Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nedre Bankegate 22

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 403

Løpenummer i 1901 matrikkel: 385

Matrikkelnummer: 496a

Gårds og bruksnummer: 62/295

 

Foto: SW 24.januar 2022
 
  Foto: SW 16.mars 2003

 

* 2021

 

* 2018

 

* 2009

 

* 1986

18.desember 1986 har Halden Arbeiderblad en dobbelside om de som er nominert til byggeskikkprisen.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 12 og 13)

 

 

* 1977

 

* 1945

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Nedre Bankegate 22.

 

* 1937

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enke Anna Susanne Kristensen f. 11/2-1857 til Kristine Augusta Kristensen, f. 15/7 1897 for Kr. 7000,-. Selgersken forbeholder sig å bebo vederlagsfritt i gården 1 værelse og adgang til kjøkken så lenge hun lever. Dat 18/1-37 PAntebok A I

 

* 1930

 

* 1923

 

* 1914

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra J.L.Corlins ovennævnte arvinger med underskrevet av deres mend E.Jevanord og Fred J. Bæckmann til Chr. Christensen for 5100 kr. dat 19/9 14. Paaført attest for at Randine Bøckmann er gift med E.Jevanord. I følge kartforretn. av 14-5-1914 ineholder grunden 199 m2. Thinglyst 2 oktbr 1914

Paategning paa skøte fra B.Andersen til Ludvig Colin thl. 31/10 1862, hvorved G.Johnsen som hjemmelsindehaver til 1/2 delen av eiendommen erklærer at han har fraskrevet sig al ret til eiendommen og derfor intet har at hidre mot salget og skjøtningen av nævnte eiendom. Dat. 30/12 1862. Thl for at bringe Corlins hjemmel iorden. Thinglyst 23.oktbr. 1914

 

* 1913

 

* 1910

Folketellinga i 1910 oppgir "et vaaningshus på en etasje og et almindeligt uthus".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og del i kjøkken          

Thrine Korlin(kvinne)

1830-05-02

Ullerød

hm e lever av husleien

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Forhus 1.etg to rom og del i kjøkken kr 11 pr mnd          

Laura Sofie Berg(kvinne)

1881-12-18

Berg Smålenene

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Johan August Berg(mann)

1869-12-28

Skullerud

hf g Skofabrikarbejder

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Bakbygning 1.etg et rom og kjøkken kr 5 pr mnd          

Carl A. Caspersen(mann)

1854-05-04

Fredrikstad

hf ug Politikonstab.

Fredrikshald: Strandgaten

1910

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden J. L. Corlins Enke 4.500 6.400  

 

* 1900

I folketelling i 1900 finner vi et våningshus på en etasje. Det er da fire boenheter på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg et rom og kjøkken          

Peterine Kalin(kvinne)

1827

Skjeberg Sm

hm e Husleieindtægt & renter

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Forhus 1.etg et rom og kjøkken          

A Caspers.(mann)

1854

Fredrikstad Sm

el ug politikonstabel

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Forhus 1.etg et rom          

Bertha Eng(kvinne)

1874

Berg, Sml

el ug Butikjomfru paa meieriet

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Bakbygning 1.etg et rom og kjøkken          

Anne Peters.(kvinne)

1823

Sverige

tj e Husgjerning Fattigunderstøttelse

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Per Johannes.(mann)

1824

Sverige

hf e Forh. tomtearb. Fattigunderstøtt

Fredrikshald: Strandgaden

1900

 

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Testamente efter ægtefolk Johan Ludvig Corlin og hustru, hvorefter Andrine Bøckman f. Andresen og Randine Salome Bøckman indsættes som deres arvinger. dat 11 novbr 1893

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er det kun oppgitt Korlin som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Randine Bøkman(kvinne)

1876

Skjeberg

Fredrikshald: !!

1885

Karl Marik Petersen(mann)

1863

Fr.hald

Handlsman

Fredrikshald: !!

1885

J.L. Corlin(ukjent kjønn)

1826

Tingseby Småland

6 måneder Årlig Arbeid

Fredrikshald: !!

1885

Anders Olsen(mann)

1839

Id

Bryggearbeider

Fredrikshald: !!

1885

Anna Andersen(kvinne)

1867

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Gusta Marie Kristoffersen(kvinne)

1860

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Elen Olsen(kvinne)

1835

Asak

Fredrikshald: !!

1885

Kathrine Corlin(kvinne)

1826

Skjeberg

Fredrikshald: !!

1885

Petronelle Petersen(kvinne)

1867

Hof Prestegjel

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Maskinist Johan Collin 5.000 6.040  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi innført som eier av matrikkelen Johan L. Carlsen (Kolin).

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Petter Knudsen(mann)

1839

Frederikshald

hf g Leverandeur ved Trelastforetning

Fredrikshald: Strandgade

1875

Caterine Christofersen Corlin(kvinne)

1826

Ullerød i Skeberg

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Ole Knudsen(mann)

1798

Holden Sogn nedre Tellemarken

Fader e Forsørges af sin Søn Petter Knudsen

Fredrikshald: Strandgade

1875

Johan Corlin(mann)

1826

Kronebergs Len Sverige

hf g Maskinist til Søs

Fredrikshald: Strandgade

1875

Gusta Christfersen(kvinne)

1860

Fredrikshd.

Pleiedatter ug Forsørges af Corlin

Fredrikshald: Strandgade

1875

Grete Hendriksen(kvinne)

1787

Ullerød i Skeberg

Moder e Forsørges af Corlin

Fredrikshald: Strandgade

1875

Emelie Lund Knudsen(kvinne)

1850

Sarpsborg

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Maren Olsen(kvinne)

1844

Skeberg

hm ug Vaskerkone

Fredrikshald: Strandgade

1875

 

 

* 1865

Matrikkelen ble delt i 1862 i a og b, men i Folketellinga i 1865 finner vi kun matrikkel 496. Alt tyder på at dette gjelder 496a.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Ludvig Corlin(mann)

1826

Sverig

Huusfader g Maskinnist

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Anne Marie Jensen(kvinne)

1843

Skjeberg Prgj.

hans Kone %Logerende% g

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Lava Emilie Hansdatter(kvinne)

1851

Tune Prgj.

hans Søster ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Hans Olof Olsen(mann)

1864

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Chartine Christoffersen(kvinne)

1826

Skjeberg Prgj.

hans Kone g

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Gusta Marie Martinsdatter(kvinne)

1860

Frederikshald

Broderdatter ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Ole Christian Hansen(mann)

1839

Tune Prgj.

Huusfader g Søemand

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Marthin Verner(mann)

1840

Frederikshald

Huusfader g Styrmand

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Anne Bollette Olsdatter(kvinne)

1834

Frederikshald

hans Kone %Logerende% g

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

 

* 1862

Utdrag fra panteregister:

Præsteattest om at Berthe Kristine Larsdatter er Enke efter Matros Anders Halvorsen, hvis 2 Søstre vare gifte, den ene med Hans Thoresn og den anden med Andreas (?) Johannesen Brun, indeholdende tillige at Sidstnævnte og Hustru ikke efterlod sig Livsarvinger, dateret 7.Marts Thinglæst 6. Mai 1862

Skjøde fra B.Andersen og G.Johnsen til G. Davidsen paa en del af MaN. 496, hvilken er given MaN. 496b, medens Selgernes tilbagehavende Andel har MaN. 496a, dateret 7. Desbr 1861 og thinglæst 27. Mai 1862

Skjøde fra Andersen til Maskinist Johan Ludvig Carlin paa Gaard MaN. 496a med Tilhørende, dateret 29. og thinglæst 31. Oktbr. 1862

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Carl Hansen og Anders Halvorsens Enke Berthe Larsdatter - forsyned med Paategning fra Hans Thoresn og Hustrus Børn, thinglæst 6.Mai 1862, der ifølge en den 6.Mai 1862 thinglæst Vidneseddel ?? 3 ??,- som eneste Medarving med Berthe Larsdatter efter A.Johannesen Brun og Hustru, hvorved de samtykker i den af hende foretagne Skjødning til Murmesterne Gulbrand Johnsen og Brede Andersen paa Gaarden MatrN 496 med Hauge og Tomt, dateret 31.Januar 1860 og thinglæst 18.Januar 1861.

 

* 1859

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ole Christoffersen og Christian Johnsen, der ifølge Presteattester thinglæst 8. Juli 1859 er ægteviede med Hans Thoresens og Hustru Anne Helene Halvorsdatters 2 døttre, den Første med Inger Helene og den Sidste med Oliane Marie, til deres Medarving Hans Thoresens søn, Carl Hansen paa Halvdelen af Gaard Matr. 496 med Hauge og Tomt, dateret 30. Juni og thinglæst 8 Juli 1859.

 

* 1824

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Arbeidsmendene Hans Thoresn og Anders Johannesen Brun paa Huset MatrN. 496. Thinglæst 2. Aug. 1824

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det elve personer på matrikkel 496 i Strand Gaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Jacob Halvorsen(mann)

1798

Deres søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Cathrine Larsdatter(kvinne)

1764

Logerende Ugift Haandarbejde

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Anne Sophia Halvorsdatter(kvinne)

1800

Deres datter

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Hans Andersen(mann)

1778

Huusbonde I første ægteskab Matros

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Halvor Hansen(mann)

1769

Huusbonde I første ægteskab Matros

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Trine Feltman(kvinne)

1798

Hendes datter

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Helene Hansdatter(kvinne)

1767

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Anne Helena Halvorsdatter(kvinne)

1796

Deres datter

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Anders Hansen(mann)

1777

Mandens broder Ugift Matros

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Caroline Sophie Johannesdatter(kvinne)

1775

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Johanne Sophia Hansdatter(kvinne)

1799

Deres datter

Friderichshald: Strand Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 28.01.2022 16:14