Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nedre Bankegate 10 og Fisketorget 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 395

Løpenummer i 1901 matrikkel: 371

Matrikkelnummer: 509

Gårds og bruksnummer: 62/309

Foto: SW 16.mars 2003
 
  Foto: SW 16.mars 2003

 

* 2001

 

* 1996

 

* 1994

 

* 1985

 

* 1984

Da Halden kommune i 1984 for første gang utdelte byggeskikkprisen fikk Nedre Bankegate 10 hederlig omtale. Eier var da byggmester Sverre Caspersen.

 

Hele reportasjen til Halden Arbeiderblad kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 18 og 19)

 

* 1980

 

* 1972

* 1964

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1959

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Nedre Bankegate 10.

 

* 1936

 

* 1926

Utdrag fra pantergister:

Skjøte fra Algot Johanson og hustru Helmine Johanson til fiskehandler Oskar Andersen jr. for kr 34.000,- inneholdende at de av sælgeren beboede og benyttede rum ?? fraflyttet, ryddiggjort og rengjort 1ste juni førstk. Dat 30/3-1926 Tinglyst 6 april 1926

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbrev til Helmine Larsen ved sluttet skifte efter hendes avdøde mand skibsfører Edvard Larsen hvor hun er utlagt denne eiendom for taxtssum kr. 28000,- Tinglyst 24 juni 1921

Obligation fra Helmine Johanson og Algot Johanson til Hypotekbanken for Kr. 5100, Dat. 5 december 1921 på ført attest for at enke Helmine Larsen er ekteviet 9/7-21 med skomaker Algot Johanson

(Grunnen til at bildet ser noe rart ut er at dette er ført over to sider i panteregisteret)

 

* 1920

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra slagter Carl Nilsen til enkefru Helmine Larsen for 18000 kr. dat. 15 septbr. 1916 med ret for sælgeren til staldrum, så længe han har hestl Iflg. målebrev 4/10 1916 er d.e. 496 m2. Tinglyst 20 oktober 1916

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert at det er to våningshus på matrikkelen. Husene har en etasje og det er til sammen fem boenheter på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sidebygning 1.etg 12 kr pr mnd          

Emelie Thorgersen(kvinne)

1833.07@04.02

Fredrikshald

hm e Sælger hjemmelavede fiskeboller

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Anna Thorgersen(kvinne)

1867-07-06

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Forhus 1.etg 600 kr pr år          

Karl Nilsen(mann)

1865-03-11

Fredrikshald

hf g Slagter og fedevarehandler S

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Julie Nilsen(kvinne)

1867-12-28

Id

hm g Hjelper til butikken

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Benny Nilsen(kvinne)

1891-02-28

Fredrikshald

d ug steller huset

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Viliam Nilsen(mann)

1893-07-12

Fredrikshald

s ug Slakterlærling %Visergut%

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Lydia Nilsen(kvinne)

1896-03-14

Fredrikshald

d ug Hjælper til i huset

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Julie Nilsen(kvinne)

1898-02-04

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Johannes Nilsen(mann)

1900-12-31

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Randi Nilsen(kvinne)

1902-05-23

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Karl Nilsen(mann)

1903-11-20

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Gunnar Nilsen(mann)

1907-05-29

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Frithjof Nilsen(mann)

1909-10-06

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Sidebygning 2.etg 25 kr pr mnd          

Amalie Engdahl(kvinne)

1859-04-28

Aremark

hm ug Modehandlerinde

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Vilhelmine Engdahl(kvinne)

1882-12-23

Aremark

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Sidebygning kvistleilighet 7 kr pr mnd          

Knud Ludvig Knudsen(mann)

1836-09-11

Fredrikshald

hf g Bordmærker

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Wilhelmine Knudsen(kvinne)

1839-02-11

Vestre Ed

hm g %Husholdning%

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Forhus kvistleilighet 14 kr pr mnd          

Harald Andersen(mann)

1870-06-16

Borge Smaalenene

hf g Ulvarehandler

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Olga Andersen(kvinne)

1876-08-21

Fredrikshald

hm g Husmor

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Harald Andersen(mann)

1898-11-06

Berg Smaalenene

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Solveig Andersen(kvinne)

1899-10-21

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden / Fisketorvet Slagter C. Nilsen 13.000 19.650  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det registrert et våningshus, en sidebygning og en bakbygning på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg bakbygning          

Torgal Andreass.(mann)

1831

Id Sm

hf g Stuert

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Emilie Andreass.(kvinne)

1832

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Anna Andreass.(kvinne)

1866

Fredrikshald kjøpstad

d ug Hjælper moderen i huset

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Forhus 1.etg          

Karl Lindstrøm(mann)

1872

Sverige

hf g Tøffelmager

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Hulda Lindstrøm(kvinne)

1874

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Bakbygning 2.etg          

Karl Nils.(mann)

1865

Fredrikshald kjøpstad

hf g Slagtermester

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Julie Nils.(kvinne)

1867

Id Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Benny Nils.(kvinne)

1891

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Viliam Nils.(mann)

1893

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Lydia Nils.(kvinne)

1896

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Julie Nils.(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Johannes Nils.(mann)

1899-12-31

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Forhus kvistleilighet          

Fredrikke Ols.(kvinne)

1875

Fredrikshald kjøpstad

hm e Notlerske

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Elna Ols.(kvinne)

1894

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Johan Aug. Berg(mann)

1870

Sverige

el ug Skomagersvend

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Kristian Møller(mann)

1881

Fredrikshald kjøpstad

el ug Guldsmedsvend

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Bina Hans.(kvinne)

1873

Id Sm

el ug Notlerske

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Sidebygning kvistleilighet          

Anders Nils.(mann)

1832

Berg, Sm†lenene Sm

hf e Fiskehandler

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

 

* 1895

Utdrag fra skifteregister:

Skjøde fra skibsfører Andreas Olsen til slagter Carl Nilsen paa d. eiend., dat 23/8 for Kr. 14800,00 Thinglæst 6 septbr. 1895.

Eiendomshandel. Skibsfører Andr. Olsen har solgt sin Gaard Matr.No. 509 i Strandgaden paa Banken til Slagtermester Carl Nilsen for Kr. 14,800 + Omkostninger.

 

 

* 1889

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er Skipper A. Olsen registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Martin Hansen(mann)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Johan Johannesen(mann)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Olsen(mann)

1840

Bergsogn

Skibsfører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Marie Olsen(kvinne)

1841

Bergsogn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Gotfred Olsen(mann)

1869

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole August Olsen(mann)

1872

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristine Elise Olsen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ida Lovise Matisen(kvinne)

1866

Skee soken Sverge

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Torger Andreasen(mann)

1832

Id

Stuver

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Marie Andreasen(kvinne)

1833

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Marie Andreasen(kvinne)

1866

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Birgithe Andreasen(kvinne)

1871

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hanka Adolfine Andreasen(kvinne)

1873

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thorvald Emil Andreasen(mann)

1869

Fredrikshald

Mægler

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Madsen(kvinne)

1802

Asak

Enke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Martin Christian Hansen(mann)

1830

Asak

Fragtemand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Elisabet Hansen(kvinne)

1843

Berg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lydia Katerine Hansen(kvinne)

1869

Berg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jacob Filip Hansen(mann)

1871

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Hansen(mann)

1873

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hanna Debora Hansen(kvinne)

1877

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Berthe Magrete Hansen(kvinne)

1879

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kirthine Hellene Hansen(kvinne)

1882

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thøger Pedersen(kvinne)

1854

Rakestad

Fragtemand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ingebor Pedersen(kvinne)

1833

Rakestad

Enke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olava Pedersen(kvinne)

1863

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ingebor Hellene Pedersen(kvinne)

1881

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Peder Olaves Pedersen(mann)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Ludvig Johannesen(mann)

1858

Id

Fiskehandler

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Berthe Juliane Johannesen(kvinne)

1857

Id

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Enke Johanne Nilsen til Skibskaptein Andreas Olsen, dateret 17. April 1879 Thinglyst 6. Mai 1879

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredriksahld Strandgaden Skipper Nils Nilsens Enke 14.000 20.360  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har Skipper Nielsens Enke oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Henriette Arentz(kvinne)

1827

Skibstvedt

hm ug Skolebestyrerinde ved egen privat skole

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Gurine M. Johnsen(kvinne)

1817

Drøbak

tj e Opvartningskone

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Otto H. Johnsen(mann)

1862

Frhald

Opvartningskonens s

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Laura B. Johnsen(kvinne)

1864

Frhald

Opvartningskonens d

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Hanna J. Nielsen(kvinne)

1815

Frhald

hm e Huseier

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Niels Jacob Nielsen(mann)

1850

Frhald

Hanna Nielsens s ug Styrmand

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Ole G. Nielsen(mann)

1854

Frhald

s ug Styrmand

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Carl Nielsen(mann)

1856

Frhald

s ug Styrmand

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Elonore Nielsen(kvinne)

1843

Frhald

d ug Moderen

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Hanna Nielsen(kvinne)

1849

Frhald

d ug Moderen

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Thea Hansen(kvinne)

1860

Odalen

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Karen E. Andersen(kvinne)

1810

Frhald

hm e Rentenistinde

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Katrine M. Hals(kvinne)

1809

Frhald

Søster ug Rentenistinde

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Thora Hals(kvinne)

1817

Frhald

Søster ug Rentenistinde

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi tjueto personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Anonsen*(mann)

1865*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Johanne Nielsen(kvinne)

1816*

Frederikshald

Moder og Huusmoder e

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Melanie Louise(kvinne)

1838*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Eleonore(kvinne)

1840*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Clemance(kvinne)

1843*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Eugen Delahay(mann)

1845*

Frederikshald

Søn ug Styrmand

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Hanna Marie(kvinne)

1847*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Niels Jacob(mann)

1849*

Frederikshald

Søn ug Søemand

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Ole Gerhard(mann)

1853*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Carl Frederik August(mann)

1855*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Anne Olsen(kvinne)

1839*

Svarteborg Sogn Sverige

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Valborg Eckstein(kvinne)

1845*

Skudesnæss

Logerende ug

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Peter Christian Anonsen(mann)

1825*

Bergs Prgj.

Huusfader g Skibsfører

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Emelie Dorthea Anonsen(kvinne)

1833*

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Marie Christine Anonsen*(kvinne)

1850*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Hanna Eugenie Anonsen*(kvinne)

1858*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Valborg Emilie Anonsen*(kvinne)

1861*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Carl Leopold Anonsen*(mann)

1863*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Henrik Anthon Anonsen(mann)

1846*

Frederikshald

Logerende ug Styrmand

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Berthe Marie Anonsen(kvinne)

1848*

Frederikshald

Logerende ug

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Marie Larson(kvinne)

1842*

Eed Sogn Sverige

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

Martin Lauritz Andersen(mann)

1836*

Frederikshald

Logerende ug Skibsfører

Fredrikshald: Nedre Bankgade

1865-12-31

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Skibskapitain Nils J. Nilsens Enke, Johanne, til at sidde i uskiftet Bo. dat 2.juli og Thinglæst 9. septbr. 1856

 

* 1840

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Skibskapitain Nils J. Nilsen paa Gaard Matr N 509 Thinglæst 6.April 1840.

 

* 1839

Efter Reqvisition fra Skibscapitain H.Brønstrup og den for hans Børn , paa Samfrændeskifte efter Moderen, beskikkede Værge, vil en offentlig Auction blive afhodlt i hans iboende Gaard her i Byen Mandag den 11te Marts førstkommende, klokken 3 Eftermiddag, over følgende Boets Eiendomme, nemlig:

  1. Førnævnte Gaard, beliggende i Standgaden her i Byen under Nr. 509, og bestaaende af en Tømmer opført, bordklædt og malet hovedbygning hvori 6 Værelser og Kjøkken; en Udhuusbygning med fornødne udvendige Beqvemligheder.

  2. Brigskibet Delphin med Inventarium, drægtig 61 Commercelæster, og beliggende her i Havnen.

  3. Halvparten af et Stolsted i Immamuels Kirke. Eiendommene vil, om antageligt Bud skeer, blive bortsolgte ved denne ene Auction, paa Conditioner, der paa Auctionssedet bekjendtgjøres.

Fredrikshald, den 18de Februar 1839

Svensen

 

Auctioner

Da det ved første Auction over Skibscapitain Brønstrups og afdøde Kones Stærvboegaard Nr. 509 gjorte Bud ei er approberet, saa vi, efter Vedkommendes Forlangende, ny Auction blive afhodlt udi og over bemeldte Gaard førstkommende Løverdag den 23de denne Maaned, Klokke 11 Formiddag. Lysthavende indbydes.

Fredrikshald, den 18de Marts 1839

Svensen

 

 

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi kun to personer som bor på matrikkel 509.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Halvor Halvorsen Holene(mann)

1731*

Huusbonde I første ægteskab Høker

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Anne Cathrine Holene(kvinne)

1730*

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

 

 

 

Sist oppdatert 18.01.2022 22:43