Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nedre Bankegate 20

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 402

Løpenummer i 1901 matrikkel: 359

Matrikkelnummer: 499

Gårds og bruksnummer: 62/300

Foto: SW 16.mars 2003

 

 
  Foto: SW 24.januar 2022

 

* 2013

 

* 1995

 

* 1968

 

* 1966

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1956

 

* 1947

 

* 1945

Utdrag fra panteregister:

Erklæring, dat 28/4-1945 om heimelsovergang etter avdøde Hans N. Anonsen til arvingene: 1) Alf Nicolai Anonsen f. 25/6-1889, 2) August Martin Anonsen f. 27/12-94, 3) Elin Kristine Anonsen f. 10/10-1891 og 4) Halvar Floritz Anonsen f. 1/9-1899 for d.e. pg mtr. nr. 499. Eiendommens antatte verdi kr 19500,- Gbf. 3/5-1945

Skjøte dat. 29/6-45 fra Alf og Halvar til August og Elin Anonsen f. h.h.v. 27/12-94 og 10/10-91 for kr. 2500. Gbf. 29/6-45

 

 

Manntallet for Halden i 1945 har oppført tre myndige personer i Nedre Bankegate 20.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Bakke Hilda Sofie
1877
enkefru Nedre Bankegate 20
Bakke Hildegard
25/9 1904
sydame Nedre Bankegate 20
Karlsen  Kristian Marinius 
1864
tomtearbeider Nedre Bankegate 20
Karlsen  Oline
1854
g.m. tomtearbeider Nedre Bankegate 20

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Nedre Bankegate 20.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Nils Karl Nilsen Bakke
1
1860-04-07
Fredrikshald - hp g Fiskehandler
002 Hilda Sofie Bakke
1
1877-06-01
Sverige - hu g Husmor
003 Olga Sofie Bakke
1
1902-04-06
Fredrikshald - d ug Kaape-Søm
004 Hildegard Elvine Bakke
1
1904-09-25
Fredrikshald - d ug !!
005 Alf Reidar Bakke
1
1907-02-02
Fredrikshald - s ug -
006 Harry Karl Bakke
1
1909-05-09
Fredrikshald - s !! -
007 Gudrun Solveig Bakke
1
1915-05-07
Fredrikshald - d !! -
008 Trygve Georg Bakke
1
1916-09-23
Fredrikshald - s !! -
009 Else Rigmor Bakke
1
1918-05-14
Fredrikshald - d !! -
 
         
001 Anton Carlsen
2
1857-12-19
Sverige - hp g Tomtearbeider Saugbruksforeningen
002 Hilda Marie Carlsen
2
1879-05-13
Idd - hu g Hm.
003 !! !!
2
1920-08-19
Fredrikshald - d !! !!

 

 

* 1910

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skibskaptein August Lauritz Anonsens enke og arvinger, nemlig Grethe Anonsen, fru Laura Unneberg, Emil Anonsen samt Hans Anonsen til sidstnævnte for 1000 kroner, dat 11/10 1910 med påtegnet attest av 28/10 om at ovennævnte er eneste og myndige arvinger efter skibskaptein Anonsen. Ifl. Målebrev af 21/8 1910 indeh. Tomten 499 m2) Tinglyst 25 oktober 1910

Gaardhandel

Skibskaptein Aug. Anonsens Dødsbos Gaard Mtr. nr. 429 a i Rebslagergaden er ved Overretssagfører J. A. Krosby solgt til Slagter Josef Hansen.

Endvidere er nævnte Dødsbo`s Gaard Mtr. nr. 499 Strandgaden solgt til Kjøbmand Hans N. Anonsen

 

 

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på en etasje og med to boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 6 pr mnd          

Agda Karoline Olsen(kvinne)

1895-05-20

Sverige

el ug tjener hos Livsforskringsagent

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Caroline Olsen(kvinne)

1842-08-20

Sverige

hm e Rengjøring i Huser

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Laura Sevrine Olsen(kvinne)

1860-03-04

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 15 pr mnd          

Margit Konstance Andersen(kvinne)

1896-05-17

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Jenny Marie Andersen(kvinne)

1898-01-06

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Kristian Andersen(mann)

1900-01-09

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Ingeborg Karoline Andersen(kvinne)

1902-04-09

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Solveig Sofie Andersen(kvinne)

1905-06-11

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Karoline Andersen(kvinne)

1834-09-28

Marker Aremark

fl e forsørget av komunen

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Aksel Herman Andersen(mann)

1875-05-19

Berg Smaalen.

hf g Stuerarbeider

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Marie Andersen(kvinne)

1872-07-27

Liholt

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaten

1910

!! Andersen*(kvinne)

1910-04-22

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Asora Andersen(kvinne)

1897-10-18

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Alf Holberg Andersen(mann)

1907-07-25

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaten

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Aasekjær Inga Gunhild
26/1 1877
Tjenestepige
Aasekjær Jens
1851
Musikkorporal
Aasekjær Laura
1853
g.m. musikkorporal
Andersen August Severin
1870
brødkjører
Andersen Amine Karine
1872
g.m. brødkjører

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden / Bagbankgaden Skipper Aug. L. Anonsen 3.500 3.790  

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 så finner vi også her et våningshus på en etasje med to boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og kjøkken          

Jens Andreass. Aasekjær(mann)

1851

Berg sogn Sm

hf g Musikkorporal

Fredrikshald: Strandgd. Bag Banken

1900

Haakon Aasekjær(mann)

1879

Fredrikshald kjøpstad

s Musikelev

Fredrikshald: Strandgd. Bag Banken

1900

Marta Aasekjær(kvinne)

1891

Fredrikshald kjøpstad

d Intet

Fredrikshald: Strandgd. Bag Banken

1900

Laura Aasekjær(kvinne)

1853

Berg sogn Sm

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Strandgd. Bag Banken

1900

Øivind Aasekjær(mann)

1882

Fredrikshald kjøpstad

s Smedlærling

Fredrikshald: Strandgd. Bag Banken

1900

Ingeborg Aasekjær(kvinne)

1884

Fredrikshald kjøpstad

d Bogbinderske

Fredrikshald: Strandgd. Bag Banken

1900

Rut Aasekjær(kvinne)

1888

Fredrikshald kjøpstad

d Intet

Fredrikshald: Strandgd. Bag Banken

1900

Gunhilde Aasekjær(kvinne)

1877

Fredrikshald kjøpstad

d Tjenestepige Maanedskondition

Fredrikshald: Strandgd. Bag Banken

1900

Ivar Aasekjær(mann)

1894

Fredrikshald kjøpstad

s Intet

Fredrikshald: Strandgd. Bag Banken

1900

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken          

August Sevrin Anders.(mann)

1871

Berg sogn Sml

hf g Melkekjører

Fredrikshald: Strandgd. Bag Banken

1900

Aksel Sevrin Anders.(mann)

1894

Berg sogn Sml

s ug Intet

Fredrikshald: Strandgd. Bag Banken

1900

Thora Marie Anders.(kvinne)

1899-10-06

Fredrikshald kjøpstad

d ug Intet

Fredrikshald: Strandgd. Bag Banken

1900

Amine Karine Anders.(kvinne)

1872

Hvaløerne Sm

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Strandgd. Bag Banken

1900

Karl Reinert Anders.(mann)

1897

Berg sogn Sml

s ug Intet

Fredrikshald: Strandgd. Bag Banken

1900

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert åtte personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Elise Marie Ingebrethsen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Johane M. Ingebrethsen(kvinne)

1832

Skee Song Sverig

Fredrikshald: !!

1885

Andrias Kristensen(mann)

1825

Kville Sverig

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Beate Kristensen(kvinne)

1828

Kville Sverig

Fredrikshald: !!

1885

Johan Fritjof Kristensen(mann)

1871

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Johan %L% Ingebretsen(mann)

1841

Fredrikshald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Johan Otto Ingebrethsen(mann)

1870

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Eval Marinius Ingebrethsen(mann)

1872

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Skipper August Anonsen 2.000 1.040  

 

* 1875

I folketellinga i 1875 er gårdens eier oppgitt til August Anonsen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl August Christensen(mann)

1854

Fr.hald

s til A. Christensen ug Sømand

Fredrikshald: Strandgade

1875

Ole Ødemann(mann)

1828

Sverige

Logerende g Dagarbeider

Fredrikshald: Strandgade

1875

Thomine Andreassen(kvinne)

1862

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Malka Andreassen(kvinne)

1872

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Andreas Christensen(mann)

1826

Bohuslæn Sverige

hf g Dagarbeider

Fredrikshald: Strandgade

1875

Johan F. Christensen(mann)

1871

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Tørger Andreassen(mann)

1834

Id

hf g Stuer

Fredrikshald: Strandgade

1875

Thorvald E. Andreassen(mann)

1869

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

!! Andreassen*(kvinne)

1875

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Beate Christensen(kvinne)

1829

Bohuslæn Sverige

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Magnus Høgberg(mann)

1829

Sverige

Logerende ug Jernbanearbeider

Fredrikshald: Strandgade

1875

Emelie Andreassen(kvinne)

1835

Fr.hald

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Anna Marie Andreassen(kvinne)

1867

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Olga Andreassen(kvinne)

1871

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Anne Marie Larsdatter(kvinne)

1802

Fr.hald

Konens Moder e Fattigvæsenet

Fredrikshald: Strandgade

1875

 

 

* 1873

Bekjendtgjørelser.

De, som er plaget af Gigt, Tandpine, Øiensygdom, Ligtorne, Bensaar, Rosen-Kirtelsygdom, og vil blive det kvit, kan henvende sig til

P. M. Aasberg.

Mit Logi er hos Andreas Kristensen, Gaarden No. 499 nedre Bankegade

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det nitten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Torkildsen(kvinne)

1837

Skjeberg Sogn

ug Tjenestetyende

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Jens Siverin Johannesen(mann)

1837

Frederikshald

Husfader g Bagermester

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Karl Olsen(mann)

1849

Frederikshald

ug Bagerdreng

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Anne Marie Christiansen(kvinne)

1800

Asak Smaalenene

Kone g

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Hans Berstrøm(mann)

1817

Frederikshald

Logerende ug Bryggesjouer

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Beathe Andersdatter(kvinne)

1829

Sverrige

Logerende g vadsker og stryger

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Axel Augen Anonsen(mann)

1857

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Hulda Jenny Sophie Anonsen(kvinne)

1858

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Caroline Fredrikke Caspersen(kvinne)

1837

Drammen

Logerende ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Johan Christiansen(mann)

1808

Frederikshald

Husfader g Bryggesjouer

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Erik Anonsen(mann)

1829

Bergs Sogn

Husfader g Dampskibsfører

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Karl Wilhelm Robert Anonsen(mann)

1860

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Inga Valborg Augusta Anonsen(kvinne)

1865

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Josefine Helene Andersen(kvinne)

1848

Frederikshald

ug Tjenestetyende

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Elise Christine Anonsen(kvinne)

1834

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Maren Andrea Johannesen(kvinne)

1841

Drammen

Kone g

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Anne Marie Rasmussen(kvinne)

1812

Frederikshald

Huusmoder e Bager

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Johannes Martin Christiansen(mann)

1837

Frederikshald

Søn ug Matros

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Carl August Andreassen(mann)

1855

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

 

 

* 1858

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Skibsfører Hans Anonsens Enke til at sidde i uskfitet Bo. Thinglæst 27. April 1858

Skjød fra Skipper Hans Anonsens Enke til Skibsfører August L. Anonsen paa denne Gaaard med Grund og Tilhørende, dateret 24. og thinglæst 27 April 1858

 

 

* 1840

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Skibscapitain H. Anonsen paa Gaard Matr. 499 Thinglæst 13. Juli 1840

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har disse personene på matrikkel 499.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marthe Tostensdatter(kvinne)

1761

Huusmoder Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Ole Saxin(mann)

1765

Logerende I første ægteskab Smedesvend

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Lars Jensen Bergreen(mann)

1774

Hendes søn Ugift Drejer

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Johanne Cathrine Olsdatter(kvinne)

1799

Deres datter

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Anne Christensdatter(kvinne)

1741

Logerende Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Maria Andersdatter(kvinne)

1788

Logerer

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Gunild Christensdatter(kvinne)

1773

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Strand Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 14.01.2024 12:09