Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Lavendelstredet 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 184

Løpenummer i 1901 matrikkel: 54

Matrikkelnummer: 287b1

Gårds og bruksnummer: 160/432

 
 

 

* 1997

 

* 1987

 

* 1984

 

* 1982

 

* 1972

 

* 1971

 

* 1970

 

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring, dat 17/9-1948 fra Johan Syvertsen f. 17/2-11 som eneste myndige arving etter avdøde Henriette Marie Syvertsen, forsåvidt angår d.e. til verdi kr 10.200,-

Skjøte, dat 18/9-1948 fra Johan Syvertsen til Aksel Simensen f. 13/5-1899 på d.e. for kr 10.200,-

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Lavendelstredet 5.

 

* 1931

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra eneste og myndige arvinger efter avdøde enkefru Josefine Marie Henriksen og før avdøde mann styrmann Hans Bernhard Henriksen, nemlig Henriette Marie Syversen, Laura Amanda Rustad og Aagot Lovise Neergaard til medarvingen Henriette Marie Syversen for Kr. 6500,- påført attest for ar Josefine Marie Henriksen er død og at forannævnte er hendes eneste og myndige arvinger. Dat 13/3-1931 (Iflg. kartforretning av 16/8-16 er eiendommen 300 m²)

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Henriksen Josefine Marie
1853
gaardeierske Lavendelstredet 5
Iversen Olga Sofie
1874
skotøiarbeider Lavendelstredet 5
Syversen Henriette
1879
g.m. skipsfører Lavendelstredet 5
Syversen Johan Petter
1877
skipsfører Lavendelstredet 5

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det fire boenheter i Lavendelstredet 5.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Marie Stina Hjellin??

01

1841-01-23

Sellerud Sverige

-

hp

e

Alderdomspension Enke efter skreddersvend

001 Josefine Marie Henriksen

02

1854-01-21

Fredrikshald

-

hp

e

Enke efter styrmand, Gaarbeierske??

001 Johan Petter Syvertsen

03

1877-10-20

Hvaler

-

hp

g

1ste styrmand

002 Henriette Marie Syvertsen

03

1879-08-13

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Johan Syvertsen

03

1911-02-17

Fredrikshald

-

s

ug

-

004 Aage Bernhard Syvertsen

03

1913-10-08

Fr.hald

-

s

ug

-

001 Olga Sofie Iversen

04

1874-08-21

Fr.hald

-

hp

ug

Skotøiarb

002 Olav Hjalmar Nordlie

04

1907-12-27

Fr.hald

-

s

ug

-

 

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på en etasje med fire boenheter. Det er også to uthus på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Henriette Syvertsen(kvinne)

1879-08-13

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Aagot Henriksen(kvinne)

1888-10-12

Fredrikshald

d ug butikdame Manufaktur

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Haakon Syvertsen(mann)

1905-10-26

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Karen Iversen(kvinne)

1839-01-13

Fredrikshald

hm e Underholdes av skofabrikarbeiderske

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Sofie Andersen(kvinne)

1844-08-19

Sverige

hm ug Underholdes av skofabrikarbeiderske

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Olga Iversen(kvinne)

1874-08-21

Fredrikshald

d ug Skotøifabrikarbeiderske

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Kristine Johnsen(kvinne)

1873-08-15

Sverige

d ug Skotøifabrikarbeiderske

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Olga Johnsen(kvinne)

1900-11-25

Fredrikshald

d.d ug Datterdatter

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Josefine Henriksen(kvinne)

1854-01-21

Fredrikshald

hm e syerske

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Johan Syvertsen(mann)

1877-10-20

Hvaler

hf g Styrmand

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Reidar Syvertsen(mann)

1908-01-24

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Olav Nordlie(mann)

1907-12-27

Fredrikshald

barn ug Dattersøn

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Henriksen  Josefine
1848
enke
Iversen Karen
1835
enke
Iversen Olga
1875
frøken
Olsen Ole Aug
1858
skipper
Olsen Oline
1859
g.m. skipper

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var styrm. H.B.Henriksens enke, Josefine Marie, oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 4.500 kroner og en branntakst på 6.210 kroner.

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 var det på matrikkelen "almindeligt Vaaningshus og Udhus". Huset var på en etasje og inneholdt tre leiligheter.
To rom og delt kjøkken
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Ole August Ols. m hf g Dampskibsfører 02.08.1858 t n s
Oline Ols. k hm g 14.10.1859 t n s
Jenny Ols. k d ug Butik 29.10.1885 t n s
Kristian Ols. m s ug 03.10.1888 t n s
August Ols. m s ug 10.04.1891 t n s
Ole Ols. m s ug 26.11.1892 t n s
Martha Ols. k d ug 02.02.1895 t n s
Astrid Ols. k d ug 15.07.1897 t n s

ett rom og delt kjøkken
Karen Iverts. k b hm e Vaskerkone 13.01.1828 Asak Sm n s
Laura Iverts. k b d ug Fabrikarbeider Kaabefabrik hos Jens Hofgaard 07.12.1877 F n

To rom og kjøkken
Josefine Henriks. k b hm e Linsøm 1833 t n s
Henriethe Henriks. k b d ug i Butik 1879 t n s
Laura Henriks. k b d ug i Butik 1880 t n s
Aagot Henriks. k b d ug i Butik 1888 t n s

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for gift kone Josefine Marie Henriksen hvis mand styrmand H.B. Herniksen formodes omkommet ved skibbrudd - til at hensidde i uskifte. lagverge for konen: bagermester J.S. Johannesen - dat 5/3 94

 

* 1893

I kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1890 - 1906 finner vi på side 35 styrmann Hans Bernhard Henriksen innført som død i november 1893. Dødsårsaken er "forlis" og følgende merknad er gjort til innføringen: "Antages omkommet ved totalt forlis af Martin Fredrik på rejse herfra til Sunderland. Anmeldt 27/2-94".

 

* 1891

I folketellinga i 1891 finner vi sytten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Laura Amanda Henriksen(kvinne)

1886

Fredrekshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Lovise Aagot Henriksen(kvinne)

1888

Fredrekshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Omar Christian Hansen(mann)

1877

Id

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Carl Johan Theodor Smith(mann)

1878

Frhald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Anne Marie Hansen(kvinne)

1853

Fredrekshald

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Josefine Henrikke Smith(kvinne)

1855

Id

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Hjalmar Julius Smith(mann)

1883

Frhald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Thora Kathrine Smith(kvinne)

1888

Fr.hald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Olga Josefine Smith(kvinne)

1890 okt.

Frhald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Mangnus Olaves Bernhard Hansen(mann)

1854

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Anna Christtine Marie Hansen(kvinne)

1884

Id

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Hans Bernhard Henriksen(mann)

1852

Fr.halds

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Josefine Marie Henriksen(kvinne)

1854

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Henriette Marie Henriksen(kvinne)

1879

Fredrikshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Carl Theodor Smith(mann)

1853

Id

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Kirsten Elisabet Smith(kvinne)

1881

Frhald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Alf Marinius Smith(mann)

1886

Frhald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi Hans B. Henriksen oppført som eier av matrikkelen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Hans Bernhard Henriksen 1852 M Fredrikshald Styrmand
1 Josefine Marie Henriksen 1859 K Fredrikshald Hustru
1 Henriette Marie Henriksen 1879 K Fredrikshald Barn
1 Johan Tøger Olsen 1826 M Esberg Arbeide Sagbrugsforeningen
1 Anne Marie Olsen 1825 K Bakkebye Sverige Kone
1 Josefine Marie Olsen 1858 K Fredrikshald
1 Anne Elisabet Olsen 1876 K Fredrikshald Barn
1 Ole Jensen 1856 M Kirkøen Hvaløerne Lods (Bortreist )
1 Jenny Alette Jensen 1862 K Fredrikshald Hustru
1 Jens Johan Jensen 1884 M Fredrikshald Barn


* 1878

Utdrag fra panteregister:

Fledførings contract hvorved Daniel Hensriksen overdrager til som Søn Styrmand Hans Bernhard Henriksen sin Eiendom Gaarden Mn 287b1, dateret 18 Febraur 1878 imod at forsørges til sin Død.

 

 

Fledføringskontrakt, hvorved Daniel Henriksen hejmler sin Søn Hans B. Henriksen Gaard MAtr. No. 287b1 efter antat Kjøbesum 3000 Kr., thingl. s.D.

(Skjøtet over var tinglyst 19. mars 1878)

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Styrmand Hans Bernhard Hendriksen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 3.000 kroner og en branntakst på 2.840 kroner.

 

* 1871

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Daniel Henriksen til Andreas Eriksen paa en Del av Matr 287b (287b2 forsaaavid deraf fremgaard at Daniel Henriksens igjenhavende del har faatet MaN 287b1, dateret 30. Novbr. 1870 og 28. Marts 1871

 

 

* 1865


Ved folketellinga i 1865 var matrikkel 287b ikke delt. Det bor da kun en familie på eiendommen. Den senere eieren, Hans Bernhard Danielsen, er her registrert som 14 år gammel og sønn i huset. Vi kan også lese at Daniel Henriksen hadde en ku på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Stort kveg
1 Daniel Hendriks. Leietjener g 72 m Sponvig 1
2 Anne Lovise Jørgensd. hans Kone g 48 k Ingedal Annex
3 Hendriette Marie Danielsd.* deres Datter Sypige ug 27 k Frederikshald
4 Hans Bernhard Daniels.* deres Søn ug 14 m Frederikshald


* 1832

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Daniel Henriksen paa Gaard mat 287b. 15.Oktober 1832

 

Ved folketellinga i 1801 var heller ikke gård nr.287 delt. Opplysninger fra denne folketellinga er derfor å finne under matrikkel 287a.

Sist oppdatert 11.12.2023 12:16