1832 K Frederikshald E Ingen Enke efter Skipper Christen Lund
1 Ida Hans. 1856 K Skee Sogn Sømmerske (Fraværende)

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Enkefrue Aschehoug registrert som eier av matrikkelen. Eiendommen har da en skattetakst på 8.000 kroner og en branntakst på 9.440 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har Frue Aschehaug registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Hansen(mann)

1875

Frederikshald

s ug Forældrene

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Stina Aschehoug(kvinne)

1818

Frederikshald

Præsteenke ug Pensjonistinde

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Thomas Aschehoug(mann)

1848

Krogstad

s ug Skibsfører

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Hans Stang(mann)

1805

Frederikshald

Broder Logerend ug Forhenværende Skibsfører

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Josephine Olsen(kvinne)

1857

Frederikshald

Tjenende Logerende ug Tjenestepige

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Martin Hansen(mann)

1842

Marker Sogn

Logerende Gaardsdreng g Kusk

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Marie Johannesen(kvinne)

1846

Bergs Sogn

Kone g Manden

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Harrald Hansen(mann)

1872

Frederikshald

s ug Forældrene

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 var det kun en leilighet med fem personer på matrikkelen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Christine Aschehoug Preste Enke paa Pension e 48 k Frederikshald
2 Anders Stang Aschehoug Søn Handelsfuldmægtig ug 23 m Krogstad Prgj.
3 Thomas Stange Aschehoug Søn Sømand ug 18 m Krogstad Prgj.
4 Hans Stang Logerende Skibsfører ug 61 m Frederikshald
5 Hanna Johannes. Tjenestepige ug 27 k Naverstad i Sverrige

*

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi ikke gård nr.214 registrert.


Sist oppdatert 22.06.2021 15:20