Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Lavendelstredet 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 137

Løpenummer i 1901 matrikkel: 51

Matrikkelnummer: 276b

Gårds og bruksnummer: 160/423

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Lavendelstredet 1.

 

*

 

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1926 til 1941 (side 14 nr.27) har snekker ved skofabrikk Severin Andersen i Lavendelstredet 1 sin sønn Arne Harry død den 3.juni 1926. Dødsårsaken var av dr. Rambeck oppgitt til hjernebetennelse.

I følge samme kirkebok var Arne Harry født 5.oktober 1913.

 

 

*

 

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på to etasjer, med tre leiligheter, og et uthus på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg egen gaard          

Trine Olava Mathisen(kvinne)

1836-04-13

Id

hm e Gaardeierske

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910-12-01

Selma Johansen(kvinne)

1873-03-23

Fredrikshald

d g Mekanikers hustru

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910-12-01

2.etg 9 kr pr mnd          

Hans Andersen(mann)

1868-11-15

Fredrikshald

hf g Fyrbøter ved fabrik

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910-12-01

Karla Andersen(kvinne)

1872-09-06

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910-12-01

August Andersen(mann)

1891-08-09

Fredrikshald

s ug Cellulosearbeider

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910-12-01

2.etg 4 kr pr mnd          

Gina Johannesen(kvinne)

1841-07-11

Id

hm ug Lever av egne midler

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910-12-01

 

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Iver Mathisen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 2.000 kr. og en branntakst på 3.920 kr.

 

Folketellinga i 1900 forteller om et to etasjes hus med fire leiligheter. Følgende personer er til stede på eiendommen:
To rom og kjøkken:
Fornavn Etternavn Kjønn Bosatt Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Iver Mathis. m g Huseier ikke andet 1831 Rødnes Sm n s
Trine Olava Mathis. k g Hustru 1836 Id Sm n s
Josefine Svens. k !! Logerende ug Notler paa Skofabrik 1882 Ed Sverge s
Beda Svens. k !! Logerende ug Notler paa Skofabrik 1880 Ed Sverge s

Et rom 2.i etg:
Guttorm Kristoffers. m hf g Skomager 1826 Vinger Hed n s
Anne Kristoffers. k hm g Hustru 1837 Sverge n s
Karoline Kristoffers. k d ug D Nottler paa Skofabrik 1863 t n s

Et rom i 2 etg:
Kristian Engebrets. m hf Arbeider med Trelast 1823 t n s

Et rom:
Jossefine Anders. k Pige ug Kram Handel 1855 Sverge n s
Debora Adolfine Jans. k d Pige ug 1894 Berg prs. Sm n s

Ved folketellinga i 1885 er også Iver Mathisen oppgitt som eier av matrikkelen.
etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Iver Mathisen 1837 M Rødnæs Præstegjeld (Arbeider hos Kjøb. A. Olsen 30 KR for Maandte)
2 Trine Mathisen 1836 K Ide Præstegjeld (Født Olsen)
2 Thomas Mathisen 1861 M Frederikshald Høvleriarbeider (Kr.550 for Aar)
2 Kristine Mathisen 1866 K Frederikshald
2 Vilhelm Mathisen 1871 M Frederikshald Snedkerlære hos Sæter
2 Oskar Mathisen 1874 M Frederikshald Barn
2 Selma Mathisen 1874 K Frederikshald Barn
2 Hans Mathisen 1877 M Frederikshald Barn
2 Edvard Johannesen 1857 M Ide Prestegjeld Bagersvend hos L. Amundsen
2 Helga Johannesen 1863 K Valerøerne
2 Olga Johannesen 1882 K Frederikshald
2 Edvarda Johannesen 1885 K Frederikshald
2 Karen Kristine Anders.* 1825 K Id Præstegjeld Enke (Skrædder Andersens Engke)
1 Anders Anders. 1856 M Fr.hald Høvleriarbeider (Kr.550 for Aar)
1 Hilma Anders. 1858 K Fr.hald (Født Lund)
1 Teodor Anders. 1881 M Fr.hald
1 Teodora Eliass. 1827 K Knardal Id Enke (Tømmermand G. Eliassens Engke)*

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Iver Mathisens Enke oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 1.600 kr og en branntakst på 1.640 kroner. Vi kan vel med sikkerhet si at opplysningen om "Iver Mathisens Enke" er feil. Iver lever ved folketellingene i 1885 og 1900. Han er også ført inn som eier av matrikkelen i 1901.

 

*

 

Folketellinga i 1875 har Iver Mathiesen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Iver Matisen(mann)

1831

Rødnæss

hf g Gaardskarl hos Kjøbm. Joh. Stong

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Trine Olava Matisen(kvinne)

1831

Id

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Thomas Marinius Matisen(mann)

1861

Frhald

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Anna Petronelle Matisen(kvinne)

1863

Frhald

d ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Kristine Henriette Matisen(kvinne)

1866

Frhald

d ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Vilhelm Andreas Matisen(mann)

1871

Frhald

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Oskar August Matisen(mann)

1874

Frhald

s, tvillinger ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Selma Marie Matisen(kvinne)

1874

Frhald

d, tvillinger ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Knud Eduar Haagensen(mann)

1849

Id

hf g Dampbaadsjauer

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Trine Marie Haagensen(kvinne)

1857

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Harald Sevrin Knudsen(mann)

1873

Frhald

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Johan Eduard Karlsen(mann)

1865

Frhald

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Karl Oskar Eilertsen(mann)

1870

Frhald

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Andreas Petter Iversen(mann)

1815

Id

hf g Tømmermand paa dampskibet "Oslo"

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Johanne Marie Iversen(kvinne)

1825

Berg

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Iver Olaus Iversen(mann)

1854

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Hans Kristian Iversen(mann)

1851??

Frhald

s ug Dagarbeider

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Anton Julius Iversen(mann)

1861

Frhald

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Aksel Marinius Iversen(mann)

1864

Frhald

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Nils Kristiansen(mann)

1816

Frhald

hf g Med Skibet "Halden" er hun Kok og skal gaa til Ostindien

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Lisabet Kristiansen(kvinne)

1822??

Berg

g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

 

*

 

Ved folketellinga i 1865 bor det fjorten personer fordelt på tre familier i gård 276b:
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Carl Anton Thores. Huusfader Matros g 53 m Frederikshald
2 Anne Kathrine hans Kone g 54 k Frederikshald
3 Andreas Theodor Carl Antons.* deres Søn Matros ug 23 m Frederikshald
4 Bent Johan Carl Antons.* deres Søn Matros ug 22 m Frederikshald
5 Carl Anton Carl Antons.* deres Søn ug 12 m Frederikshald

6 Johannes Anders. Skrædder g 39 m Sverrig
7 Karen Kirstine hans Kone g 40 k Frhald
8 Johan Petter Johannes.* deres Søn Sømand ug 18 m Frhald
9 Axel Marinus Halvors. Leiebarn ug 9 m Frhald
10 Hans Michael Halvors. Logerende Sømand ug 24 m Frhald

11 Torsten Torstens. Snedker g 38 m Kongsvinger
12 Jacobine Mætina hans Kone g 37 k Frhald
13 Petter Anton Torstens.* deres Søn ug 9 m Frhald
14 Richard Victor Emanuel Smith Leiebarn ug 2 m Frhald


Sist oppdatert 17.03.2021 10:44