Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nedre Bankegate 18

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 401

Løpenummer i 1901 matrikkel: 362

Matrikkelnummer: 500

Gårds og bruksnummer: 62/301

Foto: SW 16.mars 2003
 
  Foto: SW 24.januar 2022

 

 

* 2013

 

* 1982

 

* 1967

 

* 1963

 

* 1948

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på denne adressen.

 

* 1938

 

* 1936

 

* 1929

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Martha Nilsen, Nils Nilsen og Claus Nilsen til medarvingen cellulosearbeider Klaus Nilsen for Kr. 9000,- Dat 9/11 1929. Tinglyst 22 november 1929

 

 

* 1927

Utdrag fra panteregister:

Skifteattest om at arbeider Aksel Edvard Nilsen avgik ved døden den 2/5-1925 efterlatende sig som eneste myndige selvskiftende arvinger børnene Martha Nilsen, Nils Nislen og Claus Nilsen. Dat 10/5-27 Tinglyst 13 mai 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Eilertsen Fredrik
1895
løsarbeider Nedre Bankegate 18
Eilertsen Hans Jørgen
1852
propsarbeider Nedre Bankegate 18
Eilertsen Marie Fredrikke
1853
g.m. propsarbeider Nedre Bankegate 18
Hansen Anette Marie
1868
Enkefrue Nedre Bankegate 18
Hansen Astrid Fredrikke
1900
reiseeffektarbeider Nedre Bankegate 18
Hansen Hans Bernhard
1898
tomtearbeider Nedre Bankegate 18
Hansen Leif
1902
rørlegger Nedre Bankegate 18
Nilsen Marta Henrikke
1896
husholderske Nedre Bankegate 18
Olsen Karl Marinius
24/3 1904
løsarbeider Nedre Bankegate 18
Olsen Ludvig Marinius 
1866
løsarbeider Nedre Bankegate 18
Olsen Nikoline Andrine
1869
g.m. løsarbeider Nedre Bankegate 18
Vold Hans Bernhard
1866
maler Nedre Bankegate 18
Vold Johan Severin
1864
stuerarbeider Nedre Bankegate 18

 

 

* 1925

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fem boenheter i Nedre Bankegate 18.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Aksel Edvart Nilsen
1
1872-01-05
Fredrikshald - hp e Reparatør
002 Martha Henrikke Nilsen
1
1896-01-10
Fredrikshald - d ug Husarbeide hjemme
003 Nils Edvard Nilsen
1
1897-12-10
Fredrikshald - s ug Konditor a.
004 Klaus Selmer Nilsen
1
1904-12-07
Fredrikshald - s ug Sporskifter
 
         
001 Annette Marie Hansen
2
1868-04-21
Fredrikshald - hp e Husmor for barn
002 Elna Marie Hansen
2
1897-02-16
Fredrikshald - d, b ug Enepike
003 Hans Bernhard Hansen
2
1898-10-25
Fredrikshald - s ug Tomtearbeider
004 Astrid Fredrikke Hansen
2
1900-06-01
Fredrikshald - d ug Reiseefektarbeiderske
005 Leif Hansen
2
1902-11-20
Fredrikshald - s ug Rørlæggerlærling
006 Bernhart Hansen
2
1906-04-13
Fredrikshald - s ug Visergut
 
         
001 Amandus Ole Olsen
3
1882-05-30
Berg, Østf. - hp g Stuerarbeider
002 Adora Kristine Olsen
3
1891-10-06
Rokke, Berg - Østf. - hu g husmor
003 John Viliam Olsen
3
1912-03-28
Sandefjord - s !! !!
004 Rolf Eide Olsen
3
1914-06-24
Fr.hald - s !! !!
005 Dagfin Magnor Olsen
3
1918-06-05
Fredrikshald - s !! !!
006 Lilli Frederikke Olsen
3
1919-12-23
Fr.hald - d !! !!
 
         
001 Hans Jørgen Eilertsen
4
1852-02-08
Sponviken Berg Østf. - hp g Fisker f.e.r.
002 Marie Fredrikke Eilertsen
4
1853-05-22
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Julie Margrethe Eilertsen
4
1890-09-16
Fredrikshald - d ug Skotøiarbeiderske
004 Fredrik Eilertsen
4
1894-08-03
Fredrikshald - s ug Løsarbeider hos forskjellige
005 Johan Severin Vold
4
1864-06-21
Fredrikshald - l ug Stuerarb.
006 Hans Bernhart Vold
4
1866-04-11
Fredrikshald - l ug Malerarbeider s.a.
 
         
001 Ragna Sofie Nilsen
5
1875-12-11
Øymark - hp e Sætterske i Avisen Halden
002 Ragnhild Nilsen
5
1902-09-27
Fredrikshald - d ug Sætterske i Avisen Halden
003 Hjørdis Nilsen
5
1905-01-08
Fredrikshald - d ug Reiseeffekt-arbeiderske

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus og en sidebygning. Det bor hele tretti personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre tom og kjøkken eget hus          

Aksel Edvart Nilsen(mann)

1872-01-05

Fredrikshald

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Klara Sofie Nilsen(kvinne)

1870-10-27

Valer

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Marta Hænrikka Nilsen(kvinne)

1896-01-10

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Nils Nilsen(mann)

1897-12-10

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Klaus Nilsen(mann)

1904-12-07

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Haakon Nilsen(mann)

1909-02-25

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Johan Hansen(mann)

1857-01-27

Fredrikshald

el g Tomtearbeider

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Norman Hansen(mann)

1880-12-18

Fredrikshald

el g Løsarbeider

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Bakbygning 1.etg ett rom og kjøkken kr 7 pr mnd          

Fredrikke Olsen(kvinne)

1840-05-25

Berg Smaalenene

hm e strikkerske

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Amandus Olsen(mann)

1881-05-30

Berg Smaalenene

s ug stuerarbeider

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Karl Olsen(mann)

1880-08-24

Berg Smaalenene

s ug fv. fisker

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Bakbygning 1.etg to rom og kjøkken kr 14 pr mnd          

Anders Hjalmar Nilsen(mann)

1873-07-10

Sverige

hf g Skomaker

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Ragnhild Linnea Nilsen(kvinne)

1902-09-27

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Hjørdis Nilsen(kvinne)

1905-01-05

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Ragna Sofie Nilsen(kvinne)

1875-12-11

Ødemark

hm g Sætterske

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Anna Kjellin(kvinne)

1884-03-19

Sverige

el ug Skofabrikarbeiderske

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Mellembygning 2.etg to rom og kjøkken kr 12 pr mnd          

Jørgen Eilertsen(mann)

1852-02-02

Berg Smaalenene

hf g fisker

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Marie Eilertsen(kvinne)

1853-05-22

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Karl Eilertsen(mann)

1887-12-14

Fredrikshald

s ug Bakersvend

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Julie Eilertsen(kvinne)

1890-10-16

Fredrikshald

d ug Cellulosearb

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Fredrik Eilertsen(mann)

1894-08-03

Fredrikshald

s ug Visergut v/ Skibshandel

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Johan Vold(mann)

1864-06-21

Fredrikshald

fl ug Stuerarb

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Hans Vold(mann)

1866-04-11

Fredrikshald

fl ug malerarb

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 10 pr mnd          

Anette Hansen(kvinne)

1868-04-21

Fredrikshald

hm e rengjørerske

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Ellna Hansen(kvinne)

1897-02-16

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Hans Hansen(mann)

1898-10-25

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Astrid Hansen(kvinne)

1900-06-01

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Leif Hansen(mann)

1902-11-20

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Bernhard Hansen(mann)

1906-04-13

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Ernst Thorsjel(mann)

1883-12-05

Lysekil

el ug tøffelarbeider

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

 

* 1908

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i Ronnings dødsbo til Axel Nilsen d. 30-3-1980 (318 m2) . Kr. 5000,- Tinglyst 31 marts 1908

 

*1902

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra M.Arneberg til sadelmager Rynning paa den ham tilhørende del af denne eiendom for Kr. 2000,- dat 21/7 02 Tinglyst 5 august 1902

 

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Joberg Johan Ludvig
1859
Saugbrugsarbeider
Joberg Laura Elsiabeth
1866
g.m. saugbrugsarbeider
Olsen Hjalmar
1874
maler
Olsen Karoline 
1853
g.m. maler
Pettersen Elise Vilhelmine
1863
sypige
Pettersen Fredrik
1830
snedker
Pettersen Klara Marie
1859
hushodlerske
Rønning Hans Eriksen
1823
sadelmager
Sundby Anne Dorthea
1820
enke

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden / Bagbankgaden Sadelmager H. Rønning og Chr. Arneberg 6.500 9.420  

 

* 1900

I folketellinga 1900 er matrikkelen regstrert med "almindeligt Vaaningshus , Sidebygninger, Udhus" og med atten hjemmehørende personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken          

Gustav Sjølin(mann)

1836

Sverige

hf g Brødrager

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Karoline Sjølin(kvinne)

1862

Fredrikshald kjøpstad

hm g selger brugte Kleder

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

John Sjølin(mann)

1891

Fredrikshald kjøpstad

s ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Josef Sjølin(mann)

1893

Fredrikshald kjøpstad

s ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Ebba Sjølin(kvinne)

1896

Fredrikshald kjøpstad

d ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Forhus kvist to kivstværelser og kjøkken          

Hans Eriks. Rønning(mann)

1823

Asker sogn Ak

hf e Salmager

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Anna Dorttia Sundby(kvinne)

1820

Asker sogn Ak

tj e Husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

1.etg to rom og kjøkken          

Hans Eriks.(mann)

1852

Fredrikshald kjøpstad

hf g Stuer

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Hanna Eriks.(kvinne)

1848

Drammen Bu

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Valborg Eriks.(kvinne)

1886

Fredrikshald kjøpstad

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Kristian Eriks.(mann)

1880

Fredrikshald kjøpstad

s ug Sømand

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Mellembygning 2.etg ett rom og kjøkken          

Ludvig Joberg(mann)

1859

Sverige

hf g Høvleriarbeider

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Laura Joberg(kvinne)

1866

Sverige

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Anna Joberg(kvinne)

1893

Fredrikshald kjøpstad

d ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Selma Joberg(kvinne)

1895

Fredrikshald kjøpstad

d ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Carl Joberg(mann)

1896

Fredrikshald kjøpstad

s ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Paul Joberg(mann)

1898-11-13

Fredrikshald kjøpstad

s ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

!! Joberg(kvinne)

1900-11-26

Fredrikshald kjøpstad

d ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Emma Jonass.(kvinne)

1884

Sverige

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

 

* 1885

 

Ved folketellinga i 1885 er Rønning oppgitt som eier av en matrikel hvor det bor fjorten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Rønning(mann)

1823

Asker

Sadelmagermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Renstrøm(kvinne)

1857

Nåsing Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Andreasen(mann)

1854

Trygstad

Styrmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Larsine Nicoline Andreasen(kvinne)

1854

Berg

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Erling Christiansen(mann)

1884

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Hansen(mann)

1859

Frhald

Musikorporal

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilde Hansen(kvinne)

1857

Frhald

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Bernhard Hansen(mann)

1882

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Rikkard Hansen(mann)

1884

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Martin Holth(mann)

1841

Aremark

Politibetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Regine Holth(kvinne)

1841

Fhald

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Severin Holth(mann)

1864

Fhald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alma Emilie Holth(kvinne)

1871

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Eriksen(mann)

1848

Fhald

Tomtearbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Møllermester Maurits Arneberg og Sadelmager H. Rønning for Kr 5.200. dat 27 Januar Thinglæst 14 Februar 1879

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Seilmager Bugge 4.000 5.120  

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi Seilmager Bugge oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Theodore Bugge(kvinne)

1858

Fr.hald

d ug Faderen

Fredrikshald: Strandgade

1875

Obert Th. Bugge(mann)

1822

Mandal

hf e Seilmager

Fredrikshald: Strandgade

1875

Ferdinand Bugge(mann)

1851

Fr.hald

s ug Seilmagersvend

Fredrikshald: Strandgade

1875

Andrine Bugge(kvinne)

1853

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Strandgade

1875

Emelie Helberg(kvinne)

1818

Fr.hald

Svigerinde ug Husholderske

Fredrikshald: Strandgade

1875

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har O.T.Bugge sin underskrift. Det bor da elleve personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Obert Theodor Bugge(mann)

1822*

Mandal

Husfader g Seilmager

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865-12-31

Adolphine G. Bugge* f Hellberg(kvinne)

1818*

Frederikshald

hans Kone g

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865-12-31

Christiane Bugge(kvinne)

1848*

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865-12-31

Færdinand Bugge(mann)

1850*

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865-12-31

Andrine Bugge(kvinne)

1852*

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865-12-31

Theodora Bugge(kvinne)

1857*

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865-12-31

Emilie Hellberg(kvinne)

1816*

Frederikshald

Konens Søster ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865-12-31

Beathe Nilsdatter(kvinne)

1849*

Ids Prgj.

ug Tjenestepige

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865-12-31

Carl Christensen(mann)

1845*

Frederikshald

ug Læredreng

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865-12-31

Gunder Christiansen(mann)

1847*

Mandal

ug Læredreng

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865-12-31

Gustav Gulovsen(mann)

1849*

Mandal

ug Læredreng

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865-12-31

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Garver A.T.Smidt til Robert Theodor Bugge paa Gaard Matr 500 med Grund, Tomt og Indretninger, dateret 18. og thinglæst 19 Marts 1861

 

* 1846

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Enken Johanne Christiane Bodesen til Garvermester Adolft Smidt paa Gaarden Matr 500 med Grund og Tilhørende, dat 14decbr 1845 og thinglæst 19. Januar 1846

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det tre personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kilde

Syvert Dahl(mann)

1739

Huusbonde Gift 1te gang Regiment tambour

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Folketelling 1801 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Johanne Arvesdatter(kvinne)

1734

Logerende Ugift Haandarbejde

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Folketelling 1801 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Bodil Olsdatter(kvinne)

1735

Hans kone Gift 3de gang

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Folketelling 1801 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

 

 

 

Sist oppdatert 22.03.2023 16:41