Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Lavendelstredet 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 185

Løpenummer i 1901 matrikkel: 57

Matrikkelnummer: 288a

Gårds og bruksnummer: 160/433

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

* 2006

 

* 2003

 

* 1999

 

* 1962

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Skjøte dat 14/8-1947 fra Ole Irgens Guttormsen til Reidar Andersen f 24/5-1911 på d.e. for kr. 7000,-

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Lavendelstredet 9.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Guttormsen Hanna
1876
g.m. lokomotivpusser Lavendelstredet 9
Guttormsen Julie Beate
1903
Lavendelstredet 9
Guttormsen Ole Irgens
1878
Lavendelstredet 9

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Lavendelstredet 9.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Ole Irgens Guttormsen

01

1878-03-10

Fr.hald

-

hp

g

Lokomotivpudser

002 Hanna Lovise Guttormsen

01

1876-09-16

Fr.hald

-

hu

g

Forsørges av ektefelle. Husmor

003 Julie Beate Guttormsen

01

1903-01-20

Fr.hald

-

d

ug

Skotøiarb

004 Gudrun Guttormsen

01

1904-12-04

Fr.hald

-

d

ug

Skotøiarb

005 Kristian Guttormsen

01

1906-08-14

Fr.hald

-

s

ug

-

006 Georg Guttormsen

01

1912-06-02

Fr.hald

-

s

ug

-

 

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i sjømand (avdød) Martin Christoffersen og tidligere avdøde hustru Beates fællesbo til cellulosearb. Ole Guttormsen for kr. 1300,- d- 22/4 15

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på en etasje med to boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hanna Lovise Guttormsen(kvinne)

1876-09-16

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Gudrun Guttormsen(kvinne)

1904-12-04

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Ole Irgens Guttormsen(mann)

1878-03-10

Hvaler

hf g cellulosearbeider

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Julie Beathe Guttormsen(kvinne)

1903-01-20

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Martin Kristophersen(mann)

1831-01-02

Skjeberg

hf e Gaardeier

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Kristian Guttormsen(mann)

1906-08-14

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Gutormsen Hanna
1876
g.m. styrmand
Gutormsen Ole
10/3 1877
Styrmand
Kristoffersen Martin 
1931
gaardeier

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var baadsmand Martin Christoffersen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 1.500 kroner og en branntakst på 2.500 kroner.

 

Vi finner matrikkelen i folketellinga i 1900 som et "almindeligt Vaaningshus med Udhus". Huset er på en etasje og inneholder to leiligheter.
To rom og delt kjøkken
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Sivrin Ols. m hf g tomtearbeider 1861 t n s
Mathilde Ols. k hm g 1859 Sverige Sverige s
Karl Vilhelm Ols. m s ug 1892 t n s
Hildur Sivrine Ols. k d ug 1898 t n s

ett rom og delt kjøkken
Martin Kristophers. m hf e Løsarbeider 1831 Skjeberg Sm n s
Hanna Kristophers. k d ug Styrer Huset 1875 t n s* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det det åtte personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hanna Lovise Kristophersen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Johan Tøgersen(mann)

1826

Eidsberg

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Anna Olsen(kvinne)

1875

Fredrikshald

datterDatter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Bernhard Christophersen(mann)

1869

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Olava Hansen(kvinne)

1867

Fredrikshald

Familiens overhode ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Martin Christophersen(mann)

1831

Skeberg

Familiens overhode e-mand

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Anne Tøgersen(kvinne)

1825

Rakkeby Sverrige

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Mathilde Hansen(kvinne)

1869

Fredrikshald

söster ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har Martin Kristofersen oppført som eier. Følgende ni personer bor da på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Martin Christoffers. 1831 M Skjeberg Sømand
1 Christian Christoffers. 1866 M Fredrikshald Sømand
1 Bernhard Christoffers. 1869 M Fredrikshald Barn
1 Josefine Christoffers. 1862 K Fredrikshald Barn
1 Hanna Christoffers. 1875 K Fredrikshald Barn
1 Ole August Olsen 1858 M Fredrikshald Sømand
1 Lina Olsen 1859 K Fredrikshald
1 Jenny Ovidia Olsen 1885 K Fredrikshald
1 Johan Madsen 1865 M Rokke Berg Sogn Tjenestegut hos Augensen

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Baadsmand Marthin Christophersen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 1.400 kroner og en branntakst på 1.360 kroner.


* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 er det oppgitt en persone på matrikkelen. Hun er oppgitt som Gaardeierinne, men som merknad er det ført "Hun er den 3die Januar d. A. afgaaet ved Døden og staar Huset nu øde".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Katrine Thoresen(kvinne)

Antagel. 1813

Fr.hal

hm e Gaardeierinde

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875

 

 

* 1870

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Fragtemand H.. Strøm til Baadsmand Martin Christoffersen paa Gaard 288a med Grund, Tomt og Tilliggelser, dateret 31. August og 2. sept. 1870

 

* 1869

Utdrag fra panteregister:

Skjøde til Fragtemand Hans August Strøm fra Maskinist Georg Pedersen paa Gaard Matr 288a, dateret 4. og 7. Desember 1869

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er matrikkelen ikke delt. I gård nr.288 finner vi i denne tellingen disse to familiene.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Hans Strøm Fragtemand g 28 m Christiania
2 Marie Emelie Strøm* hans Kone g 33 k Onsøe Sogn
3 Hans Oscar Alexander Strøm* deres Søn ug 6 m Frederikshald
4 Agnete Constanse Emilie Strøm* deres Datter ug 3 k Frederikshald
5 Pouline Olava Strøm* deres Datter ug 2 k Frederikshald
6 Poul Dahl Konens Fader e 72 m Frederikstad
7 Johanne Marie Johans. Tjenestepige ug 19 k Berg Sogn

8 Edvard Ols. Arbeider paa Bordbrygge g 24 m Sverrig
9 Magdalene Ols. hans Kone g 33 k Frederikshald
10 Allette Caroline Anders. Konens Datter af 1ste Ægteskab ug 14 k Frederikshald
11 Ole Alfred Anders. Konens Søn af 1ste Ægteskab ug 10 m Frederikshald
12 Oscar Marinius Anders. Konens Søn af 1ste Ægteskab ug 7 m Frederikshald
13 Carl Martin Anders. Konens Søn af 1ste Ægteskab ug 5 m Frederikshald
14 Ottilde Emilie Ols. deres Datter ug 1 k Frederikshald

* 1859

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Maskinist Georg Pedersen til Nils Martin Nielsen paa en del af Matr 288,- hviken har faaet Matr 288b, medens den gjenhavende Del har Matr 288a indeholdende at Kjøberen er tilstaaet Ret til fri Indgang og Indkjørsel fra Gaden gjennem Gaardsrummet. dat. 11. og thinglæst 17. Mai 1859

 

* 1858

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Postfører P.Olsens Enke til Maskinist Georg Pedersen paa Huset Matr 288, Tomt og Tilliggelser, dateret 27 og 31 Aug 1858

 

* 1840

Huset Matr. Nr. 288, beliggende i Lavendelstredet paa søndre Frederikshald er underhaanden tilkjøbs paa billige Vilkaar. Liebhabere vilde behage at henvende sig til Nils Pedersen Strøms Enke.

 

Huset Matr. Nr. 288, beliggende i Lavendelstredet paa søndre Frederikshald, bestaaende af 4 Værelser med Kakkelovne og Kjøkken, Lofter, Kjelder, Fjøs, Vedbod m. m., er underhaanden tilkjøbs paa billige Vilkaar. Liebhabere vilde behage at henvende sig til.

Nils Pedersen Strøms Enke,

 

 

 

* 1836

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Feier Paul Christansen til Matros Niels Pedersen Strøm paa Gaard matr. 288 11.Januar 1836

 

 

I folketellinga i 1801 finner vi ikke gård nr. 288

Sist oppdatert 22.11.2023 11:46