Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Liljegata 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 471

Løpenummer i 1901 matrikkel: 435

Matrikkelnummer: 527

Gårds og bruksnummer: 62/329

Foto: SW 16.mars 2003

 

* 1954

 

* 1951

 

* 1949

 

* 1948

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har kun tre myndige personer i Liljegata 4.

 

* 1932

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra vaktmester Nikolay Askheim til typograf Arne Kristoffersen for Kr. 6000,- dat 30/1-32 Tinglyst 5 februar 1932

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andreassen Anton
1877
cellulosearbeider Liljegata 4
Andreassen Marie
1881
g.m. cellulosearbeider Liljegata 4
Askheim Jakob Einar
1894
sjømann Liljegata 4
Askheim Hulda Fredrikke
1897
g.m. sjømann Liljegata 4

 

 

* 1926

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Axel Olsen og avdøde hsutru Sofie Olsens eneste og myndige arvinger til vaktmester Nicolai Askheim for kr. 8000,- påført attest om at Sofie Olsen er død og hvem som er hendes arvinger. Dat. mars 1926 Tinglyst 19 mars 1926

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det to boenheter i Liljegata 4.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Anton Gunerius Andreassen
1
1877-09-05
Berg - Østf. - hp g Kjører Arbeidskjøring egen hest
002 Marie Theresse Andreassen
1
1881-09-26
Sverige - hu g Husmor
003 Gudrun Andreassen
1
1906-11-14
Sarpsborg - d ug -
004 Signe Kristine Andreassen
1
1908-11-13
Fredrikshald - d ug -
005 Johan Andreassen
1
1913-05-29
Fredrikshald - s !! -
006 Alf Andreassen
1
1915-12-10
Fredrikshald - s !! -
007 Ruth Emelie Andreassen
1
1920-10-05
Fredrikshald - d !! -
 
         
001 Aksel Edvard Olsen
2
1855-10-01
Fredrikshald - hp g Klyvskjærer
002 Sophie Olsen
2
1847-08-26
Edsong Sverige - hu g Husmor

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etasjer og et uthus. Det er to boenheter hvor det til sammen bor seks personer. Peder Christian og Mathilde Waaler er ikke tilstede på tellingstidspunktet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Martin Tollefsen(mann)

1884-02-23

Berg Smaalenene

hf g Skofabrikarbeider

Fredrikshald: Liliegaten

1910-12-01

Olga Tollefsen(kvinne)

1883-05-06

Fredrikshald

hm g Husmor

Fredrikshald: Liliegaten

1910-12-01

Peder Christian Waaler(mann)

1878-10-12

Chr.ania

hf g Styrmand

Fredrikshald: Liliegaten

1910-12-01

Mathilde Waaler(kvinne)

1879-07-19

Fredrikshald

hm g Husmor

Fredrikshald: Liliegaten

1910-12-01

Øistein Waaler(mann)

1904-09-26

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Liliegaten

1910-12-01

Donald Waaler(mann)

1908-06-17

New-port Man England

s ug Søn

Fredrikshald: Liliegaten

1910-12-01

 

* 1907

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i Magdalene Olsen og før afd. Mand snedkermester Anders Olsens dødsbo (sorenskr. i Id og Marker) til Sofie Olsen for Kr. 500,00, dat 1/7 1907 - Tinglyst 24 septbr 1907

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

Samtykke fra snedker A.Olsen og hustru Melene Olsens arvinger, Axel Edvard Olsen og Otilda Augusta Ramberg der med res. kap. Selmers?? paategning af 4/4 95 er eneste og myndige arvinger efter disse, til for længst levende at beholde boet uskiftet. Tinglyst 9. februar 1904

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Johan
1866
forhv. Tømmermand
Andersen Johan August
1827
forhv. Tømmermand
Andersen Marie
1836
g.m. fhv. tømmermand
Olsen Malene
1832
gaardeierske
Ramberg Johan Marinius
1874
sjømand
Ramberg Otilde
1852
g.m. høvleriarbeider
Ramberg Sander
1846
høvleriarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Lilliegaden Snedker A. Olsens Enke 1.600 2.500  

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er våningshuset oppgitt til en etasje, men med to kvistleiligheter. På tomta er det også "Udhus, Bod - Vedskur". Det bor ni personer på matrikkelen, men Otilde, Andreas og Johan Ramberg er fraværende på tellingstidspunktet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sander Ramberg(mann)

1857

Fredrikshald kjøpstad

hf g Arbeider paa Høvleriet

Fredrikshald: Liljegaden

1900-12-03

Othilde Ramberg(kvinne)

1853

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Liljegaden

1900-12-03

Sofie Ramberg(kvinne)

1882

Fredrikshald kjøpstad

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Liljegaden

1900-12-03

Andreas Ramberg(mann)

1884

Fredrikshald kjøpstad

s ug Let Matros

Fredrikshald: Liljegaden

1900-12-03

Oskar Ramberg(mann)

1886

Fredrikshald kjøpstad

s ug Visergut

Fredrikshald: Liljegaden

1900-12-03

Anna Ramberg(kvinne)

1890

Fredrikshald kjøpstad

d ug datter

Fredrikshald: Liljegaden

1900-12-03

Agathe Ramberg(kvinne)

1893

Fredrikshald kjøpstad

d ug datter

Fredrikshald: Liljegaden

1900-12-03

Malene Ols.(kvinne)

1831

Berg Sm

Svigermoder e Husgjerning og gaardeier

Fredrikshald: Liljegaden

1900-12-03

Johan Ramberg(mann)

1875

Fredrikshald kjøpstad

s af hf ug Matros

Fredrikshald: Liljegaden

1900-12-03

 

* 1891

I følge kirkebok for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906 (side 8 nr.8) dør snekker på høvleriet Anders Olsen den 2.mai 1891. Dødsårsak er oppgitt av dr. Rogge til apoplexi . I følge samme kirkebok var han født i Sverig i 1825.

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er Snedker A. Olsen oppført som eier av matrikkelen. Her bor det da elleve personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Olsen(mann)

1827

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Malene Svendsen(kvinne)

1838

Berg Præstegjeld

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alma Josephine Johanesen(kvinne)

1871

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Else Halvorsen(kvinne)

1822

Frhald

Enkemadam

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Marie Halvorsen(kvinne)

1819

Frhald

Understøttels af Fattigvesenet

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thea Halvorsen(kvinne)

1855

Frhald

!!

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Trine Halvorsen(kvinne)

1854

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Cristian Halvorsen(mann)

1857

Frhald

Høvleriarbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Caia Halvorsen(kvinne)

1864

Frhald

I arbeide

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Halvorsen(mann)

1866

Frhald

Understøttels af Fattigvesenet

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Korth(kvinne)

1875

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestregade Snedker A. Olsen 1.600 1.480  

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi også A.Olsen oppført sin eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Olsen(mann)

1826

Sverige

hf g Snedker

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Malene Olsen(kvinne)

1832

Fr.hald

Kone g

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Elisa Eriksdatter(kvinne)

1852

Berg

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Axel Olsen(mann)

1856

Fr.hald

s ug Høvleriarbeider

Fredrikshald: Lilliegade

1875

 

 

* 1873

En Ko af udmærket Race som skal kalve i disse Dage, staar til Salg hos Snedkermester A. Olsen paa Banken.

 

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har A.Olsen sin signatur på skjemaet. Når bor det seks personer på matrikkelen. Vi kan også se at Anders Olsen har en gris på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Olsen(mann)

1825*

Bahus Læn, Sverig

Husfader g Snedkermester

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Malene Olsen* f Svensen(kvinne)

1832*

Smaalenes Amt

hans Kone g

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Othilde Augusta Andersdatter*(kvinne)

1855*

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Axel Evarth Andersen*(mann)

1856*

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Johan(mann)

1852*

Frederikshald

deres Pleiebarn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Halvor Andersen(mann)

1840*

Frederikshald

ug Snedkersvend

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Skibscapitain Nils J. Nilsens Enke til ad sidde i uskiftet Bo, dateret 2.Juli og Thinglæst 9. Septbr. 1856

Skjøde fra Skibsfører N.J.Nilsens Enke til Snedkermester A.Olsen på Gaard Matr. 527 med Grund og Tomt dateret 4 og Thinglæst 9. Septbr.1856

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Svend Johannesens Enke til N.J.Nielsen paa Huset Matr.No. 527 med Tomt, dateret 12. og Thinglæst 13. Juni 1854

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi disse personene på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kirstine Andersdatter(kvinne)

1777

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

Marthe Kirstine Olsdatter(kvinne)

1800

Deres datter

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

Anders Henriksen(mann)

1741

Huusbonde I første ægteskab Arbejdsmand

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

Gunild Anonsdatter(kvinne)

1750

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

Anon Andersen(mann)

1788

Deres søn

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

Ole Jensen(mann)

1767

Huusbonde I første ægteskab Skoemager

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 15.01.2024 23:08