Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nedre Bankegate 26

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 406

Løpenummer i 1901 matrikkel: 356

Matrikkelnummer: 493

Gårds og bruksnummer: 62/292

Foto: SW 16.mars 2003
 

 

  Foto:SW 24. januar 2022

 

* 1996

6.januar 1996 hadde Halden Arbeiderblad en reportasje over flere sider om Fredrikshalds Konservative Arbeiderforening. Denne holdt opprinnelig til i "konservativen", men hadde også noen år tilhold i Nedre Bankegate 26.

Hele reportasjen kan leses på Natsjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1979

 

* 1974

 

* 1967

 

* 1952

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde, dat. 9/6-1952 fra Haakon Asbjørn Wagenknecht til Kristian Karlsen f. 18/4-1896 på d.e. for kr. 17.000,-

 

* 1946

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 28/5-1946 fra avdøde Andrea Julie Hansen Vollene og før Avdøde mann Svend Hansen Voldenes arvinger: 1) Severin Svendsen 2) Alb. Svendsen 3) Martha Hansen, 4) Inga M. Olsen 5) Oskar Svendsen 6) Hans Svendsen og 7) Svend Eilertsen til d.e. til verdi kr. 12.000,-

Skjøte, dat. 21/5-1946 fra Severin Svendsen, Alb. Svendsen, Martha Hansen, Inga M. Olsen, Oskar Svendsen, Hans Svendsen og Svend Eilertsen til Haakon Wagenknecht f. 2/10-1905 på d.e. for kr. 12.000,-

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Nedre Bankegate 26.

 

* 1935

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Svendsen Olga 
1897
g.m. snekker Nedre Bankegate 26
Svendsen Johan Albert
1901
snekker Nedre Bankegate 26
Voldene Andrea Julie
1861
g.m. snekker Nedre Bankegate 26
Voldene Svend Hansen
1864
snekker Nedre Bankegate 26

 

 

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Hans Eriksen Bollerøds eneste og myndige arvinger: Karl, Johan og Chr. Eriksen ved K.Strand iflg. fullmakt til Sven Hansen Vollene for Kr. 10.000,- Dat. 13 mars 1924, påført attest for at Hans Eriksen Bollerød er avgått ved døden den 3/11 1914 og efterlatende sig som eneste og myndige arvinger : Karl Eriksen, Johan Eriksen og Christian Eriksen. (Iflg Kartforretning 3/5 1917 er eiendommen 241 + 1,3 m²) Tinglyst 18. mars 1924

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det to boenheter i Nedre Bankegate 26.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Martin Eriksen
1
1853-05-24
Hø%t%land - hp g Fyrbøtter
002 Gina Olava Eriksen
1
1866-02-17
Rakstad Rakkestad - hu g Husmor
003 Hartman Eriksen
1
1899-07-06
Fredrikshald - s ug Maler a.
004 Karen Johanne Eriksen
1
1900-03-28
Fredrikshald - d ug Setterske
005 Leif Marinius Eriksen
1
1903-01-19
Fredrikshald - s ug Typograflærling
006 Anne Oline Eriksen
1
1846-01-18
%Hølland% Høland - Søster ug Alderdomspension og lidt formue
 
         
001 Johan Peter Lunde
2
1867-07-15
Eidsberg - hp g Klyvskjærer
002 Sofie Marie Lunde
2
1871-05-14
Sverige - hu g husmor
003 Randi Lunde
2
1900-03-07
Fredrikshald - d ug Bokbinderske

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et "vaaningshus og et Almindelig Vedskur". Huset har to etasjer - med en leilighet i hver etasje.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg          

Hans Eriksen(mann)

1849-09-22

Høland

hf e Høvleriarbeider

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Anne Oline Eriksen(kvinne)

1846-01-18

Høland

Husholderske ug Husholderske

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

2.etg 20 kr pr. mnd.          

Johan Petter Lunde(mann)

1867-07-15

Eidsberg

hf g Klyvskjærer ved Høvleri

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Marie Sofie Lunde(kvinne)

1871-05-14

Hadal Sverige

hm g Husmor

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Randi Lunde(kvinne)

1900-03-07

Fredrikshald

d ug Skolebarn

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Hans Andersen(mann)

1882-08-06

Berg

Losjerende ug Vagtmand ved Cellulosefabrik

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Eriksen Anne Oline (Bollerød)
1846
husholderske
Eriksen Hans (Bollerød)
1849
Høvler
Gulberg Hanna
1848
enke
Hansen Peder
1832
arbeider
Lunde Johan Peter P.
1867
høvleriarbeider
Lunde Marie Sofie
1871
g.m. høvleriarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden / Bagbankgaden / Karl Johans Gade Høvler Hans Eriksen Bollerød 4.500 5.840  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 så finner vi også her et våningshus med et uthus.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg          

Hans Eriks.(mann)

1849

Høland Ak

hf g høvler

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Karen Eriks.(kvinne)

1859

Rakkestad Sm

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Karl Eriks.(mann)

1881

Fredrikshald kjøpstad

s ug klyvehøvler skjærer

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Johan Eriks.(mann)

1886

Fredrikshald kjøpstad

s ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Kristian Eriks.(mann)

1892

Fredrikshald kjøpstad

s ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Anne Eriks.(kvinne)

1846

Høland Ak

fl ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

2.etg          

Marenius Anders.(mann)

1864

Fredrikshald kjøpstad

hf g Sliber

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Eduarda Anders.(kvinne)

1861

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Einar Sæther(mann)

1882

Fredrikshald kjøpstad

s ug Smed

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Anna Eliass.(kvinne)

1880

Berg Sml

el ug Sypige arb. fabrik

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

 

* 1885

I folketellinga i 1885 er H.Eriksen oppgitt som eier av matrikkelen hvor det da bor atten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karoline Andreasen(kvinne)

1885

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Eriksen(mann)

1849

Høland

Høvleriarbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karen Helene Hansen(kvinne)

1859

Rakestad

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Paul Einar Hansen(mann)

1881

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karoline Hansen(kvinne)

1856

Ullensager

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Haral Marenus Hansen(mann)

1879

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bolete Pauline Hansen(kvinne)

1881

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gutorm Hansen(mann)

1884

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Aksel Olsen(mann)

1855

Frhald

Høvleriarbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Soffie Olsen(kvinne)

1847

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anton Olsen(mann)

1880

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Olsen(kvinne)

1882

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Olsen(mann)

1884

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Otto Andreasen(mann)

1866

Sverige

Høvleriarbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oline Andreasen(kvinne)

1850

Tune

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ludvig Eriksen(mann)

1853

Frhald

Bryggearbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Stina Svensen(kvinne)

1849

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alf Emil Eriksen(mann)

1884

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Hans Eriksen Bollerød paa d:E: dat: 13 og thinglæst 17 Juni 1881

 

* 1880

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Kjører N. J. Steffensens Enke 3.000 2.600  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi N.Steffensen registrert som eier av matrikkelen. Der kan vi se at både Nils Steffensen og Ole Vilberg holder en hest på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Niels Steppensen(mann)

1825

Fr.hald

hf g Kjører

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Karen Steppensen(kvinne)

1790

Aremark

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Ole Wilberg(mann)

1825

Ullensaker

hf g Kjører

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Karoline Wilberg(kvinne)

1829

Fr.hald

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Marie E. Wilberg(kvinne)

1862

Berg

d

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Thorvald C. Wilberg(mann)

1869

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Duperry Wilberg(mann)

1872

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Anne Eriksdatter(kvinne)

1798

Berg

hm e Fattigvæsenet

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Stina Sveberg(kvinne)

1817

Sverige

Logerende e Dagarbeiderske

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er vognmand Nils Johan Stephensen oppgitt som eier av matrikkelen. Det bor fire personer på eiendommen i 1865. Stephensen har en hest og ei ku på matrikkelen. Han utnytter nok eiendommen godt, for han har avlet både hvete, bygg, rug, havre, erter og poteter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nils Johan Stephensen(mann)

1815*

Frederikshald

Huusfader g Vognmand

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865-12-31

Karen Thorsdatter(kvinne)

1791*

Aremark

Hans Kone g

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865-12-31

Siverine Marie Siversdatter(kvinne)

1843*

Ide Prgj.

ug Tjeneste Tyende

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865-12-31

Georgine Olsen f Ravnsborg(kvinne)

1807*

Christiania

Logerende e

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865-12-31

 

* 1846

Utdrag fra panteregister:

Testamente mellem Ægtefolkene Hans Knudsen (der ved Skjøde thinglæst 7.Decbr 1825 er hjemlet denne Gaard) og Karen Thorsdatter, oprettet 16. April 1831 og confirmeret 22. Mai 1845, i hvis Følge den Lengstlevende af dem arver Alt hvad de eier. Thinlæst 9.Marts 1846

 

* 1825

Gården hjemlet til Hans Knudsen ved skjøte tinglyst 7. desember 1825

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi sytten personer i matrikkel 493 i det som da var Strand Gaden i Nordre Friderichshald.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Erich Arnesen(mann)

1765*

Huusbonde Gift 1te gang Matros

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Maren Jacobsdatter(kvinne)

1757*

Hans kone Gift 2. gang

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Andreas Eriksen(mann)

1795*

Deres søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Ole Eriksen(mann)

1798*

Deres søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Anne Maria Jacobsdatter(kvinne)

1745*

Konens søster Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

John Andersen(mann)

1790*

Hendes søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Marthe Nielsdatter(kvinne)

1753*

Logerende Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Marthe Jacobsdatter(kvinne)

1796*

Hendes datter

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Anders Bentsen(mann)

1734*

Logerende Begge i 2det ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Maria Andersdatter(kvinne)

1763*

Hans kone Begge i 2det ægteskab

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Carl Andersen(mann)

1798*

Deres søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Jonas Almblad(mann)

1744*

Huusbonde I 1ste ægteskab Snedker

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Christiana Nyestrøm(kvinne)

1762*

Hans kone I 1ste ægteskab

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Nicolaj Almblad(mann)

1785*

Deres søn Ugift

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Jonas Almblad(mann)

1800*

Deres søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Christen Olsen(mann)

1779*

Inqvarteret Ugift Musqveterer ved syndenf. reg.

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Anders Olsen(mann)

1778*

Inqvarteret Ugift Musqveterer ved syndenf. reg.

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

 

Sist oppdatert 21.03.2023 23:20