Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nedre Bankegate 14

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 399

Løpenummer i 1901 matrikkel: 364

Matrikkelnummer: 503

Gårds og bruksnummer: 62/304

I dag er bygningen på eiendommen forlengst revet og tomta blir benyttet til parkeringsplass.
 
 
  Foto: 1909

 

* 1972

 

* 1971

 

* 1970

 

* 1961

 

* 1960

 

* 1951

Utdrag fra panteregister:

Skjøte. dat. 20/12-1951 fra Karl Olaf Stenbock til Trygve Blix f. 18/5-1914 på d.e. og mtr.nr. 501 for kr. 50.000,-

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Nedre Bankegate 14.

 

*1940

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 29/10-1940 fra Anna Wilhelmine Andersen født 29/6-1880 til Olaf Stenbock født 15/2-1907 på d.e. og matr.nr. 501 for kr. 55000,00

 

* 1937

 

* 1929

 

* 1926

 

Utdrag fra panteregister:

Gjensidig testamente mellom ektefellene bakermester Lars Andersen og Anna Wilhelmine Andersen, hvorved bestemmes at den lengstlevende skal beholde hele boet udelt. dat 29/3 25 Tinglyst 10 september 1826. Påført attest at Lars Andersen er død 23/8 1926.

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Elin Nygaard til bakermester Lars A. Andersen for Kr. 50000,- paa d.e. og matnr. 501. Dat. 4 juli 1922 (Iflg. kartforretning av 30/12-13 er eiendommen 517 m2)

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Ektepakt og Testamnete mellom Jonas Nygaard og hustru Elin f. Lindeblad hvorved hustruen overtar fællesboet heriblandt matrnr. 501, 503 og tomt nr 47 som sit særeie. Hustruen indsætter sin mand som arving i den utstrækning loven hjemler dette. Dat 2.december 1921.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus og to sidebygninger på matrikkelen. I bygnignene er det registrert ni boenheter og en butikk.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg eget hus          

Frida Rød(kvinne)

1895-12-22

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Gerda Rød(kvinne)

1898-06-04

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Gustav Lindeblad Rød(mann)

1909-05-27

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Elen Rød(kvinne)

1872-03-06

Sverige

hm e Bakerforretning S

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Knut Vidar Rød(mann)

1900-08-23

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Mari Nord(kvinne)

1891-10-20

Sverge

tj ug tjener

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Emil Hult(mann)

1893-12-31

Tistedalen

el ug Bakersvend

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Harald Syversen(mann)

1889-10-18

Id

el ug Bakersvend

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Bakbygning 1.etg 10 kr pr mnd          

Erik Gustav Danielsen(mann)

1871-09-15

Melsvik Sverige

hf g stenhugger

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Augusta Otelie Danielsen(kvinne)

1900-11-08

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Dagny Antonie Danielsen(kvinne)

1902-04-02

Bisseberg Id

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Erling Aursjen Danielsen(mann)

1905-12-31

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Johanne Marie Danielsen(kvinne)

1875-06-01

Horten

hm g huslige pligter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Hedvig Johanne Eliassen(kvinne)

1895-04-28

Botne Holmestrand

logerende ug

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Dorthea Stenersen(kvinne)

1892-04-14

Berg Smaalen.

logerende ug syerske paa kaapefabrik

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Bakbygning 1.etg 13 kr pr mnd          

Oskar Leonard Lundberg(mann)

1885-01-04

Fredrikshald

s ug Sømand

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Margit Severine Lundberg(kvinne)

1892-08-25

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

August Lundberg(mann)

1887-05-22

Fredrikshald

s ug Sømand

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Severin Lundberg(mann)

1865-06-04

Sverge

hf g fiskehandler

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Karoline Emelie Lundberg(kvinne)

1857-01-17

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Fredrik Marenius Lundberg(mann)

1889-03-04

Fredrikshald

s ug Sømand

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Sidebygning 2.etg 10 kr pr mnd          

Karoline Jansen(kvinne)

1882-05-12

Asak

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Astrid Jansen(kvinne)

1904-10-01

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Fritjof Jansen(mann)

1907-03-06

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Katrine Jansen(kvinne)

1909-10-31

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Anton Jansen(mann)

1877-06-04

Sverige

hf g Brødkjører

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Sidebygning 2.etg 15 kr pr mnd          

Einar Pedersen(mann)

1897-09-27

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Kristian Pedersen(mann)

1873-10-02

Fredrikshald

hf g pudser ved høvleri

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Maren Pedersen(kvinne)

1860-06-11

Rakkestad

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Ragna Pedersen(kvinne)

1895-08-29

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Fritjof Pedersen(mann)

1900-03-21

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Forhus 2.etg 15 kr pr mnd          

Johannes Larsen(mann)

1837-01-03

Sverge

hf g forhenværende Baker

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Thora Larsen(kvinne)

1877-09-29

Fredrikshald

d ug Contordame Manufakturforret.

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Regine Larsen(kvinne)

1842-04-01

Rygge

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaten

1910

2.etg 24 kr pr mnd          

Karl Lindqvist(mann)

1895-08-08

Sverige

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Henry Lindqvist(mann)

1900-02-05

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Alise Lindqvist(kvinne)

1907-04-10

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Augusta Lindqvist(kvinne)

1869-09-20

Sverige

hm e strykerske

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Borghild Lindqvist(kvinne)

1902-09-11

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Gunnar Lindqvist(mann)

1893-11-02

Sverige

s ug Reisefektarbeider paa Fabrik

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Else Lindqvist(kvinne)

1904-10-03

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Hildur Lindqvist(kvinne)

1897-09-12

Sverige

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Gustav Hernkvist(mann)

1874-05-01

Sverige

el ug Reisefektarbeider paa Fabrik

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Karl Bergus(mann)

1875-10-06

Sverige

el ug Skofabrikarbeider

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Forhus 3etg 8 kr pr mnd          

Ole M. Hansen(mann)

1849-10-20

Berg Smaalenene

hf e fhv Baker

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Karl Fjeld(mann)

1883-02-23

Id

hf ug Brandkonstabel

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Bakbygning 2 etg 7 kr pr mnd          

Matilde Andersen(kvinne)

1857-02-02

Sverige

Enslig ug Bakerkone

Fredrikshald: Strandgaten

1910

 

* 1909

Utdrag fra panteregister:

Uskiftebevilling for baker Knut Røds enke Elin Rød av 10/12 1909

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden / Bagbankgaden Bager Knut Rød 20.000 26.600  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi registrert "almindeligt Vaaningshus, Forretningslokale og Leiegård, Mellembygning og Bagbygning og Udhus".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg          

Elin Rød(kvinne)

1872

Mellerud Sverige

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Gerda Rød(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Frida Rød(kvinne)

1895

Fredrikshald kjøpstad

d ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Knut Vidar Rød(mann)

1900-08-23

Fredrikshald kjøpstad

s ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Knut Rød(mann)

1865

Romsdalen

hf g Bagermester

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Jenny Jal(kvinne)

1880

Mellerud Sverige

tj Butikjomfru ug Butikjomfru i bagerbutik

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Jensine Ols.(kvinne)

1885

Berg Sml

tj Kokkepige ug Kokkepige

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Forhus 2.etg          

Regine Lars.(kvinne)

1842

Rygge Sm

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Hulda Lars.(kvinne)

1870

Fredrikshald kjøpstad

d ug Kassererske handelsforret.

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Ingeborg Lars.(kvinne)

1880

Fredrikshald kjøpstad

d ug Kassererske handelsforret.

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Johs. Lars.(mann)

1839

Naverstad Sverige

hf g Lidt Kapital. Underholdes af Sønene fhv. bagermester

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Thora Lars.(kvinne)

1877

Fredrikshald kjøpstad

d ug Kassererske handelsforret.

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Forhus 2.etg          

Aksel Karls.(mann)

1884

Nøsemark

el Lærling ug Skrædder

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Forhus kvisten          

Christian Alhus(mann)

1844

Vemundvig Sogn Namsos Prestegjeld NT

hf f Kolportør. %Boghandler%

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Forhus kvisten          

Karoline Ols.(kvinne)

1864

Karlskrona Sverige

hm s Sypige

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Rakel Ols.(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Mellombygning 2,etg          

Karl Sand(mann)

1888

Fredrikshald kjøpstad

s ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Lauritz Sand(mann)

1862

Id Præstegjeld Sm

hf g Extramand ved Fr.halds jernbanestation Fh. St.

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Alma Sand(kvinne)

1873

Moss Sm

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Lorntz Sand(mann)

1894

Moss Sm

s ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Dagmar Sand(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Bakbygning 1.etg          

Klara Johannes.(kvinne)

1889

Fredrikshald kjøpstad

d ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Otto Johannes.(mann)

1860

Rølanda Sogn Sverige

hf g Skræddermester

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Inger Johannes.(kvinne)

1846

Id Sm

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Oscar Johannes.(mann)

1884

Fredrikshald kjøpstad

s ug Visergut paa brændevinssamlaget

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Gustav Lars.(mann)

1860

Årnemskog Sogn Sverige

fl e Skræddersvend

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Bakbygning 2.etg          

Bjørn Hans.(mann)

1896

Fredrikshald kjøpstad

s ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Karoline Mathilde Hans.(kvinne)

1856

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Bernhardt Hans.(mann)

1892

Fredrikshald kjøpstad

s ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Lilly Hans.(kvinne)

1898

Fredrikshald kjøpstad

d ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Lars Hans.(mann)

1886

Fredrikshald kjøpstad

s ug Arbeider ved Gardinfabrikken

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Karla Hans.(kvinne)

1894

Fredrikshald kjøpstad

d ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Hans Carl August Hans.(mann)

1859

Fredrikshald kjøpstad

hf g Musiksergent

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Bakbygning 2.etg          

Amanda Johannes.(kvinne)

1868

Strømstad

hm ug Syerske

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Ammy Johannes.(kvinne)

1893

Strømstad

d ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Bakbygning 2.etg          

Oljanna Sørens.(kvinne)

1820

Fredrikshald kjøpstad

hm e Bagerkone

Fredrikshald: Strandgaden

1900

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Bagermester Johannes Larsen til Bagermester Knut Rød paa d.e. for Kr. 18000,00, dat. 17/2 98

 

* 1897

 

* 1895

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til bager Johs. Larsen ?? 24/5 89, dat 3/6 1893 for kr 8875,- Thinglæst 6. juni 1893 (Det som er ført inn mellom "Larsen, dat" er så smaått skrevet at det ikke er lesbart, men mye trolig er auksjonen avholdt 24/5 89.)

 

* 1889

 

* 1887

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir også B. Johannesen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Brynild Johnnesen Bøen(mann)

1823

Aremark

Huseier og Indtækt af samme

Fredrikshald: !!

1885

Josephine M. Johnnesen Bøen(kvinne)

1852

Fredrikshald

Er hjemme hos sin Fader

Fredrikshald: !!

1885

Marte Hansen(kvinne)

1817

Svelvig

Fh. Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

Klaus Olsen(mann)

1877

Fhald

Barn Ingen sum

Fredrikshald: !!

1885

Hana Eriksen(kvinne)

1858

Fhald

Kontorist!!

Fredrikshald: !!

1885

Arthur Eriksen(mann)

1883

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Erik Eriksen(mann)

1884

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Hana Johannesen(kvinne)

1869

Skjeber

Fredrikshald: !!

1885

Jens Syversen(mann)

1852

Id

Stenhugger

Fredrikshald: !!

1885

Oscar Lundberg(mann)

1885

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Marie Olsen(kvinne)

1884

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Abreham Olsen(mann)

1848

Sverige

Bryggearbeider

Fredrikshald: !!

1885

Erik Eriksen(mann)

1855

Fhald

Kontorist

Fredrikshald: !!

1885

Alethe Jensen(kvinne)

1862

Eningdal

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

Caroline Blom(kvinne)

1864

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

Elen Jonasen(kvinne)

1837

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Syver Torgalsen(mann)

1824

Id

Stenhuger

Fredrikshald: !!

1885

Elisabet Torgalsen(kvinne)

1826

Id

Fredrikshald: !!

1885

Hilda Andersen(kvinne)

1879

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Selma Lundberg(kvinne)

1883

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Christian Olsen(mann)

1853

Skjeber

Arbeidsmand

Fredrikshald: !!

1885

Amalie Olsen(kvinne)

1849

Tune

Er gift

Fredrikshald: !!

1885

Halvar Eriksen(mann)

18??

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Hildora Olsen(kvinne)

1859

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Dagny Olsen(kvinne)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Hermand Olsen(mann)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Jakob Jonasen(mann)

1838

Id

Skipper

Fredrikshald: !!

1885

Severin Syversen(mann)

1861

Id

Stenhugger

Fredrikshald: !!

1885

Charoline Lundberg(kvinne)

1858

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Carl Lundberg(mann)

1880

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Hans Peter Olsen(mann)

1853

Fredrikshald

Bolagforstander

Fredrikshald: !!

1885

Christian Jonasen(mann)

1870

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Olga Jonasen(kvinne)

1876

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Hans Andersen(mann)

1851

Id

Fraktemand

Fredrikshald: !!

1885

Hana Andersen(kvinne)

1854

Berg

Fredrikshald: !!

1885

Einer Andersen(mann)

1876

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Harald Andersen(mann)

1883

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Severin Lundberg(mann)

1858

Sverige

Fiskehandler

Fredrikshald: !!

1885

Anna Lundberg(kvinne)

1881

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Metele Olsen(kvinne)

1860

Berg

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strrandgaden Handelsm. Brynild Johannesen 14.000 18.760  

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi B. Johannesen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Josephine Eriksen(kvinne)

1857

Nøssemark Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Strandgade

1875

Brynild Hansen(mann)

1850

Berg

tj ug Gaardsdreng

Fredrikshald: Strandgade

1875

Eina Tambaskjælver Henriksen(mann)

1842

Fr.hald

hf g Skipper

Fredrikshald: Strandgade

1875

Martin Wærner(mann)

1812

Fr.hald

hf g Skrædder

Fredrikshald: Strandgade

1875

Carl Olsen(mann)

1834

Skibstvet

hf g Bagermester

Fredrikshald: Strandgade

1875

Elise Olsen(kvinne)

1836

Fr.stad

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Alma Olsen(kvinne)

1862

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Elise Olsen(kvinne)

1865

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Christian Olsen(mann)

1875

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Peter Olsen(mann)

1852

Vermeland Sverige

tj ug Bagersvend

Fredrikshald: Strandgade

1875

Marie Johannessen(kvinne)

1821

Thrygstad

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Amalie Wærner(kvinne)

1811

Fr.hald

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Hans Ystrøm(mann)

1839

Malmø Sverige

hf g Sadelmager

Fredrikshald: Strandgade

1875

Inger Ystrøm(kvinne)

1850

Vermeland Sverige

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Christiane Christiansen(kvinne)

1803

Fr.stad

Konens Moder e Børnene

Fredrikshald: Strandgade

1875

Oscar Necolaysen(mann)

1854

Bohuslæn Sverige

tj ug Læredreng

Fredrikshald: Strandgade

1875

Johan Peter Johannessen(mann)

1860

Berg

tj ug Læredreng

Fredrikshald: Strandgade

1875

Albertine Andreassen(kvinne)

1858

Sverige

tj hos Julie Rød ug Tjenestepige

Fredrikshald: Strandgade

1875

Karen Henriksen(kvinne)

1848

Moss

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Josephine Carlsen(kvinne)

1857

Hvaløer

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Strandgade

1875

Johan Wærner(mann)

1838

Fr.hald

s ug Skipper

Fredrikshald: Strandgade

1875

Carl Wilhelm Ystrøm(mann)

1867

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Oscar Ystrøm(mann)

1875

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Julie Rød(kvinne)

1848

Berg

hm e Rentenistinde

Fredrikshald: Strandgade

1875

Olga Olsen(kvinne)

1864

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Christiane Olsen(kvinne)

1869

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Thora Olsen(kvinne)

1870

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Ragna Olsen(kvinne)

1872

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Carl Olsen(mann)

1875

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Brynild Johannessen(mann)

1821

Aremark

hf g Huseier

Fredrikshald: Strandgade

1875

Josephine Johannessen(kvinne)

1853

Fr.hald

d ug Sypige

Fredrikshald: Strandgade

1875

Johan Ystrøm(mann)

1871

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Christiane Ystrøm(kvinne)

1873

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Fredrikka Johannessen(kvinne)

1854

Sverige

Logerende ug Sypige

Fredrikshald: Strandgade

1875

 

* 1865

Folketellinga i 1865 oppgir Brynild Johannesen som eier av matrikkelen. Brynild oppgir da at han avler to tønner poteter på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karn Larsen(kvinne)

1824

Horten

Kone g

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Stephine Ovidie Amundsen(kvinne)

1838

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Christian Rymand(mann)

1862

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Josephine Marie Johannesen(kvinne)

1852

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Lars Andreas Jacobsen(mann)

1829

Frederikshald

Huusfader g Bogetrykker

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Johan Larsen(mann)

1844

Horten

Søn ug Bager

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Anna Josephine Larsen(kvinne)

1849

Horten

Datter ug

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Olaf Amundsen(mann)

1862

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Jacob Amundsen(mann)

1864

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Christine Larsen(kvinne)

1812

Trøgstad

Kone g

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Anne Marie Larsen(kvinne)

1849

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Gulætte Elesabet Rymand(kvinne)

1855

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Johan Christopher Læsser(mann)

1797

Frederikstad

Huusfader g Undertoldbetjent

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Petra Marie Læsser(kvinne)

1796

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Marie Johannesen(kvinne)

1820

Trøgstad

Kone g

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Christen Larsen(mann)

1820

Horten

Huusfader g Maskinist

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Sevrine Mathilde Larsen(kvinne)

1851

Horten

Datter ug

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Ludvig Otto Larsen(mann)

1859

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Enger Marie Nilsen(kvinne)

1841

Berg sogn

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Elise Marie Amundsen(kvinne)

1855

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Conrad August Amundsen(mann)

1857

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Laueritz Frederiksen Rymand(mann)

1831

Frederikshald

Huusfader g Stuver

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Trine Elisabet Rymand(kvinne)

1842

Id

Kone g

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Brynild Johannesen(mann)

1823

Aremark

Huusfader g Huuseier

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Anna Fredrika Jacobsen(kvinne)

1819

Onsø

Kone g

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Caroline Emelie Larsen(kvinne)

1853

Horten

Datter ug

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Andreas Amundsen(mann)

1829

Id

Huusfader g Skomagermester

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Christian Ferdinand Olsen(mann)

1849

Frederikshald

ug Læredreng

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Berger Larsen(mann)

1823

Trøgstad

g Skibstømmermand

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Maren Larsen(kvinne)

1845

Trøgstad

Datter ug

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Kistine Larsen(kvinne)

1845

Trøgstad

Datter ug

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Oline Nilsen(kvinne)

1841

Hvaler

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Strandgaden

1865

 

* 1851

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skipper C.Wolds Enke til Vicekorporal Brynild Johannesen paa Gaard Matr. 503 med Tomt og Tilbehør, dateret 26. Februar og thinglæst 10.Marts 1851

 

*1801

Ved folketellinga i 1801 bor det seks personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Andersdatter(kvinne)

1738

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Erich Gundersen(mann)

1793

Beslægted

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Ingeborg Laurence Johannesdatter(kvinne)

1774

Deres datter Ugift

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Ole Pedersen(mann)

1777

Logerende Ugift Arbejdsmand

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Johannes Taleberg(mann)

1736

Huusbonde I første ægteskab Høker

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Johanne Iversdatter(kvinne)

1781

Tienestepige Ugift

Friderichshald: Strand Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 23.01.2022 15:58