Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Laxegata 8

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 836

Løpenummer i 1901 matrikkel: 615

Matrikkelnummer: 668

Gårds og bruksnummer: 66/289

Markøren viser hvor Laxegata 8 lå.
Foto:

 

Samtlige hus på denne siden av Laxegata ble revet i forbindelse med byggingen av Håkon VIIs vei (Østre Tangent).

 

* 1980

 

 

* 1979

Utsnitt av en reportasje i Halden Arbeiderblad vedrørende erstatning til de som blir berørt av ekspropieringen til Østre tangent.

Hele reprotasjen kan leses på Nasjonal biblioteket sine nettsider.

 

 

* 1975

 

* 1971

 

* 1967

 

* 1965

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1959

 

* 1985

 

* 1957

 

* 1956

 

* 1952

 

* 1953

 

* 1951

 

* 1947

 

* 1946

 

* 1945

 

Manntallet for Halden i 1945 har følgende myndige personer i Laxegata 8

 

* 1944

 

* 1942

 

* 1941

 

* 1938

 

* 1937

 

* 1934

 

* 1933

 

* 1932

 

* 1927

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i fru Toril Smiths særdødsbo til chauffør John Smith for kr. 11.800.- Dat. 24/3-1927 Tinglyst 25. mars 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.   

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Høibye Anna Marie
1887
g.m. papirarbeider Laksegata 8
Høibye Gunder I.
1881
papirarbeider Laksegata 8
Johannesen, / Johansen Oline
1857
enkefrue Laksegata 8
Larsen  Agnes Marie
1875
g.m. anlægsarbeider Laksegata 8
Larsen  Karl Johan
1887
løsarbeider Laksegata 8
Smith Johan Olaf
1891
chauffør Laksegata 8
Smith Karl Einar
1896
skotøiarbeider Laksegata 8

 

 

* 1922

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra John Kristoffersen ved født værge Ingvald Kristoffersen til fru Toril Smith for Kr. 11800.- Dat 20/10-1922 tinglyst 7 november 1822

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fem boenheter i Laxegata 8.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Ingvald Kristoffersen
1
1881-11-26
Fredrikshald - hp e Fhv. chaufør. F.t. hjemmearbeide
 
         
001 Oline Marie Johannesen
2
1857-09-20
Rakkestad - hu e Vaskekone
002 Olga Kristine Johannesen
2
1892-08-01
Fredrikshald - b ug Tjenestepike
003 Robert Johannesen
2
1919-09-09
Kristiania - s ug -
 
         
001 Karl Johan Larsen
3
1887-06-30
Fredrikshald - hp g Saubrugsforeningen, Sagarbeider
002 Agnes Larsen
3
1876-06-27
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Kåre Larsen
3
1910-09-08
Fredrikshald - s ug -
004 Magrethe Larsen
3
1913-03-15
Fredrikshald - d - -
005 Trygve Larsen
3
1915-05-19
Fredrikshald - s - -
006 Ester Larsen
3
1918-08-22
Fredrikshald - d - -
 
         
001 Gunder Engebretsen Høiby
4
1887-07-16
Heradsbygden, Vest-Agder !! - hp g Papirarbeider ved Sagbruksfor. Papirfabrik
002 Anna Marie Høiby f Olsen
4
1887-02-17
Fr.hald - hu g Husmor hjemme
003 Peter Engebret Høiby
4
1906-12-10
Fredrikshald - s ug Mindre aarig hjemme hos forældrene
004 Gunder Olai Høiby
4
1908-10-02
Fredrikshald - s ug Mindre aarig hjemme hos forældrene
005 Helge Martin Høiby
4
1911-02-24
Fredrikshald - s - Mindre aarig hjemme hos forældrene
006 Marta Kamilla Høiby
4
1912-07-13
Fredrikshald - d - -
007 Ruth Emma Høiby
4
1915-02-05
Fredrikshald - d ug Mindre aarig hjemme
008 Thora Elionore Høiby
4
1916-12-21
Fredrikshald - d ug Mindre aarig hjemme
009 Eli Høiby
4
1918-11-07
Fredrikshald - d ug -
 
         
001 Lars Christoffersen Dokken
5
1845-12-06
Dokken i Eidsvold, AK - hp g Smiearbeide paa flere gaarde i Berg
002 Ingeborg Kristoffersen
5
1855-09-20
Haugsrud i Eker - hu g Husmor
003 Helga Marie Christoffersen
5
1876-09-22
Haugsrud i Eker - d ug er Syerske
004 John Christoffersen
5
1916-10-08
Berg Østfold - sønnesønn - -
005 Ruth Johannesen
5
1906-12-23
Fredrikshald - sønnedatt. - -

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Ingvald Halvorsen Bakkehøi til Iver Andreassen Omvig for Kr. 12800.- dat. 8 januar 1919 tinglyst 10 januar 1919

 

Skjøte fra Ivar Andreassen Omvig til John Kristoffersen ved født værge Ingvald Kristoffersen. Dat 8 mai 1919 f. 13250,00 tinglyst 9. mai 1919

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Herman Hansen til Hans Johansen Kjølødegaarden for Kr. 11000,- og fra denne til Ingvald Halvorsen Bakkehøi for Kr. 12000,- dat 2. december 1918 tinglyst 6. Decbr 1918

Fuldmagt fra Herman Hansen til sin hustru Josefine Hansen til at utstede skjøte til Hans Johansen Kjølødegaarden dat. 25/11 1918 tinglyst 17 december 1918.

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enkefru Helene Hansen til Herman Hansen Voldene for 7000.- kr. paaført attest for at Helene Hansen er enke efter høvleriarb. Hans Tøger Hansen og hensidder i uskiftet bo. Skjøtet dat. 3/4 15 Iflg. kartforretn. av 15/4 15 indeholder tomten 290 m². tinglyst 4. mai 1915

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på to etasjer og et uthus. Det er fem boenheter i huset.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg. egen gård          

Helene Hansen(kvinne)

1838-09-16

Skjeberg %Ingedal%

enslig e gaardeier %Gaardens Indtækt%

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

1.etg 10 kr pr. mnd          

Erik Johannesen(mann)

1859-04-21

Berg sogn Smaalenene

hf g Melkjører

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Gunnil Mathilde Johannesen(kvinne)

1872-06-16

Skjæberg

hm g hustru alt huset stel

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Olga Marie Johannesen(kvinne)

1898-09-11

Fredrikshald

d %Skolebarn% ug datter %med læxen sinde%

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Jonny Henri Johannesen(mann)

1901-02-12

Fredrikshald

s %Skolebarn% ug søn %med læxen sinde%

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Martha Elise Johannesen(kvinne)

1904-09-03

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Magreth Jenny Johannesen(kvinne)

1907-11-11

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

1.etg. 9 kr pr. mnd.          

Oline Johannesen(kvinne)

1857-09-20

Rakkestad

hm e Vaskekone

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Harald Johannesen(mann)

1898-05-12

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

2.etg. 14 kr pr. mnd.          

Karl Olsen(mann)

1879-03-25

Fredrikshald

hf g Celulosearb

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Mina Olsen(kvinne)

1883-05-26

Sverige

hm g hustru

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Edith Olsen(kvinne)

1908-02-27

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Eugen Olsen(mann)

1884-05-16

Fredrikshald

fl ug Sømand

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

2.etg. 20 kr pr. mnd.          

Lorentz Eliassen(mann)

1855-05-22

Id

hf g brovogter

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Othilde Eliassen(kvinne)

1861-01-16

Berg Smålenene

hm g hustru

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Thora Eliassen(kvinne)

1888-06-15

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Alf Eliassen(mann)

1896-08-04

Fredrikshald

s ug arb paa gardinfabrik

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Enok Eliassen(mann)

1898-07-05

Fredrikshald

s ug visergut hos pølsemaker

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Othilde Eliassen(kvinne)

1900-01-05

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Ragnhild Eliassen(kvinne)

1902-09-06

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Randi Eliassen(kvinne)

1908-03-20

Fredrikstad

d ug datter

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Ahlsen Anna
1876
G.m. slagtersvend
Ahlsen Oskar
1874
Slagtersvend
Hansen Carla
1874
kontordame
Hansen Helene
1838
enke
Johannesen Erik 
1859
propsarbeider
Johannesen Mathilde 
1872
g.m. propsarbeider
Johannesen Oline
1857
Enke
Olsen Andreas Edvard
1856
lokomotivfører
Olsen Severine Bernhardine
1858
g.m. lokomotivfører

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Laxegaden Høvleriarbeider T. Hansens Enke 8.000 13.040  

 

* 1900

 

 

Går vi til folketellinga i 1900 forteller den om et våningshus og "1 Udhusbygning, hvori Bryggerhus, Vedskure og Privet". Huset er på to etasjer og har nå fire leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg          

Erik Johannes.(mann)

1859

Berg Sm

hf g Kjørekarl hos P. Bergman

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Mathilde Johannes.(kvinne)

1873

Skjeberg Sm

hm g Hustru til ovenn.

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Marinius Johannes.(mann)

1885

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Olga Johannes.(kvinne)

1888

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

1.etg          

Karl August Antons.(mann)

1843

Gøteborg

hf g Skomager. Driver for egen regning

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Kristiane Antons.(kvinne)

1873

Fredrikshald

hm g

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Alexander Antons.(mann)

1881

Fredrikshald

s ug Handelsbetjent ved Manufacturforretning

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Emelie Antons.(kvinne)

1886

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Bjarne Antons.(mann)

1891

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Ragnhild Antons.(kvinne)

1899-02-03

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Astrid Antons.(kvinne)

1900-09-05

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

2.etg          

Helene Hans.(kvinne)

1838

Skjeberg Sm

hm e Lever af sine Midler - Huseierske

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Carla Hans.(kvinne)

1874

Fr.hald

d ug Kontordame v/ Smørfabr. "Union"

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

2.etg          

Tora Ols.(kvinne)

1900-06-22

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Andreas Edv. Ols.(mann)

1856

Eidsvold Ak

hf g Lokomotivfører

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Severine Ols.(kvinne)

1858

Kristiania

hm g

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Inga Ols.(kvinne)

1883

Moss

d ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Oskar Ols.(mann)

1886

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Ole Ols.(mann)

1888

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Erika Ols.(kvinne)

1890

Glemminge Sm

d ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Sverre Ols.(mann)

1891

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Trygve Ols.(mann)

1893

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Asbjørn Ols.(mann)

1895

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Leif Ols.(mann)

1897

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

 

* 1893

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906, side 31 nr.90, dør gift høvler Hans Tøger Hansen den 21/11 1893, begravd 29/11 1893. Doktor Rogge har oppgitt dødsårsaken til mavebetendelse. I følge samme kirkebok var han født i Rakkestad i 1938.

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tjue personer på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand  

001 Elisabeth Pedersen

1831

Ide prestegjæld

-

Familiens overhode

e

-

002 Josefine Pedersen

1867

Fredrikshald

-

Datter

ug

-

003 Lauritz Johannessen

1833 nov.

Testedalen. Fr.hald

-

Familiens overhode

g

-

004 Lovese Johannessen (født Nilsen)

1847

Berg, Smaalenene

-

Hustru

g

-

005 Emelie Henriette Johannesen

1873

Fredrekshald

-

Datter

ug

-

006 Paulene Lovese Johannesen

1878

Fredrekshald

-

Datter

-

-

007 Nils Juleus Johannessen

1880

Fredrekshald

-

Søn

-

-

008 Asta Helene Johannessen

1883

Fredrekshald

-

Datter

-

-

009 Olaf Gothfred Johannesen

1885

Fredrekshald

-

Søn

-

-

010 Ruth Debora Johannesen

1889 febr.

Fredrekshald

-

Datter

-

-

011 Ole Larsen Haarseth

1855

Rendalen

-

Familiens overhode

g

-

012 Trine Alethe Haarseth f. Andersen

1857

Fredrekshald

-

Hustru

g

-

013 Ingeborg Marit Haarseth

1889 mai

Fredrekshald

-

Datter

-

-

014 Torolf Haarseth

1890 juni

Fredrikshald

-

Søn

-

-

015 John Lunde.

1831

Gausdals prestegjæld

-

Familiens overhode

g

-

016 Marie Sofie Lunde f. Thoresen.

1836

Larvik

-

Hustru

g

-

017 Trine Lunde

1874

Fredrikshald

-

Datter

ug

-

018 Anna Catharina Lunde

1880

Fredrikshald

-

Datter

-

-

019 Alette Marie Dahl

1871

Bergs, Smaalenene

-

Tjenestetyende

ug

-

020 Erika Lunde

1870

Fredrikshald

-

Datter, Besøgende

ug

-

 

 

* 1889

 

* 1887

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Thorvald Olsen ved Sagfører Carlmark til Høvleriarbeider Hans Tøger Hansen paa d.E. for 6000 Kr. dat. 22. og thinglæst 23 August 1887.

Fuldmagt fra Thorvald Olsen for Sagfører Carlmark til at udstede foranstaaende Skjøde. dat 10 Juli 1887 thinglæst 25. August 1887

 

* 1886

 

* 1885

 

I folketellinga i 1885 er C. J. Olsens Enke oppført som eier av matrikkelen. (Dette kan ikke stemme - hun døde i 1883 og sønnen Thorvald er ført inn som skipperborger og huseier i tellingen) Det bor da tyve personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olaf Edvin Olsen(mann)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Syvertsen(mann)

1855

Fredrikshald

Snedkerformand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristine Syvertsen(kvinne)

1863

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christian Gunerius Syvertsen(mann)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bolette Marie Andreasdatter(kvinne)

1830??

Fredrikshald

Fattiglem

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Olsen(mann)

1847

Varteig

Handelsborger (Fedevarehandler)

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Else Marie Olsen(kvinne)

1843

Rakkestad

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Berthe Taralsdatter(kvinne)

1806

Rakkestad

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karine Elefsdatter(kvinne)

1833

Rakkestad

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Edvard Eriksen(mann)

1838

Skjedsmo

Lokomotivfører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Inger Anette Eriksen(kvinne)

1844

Aker (Østre)

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emil August Eriksen(mann)

1868

Sverrige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sigurd Eriksen(mann)

1870

Sverrige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Wessel Adelsten Eriksen(mann)

1872

Sverrige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hedevig Mathilde Eriksen(kvinne)

1880

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Azora Emilie Eriksen(kvinne)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marthe Marie Jensen(kvinne)

1800

Skjedsmo

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thorvald Oscar Olsen(mann)

1842

Drøbak

Huseier, Skipperborger (Farer for det meste tilsøs som Styrmand)

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Henriette Amalie Olsen(kvinne)

1840

Drøbak

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Kristine Olsen(kvinne)

1868

Drøbak

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1883

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Frerikshald Laxestrædet Brændevinsh. C. J. Olsens Enke 8.000 14.030  

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi C.J.Olsens enke oppført som eier av matrikkelen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Petrine Olsen

01

1811

Fr.hald

b

hm

e

Brændevinshand

002 Johanne Olsen

01

1835

Fr.hald

b

Tjenestepige

ug

Tyende

003 Marie Olsen

01

1808

Fr.hald

b

Tjenestepige

e

Tyende

004 Jørgen Olsen

01

1845

Fr.hald

b

s

ug

Docktor

005 Christian Olsen

01

1848

Fr.hald

b

s

ug

Sømand

006 Sofie Andersen

01

1855

Fr.hald

b

Tjenestepige

ug

Tyende

 

 

* 1873

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1866 - 1877, side 63 nr.76, dør Handelsmand Carl Johan Olsen den 5. juni 1873, begravd 11. juni 1873.

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har C J Olsen sin underskrift. Det er gjort en anmerkning om at matrikkel 668 er beboet, men matrikkel 670 er ubeboet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Johan Olsen(mann)

1815*

Drøbak

Husfader g Handelsmand og Brendevinshandler

Fredrikshald: Laxegaden

1865-12-31

Petrine Olsen(kvinne)

1811*

Fredrikshald

Husmoder, Hans Hustru g

Fredrikshald: Laxegaden

1865-12-31

Thorvald Oscar Olsen*(mann)

1842*

Drøbak

Deres Søn ug Styrmand

Fredrikshald: Laxegaden

1865-12-31

Jørgen Hendrik Olsen(mann)

1844*

Frederikshald

Deres Søn ug Student

Fredrikshald: Laxegaden

1865-12-31

Christian Paulus Olsen(mann)

1846*

Frederikshald

Deres Søn ug Sømand

Fredrikshald: Laxegaden

1865-12-31

Anne Marie Thorsdatter(kvinne)

1809*

Frederikshald

Pleiesøster Hustruens Søster f

Fredrikshald: Laxegaden

1865-12-31

Marie Theodore Langerød(kvinne)

1846*

Moss

Pleiebarn ug

Fredrikshald: Laxegaden

1865-12-31

Julie Caroline Theodore Frederikssen(kvinne)

1840*

Frederikshald

Pleiebarn ug

Fredrikshald: Laxegaden

1865-12-31

Maren Laura Olsdatter(kvinne)

1848*

Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Laxegaden

1865-12-31

 

* 1845

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra ?? Halvorsens Enke, Helvig Magnusdatter til Handelsmand Johan Olsen paa Gaard Matr 668 med Hauge og Tomt, dateret 10. og thinglæst 15 Decbr. 1845

 

* 1806

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Johannes Amundsens Enke Maria Nilsdatter til Berndt Mathisen paa Gaard Matr. 668, forsaavidt det indeholder at Sælgerinden for Livstid har forbeholdt sig foskjellige Begvemlighedeer i Huset. Thinglæst 13 Oktober 1806.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det fire personer på eiendommen.


 

 

 

 

  H.nr Alder/født Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Johannes Amundsen

01

62

Huusbonde

Gift 1te gang

Arbejdsmand

002 Maria Nielsdatter

01

58

Hans kone

Gift 2. gang

-

003 Inger Knudsdatter

01

71

Logerende

Ugift

Væver kone

004 Hans Holter

01

24

Logerende

Ugift

Corporal ved syndenf. reg.

 

 

Sist oppdatert 14.04.2023 16:53