Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Morianstredet 2

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 224

Løpenummer i 1901 matrikkel: 127

Matrikkelnummer: 166b

Gårds og bruksnummer: 160/317

 
Foto: Skjermdump fra Google maps mai 2010

 

* 1976

 

* 1953

 

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Gavebrev, dat 8/9-1948 fra Hans M. Walmann og hustru Solveig Wahlmann til Nils Arthur Bjørnstad f. 2/7-1883 og hustru Olga Marie Bjørnstad f. 18/5-1883 på d.e. inneh. best. om at når en av gavemotakerne dør, skal den lengstlevende overta hele eiendomsretten. (Verdi kr. 2400,-)

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Morianstredet 2.

 

* 1938

 

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbrev, dat. 27/5-1938 på skifte i Emma Nilsen og gjenlevende mann Daniel Godtfred Nilsens fellesbo av Halden, hvor denne eiendom og matr.nr. 902d1 i Halden er utlagt enkemannen Daniel Godtfred Nilsen.

Skjøte, dat. 29/6-1938 fra Daniel Nilsen til banevokter Hans M. Walmann født 21/9-1894 for kr 3000,00.

 

 

* 1930

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enkefru Marie Nilsen til sin sønn maler Daniel Nilsen på d.e. samt det i denne værende Innbo og løsøre av et hvert slags. Kjøpesummen avgjøres ved at kjøperen Daniel Nilsen forplikter sig til i enhver henseende å dra omsorg for sælgersken for livstid. Thinglæst 6 Juni 1930

 

* 1927

 

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har kun en stemmeberettiget på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Nilsen Marie Kaisa
1851
enkefrue Morianstredet 2

 

 

 

* 1926

 

* 1924

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det kun en boenhet på adressen. Her bor maler Nilssen og hustru.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johanes Nilsen

01

1851-12-18

Sverige

-

hp

g

Malermester fhv

002 Marie Kaisa Nilsen

01

1851-05-31

Sverige

-

hu

g

Husmor

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om følgende personer på eiendommen:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

 

Johannes Nilsen(mann)

1851-12-16

Lerdal Sogn Sverige

hf g Malermester S

Fredrikshald: Morianstrædet

1910-12-01

 

Marie Nilsen(kvinne)

1851-05-31

Tøftedalens Sogn Sverige

hm g hm

Fredrikshald: Morianstrædet

1910-12-01

 

Agnes Marie Nilsen(kvinne)

1883-01-03

Fredrikshald

d g

Fredrikshald: Morianstrædet

1910-12-01

 

Nils Adolf Nilsen(mann)

1884-06-11

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Morianstrædet

1910-12-01

 

Daniel Gotfred Nilsen(mann)

1888-02-27

Fredrikshald

s ug Malersvend

Fredrikshald: Morianstrædet

1910-12-01

 

Lydia Anna Nilsen(kvinne)

1891-02-21

Fredrikshald

d ug Gaar Hm tilhaande

Fredrikshald: Morianstrædet

1910-12-01

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Nilsen Johannes
1851
maler
Nilsen Marie 
1851
g.m. maler

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Lods Arnt Christensen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 1.500 kroner og var branntaksert til 2.110 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 kan vi se at eiendommen bestod av et "Vaaningshus på en etasje". Det var kun en leilighet med to rom og kjøkken hvor det bodde følgende personer:
Johannes Nils. hf g Malermester 1851 Sverige
Marie Nils. hm g Hustru 1851 Sverige n Medodist
Agnis Nils. ug Datter 1883 Medodist
Nils Nils. ug Søn 1884 Medodist
Daniel Nils. ug Søn 1888 Medodist
Lydia Nils. ug Datter 1891 Medodist

 

* 1891

I folketellinga i 1891 må matrikkelen være feilregistrert - vi finner den da registrert som matrikkel 126b.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marie Nilsen(kvinne)

1851

Sverige

Hustru g

Fredrikshalds: Morianstredet 3 Kreds

1891

Nils Adolf. Nilsen(mann)

1884

Frs.hald

Søn ug

Fredrikshalds: Morianstredet 3 Kreds

1891

Daniel Godtfred Nilsen(mann)

1888

Frs.hald

Søn ug

Fredrikshalds: Morianstredet 3 Kreds

1891

Markus Verner Nilsen(mann)

1886

Frshald

Søn ug

Fredrikshalds: Morianstredet 3 Kreds

1891

Johannes Nilsen.(mann)

1851

Sverige

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Morianstredet 3 Kreds

1891

Agnes Marie Nilsen(kvinne)

1882

Frshald

Datter ug

Fredrikshalds: Morianstredet 3 Kreds

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Maler J. Nielsen registrert som eier av matrikkelen. Det bor da seks personer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Johannes Nils. 1851 M Høgset Malersvend
1 Marie Nils. 1851 K Naverstad
1 Agnes Nils. 1883 K Fr.hald
1 Olaf Nils. 1884 M Fr.hald
1 Einar Johannes. 1864 M Aremark Snedkersvend
1 Ole Johannes. 1863 M Aremark Skræddersvend

 

* 1880

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Otto Andersen til Maler Johannes Nielsen for 1500 kroner, dat 15 October Thinglæst 2 November 1880

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Tømmermand Otto Andersen som eier av matrikkelen. Eiendommen har da en skattetakst på 1.500 kroner. Det er en felles branntakst med matrikkel 166a - og denne er på 5.400 kroner.

 

* 1877

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 bor det åtte personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Otto Andersen(mann)

1844

Næssingi

hf g Hustømmermand

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Oline Olsen(kvinne)

1848

Næssingi

Kone g

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Olga Andersen(kvinne)

1871

Fhald

d ug

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Annette Andersen(kvinne)

1874

Fhald

d ug

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Ole Nilsen(mann)

1801

Næssingi

hf g Skomagerarbeider

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Helene Nilsen(kvinne)

1816

Næssingi

Kone g

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Edvard Nilsen(mann)

1847

Næssingi

s ug Murerhaandlanger

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Hilma Johansdatter(kvinne)

1863

Næssingi

Pleiebarn ug Af Pleieforældrene

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

 

 

 

* 1874

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skibsfører C. J. Nordgaard til Tømmermand Otto Andersen paa en Andel af Gaard Mtr. 166, hvilken har faaet Matr.No. 166b, medens Sælgerens igjenhavende Del har Mtr. 166. Den solgte Andel bestaar af Vaaningshuset og Udhuset imod Morianstrædet samt en Andel af Haugen. Saalangt det solgte Vaaningshus strækker sig maa den Del af Haugen som Sælgeren fremdeles beholder ikke bebygges. Gjerder opsættes og vedligeholdes  for Halvparten av Kjøberen og Halvparten af Sælgeren, dateret 29. October og Thinglæst 27 November 1874

 

 

Sist oppdatert 11.02.2023 18:18