Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Lavendelstredet 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 185

Løpenummer i 1901 matrikkel: 57

Matrikkelnummer: 288a

Gårds og bruksnummer: 160/433

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

* 2006

 

* 2003

 

* 1999

 

* 1962

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Skjøte dat 14/8-1947 fra Ole Irgens Guttormsen til Reidar Andersen f 24/5-1911 på d.e. for kr. 7000,-

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Lavendelstredet 9.

 

* 1931

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Guttormsen Hanna
1876
g.m. lokomotivpusser Lavendelstredet 9
Guttormsen Julie Beate
1903
Lavendelstredet 9
Guttormsen Ole Irgens
1878
Lavendelstredet 9

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Lavendelstredet 9.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Ole Irgens Guttormsen

01

1878-03-10

Fr.hald

-

hp

g

Lokomotivpudser

002 Hanna Lovise Guttormsen

01

1876-09-16

Fr.hald

-

hu

g

Forsørges av ektefelle. Husmor

003 Julie Beate Guttormsen

01

1903-01-20

Fr.hald

-

d

ug

Skotøiarb

004 Gudrun Guttormsen

01

1904-12-04

Fr.hald

-

d

ug

Skotøiarb

005 Kristian Guttormsen

01

1906-08-14

Fr.hald

-

s

ug

-

006 Georg Guttormsen

01

1912-06-02

Fr.hald

-

s

ug

-

 

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i sjømand (avdød) Martin Christoffersen og tidligere avdøde hustru Beates fællesbo til cellulosearb. Ole Guttormsen for kr. 1300,- d- 22/4 15

 

* 1914

I kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 44 nr.87, finner vi forhenv. matros og enkemann Martin Kristoffersen i Pyntestredet, død 1.desember og begravd 8.desember 1914. Dødsårsaken er av dr. Feydt oppgitt til "Lungebetendelse". I følge samme kirekbok var han født i Skjeberg i 1831.

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på en etasje med to boenheter.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg ett rom og del i kjøkken egen gaard
         
001 Martin Kristophersen
1
1831-01-02
Skjeberg b hf e Gaardeier
1.etg to rom og del i kjøkken kr 84 pr aar
         
001 Ole Irgens Guttormsen
2
1878-03-10
Hvaler b hf g cellulosearbeider
002 Hanna Lovise Guttormsen
2
1876-09-16
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Julie Beathe Guttormsen
2
20.01.1903
Fredrikshald b d ug Datter
004 Gudrun Guttormsen
2
04.12.1904
Fredrikshald b d ug Datter
005 Kristian Guttormsen
2
14.08.1906
Fredrikshald b s ug Søn

 

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Gutormsen Hanna
1876
g.m. styrmand
Gutormsen Ole
10/3 1877
Styrmand
Kristoffersen Martin 
1931
gaardeier

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var baadsmand Martin Christoffersen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 1.500 kroner og en branntakst på 2.500 kroner.

 

 

* 1900

Vi finner matrikkelen i folketellinga i 1900 som et "almindeligt Vaaningshus med Udhus". Huset er på en etasje og inneholder to leiligheter.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg to rom og delt kjøkken
         
001 Sivrin Olsen
1
1861
Fredrikshald kjøpstad* b hf g tomtearbeider
002 Mathilde Olsen
1
1859
Sverige b hm g -
003 Karl Vilhelm Olsen
1
1892
Fredrikshald kjøpstad* b s ug -
004 Hildur Sivrine Olsen
1
1898
Fredrikshald kjøpstad* b d ug -
1.etg ett rom og delt kjøkken
         
001 Martin Kristophersen
2
1831
Skjeberg Sm b hf e Løsarbeider
002 Hanna Kristophersen
2
1875
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Styrer Huset
* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det det åtte personer på eiendommen.

 
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand
 
       
001 Martin Christophersen
1831
Skeberg - Familiens overhode e-mand
002 Bernhard Christophersen
1869
Fredrikshald - Søn ug
003 Hanna Lovise Kristophersen
1875
Fredrikshald - Datter ug
004 Johan Tøgersen
1826
Eidsberg - Familiens overhode g
005 Anne Tøgersen
1825
Rakkeby Sverrige - Hustru g
006 Anna Olsen
1875
Fredrikshald - datterDatter ug
007 Olava Hansen
1867
Fredrikshald - Familiens overhode ug
008 Mathilde Hansen
1869
Fredrikshald - söster ug

 

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har Martin Kristofersen oppført som eier. Følgende ni personer bor da på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Martin Christoffers. 1831 M Skjeberg Sømand
1 Christian Christoffers. 1866 M Fredrikshald Sømand
1 Bernhard Christoffers. 1869 M Fredrikshald Barn
1 Josefine Christoffers. 1862 K Fredrikshald Barn
1 Hanna Christoffers. 1875 K Fredrikshald Barn
1 Ole August Olsen 1858 M Fredrikshald Sømand
1 Lina Olsen 1859 K Fredrikshald
1 Jenny Ovidia Olsen 1885 K Fredrikshald
1 Johan Madsen 1865 M Rokke Berg Sogn Tjenestegut hos Augensen

* 1884

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1878 - 1889, side 40 nr.20, finner vi matros Martin Kristoffersens kone, Beate Olsen på Sørhalden, død 15.mars og begravd 21.mars 1884. Dødsårsaken er av dr. Abel oppgitt til tering. I følge samme kirkebok var hun født i Sverige i 1829.

 

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Baadsmand Marthin Christophersen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 1.400 kroner og en branntakst på 1.360 kroner.


* 1875

Da alt tyder på at matriklene 288a og 288b er forvekslet i folketellinga i 1875 er det her tatt med det som er registrert på matrikkel 288b. Det er der kun registrert en person og hun er oppgitt som Gaardeierinne, men som merknad er det ført "Hun er den 3die Januar d. A. afgaaet ved Døden og staar Huset nu øde".

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Martin Kristoffersen
1
1831
Skjeberg b hf g Matros
002 Beate Kristoffersen
1
1832
Kville Sogn Sverge b Kone g -
003 Joseffine Amonie Soffie Kristoffersen
1
1863
Frhald b d ug -
004 Kristian Martinius Kristoffersen
1
1865
Frhald b s ug -
005 Berhard Vilhelm Kristoffersen
1
1869
Frhald b s ug -
006 !! Kristoffersen
1
1875
Frhald b d ug -
007 Peder Olsen
2
1799
Grue b hf e Jæger
008 Selma Samuelsen
2
1860
Frhald b Fosterdat. ug Huusbestyrerinde for Faderen

 

 

 

* 1870

Folketellinga i 1870 har registrert disse personene på eiendommen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Martin Christoffersen
1
1831
Skjeberg - hp Gift Sømand
002 Beate Olsdatter
1
1832
Sverrige - hu Gift Hustru
003 Josefine A. Sofie
1
1862
Fredhald - d Ugift -
004 Christian Martinius
1
1866
Fredhald - s Ugift -
005 Bernhard Vilhelm
1
1870
Fredhald - s Ugift -

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Fragtemand H.. Strøm til Baadsmand Martin Christoffersen paa Gaard 288a med Grund, Tomt og Tilliggelser, dateret 31. August og 2. sept. 1870

 

* 1869

Utdrag fra panteregister:

Skjøde til Fragtemand Hans August Strøm fra Maskinist Georg Pedersen paa Gaard Matr 288a, dateret 4. og 7. Desember 1869

 

* 1865

Selv om matrikkelen ble delt i 1859 finner vi i folketellinga i 1865 kun registrert matrikkel 288.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Hans Strøm
1
28
Christiania - - g Fragtemand
002 Marie Emelie Strøm*
1
33
Onsøe Sogn - hans Kone g -
003 Hans Oscar Alexander Strøm*
1
6
Frederikshald - deres Søn ug -
004 Agnete Constanse Emilie Strøm*
1
3
Frederikshald - deres Datter ug -
005 Pouline Olava Strøm*
1
2
Frederikshald - deres Datter ug -
006 Poul Dahl
1
72
Frederikstad - Konens Fader e -
007 Johanne Marie Johansen
1
19
Berg Sogn - - ug Tjenestepige
008 Edvard Olsen
2
24
Sverrig - - g Arbeider paa Bordbrygge
009 Magdalene Olsen
2
33
Frederikshald - hans Kone g -
010 Allette Caroline Andersen
2
14
Frederikshald - Konens Datter af 1ste Ægteskab ug -
011 Ole Alfred Andersen
2
10
Frederikshald - Konens Søn af 1ste Ægteskab ug -
012 Oscar Marinius Andersen
2
7
Frederikshald - Konens Søn af 1ste Ægteskab ug -
013 Carl Martin Andersen
2
5
Frederikshald - Konens Søn af 1ste Ægteskab ug -
014 Ottilde Emilie Olsen
2
1
Frederikshald - deres Datter ug -* 1859

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Maskinist Georg Pedersen til Nils Martin Nielsen paa en del af Matr 288,- hviken har faaet Matr 288b, medens den gjenhavende Del har Matr 288a indeholdende at Kjøberen er tilstaaet Ret til fri Indgang og Indkjørsel fra Gaden gjennem Gaardsrummet. dat. 11. og thinglæst 17. Mai 1859

 

* 1858

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Postfører P.Olsens Enke til Maskinist Georg Pedersen paa Huset Matr 288, Tomt og Tilliggelser, dateret 27 og 31 Aug 1858

 

* 1840

Huset Matr. Nr. 288, beliggende i Lavendelstredet paa søndre Frederikshald er underhaanden tilkjøbs paa billige Vilkaar. Liebhabere vilde behage at henvende sig til Nils Pedersen Strøms Enke.

 

Huset Matr. Nr. 288, beliggende i Lavendelstredet paa søndre Frederikshald, bestaaende af 4 Værelser med Kakkelovne og Kjøkken, Lofter, Kjelder, Fjøs, Vedbod m. m., er underhaanden tilkjøbs paa billige Vilkaar. Liebhabere vilde behage at henvende sig til.

Nils Pedersen Strøms Enke,

 

 

 

* 1838

I følge klokkerboken for Fredrikshald for perioden 1834 - 1844, side 351 nr.6, dør Niels Pedersen Strøm 11.januar og begraves 21.janaur 1838.

 

* 1836

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Feier Paul Christansen til Matros Niels Pedersen Strøm paa Gaard matr. 288 11.Januar 1836

 

 

I folketellinga i 1801 finner vi ikke gård nr. 288

Sist oppdatert 27.05.2024 23:21