Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Lavendelstredet 13

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 188

Løpenummer i 1901 matrikkel: 61

Matrikkelnummer: 290a

Gårds og bruksnummer: 160/436

 
Foto: SW 22.februar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps

 

 

* 1999

 

* 1981

 

* 1964

 

* 1961

 

* 1960

 

* 1954

Utdrag fra panteregister:

Skifteskjøte da 29/3 1954 fra Esther Elvira Nilsen og før avdøde mann Emanuel Nilsens fellesbo av Halden v/skifteretten til arving Odd Nilsen f. (dato aldri innført) på d.e. for skiftetaksten kr. 17.000,- hvorav kjøperen arver 1/3 part på d.e. og mtr.nr. 290b

 

* 1953

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Lavendelstredet 13.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Ingeborg
1894
g.m. stenhugger Lavendelstredet 13
Andersen Otter Andreas
1894
stenhugger Lavendelstredet 13
Nilsen Bernhard Emanuel
1882
fiskehandler Lavendelstredet 13
Nilsen Ester Elvira
1900
g.m. fiskehandler Lavendelstredet 13

 

 

* 1926

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauksjonsskjøte til a/s Gimles Jernvareforretning for Kr. 11500,- dat. 5/2-1926 også på matr. 290b. inneholdende et av Otto Andreas Andersen ved auksjonen tatt forbehold om rett til å bebo sin leilighet i gården inntil hans tilgodehavnede for istandsettelse av samme kr 728,+ er dekket enten ved likvidasjon i husleie kr 30,- pr måned eller i kontanter.

Skjøte fra a/s Gimles Jernvareforretning til fisker Emanuel Nilsen pa d.e. og matrnr 290b for kr 14000,- dat 8/2-1926 indeholdende at sælgeren indsestår kjøperen for at han intet tap skal lide såfremt leieboeren Otter Andreas Andersen måtte søke å gjøre den under tvangsauksjonen 17/12-25 påståede rett til likvidasjon av husleie gjeldende.

 

Rettsaken mellom to naboer i Lavendelstredet kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 2)

 

 

* 1925

 

 

* 1924

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra F. Wikstrøm til fru Mathea Johanne Johannesen på d.e. og mtr.no. 290b for kr. 5000,- Dat 1/5 23 (Iflg. kartforetning av 16/8 1916 utgjør tomten 279 m²)

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Lavendelstredet 13.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Rikart Arnt Johannesen

01

1882-04-24

Fredrikshald

-

hp

g

Har et lite snekkerverksted. Bygningssnekker s

002 Johanne Mathea Johannesen

01

1875-08-04

Rakkestad

-

hu

g

Husmor

003 Johannes Knutsen

01

1895-12-01

Rakkestad

-

s

ug

Matros

004 Ragnvald Eugen Johannesen

01

1903-03-14

Sarpsborg

-

s

ug

Snekersvend

005 Rakel Marie Johannesen

01

1904-12-04

Sarpsborg

-

d

ug

Skofabrikarbeiderske

006 Aslaug Johanne Johannesen

01

1907-08-22

Sarpsborg

-

d

ug

Skolebarn

007 Berta Ingebjørg Johannesen

01

1907-08-22

Sarpsborg

-

d

ug

Skolebarn

008 Aase Ingrid Johannesen

01

1912-06-12

Fredrikshald

-

d

ug

Skolebarn

009 Kirsten Gunvor Johannesen

01

1913-07-27

Fredrikshald

-

d

ug

-

001 Karl Johansen

02

1859-11-09

Krile sogn Sverige

-

s

ug

Stuerarb

 

 

* 1910

Følgende personer bor på matrikkelen ved folketellinga i 1910:

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andreassen Hanna
1871
pige
Andreassen Jakobine
1828
g.m. arbeider
Andreassen Johan
1868
skoarbeider
Andreassen Klara
1872
g.m. skoarbeider
Johnsen Emma
1856
g.m. Arbeider
Johnsen Johan
1836
Arbeider
Landgren  Anders
1869
stenhugger
Landgren  Gunette
1870
g.m. stenhugger
Pedersen Karl 
1854
brøddrager
Rasmussen Ole
1818
forhv. Handelsmand
Wickstrøm Anette
1839
g.m. handelsmand
Wickstrøm Fredrik
1843
handelsmand

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var handelsmand F.Wikstrøm oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 4.000 kroner og en branntakst på 3.600 kroner. Wikstrøm bor selv på naboeiendommen matrikkel 290b som han også var eier av på dette tidspunktet.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 finner vi to beboelser i huset som lå på matrikkelen. Følgende syv personer bodde da på eiendommen.
To rom og kjøkken
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Karl Mangnus Peders. m hf arbeider paa Skofabrikken 09.05.1854 Sverje n s
Mina Olava Peders. k d 10.05.1880 Fredrikshald n s
Lovise Frederike Peders. k d 20.02.1887 Fredrikshald n s
Johan Alfrid Peders. m s 29.09.1892 Fr.h n s
Karl Wili Walter Peders. m s 20.01.1895 Fr.hal n s

Et kvistværelse og kjøkken
Ole Rasmuss. m hf e Fragtemand 1818 F n s
Georg Chr Bjørkelund m ug Handelsbetjent 1884 F n s

* 1893

I krikeboken for Fredrikshald i perioden 1890 til 1906 (side 30 nr.75) finner vi pensjonert los og enkemann Anders Kamrat død den 18.september 1893. Dødsårsaken er oppgitt til lungebetendelse.

 

* 1892

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Anders Kamrat til Handelsborger F Wichstrøm, dat 30/4 92 for Kr 2500.

 

* 1885Folketellinga i 1885 har registrert Anders Andersen Kamrat som eier av matrikkelen. På dette tidspunktet bodde det 14 personer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Anders Kamrat 1804 M Fredrikshald Handlende
1 Anette Kamrat 1839 K Fredrikshald
1 Oliane Nilsen 1828 K Asak Enke Fattigvesenet
1 Mathilde Nilsen 1865 K Fredrikshald
1 Anna Hans. 1826 K Svendsbye sogn Sverige
1 Olava Hans. 1865 K Fredrikshald Pige
1 Mathilde Hans. 1867 K Fredrikshald
2 Gutorm Kristoffersen 1826 M Kongsvinger Fattigvesenet
2 Anna Kristoffersen 1838 K Tøftedalen Sverige Født Olsen
2 Karoline Kristoffersen 1869 K Fredrikshald Barn
2 Hanna Kristoffersen 1870 K Fredrikshald Barn
2 Karl Kristoffersen 1870 M Fredrikshald Barn
2 Gusta Kristoffersen 1879 K Fredrikshald
2 Ole Lars. 1871 M Fredrikshald Krøbling* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Lods Anders Kammerat oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 3.000 kr og en branntakst på 2.720 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har A. Kamrat som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jakob Johnsen(mann)

1875

Frhald

s ug

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875-12-31

Anders Kamrat(mann)

1803

Frhald

hf g Lods

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875-12-31

Oliana Kamrat(kvinne)

1804

Id

Kone g

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875-12-31

Annette Kamrat(kvinne)

1840

Frhald

d ug Hjelper sine Forældre

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875-12-31

Aksel Vilhelmsen(mann)

1857

Frhald

Logerende ug Kontorist

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875-12-31

Johan Johansen(mann)

1846

Vaarvik Sogn Sverge

hf g Handesmand

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875-12-31

Emma Vilhelmmine Johansen(kvinne)

1854

Frstad

Kone g

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875-12-31

 

* 1865


Går vi til folketellinga i 1865 finner vi fem boenheter på eiendommen. Los Anders Kammerat har da også en gris på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Anders Ols. Kamrat Huusfader Lods g 63 m Frederikshald
2 Oliane Olsd. hans Kone g 62 k Id Sogn
3 Annette Jensine Kamrat* deres datter ug 26 k Fhald
4 Gunder Anders. Logerende Seilmager ug 26 m Mandal
5 Emilie Rasmuss. Datterdatter ug 10 k Frhald

6 Albertine Christine Wilhelms. Lodsens datter e 29 k Frhald
7 Axel Wilhelm hendes Søn ug 10 m Frhald
8 Edvard Otto Albert hendes Søn ug 8 m Frhald
9 Anders Conrad hendes Søn ug 4 m Frhald
10 Valborg Oliane hendes Søn!! ug 2 k Frhald

11 Beate Schreiberg Leiekone e 46 k Frhald
12 Jens Anders. hendes Søn Arbeider paa Bordtomterne ug 15 m Frhald
13 Marinius Anders. hendes Søn ug 10 m Frhald

14 Stina Hansd. Logerende ug 58 k Sverrig

15 Hans Jacobs. Fyrbøder paa Mudderpram g 36 m Fhald
16 Karen Hansd. hans Kone g 42 k Fhald
17 Petter Guttorms. Stedsøn ug 15 m Fhald
18 Christiane Abrahams. Steddatter ug 10 k Fhald
19 Caroline Mathilde Abrahams. Steddatter ug 4 k Fhald
20 Anna Jacobs. deres Datter ug 1 k Fhald* 1856

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Lods Anders Kamrat paa Gaard Matr. 290a, dateret 20. og 27. Mai 1856

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 var matrikkelen ikke delt. I det som da var gård nr.290 i "Søndre Friderichshald" finner vi følgende personer.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Sven Svendsen Lieholt Huusbonde 44 I 2dt ægteskab Matrost M
Barbro Pedersdtr Hans kone 42 I 2dt ægteskab K
Anne Cathrine Svensdtr Deres datter 5 K
Marthe Maria Svensdtr Deres datter 2 K
Daniel Andersen Hendes søn 13 M
Søren Erichsen Huusbonde 50 I første ægteskab Arbeidsmand M
Elen Svensdtr Hans kone 41 I første ægteskab K
Peter Meyer Logerende 5 Fattigbarn M

 

Sist oppdatert 22.02.2023 18:10