Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Moriangata 5

Løpenummer i 1878 matrikkel: 230

Løpenummer i 1901 matrikkel: 130

Matrikkelnummer: 161

Gårds og bruksnummer: 160/309

 
Foto: SW 14.november 2004

 

* 2009

 

* 2006

 

* 1964

 

* 1963

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har tre myndige personer i Moriangata 5.

 

* 1928

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Andrine
1853
g.m. arbeider Moriangata 5
Andersen Normann Kristian
1886
løsarbeider Moriangata 5
Eliassen Aksel Edvin
1845
skomaker Moriangata 5
Eliassen Karoline Mathilde
1852
g.m. skomaker Moriangata 5
Olsen Anna Konstanse
1890
g.m. tomtearbeider Moriangata 5
Olsen August Martinius
1877
tomtearbeider Moriangata 5
Olsen Nina Mathea
1849
g.m. bordhusarbeider Moriangata 5
Olsen Ole (Møller)
1847
fhv. bordhusarbeider Moriangata 5

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Moriangata 5.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 ?? ?? Andersen

01

1837-05-27

Fr.hald

-

hp

g

?? ?? Alderdomspensjon

002 Andrine Andersen

01

1853

Hvaler

-

hu

g

Husmor

003 Haakon Bernhard Gustavsen

01

1910-02-03

Fr.hald

-

-

!!

Barn

001 Ole Ingvald Olsen

02

1847-08-08

Fredrikshald

-

hp

g

Vagtmann

002 Nina Matha Olsen

02

1849-12-19

Aremark

-

hu

g

Husmor

001 Axel Edvin Eliassen

03

1845-07-27

Sverige

-

hp

g

Skomaker (Egen regn) s.a

002 Karoline Mathilde Eliassen

03

1852-08-20

Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Anna Konstance Eliassen

03

1890-01-05

Fr.hald

-

d

ug

Tjenestepike (bor hjemme)

001 August Andersen

04

1845-02-20

Sverige

-

hp

g

Fyrbøter

002 Marie Andersen

04

1849-06-15

Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Albert Marenius Andersen

04

1876-03-25

Berg Sogn Østfold

-

s

ug

Murer s.a

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etasjer og "Skurbygning m Privet". Eier er oppgitt til Snedker Emil Pedersen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kjller 7 kr pr mnd          

August Emanuel Andersen(mann)

1842-03-27

Fredrikshald

hf g Kommunearbeider

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Andrine Andersen(kvinne)

1853-10-07

Hvaler Sogn

hm g Husmor

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Kristian Norman Andersen(mann)

1886-10-13

Fredrikshald

s ug Løsarbeider

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Signe Antonie Andersen(kvinne)

1891-09-09

Fredrikshald

d ug tj

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

1.etg 28 kr pr mnd          

Ole Ingval Olsen(mann)

1847-08-08

Fredrikshald

hf g Saugbrugsarbeider

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Nina Mathea Olsen(kvinne)

1849-12-19

Aremark

hm g Hustru

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Aksel Olsen(mann)

1886-04-16

Fredrikshald

el hf fl g Bygningssnedker

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Olga Josefine Olsen*(kvinne)

1887-03-18

Fredrikshald

el hm fl g Hustru

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Nina Margrete Olsen(kvinne)

1907-10-08

Fredrikshald

el d fl ug Datter

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Thorleif Willard Olsen(mann)

1909-09-21

Fredrikshald

el s fl ug Søn

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Aron Nilsen(mann)

1885-11-14

Ed Sogn Sverige

el fl ug Dagarbeider v/ Stenhuggeri

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Johan Oskar Olsen(mann)

1876-11-25

Ed Sogn Sverige

el fl ug Dagarbeider v/ Stenhuggeri

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Nils Olsen(mann)

1890-02-17

Skjeberg

el ug Kjører v/ Stenhuggeri

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Emil Pedersen(mann)

1840-01-27

Fredrikshald

el fl ug Snedkermester S

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Kvistleilighet 7,50 kr pr mnd          

Rebekka Petersen(kvinne)

1877-01-01

Fr.stad

hm g Skofabrik-Arbeider

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Henry Petersen(mann)

1901-08-13

Tistedalen

s ug Søn

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Gustav Petersen(mann)

1903-07-06

Id

s ug Søn

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Vilhelmine Johansen(kvinne)

1889-11-30

Id

fl Logerende ug Sk.fbr. Arbeiderske

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

 

 

 

* 1903

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra de eneste og myndige arvinger efter Fredrikke Magdalene Pedersen v/ o.sagfører Johannesen i følge fullmagter for kr 50000.00 til medarving Peter Emil Pedersen. If. kartforretning d.27/10 1903 indeholder eiendommen 188 m². dat 30. mars 1903

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Johan
1862
Stenhugger
Andersen Marie
1866
g.m. stenhugger
Olsen Mathea
1855
g.m. indbringer
Olsen Ole (Møller)
1844
indbringer
Pedersen Emil
1840
snedker
Svendsen Ludvig
1864
kjører

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Snedker Emil Pedersen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5300 kr. og var branntaksert til 5350 kr.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 kan vi se at eiendommen hadde et vaaningshus på en etasje og "Udhus hvori et lidet Værksted samt Bryggerhus ". Huset inneholdt fire leiligheter.
1.etg med to rom og delt kjøkken
Petter Emil Peders. ug Snedkermester og Dreier 1840

1.etg med to rom og delt kjøkken
Ole Ingvald Ols. hf g Arbeider paa Saugbrug 1847
Nina Mathea Ols. hm g Hustru 1849 Aremark Sm
Aksel Ols. s ug Tapper paa Ølbryggeri 1886

Et kvistværelse
Hanna Werns. hm e Forsørges dels af Fattigvæsenet og dels af sine Børn 1826
Nina Gunders. d ug Tjenestepige 1864
Johan Anders. Dattersøn ug Løsarbeider 1886
Sigrid Anders. Datterdatter ug Mindreaarig 1889

Et kvistværelse og kjøkken
Carl Nilsson hf g Løsarbeider 1839 Sverige
Olava Nilsson hm g Hustru 1864

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det nitten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Ingvald Olsen(mann)

1847

Frshald

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Moriansgaden 3 Kreds

1891-01-01

Nina Mathea Olsen(kvinne)

1849

Aremark

Hustru g

Fredrikshalds: Moriansgaden 3 Kreds

1891-01-01

Hanna Karoline Brÿntesen(kvinne)

1873

Frshald

Datter ug

Fredrikshalds: Moriansgaden 3 Kreds

1891-01-01

Aksel Rosenberg(mann)

1886

Frshald

Opfostrings barn. ug

Fredrikshalds: Moriansgaden 3 Kreds

1891-01-01

Nils Olsen(mann)

1822

Aremark

Fader til Hovedpersonens Hustru g

Fredrikshalds: Moriansgaden 3 Kreds

1891-01-01

Sofie Arnesen(kvinne)

1853

Frshald

Familiens overhode ug

Fredrikshalds: Moriansgaden 3 Kreds

1891-01-01

Carl Pettersen(mann)

1857

Sverige

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Moriansgaden 3 Kreds

1891-01-01

Caroline Elisabet Pettersen.(kvinne)

1857

Aremark

Hustru g

Fredrikshalds: Moriansgaden 3 Kreds

1891-01-01

Mina Olava Pettersen(kvinne)

1881

Aremark

Datter ug

Fredrikshalds: Moriansgaden 3 Kreds

1891-01-01

Nils Petter Pettersen(mann)

1884

Berg. (Smaal.)

Søn ug

Fredrikshalds: Moriansgaden 3 Kreds

1891-01-01

Lovise Fredrikke Pettersen(kvinne)

1887

Frs.hald

Datter ug

Fredrikshalds: Moriansgaden 3 Kreds

1891-01-01

Anne Marie Pedersen.(kvinne)

1834

Sverige

Hovedpersonens Svigermoder g

Fredrikshalds: Moriansgaden 3 Kreds

1891-01-01

Marie Kjellin(kvinne)

1841

Sverige

Familiens overhode e

Fredrikshalds: Moriansgaden 3 Kreds

1891-01-01

Johan Vilhelm Kjellin(mann)

1870

Sverige

Søn ug

Fredrikshalds: Moriansgaden 3 Kreds

1891-01-01

Oscar Edvin Kjellin(mann)

1871

Sverige

Søn ug

Fredrikshalds: Moriansgaden 3 Kreds

1891-01-01

Paul Melkior Kjelin.(mann)

1879

Frshald

Søn ug

Fredrikshalds: Moriansgaden 3 Kreds

1891-01-01

Severin Johannessen.(mann)

1863

Sarpsberg

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Moriansgaden 3 Kreds

1891-01-01

Karen Fredrikke Johannessen.(kvinne)

1865

Aremark

Hustru g

Fredrikshalds: Moriansgaden 3 Kreds

1891-01-01

Julie Marie Johannessen.(kvinne)

1890 juli

Frshald

Datter ug

Fredrikshalds: Moriansgaden 3 Kreds

1891-01-01

 

 

* 1885

 

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi P.E. Pedersens Enke registrert som eier av matrikkelen. Det bor da nitten personer på eiendommen. I tillegg er en person også registrert med et midlertidig opphold.
Person Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 1 Ole Ols. 1847 M Bergs Prgl Arbeider hos Saugbrugsf
2 1 Thea Ols. 1849 K Aremark Hustru
3 1 Hanna Ols. 1872 K Bergs Prgl Barn
4 1 Anna Svends. 1868 K Frhald (Midlertidig opphold)
5 1 Svend Abelskog 1862 M Frhald Arbeider hos Saugbrf
6 1 Laura Abelskog 1865 K Frhald
7 2 Fredrik Anderson 1843 M Frendfors Sv Jernbanebetjent
8 2 Marie Anderson 1844 K Frendfors Sv
9 2 Carl Anders. 1875 M Frendfors Sv
10 2 Anna Anders. 1877 K Frendfors Sv
11 2 Marie Anderson 1879 K Frhald
12 2 Augusta Anders. 1882 K Frhald
13 2 Johan Anders. 1828 M Strømstad Handelsmand
14 2 Lena Anders. 1835 K Tanum Sv
15 !! Hanna Karls. 1861 K Ski Soken Sv.
16 2 Kristian Amunds. 1810 M Kongsvinger Bødker hos F. Hjorth
17 !! Stina Amunds. 1804 K Vestby pr Moss
18 !! Milla Amunds. 1846 K Sarpsborg
19 !! Caspara Belle 1878 K Saugøen
20 !! Andrine Anders. 1885 K Frhald Datter av 7. og 8. person

* 1884

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Stolmager P. E. Pedersens Enke oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 4.000 kr og en branntakst på 6.360 kroner.

 

* 1875

Kirkeboken for Fredriskhald for perioden 1866 - 1877, side 91 nr.21, forteller at gift stolmager Peter Emil Pedersen i Borgerskandsen dør 6.februar og begraves 12.februar 1875. I følge samme kirkebok var han født i 1815.

 

 

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi P. E. Pedersens Enke oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Fredrike Pedersen(kvinne)

1812

Fhald

hm e Af Børnene

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Emil Pedersen(mann)

1839

Fhald

s ug Snedker

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Gustav Pedersen(mann)

1845

Fhald

s ug Snedker

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Augusta Pedersen(kvinne)

1848

Fhald

d ug Søm

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Marie Pedersen(kvinne)

1852

Fhald

d ug Søm

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Bernt Johannesen(mann)

1841

Soner

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Marette Christiansdatter(kvinne)

1844

Fhald

Kone g

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Josefine Johannesen(kvinne)

1863

Fhald

d ug

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Berte Johannesen(kvinne)

1871

Fhald

d ug

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Kirsten Johannesen(kvinne)

1873

Fhald

d ug

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Svend Johannesen(mann)

1820

Sillerud?

hf g Skrædder eget Værks.

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Marie Amundsen(kvinne)

1833

Ødemark

Kone g

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Alma J. Amundsen(kvinne)

1857

Fhald

d ug

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Olaf Johannesen(mann)

1862

Christiania

s ug

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Marie Johannesen(kvinne)

1866

Christiania

d ug

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Marinius Olsen(mann)

1861

Fhald

Pleiesøn ug Dagarbeide bost.

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

 

* 1873

 

* 1870

Folketellinga i 1870 har disse personene på matrikkel 161.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Peter Emil Pedersen
1
1815
Fhald - hp Gift Stolemager
002 Fredrikke Magdalene Poulsen
1
1812
Fhald - hu Gift Kone
003 Peter Gerhard Emil Pedersen
1
1840
Fhald - s Ugift Snedker
004 Christian August Olaus Pedersen
1
1841
Fhald - s Ugift Styrmand
005 Rudolf Edvin Leonart Pedersen
1
1843
Fhald - s Ugift Styrmand
006 Rachel Augusta Mathilde Pedersen
1
1847
Fhald - d Ugift datter
007 Habert Julius Christoffer Pedersen
1
1850
Fhald - s Ugift Maler
008 Marie Emilie Magdalene Pedersen
1
1852
Fhald - d Ugift datter
009 Emma Constase Fredrikke Pedersen
1
1854
Fhald - d Ugift datter
010 Sven Theodor Hansen
1
1845
Ide Prestegjeld - - Ugift Styrmand
011 Magdalene Persdatter
2
1837
Ørs Patorat Sverig - hp Ugift Arbeiderske
012 Petrus Nilsen
2
1868
Fhald - s Ugift Søn
013 Anne Elise Johannesen
2
1839
Åmål - - Ugift Arbeiderske
014 Augusta Josefine Antonsdatter
2
1868
Fhald - d Ugift datter
015 Lavritz Kristensen
3
1841
Fhald - hp Gift ArtelleriSergeant
016 Josephine Karoline Jensen
3
1840
Kristiania - hu Gift Kone
017 Laurits Marinius Larsen
3
1846
Kristiania - - Ugift Artellerist
018 Anders Jensen
3
1845
Warteig - - Ugift Artellerist
019 Adolf Marinius Eriksen
3
1848
Fhald - - Ugift Artellerist
020 Karl Marinius Hansen
3
1849
Tistedalen - - Ugift Artellerist
021 Johannes Andersen
3
1844
Esberg - - Gift Artellerist

 

 

* 1865

Folktelleinga i 1865 forteller om to husholdninger på matrikkelen. Til sammen bor det da atten personer på eiendommen.
Fornavn Etternavn Fam. stilling Yrke Siv. status Alder Kjønn Fødested
1 Peter Emil Peders. Feiermester g 51 m Frederikshald
2 Fredrikke Magdalene f Pouls. hans Kone g 54 k Frederikshald
3 Ferdinant Richard Marenius Peters. deres Søn Styrmand ug 29 m Frederikshald
4 Peter Gerhard Emil Peters. deres Søn Feiersvend ug 26 m Frederikshald
5 Christian August Olaus Peters. deres Søn Styrmand ug 25 m Frederikshald
6 Rudolph Edvin Leonard Peters. deres Søn Matros ug 24 m Frederikshald
7 Gustav Frantz Oscar Peters. deres Søn Feiersvend og Skomagersvend ug 23 m Frederikshald
8 Julius Marius Christoffer Peters. deres Søn Malerdreng ug 16 m Frederikshald
9 Rakel Augusta Mathilde Peters. deres Datter ug 18 k Frederikshald
10 Marie Emelie Magdalene Peters. deres Datter ug 14 k Frederikshald
11 Emma Constanse Fredrikke Peters. deres Datter ug 12 k Frederikshald
12 Gunder Mauritz Jens. Læredreng i Feierproffesionen ug 15 m Frederikshald

13 Oleana Marie Anons. f Nils. motager Reisende i Logis e 54 k Frederikshald
14 Peter Marenius Anons. hendes Søn Styrmand ug 26 m Frederikshald
15 August Emil Anons. hendes Søn Styrmand ug 24 m Frederikshald
16 Hendriette Betze Anons. hendes Datter ug 23 k Frederikshald
17 Mathea Constanse Anons. hendes Datter ug 18 k Frederikshald
18 Natalie Augusta Anons. deres Datter ug 16 k Frederikshald

 

* 1855

Utdrag fra panteregister:

Do. (skjøde) fra Handelsmand A. W. Rustad til Stolmager P. E. Pedersen paa Gaard Mtr. 161, dat. 22. og tinglyst 27 Marts 1855

 

* 1839

Ifølge den under Behandlingen af Skiftet efter Arbeidsmand Hans Brynildsens kone tagne Beslutning, berammes offentlig Auction at afholdes udi og over Boets Huus Nr. 161 ved Borgerskandsen.

  • 1ste Gang: Løverdage den 26de d. M. Kl.12 Middag

  • 2den Gang: Løverdag den 2den Februar næstefter, Kl. 11 Formiddag, og

  • 4die Gang : Samme Dags Eftermiddag Klokken 3.

Conditionerne erfares paa Auctionsstedet.
Frederikshald, den 15de Januar 1839

Svensen

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteforvalteren i Hans Brynildsen og Kones Bo til Corporal A. Rustad. Tingslyst 16 sept. 1839

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor følgende personer på det som da var gård nr.161.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Lars Frostad Huusbonde 51 I første ægteskab Matros M
Anne Andersdtr Hans kone 35 I første ægteskab K
Pernille Maria Larsdtr Deres datter 7 K
Andrine Birgithe Larsdtr Deres datter 2 K
Helene Svensdtr Logerende 55 Enke efter 1te gifte Haandarbejde K
Marthe Maria Jacobsdtr Hendes datter 23 Ugift Haandarbejde K
Sven Jacobsen Hendes søn 15 Ugift M
Ole Ravnsberg Logerer 21 Ugift Sergeant ved syndenf. reg. M


Sist oppdatert 09.02.2024 20:38