Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nedre Bankegate 19

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 436

Løpenummer i 1901 matrikkel: 346

Matrikkelnummer: 486

Gårds og bruksnummer: 62/285

 

Foto: SW 24. janaur 2022

 

* 2004

 

* 2003

23.november 2003 blir huset totalskadet av en brann som berørte flere av nabohusene.

Les hele reportasjen til Halden Arbeiderblad på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

25.november har Halden Arbeiderblad flere artikler om brannen.

Alle kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider (side 4 og 5)

 

 

* 1999

 

* 1985

 

* 1984

 

* 1982

 

* 1975

 

* 1974

 

* 1972

 

* 1959

 

* 1952

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har fire myndige personer i Nedre Bankegate 19.

 

* 1933

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Kristiansen Johan Petter
1884
graastensmurer Nedre Bankegate 19
Kristiansen Olga Randi
1893
g.m. graastensmurer Nedre Bankegate 19
Wester Kaia Olava
1898
porteføljearbeider Nedre Bankegate 19
Wester Karen 
1866
sydame Nedre Bankegate 19

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Nedre Bankegate 19.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Johan Petter Kristiansen
1
1882-10-26
Fr.hald - hp g Graastensmurer
002 Olga Randi Joseffe Kristiansen
1
1893-10-01
Berg Østf. - hu g Husmor
003 Arne Rolf Kristiansen
1
1916-05-15
Fr hald - s ug -
 
         
001 Karen Wester
2
1866-02-06
Waaler Solør Hedem. - hp e Pensjon, enke efter Jernbanesporskifter Oskar Wester
002 Kaia Olava Wester
2
1898-06-26
Fredrikshald - d ug Kaapesyerske

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra slagter Josef Hansen til kjøbmand Sigurd Johansen for Kr. 12500,- Dat. 26 november 1920 Tinglyst 26 november 1920

 

* 1913

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enkefru Olava Petronelle Halvorsen til Slagter Josef Hansen for kr. 6200,00. Ifølge maalebrev av 5/5-13 indeholder tomten 251 m²) skjøtet paaført attest for at Anders Pedersen og hustru Karen Dorothea begge er avgaat ved døden. Dat 15/5-13 Tinglyst 6. juni 1913

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Testamente mellem ægtefellerne Anders Pedrsen og Karen Dorthea, indeh. at alt hvad først avdøde maatte efterlate sig av fast gods, løsøre, etc. skal tilfalde længstlevende saa at avdødes arvinger ikke i noget tilfælde er berethiget at gjøre krav derpaa. dat 3/5 75 Thinglyst 31. mai 1912

Testamente for Karen Dorothea Pedersen indeholdende at enkefru Olava Petronelle Helene Halvorsen, f. Larsen, skal være hendes eneste og universale arving til alt hvad hun eftrlater sig, saaledes ogsaa fast gods. dat 30/5 12 Thinglyst 6 december 1912

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje og en uthusbygning på eiendommen. I huset finner vi to butikker og tre boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og kjøkken har egen hus          

Anders Pedersen(mann)

1831-02-01

Sverige

hf g fv. handelsmand (kolonial)

Fredrikshald: Strandgate

1910

Karen Pedersen(kvinne)

1815-09-20

Fredrikshald

hm g hustru

Fredrikshald: Strandgate

1910

Forhus kvist et værelse og del i kjøkken kr 6 pr mnd          

Aagot Olsen(kvinne)

1893-04-03

Fredrikshald

Pige ug Tjeneste Maaned Pige

Fredrikshald: Strandgate

1910

Kristine Olsen(kvinne)

1856-08-05

Fredrikshald

hm ug Tjeneste Maaned Pige

Fredrikshald: Strandgate

1910

Forhus kvist et værelse og del i kjøkken kr 5 pr mnd          

Karoline Olsen(kvinne)

1857-03-01

Sverige

hm ug vask og rengjøring

Fredrikshald: Strandgate

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Magnussen Petter Marinius
1875
handelsmand
Pedersen Anders
1831
gaardeier
Pedersen Karen Dorthea
1814
g.m. gaardeier

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden / Lilliegaden / Vestergade Handelsmand Anders Pedersen 5.500 7.230 Nordre Side af Gaden

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det registrert et våninghus på en etasje med to boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg to rom og kjøkken          

Anders Peders.(mann)

1831

Sverige

hf g fv Handelsmand Husleieindtægt og renter

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Karen Peders.(kvinne)

1815

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hm

Fredrikshald: Strandgaden

1900

1.etg tre og kjøkken          

Anna Magnuss.(kvinne)

1883

Id Sm

tj ug butikjomfru

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Petter Magnuss.(mann)

1875

Id Sm

Handelsmand ug Handelsmand

Fredrikshald: Strandgaden

1900

 

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi også A.Pedersen som eier.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hilma Josefine Andersen(kvinne)

1860

Nesing Sverget

Fredrikshald: !!

1885

Johane Halvorsen(kvinne)

1860

Tune

Fredrikshald: !!

1885

Anders Pedersen(mann)

1831

Sjee Sverige

Handels Borger

Fredrikshald: !!

1885

Inga Marie Hansen(kvinne)

1871

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Karen Dortea Pedersen(kvinne)

1815

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Ole Hansen(mann)

1832

Ulensager

Arbermand

Fredrikshald: !!

1885

Kristine Halvorsen(kvinne)

1835

Sarpsborg

Fredrikshald: !!

1885

Ole Bernt Halvorsen(mann)

1853

Skjeberg

Politiconstabel

Fredrikshald: !!

1885

Marie Elise Halvorsen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Handelsmand Anders Pedersen 6.000 6.560  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har A.Pedersen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Inga Marie Hansen(kvinne)

1872

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Anders Pedersen(mann)

1831

Skee Sverige

hf g Handelsmand

Fredrikshald: Strandgade

1875

Josephine Hansen(kvinne)

1863

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Bollette Caspersen(kvinne)

1851

Fr.hald

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Karen Pedersen(kvinne)

1815

Fr.hald

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Christine Hansen(kvinne)

1846

Skeberg

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Herman Caspersen(mann)

1847

Fr.hald

hf g Garver

Fredrikshald: Strandgade

1875

Ole Hansen(mann)

1828

Ullensaker

hf g Stuer

Fredrikshald: Strandgade

1875

 

 

* 1865

I folketellinga i 1865 er det Anders Pedersen som har signert på skjemaet. Den samme ølhandler Anders Pedersen eier en gris på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Josephine Hansen(kvinne)

1862

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Karen Dorothea Danielsdatter(kvinne)

1815

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Jacob Jonassen(mann)

1838

Ide Prgj.

Logerende ug Sømand

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Ole Hansen(mann)

1833

Ullensager

Husfader g Stuer

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Karen Olava Hansen(kvinne)

1865

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Marenius Magnusen(mann)

1851

Ide Prgj.

Søn ug

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Brynild Jørgensen(mann)

1837

Ide Prgj.

Logerende ug Sømand

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Edmund Ernsen(mann)

1843

Mandal

ug Tømmermand Sømand

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Marie Hansen(kvinne)

1862

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Anders Pedersen(mann)

1831

Sverrig

Husfader g Ølhandler

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Mathilde Mathisdatter(kvinne)

1845

Sverrig

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Christine Halvorsdatter(kvinne)

!!

Skjeberg

Kone g

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Oliana Johannesen(kvinne)

1810

Frederikshald

ug Marsehandiserske

Fredrikshald: Strandgaden

1865

Hjelmvil Foss(mann)

1864

Frederikshald

Opfostringsbarn ug

Fredrikshald: Strandgaden

1865

 

 

* 1862

Utdrag fra panteregister:

Ministerialattest om at Anders Pettersen og Enken Karen Dorthea Magnussen ere ægteviede, dat 17 Juli og thinglæst 8. August 1862

 

* 1858

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra denne Enke (Emilie Hansen) til Enken Karen Dorothea Magnussen paa Gaard Man. 486 med Tomt og Tilligelser, dateret 6. og thinglæst 8 Januar 1858

 

* 1853

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Skipper Peter Fredrik Sørensens Enke, Emilie Hansen til at hensidde i uskiftet Bo dateret 25. Oktober 1853

 

* 1848

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Enken Amalie Hansen til Skipper Peter Sørensen paa Gaard MaN. 486 med Tomt, ondeholdende at Sælgerinden forbeholder sig til Beboelse for Livstid et litet Kammers ved Siden af Kjøkkenet, dateret 31 Oktober. Tinglæst 6 Novbr. 1848

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det tolv personer på denne matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johannes Larsen(mann)

1796

Deres søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Niels Andersen(mann)

1771

Logerende Gift 2. gang Matros

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Cathrine Christiansdatter(kvinne)

1769

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Bent Lindqvist(mann)

1751

Huusbonde Gift 1te gang Snedker

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Olou Christensdatter(kvinne)

1766

Hans kone Gift 2. gang

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Erich Larsen(mann)

1793

Deres søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Johanne Christine Lindqvist(kvinne)

1800

Begges datter

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Lars Eriksen(mann)

1756

Huusbonde Gift 1te gang Skomager

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Elen Maria Jørgensdatter(kvinne)

1766

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Else Larsdatter(kvinne)

1790

Deres datter

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Cathrine Andersdatter(kvinne)

1785

Konens datter Ugift

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Inger Maria Lindqvist(kvinne)

1793

Begges datter

Friderichshald: Strand Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 22.03.2023 11:15