Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Morianstredet 6

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 228

Løpenummer i 1901 matrikkel: 125

Matrikkelnummer: 170b

Gårds og bruksnummer: 160/321

 
Foto:

 

* 2001

 

* 1995

 

* 1994

 

* 1976

 

* 1972

 

* 1971

 

* 1970

 

* 1963

 

* 1962

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Morianstredet 6.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Gunnarsen Aksel Viktor
1877
stenhugger Morianstredet 6
Gunnarsen Ragnhild S.
1886
g.m. stenhugger Morianstredet 6
Gunnarsen Rudolf Trygve
19/5 1904
snekker Morianstredet 6

 

 

* 1925

 

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauksjonsskjøte til Aksel Wiktor Gunnarson for Kr. 5750,- dat. 25/5 1925 (iflg. Kartforretning av 10/7 1916 er eiendommen 167 m²)

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Jahannes Markus Sehested

01

1875-01-18

Fr.hald

-

hp

g

Malersvend

002 Anna Gustava Sehested

01

1869-07-21

Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Arthur Mandrup Sehested

01

1899-03-31

Fr.hald

-

s

ug

Maler %mester% %svend%

004 Nelly Marie Sehested

01

1905-06-24

Fr.hald

-

d

ug

Tjenestepike (maanedspike)

005 Judith Adina Sehested

01

1907-05-14

Fr.hald

-

d

!!

-

006 Otto Arnt Sehested

01

1910-11-28

Fr.hald

-

s

!!

-

007 Gudrun Margrete Sehested

01

1914-04-29

Fr.hald

-

d

!!

-

 

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi Fiskehandler Aug. Johannesen oppført som eier av matrikkelen. Her er det et våningshus på en etasje, et vedskur og Privet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg 200 kr pr år          

August Marthin Johannesen(mann)

1829-01-19

Fredrikshald

hf g Fiskehandler

Fredrikshald: Morianstrædet

1910-12-01

Marie Johannesen(kvinne)

1830-09-21

Lennersfors Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Morianstrædet

1910-12-01

Gotlieb Johannesen(mann)

1900-05-12

Fredrikshald

dattersøn ug Dattersøn

Fredrikshald: Morianstrædet

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Johannesen August
1829
fiskehandler
Johannesen Elise Marie
1873
frøken
Johannesen Marie
1830
g.m. fiskehandler

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Fiskehandler Aug. Johansen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var da oppført med en skattetakst på 1.800 kroner og var branntaksert til 2.680 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 kan vi se at eiendommen bestod av et "Vaaningshus med en etasje". Det bodde kun en familie i huset og leiligheten bestod av tre rom og kjøkken.
August Martin Johannes. hf g Fiskehandler 1829 Medodist
Marie Johannes. hm g Hustru 1830 Sverige Medodist
Elise Marie Johannes. ug Datter 1872 Medodist
Gothlieb Johannes Thues. ug Plejesøn 12.05.1900

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har tre personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marie Johannessen, født Olsen(kvinne)

1833

Wermland. Sverige

Hustru g

Fredrikshalds: Morianstredet 3 Kreds

1891-01-01

August Martin Johannessen(mann)

1829

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Morianstredet 3 Kreds

1891-01-01

Elise Marie Johannessen(kvinne)

1873

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Morianstredet 3 Kreds

1891-01-01

 

 

* 1889

Utdrag fra  Pantebok nr. 9, 1886-1899, s. 174 thinglæst 9.juli 1889

7.Stevning

August Johannesen har af Thor Ulsrød for nogle og tyve Aar siden kjøbt Gaarden No. 170 B i Fredrikshald men han har aldrig kunnet faa skjøde paa den. Thor Ulsrød er død for mange Aar siden og havde ikke selv ?? Hjemmel. August Johannesen agter derfor nu ved Dom at paastaa sig kjendt eiendoms berettiget til Gaarden og stævner jeg derfor paa hans Vegne enhver der maatte formene at have Ret eller Adkomst til bemeldte Gaard No. 170 B hersteds at møde inden Retten ved Fredrikshalds Bything Tirsdagen den 22de Oktober førstkommende sædvanlig Tid og Sted for enten at legitimere sin Ret til nævnte Gaard 170 B med Tomt og Tilligender eller anhøre August Johannesen kjendt eiendomsberttiget til Samme.

Fredrikshald 1.Juli 1889 T.J. Lyche.

 

Utdrag fra Pantebok nr. 9, 1886-1899, s. 188 tinglyst 15. november 1889

Til kjendes for Ret:

Citanten August Johannesen kjendes eiendomsberettiget til Gaarden Matr. No. 170b i Fredrikshald.


Holtermann
J.Hansen - - - - Gerh. Bangor.

 

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Aug. Johannesen registrert som eier av matrikkelen. Det var også da kun familien Johannesen som var registrert med bosted på denne matrikkelen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 August Johannes. 1829 M Frhalds Præstegjeld Fiskehandler
1 Marie Johannes. 1831 K Sverige
1 Hans Johannes. 1868 M Frhalds Præstegjeld
1 Elise Johannes. 1873 K Frhalds Præstegjeld

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Baadsmand Thomas Syvertsen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 800 kroner og en branntakst på 1.000 kroner.


* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 er det igjen August Johannesen vi finner oppført som eier. Dette ser litt rart ut da det ved matrikkelføringen i 1878 er Syvertsen som er registrert som eier.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

August Johannesen(mann)

1830

Fhald

hf g Baadsmand med Dampskib

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Marie Olsdatter(kvinne)

1831

Sverige

Kone g

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Carl Johannesen(mann)

1856

Fhald

s ug Matros

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Clara Johannesen(kvinne)

1858

Fhald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Axel Johannesen(mann)

1865

Fhald

s ug

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

August Johannesen(mann)

1868

Fhald

s ug

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Elise Johannesen(kvinne)

1873

Fhald

d ug

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Axel Nilsen(mann)

1846

Fhald

hf g Matros

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Petra Eriksdatter(kvinne)

1855

Fhald

Kone g

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Oskar Nilsen(mann)

1873

Fhald

s ug

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Marte Fos(kvinne)

1822??

Berg

Svigermoder e Delvis af Fattigkassen og af Børnene

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har registrert en familie på syv personer på matrikkelen. Vi kan også lese at familien hadde en gris på eiendommen.
Fornavn Etternavn Fam. stilling Yrke Siv. status Alder Kjønn Fødested
1 Andreas Ahls. Torp Husfader Skomagermester g 51 m Bergs Prgj.
2 Nora Mathea Torp hans Kone g 42 k Frederikshald
3 Hagbart August Torp deres Søn ug 10 m Frederikshald
4 Gabrielle Bernhardine Torp deres Datter ug 7 k Frederikshald
5 Alf Torp deres Søn ug 4 m Frederikshald
6 Vilhelm Carl Torp deres Søn ug 1 m Frederikshald
7 Christiane Kristiansd. Pleiebarn ug 14 k Frederikshald

 

* 1858

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Peter Sørensen til Sagbruger Niels Stang paa dette Hus, Tomt og Tilligender, dat 2. og Tinglyst 12. Octbr. 1858

Do. (skjøde) fra Saugbruger Niels Stang til Skomager Adreas Torp paa denne Eiendom dat 4. og tinglyst do. (12.Octbr. 1858)

 

* 1847

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra John. M. Heiberg til P. Sørensen paa Gaard Matr. 170b, indeholdende Ret for Sælgeren til at bebo og benytte Huset saalenge han lever og til at indtage Leifolk deri. Tinglyst 29 Novbr. 1847

 

Ved folketellinga i 1801 var matrikkelen ikke delt. Opplysninger om denne folketellinga er derfor ført under matrikkel 170a.


Sist oppdatert 12.02.2023 18:57