Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Langbrygga 7

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 23a

Løpenummer i 1901 matrikkel: 279

Matrikkelnummer: 131a1 & 131f2

Gårds og bruksnummer: 160/254

 

Bygningen er for lengst revet og gårds og bruksnummeret har utgått.

 

 

* 1972

 

* 1971

 

 

* 1966

 

* 1962

 

* 1954

 

* 1951

 

* 1948

 

* 1928

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side32 nr.23) finner vi ugift grosserer i melbranchen Gustav Pontus Vilhelm Bergman i Langbrygga 7 død den 21.mai 1928.

I følge samme kirkebok var han født i Halden 22.november 1855.

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Anny
1871
husbestyrerinde Langbrygga 7
Bergmann Vilhelm
1855
grosserer Langbrygga 7

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det en leilighet hvor det bor to personer i Langbrygga 7.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Wilhelm Bergman

01

1855-11-22

Fredrikshald

-

hp

ug

Melforretning engross (Indehaver af firma P. Bergman)

002 Anna Mathilde Hansen

01

1890-02-12

Aremark

-

tj

ug

Enepike

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus og forretningslokale" på to etasjer og med en boenhet og kontorer. Det er også registrert stall og vedskur i sidebygning.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Wilh. Bergman(mann)

1855-11-22

Fredrikshald

s ug Intresent i Firma P. Bergman Mel & Kornforr. Dampskibsexp.

Fredrikshald: Langbryggen

1910

Hilda Bergman(kvinne)

1837-10-03

Strømstad

hm e Enkefru Intresent i Firma P. Bergman Mel & Kornforr. Dampskibsexp.

Fredrikshald: Langbryggen

1910

Kristine Eklund(kvinne)

1865-04-11

Elfsborg Sverige

tj ug Husgjerningen

Fredrikshald: Langbryggen

1910

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Bergman Hilda
1837
enkefru
Bergman Wilhelm
1855
dampskibsexpeditør
Jensen Hilda
1876
tjenestepige
Pedersen Mathilde 
1860
frøken

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Langbryggen Enkefru Bergman 20.000 16.870 Hovedbygning

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi "Familiebeqvemmelighed & contor" registrert på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Mathilde Peders.(kvinne)

1843

Fredrikshald kjøpstad

Selskabsdame ug Selskabsdame

Fredrikshald: Langbryggen

1900

Hilda Bergman(kvinne)

1837

Strømstad

hm e Enkefrue Deleier i Firmaet P. Bergman Mel & Kornvarer en gross Dampskibsexpeditør

Fredrikshald: Langbryggen

1900

Wilhelm Bergman(mann)

1855

Fredrikshald kjøpstad

s ug Deleier i Firmaet P. Bergman Mel & Kornvarer en gross Dampskibsexpeditør

Fredrikshald: Langbryggen

1900

Hilda Jens.(kvinne)

1871

Id Sogn Sm

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Langbryggen

1900

 

* 1891

I folketellinga fra 1891 finner vi disse personene på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anna Gusander(kvinne)

1832

Sverige

Besøgende, Svigerinde ug

Fredrikshald: Langbryggen

1891

Oline Andersdatter(kvinne)

1855

Urskaug

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Langbryggen

1891

Peter Bergmann.(mann)

1829

Sverige

Familiens overhode g

Fredrikshald: Langbryggen

1891

Hela Marie Bergman født Lusander(kvinne)

1837

Stromsterds Sverige

Hustru g

Fredrikshald: Langbryggen

1891

Johan Helmer Bergman(mann)

1858

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshald: Langbryggen

1891

 

 

* 1885

Ved folektellinga i 1885 bor disse personene på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Borghild Petersen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Børn

Fredrikshald: !!

1885

Nora Thorine Petersen(kvinne)

1861

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Anders Jakob Petersen(mann)

1847

Moss

Kjøbmand

Fredrikshald: !!

1885

Emma Helene Petersen(kvinne)

1882

Fredrikshald

Børn

Fredrikshald: !!

1885

Sigrid Marthine Petersen(kvinne)

1883

Fredrikshald

Børn

Fredrikshald: !!

1885

Elen Johannesen(kvinne)

1856

Rocke

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

Josefine Lorntzen(kvinne)

1865

Berg

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1978

Ser vi i matrikkelen fra 1978 er matrikkel 131 ikke delt, men registrert som en matrikkel med flere tomter beliggende i "Strøget mellem Havnen, elven og Storgaden"

 

Sist oppdatert 08.03.2023 17:11