Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Lavendelstredet 21

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 194

Løpenummer i 1901 matrikkel: 64

Matrikkelnummer: 260b & 260c

Gårds og bruksnummer: 160/407 og 160/408

 

 

 

Foto: SW 7.mars 2004

 

* 2005

 

* 2002

 

* 1999

 

* 1973

 

* 1972

 

* 1954

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Lavendelstredet 21.

 

* 1942

Utdrag fra panteregister:

Gavebrev dat 17/3-42 fra Anders Gustav Bohlin til sønnesønn Leif Ragnvald Bolin f. 19/6-1913 på d.e. og matrnr. 260b. (anslått verdi 6000,-)

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Bohlin Gsutav
1859
høvleriarbeider Lavendelstredet 21
Bohlin Marie
1854
g.m. høvleriarbeider Lavendelstredet 21
Borgen Johan Anton
1855
dagarbeider Lavendelstredet 21

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra cellulosearbeider Anton Larsen til konduktør Karl Johan Bolin for kr. 6000,- Dat 11/5-23 også på mtr.no. 260b

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra konduktør Karl Johan Bolin til høvleriarbeider Anders Gustav Bolin for kr 6000,- Dat 8/10-23 også på 260b

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det en boenhet i Lavendelstredet 1.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Anton Larsen

01

1866-11-11

Isebakke Berg Østfold

-

hp

g

Cellulosearb

002 Marie Lena Larsen

01

1865-02-02

Vestre Ed i Sverige

-

hu

g

Husmor (ingen)

003 Willhem Oskar Larsen

01

1895-12-09

Fr.hald

-

s

ug

Fiskehandler

004 Helene Marie Larsen

01

1902-07-08

Fr.hald

-

d

ug

Kontordame

005 Kristian Rudolf Andersen

01

1894-03-15

Fr.hald

-

s

ug

Matros

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Gustav Adolf Johannesen til Rolf Aleksander Pedersen for Kr. 3200,- også paa matr 260b, dat 15. mars 1919

Skjøte fra Rolf Aleksander Pedersen til Anton Larsen for Kr. 3700,- også paa matrnr 260b. Dat 31/5-19

 

 

Garantifornyelse

Overenstemmende med indstilling fra formandskapet besluttedes bystyret enst. at samtykke i at et laan stort oprindelig kr. 1250 med pant i Sølvgaten matr.nr. 280 a. samt et et laan oprindelig paa kr. 1500 med pant i matr. nr. 260b. Pyntestrædet overføres nye eiere

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru Carla Olsen og hendes mand Richard Olsen til Karl Markus Olsen for kr. 2250,- dat 19-7-1917

Skjøde fra Karl Markus Olsen til Gustav Adolf Johannesen for 2500 kr. dat 1/10 17 - også på 260b

 

* 1913

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra arvingene i avdøde baatsmand Karl Olsen og avdøde hsutru Jørgines fællesbo ved osakf. Jan Gudbrandsen iflg. fuldm. paa d.e. og matno. 260b til frøken Carla Olsen for 1800 kr. I følge maalebrev av 4. okt 1913 indholder denne eiend. og 260b tilsammen 170 m². Tinglyst 21. novbr. 1913

 

* 1912

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 32 nr. 51, forteller at enkemann og forhenverende sjømand Karl Olsen i Pyntestredet, dør 8.august og begraves 14.august 1912. Dødsårsaken er av dr. Ording oppgitt til "Åreforkalkning".

I følge samme kirkebok var han født i Sverige 6.november 1819.

 

 

* 1911

Adressebok for Fredrikshald i 1911 har disse personene over 18 år på denne adressen. (hustruer og tjenere er ikke registrert):

Etternavn Fornavn Yrke Adresse
Løpenr.
Matrikkelnr.
Olsen Karl huseier Pyntestrædet
64
260b & 260c
Olsen Karla husholderske Pyntestrædet
64
260b & 260c

 

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi på det som er registrert som matrikkel 260b c, et våningshus på en etasje med en boenhet.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
To rom og kjøkken 1.etg + ett kvistværelse egen gaard
         
001 Karl Olsen
1
1820-11-06
Sverige b hf e fv. sjømand og gaardeier
002 Karla Olsen
1
1868-01-07
Fredrikshald b d ug Strykerske

 

 

 

* 1904

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906, side 112 nr.1, har innført huseier Karl Olsen sin hustru, Georgine Olsen, som død 31.desember 1904 og begravd 6.januar 1905. Døsårsaken er av dr. Ording oppgitt til bronkitt. I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald i 1832.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andreassen Petter
1832
arbeider
Olsen Gina
1832
g.m. gaardeier
Olsen Karl
1823
gaardeier
Olsen Karla
1859
pige

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er eiendommen ført opp under Pyntestredet og baadmand Carl Olsen er registrert som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 1.000 kroner og en branntakst på 1.300 kroner.

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 tyder alt på at matrikkel 260a og matrikkel 260b & c har byttet plass. Har derfor inført det som er registrert som matrikkel 260a på denne matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
To rom og kjøkken 1.etg
         
001 Carl Olsen
1
1823
Sverige b hf g Forhenverende Matros
002 Georgine Olsen
1
1832
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Udfører Husbagning
003 Carla Olsen
1
1869
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Udfører Strygningsarbeide
004 Gjertrud Olsen
1
1871
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Udfører Husbagning


 

* 1891

Folketellinga i 1891 har matrikkelen registrert som 260bc, det bor da fire personer på eiendommen.

 
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand
 
       
001 Carl Olsen
1820
Lommelan Sverge - Familiens overhode g
002 Jørgine Olsen
1832
Fredrikshald - Hustru g
003 Gjerterud Olsen
1871
Fredrikshald - Datter ug
004 Carl Chorneliusen
1833
Fredrikshald - Logerende hørende til Familien ug

 

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi også Karl Olsen som eier av matrikkelen. Det bor da kun syv personer på matrikkelen.
 
Etg
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Karl Olsen
1
1817
Sverige - - - Sømand
002 Jørgine Olsen
1
1832
Fredrikshald - Kone - -
003 Aksel Johannes Olsen
1
1862
Fredrikshald - - - Bryggearbeider
004 Valborg Helene Olsen
1
1864
Fredrikshald - Barn - -
005 Karla Olsen
1
1868
Fredrikshald - Barn - -
006 Anne Jertrud Olsen
1
1871
Fredrikshald - Barn - -
007 Karl Korneliusen
2
1831
Fredrikshald - - - Skomager


* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Matros Carl Olsen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 600 kroner og en branntakst på 440 kroner.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi kun 260b registrert. Denne er det Carl Olsen som står som eier av.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Karl Olsen
1
1826
Lommeland Sverge %f% hf g Sømand og Gaard
002 Jørgine Olsen
1
1832
Frhald b Kone g -
003 Karl Søvrin Olsen
1
1859
Frhald %f% s ug Sømand
004 Georg Andreas Olsen
1
1860
Frhald b s ug Forsørges af Faderen
005 Aksel Johannes Olsen
1
1863
Frhald b s ug -
006 Valborg Helene Olsen
1
1865
Frhald b d ug -
007 Karla Olsen
1
1867
Frhald b d ug -
008 Anne Gjertrud Olsen
1
1871
Frhald b d ug -

 

 

 

* 1870

Folketellinga i 1870 har registrert disse personene på denne eiendommen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Carl Olsen
1
1821
Sverrig - hp Gift Sømand
002 Jørgine Syversdatter
1
1832
Fredhald - hu Gift Hustru
003 Ole Marinius
1
1854
Fredhald - s Ugift -
004 Carl Sevrin
1
1858
Fredhald - s Ugift -
005 Georg Andreas
1
1860
Fredhald - s Ugift -
006 Axel Johnnes
1
1862
Fredhald - s Ugift -
007 Walborg Hellene
1
1864
Fredhald - d Ugift -
008 Carla
1
1867
Fredhald - d Ugift -

 

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Christen Pedersen til Matros Carl Olsen paa en Tomtestrekning eller Hauge, stor 166 1/2 kvadrat Alen af Matr 260b, hvilken Tomtestrekning er given Matr. 260c og Pedersens tilbagehavende Del fremdeles har Matr. 260b, dateret 4. April 1863. Dette skjøde indeholder at Sælger og Kjøber have fælles Indgang til deres Eiendomme Tinglyst 21. April 1863

 

* 1847

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Smedmester Christen Pedersen til Olaus Olsen paa en Del af Matr 260 b, hvilken har faaet Matr 260a, hvorimod Pedrsens gjenhavende Del har Matr 260b, Tinglyst 7. Januar 1847

 

* 1840

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Niels Strøms Enke til Smedmester Christen Pedersen paa den hendes Mand tilhjemlede Halvdel av Matr 260 Tinglyst 6.April 1840

 

* 1831

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Niels og Christen Pedersen Strøm paa Matr N. 260 Tinglyst 28. Novbr 1831


Sist oppdatert 07.06.2024 19:21