Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Løkenveien 6

Båstadbrakka / Borgfoss

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1164

Løpenummer i 1901 matrikkel: 848

Matrikkelnummer: 729 & 730

Gårds og bruksnummer: 99/103

Foto: Båstadbrakka i 1914

 

* 2011

 

* 1985

 

* 1984

 

 

* 1983

 

* 1981

 

* 1970

 

* 1935

 

* 1933

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt m/ skjøtepåtegning fra Sugbrugsforeningen til Tistedalens Musikforening på det på denne eiendom stående hus "Båstadbrakken" for kjøpesum Kr. 3000,- Grunden forblir Saugbrugsforeningens men bortleies til Tistedalens Musikforening på 60 år mot en årlig leie av Kr. 10.- for hvilken leie selgeren har panterett i, de på tomten stående hus. Kontrakten indeholder flere forskjellige bestemmelser deribl. om disposisjon av grunnen og i så tilfelle om overtagelse av huset m.m. Dat. 28/3-1933 tinglyst 21 april 1933.

 

 

* 1927

Manntallet for Tistedalen i 1927 har disse stemmeberettigede personene på matrikkelen.

Etternavn Fornavn
født 
yrke
Buer Anton Johansen
1888
agent
Buer Johanne Karoline
1864
hushold.
Johannesen / Johansen Karl Ludvig
1849
tømmervelter
Johannesen / Johansen Nikoline Olava
1851
g.m. tømmervelter
Pedersen Mathilde Marie
1865
enke

 

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i Løkenveien 6.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Ole Petter Pedersen
1
1861-06-19
Fredrikshald - hp g Sagarbeider
002 Matilde Marie Pedersen
1
1865-11-25
Fredrikshald - hu g Husmor
 
         
001 Martin Johannessen Buer
2
1849-12-01
Tistedalen Fr.hald - hp ug Dagarbeider ved Sagbruk%sforeningen% i Fr.hald
002 Karoline Emelie Johannessen
2
1854-08-10
Tistedalen Fr.hald - tj ug Husholderske for bror
 
         
001 Karl Ludvig Johansen
3
1849-06-19
Grinstad Asak Berg - hp g Tømmer kapper
002 Nikoline Olava Johansen
3
1851-06-10
Ganerød Idd - hu g Husmor (Mor)

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på enetasje med treboenheter og et uthus på amtrikkelen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 60 pr aar              

001 Ole Petter Pedersen

01

1861-06-19

Asak Berg herred

b

hf

g

tømmervælter

002 Mathilde Marie Pedersen

01

1865-11-25

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 60 pr aar              

001 Martin J. Buer

01

1850-12-01

Fredrikshald

b

hf

e

Dagarb. v/Sakbruk

002 Karoline Johannesen

01

1854-08-10

Fredrikshald

b

tj

ug

husholderske

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 60 pr aar              

001 Karl Ludvig Johansen

01

1848-06-19

Berg

b

hf

g

Sagarb.

002 Nikoline Olava Johansen

01

1850-06-10

Idd

b

hm

g

Hustru

003 Johan Olaf Johansen

01

1891-03-11

Fredrikshald

b

s

ug

Sagarb.

004 Alma Olsen

01

1888-06-19

Berg

b

tj

ug

Husgjerning

 

 

* 1905

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Saugbrugsforenignen i Fredrikshald til Halden Bomuldspinderi og Væveri paa en parcel af d.e. der er givet matr.no. (729&730)b, for en kjøbesum af kr. 3145,00, deri ogsaa indbefat. til kjøbsum for en parcel af nr. 764, st. 409 m², dateret 15/5 05. Ifølge et maalebrev af 31/5 05 indeholder parcellen 23 m². tinglyst 30 mai 1905.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Tistedalen i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn 
Født
Stilling
Johannesen Elen
1839
g.m. dagarbeider
Johannesen Karoline
1854
pige
Johannesen Ludvig
1819
tømmervælter
Johannesen Marlin Buer
1851
cirkelskjærer
Johannesen Micoline Olava
1851
g.m. tømmervælter
Johannesen Ole Buer
1846
dagarbeider
Pedersen Mathilde Marie
1865
g.m.tømmerdrager
Pedersen Ole Petter
1861
tømmerdrager

 

 

*1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Tistedal   Saugbrugsforeningen 3.000 6.960 Arbeiderbolig

 

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er det fire boenheter i huset.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg ett rom              

001 Ludvik Johans.

01

1848

Asak Berg Sm

b

hf

g

Tømmerdrager ved Sagbrug

002 Nekolin Johans.

01

1851

Berg Sm

b

hm

g

Hustru

003 Larine Ols.

01

1816

Id Sm†lenene

b

Svigermor

e

Svigermor

004 Olaf Johans.

01

1872

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

Forhus 1.etg ett rom              

001 Gyda Johans.

02

1814

Asak Sm

b

hm

e

offentlig understøttet

002 Martin Johans.

02

1849

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Sirkelskjærer ved Sagbrug

003 Caroline Johans.

02

1854

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Husgjerning

Forhus 1.etg ett rom              

001 Ole Peder Johannes.

03

1844-05-14

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

dagarbeider paa Sagbruket

002 Elen Johannes.

03

1839-10-08

Holmedal Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Olaus Marinus Johannes.

03

1882-08-29

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Arbeider paa Sliberiet

004 Mathilde Johans.

03

1886-04-05

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

to Skolepligtige, Datter

005 Anton Johannes.

03

1888-04-05

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

Forhus 1.etg ett rom              

001 Ole Peders.

04

1861

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Tømmervælter ved Sagbrug

002 Mathilde Peders.

04

1865

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Hustru

003 Paul Peders.

04

1891

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

 

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi tjueto personer på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Ludvig Johansen

1850

Berg Smaalenene

-

Familiens overhode

g

-

002 Nekoline Johansen

1852

Id

-

Hustru

g

-

003 Helga Marie Johansen

1890 nov.

Fredrikshald

-

Datter

-

-

004 August Marinius Olsen

1864

Id

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

005 Narine Bryngelsen

1821

Id

-

Logerende hørende til Familien, Husmoderens Moder

e

-

006 Enke Gÿda Marie Olsen

1814

Asak

-

Familiens overhode

e

-

007 Karoline Emelie Johannesen

1854

Nordre Tistedalen pr Frhald

-

Datter

ug

-

008 Martin Johannessen

1849

Söndre Tistedalen pr Fr Fredrikshald

-

Søn

ug

-

009 Johan Petter Olsen

1842

Fredrikshald (nordre)

-

Familiens overhode

g

-

010 Anna Sofie Olsen

1862

Ed Sverige

-

Hustru

g

-

011 Anna Olivie Olsen

1870

Fredrikshald

-

Datter

ug

-

012 Anders Olaf Olsen

1878

Fredrikshald

-

Søn

-

-

013 Klandine Josefine Olsen

1881

Fredrikshald

-

Datter

-

-

014 John Olaf Olsen

1886

Id

-

Søn

-

-

015 Borgil Singhyore Olsen

1890 sept.

Fredrikshald

-

Datter

-

-

016 Olaves Andersen

1820

Frendefors Sverige

-

Familiens overhode

e-mand

-

017 Kaisa Andersen

1824

Kjøla Sverige

-

Tjenestetyende

e

-

018 Ole Johannesen

1846

Fredrikshald nordre

-

Familiens overhode

g

-

019 Elen Johannesen

1841

Holmedal Sverige

-

Hustru

g

-

020 Marinius Olaves Johannesen

1882

Fredrikshald

-

Søn

-

-

021 Mathilde Johannesen

1886

Fredrikshald

-

Datter

-

-

022 Anton Johannesen

1888

Fredrikshald

-

Søn

-

-

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 forteller at Saugbrugsforeningen er eier av en matrikkel hvor det da bor seksten personer.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Anders Christiansen

1854

Tistedalen

-

-

-

Arbeidsman

002 Christine Johanesen

1849

Gøteborg Sverige

-

Hustru

-

-

003 Aksel Andersen

1881

Tistedalen

-

Barn

-

-

004 Selma Andersen

1883

Tistedalen

-

Barn

-

-

005 Lydia Andersen

1885

Tistedalen

-

Barn

-

-

006 Martin Johanesen

1847

Tistedalen

-

-

-

Arbeidsman

007 Marie Pedersen

1814

Tistedalen

-

Hustru

-

-

008 Johan Olsen

1840

Tistedalen

-

-

-

Arbeidsman

009 Anna Olsen

1878

Tistedalen

-

Barn

-

-

010 Olaf Olsen

1870

Tistedalen

-

Barn

-

-

011 Chlaudine Olsen

1881

Tistedalen

-

Barn

-

-

012 Olaves Andersen

1821

Frennefors Sverige

-

-

-

Arbeidsman

013 Johanne Hansen

1816

Berg Asak

-

Hustru

-

-

014 Ole Johaensen

1844

Tistedalen

-

-

-

Arbedsman

015 Elen Andersen

1839

Hålmdal Sverige

-

Hustru

-

-

016 Marinjus Olsen

1882

Tistedalen

-

Barn

-

-

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Tistedalen Nordre del Saugbrugsforeningen 2.400 6.480 Brakke

 

 

* 1875

I folketellinga i 1875 er det Saugbrugsforenignen som står oppført som eier av en matrikkelen hvor det befinner seg atten personer og to griser. Grisene er det Johan Olsen og Anne Marie Olsdatter som eier.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Peder Johannesen

01

1826

Tistedalen

b

hf

ug

Tømmerdrager

002 Marie Nilsen

01

1804

Tistedalen

b

tj

e

Husholderske

003 Josephine Andersen

01

1866

Tistedalen

b

Fosterdatter

-

-

004 Olaves Andersen

02

1820

Gøtteborg

b

hf

g

Tømmerdrager

005 Johanne Marie Hansdatter

02

1816

Bergs S. og Pr.

b

Kone

g

-

006 Johan Petter Olsen

03

1839

Tistedalen

b

hf

g

Skjærer

007 Janette Petrine Andersdatter

03

1848

Tistedalen

b

Kone

g

-

008 Anna Olivie Johansdatter

03

1870

Tistedalen

b

d

-

-

009 Ema Karoline Johansdatter

03

1872

Tistedalen

b

d

-

-

010 Marieanne Andersdatter

03

1855

Tistedalen

b

Logerende

ug

Bomuldsspinderiet

011 Gyde Marie Pedersdatter

04

1814

Asak Bergs Pr.

b

hm

e

Sønnerne

012 Ole Johannesen

04

1844

Tistedalen

b

s

ug

Sjærer

013 Martin Johannesen

04

1849

Tistedalen

b

s

ug

Sjærer

014 Karoline Emelie Johannesen

04

1854

Tistedalen

b

d

ug

Hjælper sin Moder

015 Anne Marie Olsdatter

05

1814

Præstbakke Ide Pr.

b

hm

e

Intet Erhverv

016 Ludvig Pettersen

05

1852

Asak Bergs Pr.

b

Logerende

ug

Jernbanearbeider

017 Olava Pettersen

05

1862

Tistedalen

b

Datterdatter

-

Forsørges af Anne Marie Olsdatter

018 Hanna Pærsdatter

05

1855

Frederikshald

b

Logerende

ug

Bomuldsspinderiet

 

 

* 1865

Ser vi i folketellinga i 1865 bor det tjueto personer på denne matrikkelen. Der kan vi også se at tømmerdreng Per Johannesen og Ole Christoffersen har hver sin gris på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Per Johannesen

01

39

Tistedalen

-

Husfader

ug

Tømmerdreng

002 Marie Nielsen

01

58

Tistedalen

-

-

e

Husholderske

003 Joseffine Andersen

01

2

Tistedalen

-

Pleiebarn

ug

-

004 Caroline Larsen

01

14

Tistedalen

-

-

ug

Leiebarn

005 Olavis Andersen

02

44

Sverige

-

Husfader

ug

Saugarbeider

006 Pernille Olsdatter

02

46

Berg

-

-

ug

Husholderske

007 Halvor Olsen

03

36

Smaalenes Amt

-

Husfader

g

Saugarbeider

008 Bolette Johannesdatter

03

34

Berg Amt

-

hans Kone

g

-

009 Hanna Olsen

03

13

Tistedalen

-

deres Datter

ug

-

010 Marie Olsen

03

7

Tistedalen

-

deres Datter

ug

-

011 Olavis Olsen

03

11

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

012 Haldor Olsen

03

5

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

013 Johannes Olsen

04

58

Tistedalen

-

Huusfader

g

Saugarbeider

014 Gjyte Persdatter

04

52

Berg

-

hans Kone

g

-

015 Ole Johannesen

04

23

Tistedalen

-

hans Søn

ug

Saugarbeider

016 Martin Johannesen

04

15

Tistedalen

-

hans Søn

ug

Saugarbeider

017 Karen Johannesen

04

10

Tistedalen

-

deres Datter

ug

-

018 Ole Christoffersen

05

53

Tistedalen

-

Husfader

g

-

019 Anne Olsdatter

05

49

Id

-

hans Kone

g

-

020 Johan Christoffersen

05

23

Tistedalen

-

deres Søn

ug

Saugarbeider

021 Stina Christoffersen

05

18

Tistedalen

-

deres Datter

ug

-

022 Ludvig Pettersen

05

13

Berg

-

-

ug

Leiebarn Saugarbeider

 

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra A. Baastad til Saugbrugsforeningen i Frhald paa Gaarden MaN. 729 & 730, dateret 17. og thinglæst 18. Decbr. 1863.

 

* 1850

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Kjøbmand Georg Leganger til Kjøbmand Adam Baastad paa Gaard Matr. 729 & 730, dateret 16 Januar thinglæst 18. Marts 1850.

 

* 1801

Ved folektellinga i 1801 finner vi fire personer på matrikkel 729.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Tosten Olsen

01

55

-

-

Huusbonde

Gift 2. gang

Natskiærer

002 Marthe Jensdatter

01

53

-

-

Hans kone

Gift 1te gang

-

003 Oliana Tostensdatter

01

34

-

-

Mandens datter

Ugift

-

004 Mette Tostensdatter

01

12

-

-

Begges datter

-

-

På matrikkel 730 finner vi fem personer.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Brynild Brynildsen

01

32

-

-

Huusbonde

I 1ste ægteskab

Dagskiærer

002 Kari Ludvigsdatter

01

50

-

-

Hans kone

I 1ste ægteskab

-

003 Ole Brynildsen

01

7

-

-

Deres søn

-

-

004 Gunild Brynildsdatter

01

3

-

-

Deres datter

-

-

005 Anders Brynildsen

01

19

-

-

Tienestedreng

-

-

 

Sist oppdatert 17.04.2023 19:35