Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Lavendelstredet 13

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 188

Løpenummer i 1901 matrikkel: 61

Matrikkelnummer: 290a

Gårds og bruksnummer: 160/436

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse personene i myndige Lavendelstredet 13.

 

*

 

Rettsaken mellom to naboer i Lavendelstredet kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 2)

 

*

 

 

*

 

*

Følgende personer bor på matrikkelen ved folketellinga i 1910:

*

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var handelsmand F.Wikstrøm oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 4.000 kroner og en branntakst på 3.600 kroner. Wikstrøm bor selv på naboeiendommen matrikkel 290b som han også var eier av på dette tidspunktet.

*

I folketellinga i 1900 finner vi to beboelser i huset som lå på matrikkelen. Følgende syv personer bodde da på eiendommen.
To rom og kjøkken
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Karl Mangnus Peders. m hf arbeider paa Skofabrikken 09.05.1854 Sverje n s
Mina Olava Peders. k d 10.05.1880 Fredrikshald n s
Lovise Frederike Peders. k d 20.02.1887 Fredrikshald n s
Johan Alfrid Peders. m s 29.09.1892 Fr.h n s
Karl Wili Walter Peders. m s 20.01.1895 Fr.hal n s

Et kvistværelse og kjøkken
Ole Rasmuss. m hf e Fragtemand 1818 F n s
Georg Chr Bjørkelund m ug Handelsbetjent 1884 F n s

*

I krikeboken for Fredrikshald i perioden 1890 til 1906 (side 30 nr.75) finner vi pensjonert los og enkemann Anders Kamrat død den 18.september 1893. Dødsårsaken er oppgitt til lungebetendelse.

*

Folketellinga i 1885 har registrert Anders Andersen Kamrat som eier av matrikkelen. På dette tidspunktet bodde det 14 personer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Anders Kamrat 1804 M Fredrikshald Handlende
1 Anette Kamrat 1839 K Fredrikshald
1 Oliane Nilsen 1828 K Asak Enke Fattigvesenet
1 Mathilde Nilsen 1865 K Fredrikshald
1 Anna Hans. 1826 K Svendsbye sogn Sverige
1 Olava Hans. 1865 K Fredrikshald Pige
1 Mathilde Hans. 1867 K Fredrikshald
2 Gutorm Kristoffersen 1826 M Kongsvinger Fattigvesenet
2 Anna Kristoffersen 1838 K Tøftedalen Sverige Født Olsen
2 Karoline Kristoffersen 1869 K Fredrikshald Barn
2 Hanna Kristoffersen 1870 K Fredrikshald Barn
2 Karl Kristoffersen 1870 M Fredrikshald Barn
2 Gusta Kristoffersen 1879 K Fredrikshald
2 Ole Lars. 1871 M Fredrikshald Krøbling


*

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Lods Anders Kammerat oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 3.000 kr og en branntakst på 2.720 kroner.

 

*

 

Folketellinga i 1875 har A. Kammarat som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jakob Johnsen(mann)

1875

Frhald

s ug

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875-12-31

Anders Kamrat(mann)

1803

Frhald

hf g Lods

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875-12-31

Oliana Kamrat(kvinne)

1804

Id

Kone g

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875-12-31

Annette Kamrat(kvinne)

1840

Frhald

d ug Hjelper sine Forældre

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875-12-31

Aksel Vilhelmsen(mann)

1857

Frhald

Logerende ug Kontorist

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875-12-31

Johan Johansen(mann)

1846

Vaarvik Sogn Sverge

hf g Handesmand

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875-12-31

Emma Vilhelmmine Johansen(kvinne)

1854

Frstad

Kone g

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875-12-31

 

*

 


Går vi til folketellinga i 1865 finner vi fem boenheter på eiendommen. Los Anders Kammerat har da også en gris på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Anders Ols. Kamrat Huusfader Lods g 63 m Frederikshald
2 Oliane Olsd. hans Kone g 62 k Id Sogn
3 Annette Jensine Kamrat* deres datter ug 26 k Fhald
4 Gunder Anders. Logerende Seilmager ug 26 m Mandal
5 Emilie Rasmuss. Datterdatter ug 10 k Frhald

6 Albertine Christine Wilhelms. Lodsens datter e 29 k Frhald
7 Axel Wilhelm hendes Søn ug 10 m Frhald
8 Edvard Otto Albert hendes Søn ug 8 m Frhald
9 Anders Conrad hendes Søn ug 4 m Frhald
10 Valborg Oliane hendes Søn!! ug 2 k Frhald

11 Beate Schreiberg Leiekone e 46 k Frhald
12 Jens Anders. hendes Søn Arbeider paa Bordtomterne ug 15 m Frhald
13 Marinius Anders. hendes Søn ug 10 m Frhald

14 Stina Hansd. Logerende ug 58 k Sverrig

15 Hans Jacobs. Fyrbøder paa Mudderpram g 36 m Fhald
16 Karen Hansd. hans Kone g 42 k Fhald
17 Petter Guttorms. Stedsøn ug 15 m Fhald
18 Christiane Abrahams. Steddatter ug 10 k Fhald
19 Caroline Mathilde Abrahams. Steddatter ug 4 k Fhald
20 Anna Jacobs. deres Datter ug 1 k Fhald

*

Ved folketellinga i 1801 var matrikkelen ikke delt. I det som da var gård nr.290 i "Søndre Friderichshald" finner vi følgende personer.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Sven Svendsen Lieholt Huusbonde 44 I 2dt ægteskab Matrost M
Barbro Pedersdtr Hans kone 42 I 2dt ægteskab K
Anne Cathrine Svensdtr Deres datter 5 K
Marthe Maria Svensdtr Deres datter 2 K
Daniel Andersen Hendes søn 13 M
Søren Erichsen Huusbonde 50 I første ægteskab Arbeidsmand M
Elen Svensdtr Hans kone 41 I første ægteskab K
Peter Meyer Logerende 5 Fattigbarn M

 

Sist oppdatert 25.03.2021 17:41