Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Liljegata 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 516

Løpenummer i 1901 matrikkel: 404

Matrikkelnummer: 438

Gårds og bruksnummer: 62/214

Foto: SW 16.mars 2003

* 1987

 

* 1968

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Liljegata 3.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Aagot Laurenze
1899
skotøiarbeider Liljegata 3
Andersen Halvor Sigvard
1876
snekker Liljegata 3
Andersen Henry
1902
sjømann Liljegata 3
Andersen Henry Sigvart
1897
sjømann Liljegata 3
Andersen Jenny Marie
1874
g.m. snekker Liljegata 3
Andersen Karl Ludvik
6/10 1904
sjømann Liljegata 3
Andersen Ragna Fredrikke
1897
g.m. sjømann Liljegata 3
Jensen Martine Kristine
1858
g.m. fhv. best. Liljegata 3
Jensen Ove
1854
fhv. bestyrer Liljegata 3
Johannesen, / Johansen Erling 
1899
fyrbøter Liljegata 3
Johannesen, / Johansen Petrine Fredrikke
1901
g.m. fyrbøter Liljegata 3
Kruse Lilly
1902
g.m. skotøiarbeider Liljegata 3
Lundgren Hilma Augusta
1870
husbestyrerinde Liljegata 3
Lundgren Thodora 
1884
handlende Liljegata 3
Olsen Hans Thorvald
1862
kommunearbeider Liljegata 3

 

 

* 1920

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Asta Wilhelmine Olsen

01

1899-08-16

Fred.hald

-

d

ug

Skotøiarbeiderske

002 Bergliot Marie Olsen

01

1895-06-29

Fredrikshald

-

d

ug

Skotøiarbeiderske

003 Dagny Bergitte Nilsen

01

1913-03-23

Fredrikshald

-

datterdatter

ug

-

004 Bertha Johanne Nilsen

01

1889-05-19

Fredrikshald

-

d

g

Skotøiarbeiderske

005 Lilli Elionore Olsen

01

1903-03-06

Fredrikshald

-

d

ug

Husholderske for hjemmet

006 Hans Thorvald Olsen

01

1861-10-10

Fredrikshald

-

hp

e

Komunearbeider. Graver til vand og kloak

001 Edvin Halvorsen

02

1854-05-08

Frhald

-

hp

g

Frihandel frukthdl.

002 Alete Halvorsen

02

1866-12-26

Trhald

-

hu

g

Husmor

003 Erling Halvorsen

02

1908-11-30

Frhald

-

!!

!!

-

001 Kristine Olsen

03

1856-03-18

Fr.hald

-

hp

ug

Husholderske. Pensjon

002 Vilhelm Eriksen

03

1907-11-15

Fr.hald

-

s

ug

-

003 Inger Marie Eriksen

03

1916-07-05

Fr.hald

-

s!!

ug

pf

004 Axel Einar Hansen

03

1895-12-19

Sverige

-

l

ug

papirarbeider

001 Hilma Augustine Lundgren

04

1870-11-12

Sverige

-

hp

ug

Har logerende

002 Teodora Heloise Lundgren

04

1881-06-04

Idd

-

søster

ug

Ekspeditør i manufaktur

003 Lars Hansson

04

1883-10-18

Sverige

-

l

ug

Kontorchef

004 Sigurd Friliof Leidert

04

1897-02-21

Fredrikshald

-

l

ug

Skofabriksarbetare Fräsmaskin

005 Knut Henrik Olofsson

04

1897-08-28

Lilla Edet, Sverige

-

l

ug

Papirfabriksarbeider ved papirmaskin

006 John Bertil Frenberg

04

1895-08-26

Näsinge, Sverge

-

l

ug

Paperfabriksarbetder ved Paperfabrikin

007 Oskar Valfrid Samuelsson

04

1888-09-10

Lilla Edet, Sverige

-

l

ug

Sliperiarbeider

008 Karl Gustav Klarin

04

1902-12-15

Askmark, Sverige

-

l

ug

Jernarbeider

009 Johan Kristian Andreassen

04

1902-05-13

Id. Norge

-

l

ug

Pappirfabriksarbeider

 

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus og en sidebygning med uthus. Huset har en etasje og inneholder tre boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg forbygning Eget hus          

Martin Andreasen(mann)

1853-08-11

Fredrikshald

hf g Vaktmester ved høvleri

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910-12-01

Jossefine Kristiane Andreasen(kvinne)

1864-10-30

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910-12-01

Valbor Elise Andreasen(kvinne)

1894-08-02

Fredrikshald

d ug Tjenestepike

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910-12-01

Elen Antonie Andreasen(kvinne)

1897-05-18

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910-12-01

Marie Vinberg(kvinne)

1855-10-01

Høkset Sverge

fl ug Vask og rengjøring

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910-12-01

Martin Simensen(mann)

1862-06-10

Lommelan Sverge

fl ug Løsarbeider

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910-12-01

Oskar Andreasen(mann)

1890-11-16

Fredrikshald

s ug Arb paa farm

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910-12-01

1.etg sidebygning 5 kr pr mnd          

Jakob Thorsen(mann)

1837-12-11

Nordre Odalen

e Bryggevakt

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910-12-01

1.etg bakbygning 120 kr pr år          

Lauritz Larsen(mann)

1836-03-09

Aremark Prgj.

hf e Bordhusarbeider

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910-12-01

Emma Lovise Larsen(kvinne)

1862-02-04

Fredrikshald

d ug Husholderske

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andreassen Josefine Kristiane
1866
g.m. høvleriarbeider
Andreassen Martin
1855
Høvleriarbeider
Apelskog Stina
1820
enke
Hansen Magdalene
1852
enke
Larsen Emma Lovise
1863
husholderske
Larsen Lauritz
1836
høvleriarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Rebslagergaden Martin Andreassen 4.000 5.430  

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er det registrert våningshus, sidebygning, bakbygning, uthus og vedskur på matrikkelen. Husene har en etasje og det er tre leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus          

Martin Andreas.(mann)

1855

Fredrikshald kjøpstad

hf g Høvleriarbeider og gaardeier

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900-12-03

Josefine Andreas.(kvinne)

1865

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900-12-03

Arnt Andreas.(mann)

1887

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900-12-03

Oskar Andreas.(mann)

1891

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900-12-03

Valborg Andreas.(kvinne)

1894@1896

Fredrikshald kjøpstad

d ug datter

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900-12-03

Elin Andreas.(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug datter

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900-12-03

Carl Fr. Nils. Aasebä??ken(mann)

1871

Sverige

el ug Malersvend

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900-12-03

Sidebygning          

Mina Nils.(kvinne)

1876

Sverige

hm ug Syr paa skofabrik

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900-12-03

Karoline Gulberg(kvinne)

1877

Skaane

ug syr paa skofabrik

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900-12-03

Bakbygning          

Lauritz Lars.(mann)

1836

Aremark Sm

hf g Bordhusarbeider

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900-12-03

Anne Lars.(kvinne)

1833

Berg Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900-12-03

Emma Lars.(kvinne)

1862

Fredrikshald kjøpstad

d ug datter

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900-12-03

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er Urmager Johanesen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan ??(mann)

1826

Sverget

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hellena ??(kvinne)

1835

Sverget

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl ??(mann)

1854

Frhald

Maler Svend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan ??(mann)

1872

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hilma ??(kvinne)

1874

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole ??(mann)

1876

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Larsen(mann)

1863

Sverget

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole Olsen(mann)

1859

Sverget

Blikkenslager

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristian Lundgren(mann)

1853

Sverget

Blikkenslager

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Rebslagergaden Maler Mogensen 2.000 2.120  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi syv personer på matrikkelen. Alle i samme familie.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Maagensen(mann)

1820

Frhald

hf g Malermester

Fredrikshald: Rebslagergade

1875-12-31

Johanne Maagensen(kvinne)

1823

Berg

Kone g

Fredrikshald: Rebslagergade

1875-12-31

Carl Johan Maagensen(mann)

1853

Frhald

s ug Malersvend

Fredrikshald: Rebslagergade

1875-12-31

Laura Maagensen(kvinne)

1857

Frhald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Rebslagergade

1875-12-31

Anna Maagensen(kvinne)

1859

Frhald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Rebslagergade

1875-12-31

Johanne Maagensen(kvinne)

1861

Frhald

d ug

Fredrikshald: Rebslagergade

1875-12-31

Olga Maagensen(kvinne)

1867

Frhald

d

Fredrikshald: Rebslagergade

1875-12-31

 

* 1872

 

Har ikke lykkes å finne matrikkelen i tidligere folketellinger.

 

Sist oppdatert 15.03.2023 18:22