Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Nedre Bankegate 25

Pikehjemmet

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 432

Løpenummer i 1901 matrikkel: 324

Matrikkelnummer: 479a

Gårds og bruksnummer: 62/274

Foto: SW 16. mars 2003

 

* 2005

 

* 1999

 

* 1998

 

 

* 1997

 

* 1982

 

* 1981

 

* 1976

 

* 1970

 

* 1969

 

* 1961

 

* 1959

 

* 1958

 

* 1956

 

* 1954

 

* 1953

 

* 1952

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Nedre Bankegate 25:

 

* 1942

 

* 1938

 

* 1937

 

* 1935

 

* 1931

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Ingeborg
1840
fhv. husbestyrerinde Nedre Bankegate 25
Hansen Mariane Janette 
1847
fhv. hushjelp Nedre Bankegate 25
Johannesen, / Johansen Anette
1845
enkefrue Nedre Bankegate 25
Johannesen, / Johansen Marie Elisabeth
1845
enkefrue Nedre Bankegate 25
Kristensen Maren Johanne
1852
pike Nedre Bankegate 25
Nilsen Trine
1846
husholderske Nedre Bankegate 25
Olsen Grete Oline
1849
vaskekone Nedre Bankegate 25

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det åtte boenheter i Nedre Bankegate 25.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Elisabeth Marie Johannesen
1
1845-02-11
Fredrikshald - hp e Alderdomspension
002 Anette Johannesen
1
1845-01-01
Idd - hp e Alderdomspension
 
         
001 Dorthea Svendsen
2
1852-06-12
Fredrikshald - hp e Vask og rengjøring
002 Johanne Eriksen
2
1841-08-06
Fredrikshald - hp e Alderdomspension
 
         
001 Sara Marie Andreassen
3
1846-06-03
Sverige - !! ug Fattighjelp
002 Grethe Sørensen
3
1837-11-26
Berg, Østf. - !! ug P.f.
 
         
001 Ingeborg Andersen
4
1840-03-17
Holden Holla Telemarken - !! ug Alderdomspension
 
         
001 Berthe Sofie Svendsen
5
1844-05-02
Idd - !! ug Alderdomspension, legatter
002 Anna Martha Stenmark
5
1835-12-12
Sverige - !! ug Sykepleierske og egne midler
 
         
001 Mariane Janette Hansen
6
1849-06-27
Fredrikshald - !! ug Vasker og stryker. Formue.
 
         
001 Helene Karlsen
7
1834-04-26
Berg, Østf. - !! e Alderdomspension
 
         
001 Karoline Oline Olsen
8
1836-04-00
Fredrikshald - !! ug Alderdomspension

 

 

* 1915

 

* 1910

I folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på to etasjer med åtte boeneheter, bryggerhus, rulleværelse og vedboder. Som eier er oppført "Tjenestepikehjemmet".

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg ett rom og kjøkken fritt hus              

001 Stina Storm

01

1847@1849-04-05

Sverige

b

-

ug

Stifteleslem

002 Martha Steen

01

1835-12-12

Sverige

b

-

ug

Stifteleslem

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken fritt hus              

001 Marie Johannesen

02

1836-11-16

Id

b

-

ug

Stifteleslem

002 Hanna Hansen

02

1826-05-04

Sverige

b

-

ug

Stifteleslem

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken fritt hus              

001 Andrine Brynhildsen

03

1833-07-13

Berg i Smalenene

b

-

ug

Stifteleslem

002 Grete Sørensen

03

1837-11-26

Berg i Smalenene

b

-

ug

Stifteleslem

Forhus 1.etg ett rom fritt hus              

001 Ingeborg Andersen

04

1840-03-17

Holden Sogn Nedre Telemarken

b

el

ug

Stifteleslem

Forhus 2.etg ett rom og kjøkken fritt hus              

001 Ulrikke Larsen

05

1834-04-14

Sverige

b

-

ug

Stifteleslem

002 Johanne Henriksen

05

1834-06-19

Sverige

b

-

e

Stifteleslem

Forhus 2.etg ett rom fritt hus              

001 Marie Johannesen

06

1829-04-01

Sverige

b

-

ug

Stifteleslem

Forhus 2.etg ett rom og kjøkken fritt hus              

001 Berte Sofie Svensen

07

1844-05-02

Id Sogn

b

-

ug

Stifteleslem arb paa Damebadhuset

002 Helene Karlsen

07

1834-04-26

Berg i Smaalenene

b

-

e

Stifteleslem

Forhus 2.etg ett rom fritt hus              

001 Karoline Olsen

08

1836-02-19

Fredrikshald

b

-

ug

Stifteleslem

 

 

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Anne Kristine
1827
Enke
Eliassen Marie
1840
pige
Eriksen Mathilde
1833
pige
Johannesen Helene
1834
pige
Johannesen Marie
1829
pige
Johannesen Marthe 
1844
pige
Jonassen Elen
1837
enke
Kristoffersen Sofie
1823
pige
Larsen Ulrikka
1835
pige
Olsen Oline Karoline
1836
pige
Reinholdt  Elen Marie
1814
pige
Sørensen Grethe
1838
pige

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden / Vestergade / Rødsberg Plads Andrea Cathrine Stangs Alderdomshjem for Tjenestetyende   21.840  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert et våningshus på to etasjer med åtte rom og seks kjøkken. Samtlige som bor på adressen er ført opp samlet som en boenhet. Det er gjort en merknad om at dette er et "Hus m særsk Best.".

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Marie Reinholdt

01

1814

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

e

Rentist og legater

002 Martha Stenmark

01

1835

Sverige

b

tj

ug

Husgjerning

003 Sofie Kristoffers.

01

1823

Fredrikshald kjøpstad*

b

el

ug

Fattigunderst og fjærribning

004 Marie Johannes.

01

1839

Id Sml

b

el

ug

Vaskekone

005 Hanna Hans.

01

1826

Sverige

b

el

ug

Maanedskondition

006 Anna Anders.

01

1827

Berg Sml

b

el

ug

Fattigunderst og legater

007 Marie Johannes.

01

1829

Sverige

b

el

ug

Haandgjerning i Sygepleien

008 Grete Sørens.

01

1837

Berg Sml

b

el

ug

Maanedskondition

009 Ulrikka Lars.

01

1835

Sverige

b

el

ug

Haandgjerning og fattigunderst

010 Mathilde Eriks.

01

1833

Sverige

b

el

ug

Maanedskondition, Husgjerning

011 Elen Jonass.

01

1836

Fredrikshald kjøpstad*

b

el

e

Maanedskondition, Husgjerning

012 Marie Eliass.

01

1840

Sverige

b

el

ug

Maanedskondition, Husgjerning

013 Helene Karls.

01

1841

Berg Sml

b

el

e

Vaskekone

014 Marthe Johannes.

01

1843

Berg Sml

b

el

ug

Vaskekone

015 Karoline Ols.

01

1836

Fredrikshald kjøpstad*

b

el

ug

Haandgjerning

 

* 1895

Den af Grosserer N.A.Stang skjænkede Gaard Matr. No. 479 a fritoges for Eiendomskat og Indtægts og Formueskat, saa længe den benyttes til Alderdomshjem for kvindelige Tjenere fra 1/1 1895.

 

 

 

* 1886

Utdrag fra panteregister:

Attest fra Tune Skifteret, hvorefter Løitnant T.H.Stang er død og efterlader sig følgende testamentariske Arvinger: 1. Grosserer N.A.Stang 2. Søsterdatter Amalie f. Michelet g. med Carl Wedel Jarlsberg og 3. Søstersøn Christian Michelet, der er myndige, dat 9/3 89 thinglæst 23 Marts 1886

 

Hjemmelsdokument fra ovenstaaende 3 Arvinger til Arving No.1 Grosserer N.A.Stang paa afdøde Løitnant T.H.Stangs andele i denne Eiendom og M.No. 532a samt i fler udenfor Fredrikshald liggende Eiendommer for samlet Løseningssum 500000 Kr. dat 1 Marts 1886 thinglæst 23. Marts 1886.

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er Stang oppført som eier av en arbeiderbolig hvor det bor førtini personer.

  Alder/født Fødested Yrke

001 Johan Alfred Andreasen

1851

Sverge Crogsta

Tomtearbeider

002 Augus Omar Andreasen

1877

Fredrikshald

-

003 Andreas Oskar Andreasen

1880

Fredrikshald

-

004 Johan Frijof Andreasen

1882

Fredrikshald

-

005 Lura Magrete Andreasen

1884

Fredrikshald

-

006 Elen Olava Andreasen

1848

Ide

-

007 August Marinius Andersen

1847

Fredrekshal

Tomtearbeider

008 Ane Marie Andersen

1847

Choster Sv

-

009 Augusa Matilde Andersen

1873

Fredrekshald

-

010 Teodora Andersen

1871

Fredrekshald

-

011 Olaf Marenius Andersen

1877

Fredrekshald

-

012 Johan Jalmar Andersen

1879

Fredrekshald

-

013 August Omar Andersen

1884

Fredrekshald

-

014 Torval Gunerius %Marenius% Andersen

1882

Fredrekshald

-

015 Peder Erlansen

1827

Fredrekshald

Tomtearbeider

016 Bolete Severine Erlansen

1832

Fredrekshald

-

017 Peder Severin Erlansen

1860

Fredrekshald

Søman

018 Erlan Erlansen

1867

Fredrekshald

Søman

019 Trine Sofie Erlansen

1869

Fredrekshald

-

020 Ana Bolete Erlansen

1873

Fredrekshald

-

021 Elise Marie Erlansen

1876

Fredrekshald

-

022 Knudt Ludvik Chnusen

1843

Fredrekshald

Tomtearbeider

023 Wilhelmine Knusen

1843

Fredrekshald

-

024 Peder Oskar Knudsen

1871

Fredrekshald

-

025 Emelie Marie Knusen

1873

Fredrekshald

-

026 Otilde Sofie Knudsen

1873

Fredrekshald

-

027 Helga Elise Chnudsen

1875

Fredrekshald

-

028 Davidt Chnudsen

1877

Fredrekshald

-

029 Borgil Wilhlmine Chnudsen

1881

Fredrekshald

-

030 Klaus Josef Chnudsen

1884

Fredrekshald

-

031 Julius Bernhardt Jonsen

1853

Sanesun

Tomtearbeider

032 Anne Lovise Hansen

1820

Sanesun

-

033 Gulette Oline Jonsen

1853

Fredrkshald

-

034 Julie Oline Jonsen

1885

Fredrkshald

-

035 Ole Edvardt Johanesen

1864

Rogke Berg

Chusk

036 Marie Sofie Johanesen

1862

Ed Svrge

-

037 Selma Josefine Johanesen

1885

Fredrikshald

-

038 Lurids Johansen

1815

Fredrkshald

Tomtearbeider

039 Maline Johanesen

1828

Fredrkshald

-

040 Elias Olsen

1844

Sverige

Tomtearbeider

041 Amalie Olsen

1842

Sverige

-

042 Axsel Olsen

1869

Fr.hald

-

043 Edvin Olsen

1872

Fr.hald

-

044 Olaf Natale Olsen

1874

Fr.hald

-

045 Konrad Olsen

1876

Fr.hald

-

046 Soffi Elise Olsen

1878

Fr.hald

-

047 Marie Hendriette Olsen

1881

Fr.hald

-

048 Karl Sigvart Olsen

1883

Fr.hald

-

049 Josefine Nathalie Olsen

1885

Fr.hald

-

 

 

* 1882

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Firmaet N & T Stang af 20/4 82 for Kr. 2050,00 thinglæst 21 Marts 1882.

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Hans Pedersens Enke 4.000 2.640  

 

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi kun registrert matrikkel 479. Eier av denne er H. Pedersen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Anne Marie Møller

01

1833

Id

b

hm

e

Strygerkone

002 Ragna Møller

01

1869

Frhald

b

d

-

-

003 Marie Nielsen

02

1813

Id

b

hm

e

Fattigvæsenet

004 Amalie Nielsen

02

1840

Frhald

b

d

ug

Sypige

005 Anne Marie Pedersen

03

1813

Frhald

b

hm

e

Huseier

006 Hans Martin Pedersen

04

1838

Frhald

f

Anne Marie Pedersens s

ug

Styrmand

007 Andreas Pedersen

04

1851

Frhald

b

s

ug

Styrmand

 

 

 

* 1874

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skipper Hans Pedersens Enke Anne Malene til Fredrikshalds Kommune paa en Tomtestrækning Matr.No. 479, hvilken Tomtestrekning er givet 479b medens Sælgerskens Tilbagehavende har faaet 479a, indeholdende Forpligtelse for Sælgersken til Gjærdehold, dateret 23 og thinglæst 27 Januar 1874

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det tretten personer på matrikkelen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Anne Malene Olsdatter

01

54

Frederikshald

-

Kone Huusmoder

e

-

002 Martin August Pedersen

01

26

Frederikshald

-

Søn

ug

Sømand

003 Hans Marinius H. Pedersen

01

24

Frederikshald

-

Søn

ug

Sømand

004 Anne Catherine Wilhelm!! Pedersen

01

17

Frederikshald

-

hendes Datter

ug

-

005 Andreas Petter Constsius Pedersen

01

15

Frederikshald

-

Søn

ug

-

006 Marthe Hansen f Gunnersen

01

76

Bergs Prgj.

-

Logerende

e

-

007 Olianna Kristensdatter

01

26

Frederikshald

-

-

ug

Tjenestepige

008 Jacob Gustav Jacobsen

02

33

Skjebergs Prgj.

-

Huusfader

g

Søemand

009 Elleonore Jacobsen* f Hofgaard

02

30

Frederikshald

-

hans Kone

g

-

010 Oluf Andreas Jacobsen

02

6

Frederikshald

-

deres Søn

ug

-

011 Momme Peder Jacobsen

02

4

Frederikshald

-

deres Søn

ug

-

012 Jenni Marie Jacobsen

02

2

Frederikshald

-

deres Datter

ug

-

013 Hanna Christiansdatter

02

17

Frederikshald

-

-

ug

Tjenestepige

 

 

* 1859

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Skibsfører Hans Pedersens Enke til at hensidde i uskiftet Bo, dat 11 Juni 1859.

 

* 1835

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Karen Kristine Rove til Styrmand Hans Pedersen paa Gaard MaN. 479 thinglæst 23. Febr. 1835

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har oppført fire personer på matrikkel 479 i Strandgaden.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johannes Dalgreen

01

27

-

-

Huusbonde

I første ægteskab

Pottemager

002 Berthe Karine Thomasdatter

01

20

-

-

Hans kone

I første ægteskab

-

003 Anne Pernille Dalgreen

01

2

-

-

Deres datter

-

-

004 Anne Margrethe Weyer

01

31

-

-

Logerende

Enke 1te gang

Haandarbejde

 

Sist oppdatert 20.03.2023 13:13