Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Nedre Bankegate 15

i 1982

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 438

Løpenummer i 1901 matrikkel: 353

Matrikkelnummer: 492a

Gårds og bruksnummer: 62/290

Ca. plassering av det som før var matrikkel 482a er nok der Nedre Bankegate 13b ligger i dag.
Foto:

Huset er revet og gårds og bruksnumeret har utgått. Ca. plassering er der vi i dag finner Nedre Bankegate 13B

 

* 1974

 

* 1973

 

* 1972

 

* 1970

 

* 1969

 

* 1967

 

* 1966

 

* 1964

 

* 1963

 

* 1959

 

* 1958

 

* 1953

 

* 1949

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Nedre Bankegate 15:

 

* 1936

 

* 1933

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Halls Wilhelmine
1880?
enkefru Nedre Bankegate 15
Jensen Kristian Julius
1877
snekker Nedre Bankegate 15
Karlsen  Hjerta Elisabeth
1896
sydame Nedre Bankegate 15
Thoresen Johan Edvin
1868
kjører Nedre Bankegate 15

 

 

* 1925

 

* 1924

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Nedre Bankegate 15.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Magdalene Olsen
1
1834-03-31
Berg - Østf. - hp e Formue
 
         
001 Eugenie Konstanse Pedersen
2
1860-12-25
Fredrikshald - hp ug Fhv. Klipperske. P.f. av datter
002 Hjertha Elisabeth Karlsen
2
1896-05-21
Kristiania - d ug Klipperske paa Kaapedfabrik
 
         
001 Gustav Emanuel Foss
3
1862-05-01
Glava Sverige - hp g Havearbeider
002 Amalie Kristine Foss
3
1864-05-17
Darsland Sverige - hu g Husmor
003 Hjalmar Sigvart Foss
3
1905-05-08
Berg - Østf. - s ug Skotøiarbeider
004 Rangvald Hartvik Foss
3
1905-05-08
Berg - Østf. - s ug Skotøiarbeider
 
         
001 Aksel Thuesen
4
1880-03-24
Fredrikshald - s ug Vedskjærer har forskjellige. Familien.
002 Sofie Thuesen
4
1840-01-28
Dalsland Stenbg sogn Sverige - hp e pensjon

 

 

* 1919

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus og et uthus. Følgende personer finner vi på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sofie Tuesen(kvinne)

1840-01-28

Dalsland Sverige

hm e husmor

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Axel Tuesen(mann)

1881-03-24

Fredrikshald

s ug sjømand Matros

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Andreas Pedersen(mann)

1851-05-23

Fredrikshald

hf g Malerarbeider

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Elise Pedersen(kvinne)

1853-10-03

Fredrikshald

hm g husmor

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Eugen Pedersen(mann)

1884-12-21

Fredrikshald

s ug Toldkontorist

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Andreas Bergersen(mann)

1837-12-14

Trøkstad

hf g Bud ved Saugbrugsforeningen Høvleri

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Elise Bergersen(kvinne)

1848-11-03

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Bergersen Andreas
1837
Høvleriarbeider
Bergersen Elsie Petrine
1848
G.m. høvleriarbeider
Bergersen Hulda Mathilde
1875
g.m. maler
Bergersen Karl
1873
maler
Olsen Alma Josefine
1873
syerske
Tuesen Lauritz Aug
1840
bordhusarbeider
Tuesen Sofie
1841
g.m. bordhusarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Bordhusarb. Laur. A. Andreassen 3.800 3.530  

 

 

* 1900

I folketellinga for 1900 finner vi følgende personer:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lauritz August Andreas.(mann)

1840

Berg Sm

hf g Høvleriarbeider

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Anna Sofie Andreas.(kvinne)

1841

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Valborg Elise Thues.(kvinne)

1878

Fredrikshald kjøpstad

d ug Condittorforretningsdame

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Axel Thues.(mann)

1880

Fredrikshald kjøpstad

s ug Matros

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Charles Thues.(mann)

1895

Fredrikshald kjøpstad

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Karl Bergers.(mann)

1873

Id sogn Sm

hf g Malersvend

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Hulda Bergers.(kvinne)

1875

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Aslaug Bergers.(kvinne)

1899-05-20

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Alma Josefina Olsson(kvinne)

1873-02-26

Nøssemarks Sm

hm ug Syerske hjemme

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Mathilda Olsson(kvinne)

1881-06-08

Nøssemarks Sm

søster ug Syerske paa kaabefabrik

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

 

 

* 1888

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er Marie Jørgensen eier av matrikkelen. Det er kun tre personer som bor på denne eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marie Jørgensen(kvinne)

1798

Hodal Sverge

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jørgine Marie Hansen(kvinne)

1828

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oline Olsen(kvinne)

1809

Idsogn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Enke Marie Jørgensen 1.200 1.200  

 

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 er det Marie Jørgensen som er registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marie Jørgensen(kvinne)

1799

Hogdal Sverige

hm e Bagerske

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Jørgine Hansen(kvinne)

1823

Fr.hald

Logerende e Strygekone

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Oline Olsen(kvinne)

1810

Id

Logerende ug Fattigvæsenet

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 må ha denne eiendommen registrert med feil matrikkelnummer. Vi finner den som 492c. Marie Jørgensen er eier.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

!! Olsen*(mann)

1865*

Frederikshald

Søn (Ægtefolkenes Barn) ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Marie Jørgensen(kvinne)

1799*

Sverige

Huusmoder e ernærer sig ved Bagning

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Severin Jørgensen(mann)

1830*

Frederikshald

Søn ug Matros

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Hans Olsen(mann)

1799*

Tønsberg

Logerende e Tomtearbeider

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Ole Hansen(mann)

1829*

Id Prgj.

Logerende Huusfader g Matros

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Helene Jakobsdatter(kvinne)

1838*

Id Prgj.

Kone (O. Hansens Hustru) g

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Jørgen Neeb(mann)

1811*

Frederikshald

Husfader g Skomagermester

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Berthe Maria Andersdatter(kvinne)

1817*

Frederikshald

Hans Hustru g

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Frederik Neeb(mann)

1842*

Frederikshald

Søn ug Styrmand

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Rekard Emil Neeb(mann)

1852*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Olava Petronele Neeb(kvinne)

1855*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Alma Fredereke Neeb(kvinne)

1856*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Axel Neeb(mann)

1859*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

 


Sist oppdatert: 25.01.2021