Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nedre Bankegate 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 446

Løpenummer i 1901 matrikkel: 368

Matrikkelnummer: 508

Gårds og bruksnummer: 62/308

Foto: SW 16.mars 2003

 

* 1992

Denne mannen hadde bodd flere år i Nedre Bankegate 3. Nå var han funnet druknet i Danmark.

Les hele saken på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1991

 

* 1983

 

* 1978

 

* 1974

 

* 1973

 

* 1972

 

* 1971

 

* 1969

 

* 1966

 

* 1963

 

* 1962

 

* 1958

 

* 1956

 

* 1953

 

* 1952

 

* 1945

Manntallet for Halen i 1945 har disse myndige personene i Nedre Bankegate 3.

 

* 1941

 

* 1939

 

* 1933

 

* 1932

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauksjonsskjøte fra Halden Namsrett til barbermester Karl August Sørsdal for Kr. 7000,- Dat. 8/4-32 (Iflg. Kartforrettning av 20/6-17 er eiendommen 242 m2) Tinglyst 8 april 1932

 

* 1931

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Bothner Gudbrand
1900
chauffør Nedre Bankegate 3
Sørensen Anna Oline
1878
g.m. kjøpmann Nedre Bankegate 3
Sørensen Marentius
1873??
kjøpmann Nedre Bankegate 3
Sørsdahl Berthe MArie
1888
husholderske Nedre Bankegate 3
Sørsdahl Hans Abrahamsen
1850
kjøpmann Nedre Bankegate 3

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Nedre Bankegate 3.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Hans Abrahamsen Sørsdal
1
1850-08-08
Sognedalen Norderhov Busk. - hp e Kjøbmand
002 Berthe Marie Sørsdal
1
1888-09-27
Sognedalen Norderhov - d ug Husarbeide hjemme
003 Karoline Amalie Haug
1
1884-01-04
Aremark - l ug Butikdame
 
         
001 Karl Johan Antonsen Lund
2
1884-01-10
Sverige - hp g Treslipere
002 Anna Leontine Lund
2
1892-12-15
Sverige - hu g Husmor
003 Karla Margareta Lund
2
1913-07-20
Sverige - d ug -
004 Ida Henriette Josefina Lund
2
1915-02-17
Sverige - d ug -
005 Randy Ingeborg Lund
2
1917-04-08
Sverige - d !! -
006 Ivar Harry Lund
2
1920-01-31
Fridrikshald - s !! -
 
         
001 Anders Gustav Karlsen
3
1860-12-17
Sverige - hp g Løsarbeider
 
         
001 Anna Bergliot Fredriksen
4
1884-12-10
Asak Berg Østfold - hp ug Hjemmesøm for Sæter og Hansen Hersteds manufakturforr.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på en etasje som rommer fire boenheter og et blikkeslagerverksted,

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg seks rom og kjøkken Egen gaard          

Karl Joh. Andersen(mann)

1864-06-10

Skee Sogn

hf e Skomakermester S

Fredrikshald: Strandgate

1910

Charlotte Andersen f Gustavsen(kvinne)

1855-09-23

Skee Sogn

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgate

1910

Charlotte Eugenie Andersen(kvinne)

1885-02-14

Skee Sogn

d ug Sypike

Fredrikshald: Strandgate

1910

Omar Emanuel Andersen(mann)

1891-01-03

Fredrikshald

s ug Bakerlærling hos Klein

Fredrikshald: Strandgate

1910

Ester Mathilde Andersen(kvinne)

1897-02-22

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgate

1910

Ragnvall Kristian Brynildsen(mann)

1905-04-26

Fredrikshald

Pleiesøn ug Pleiesøn

Fredrikshald: Strandgate

1910

Erik Eriksen(mann)

1889-02-05

Kr.ania

fl ug Afaldsforetning

Fredrikshald: Strandgate

1910

Emil Zar(mann)

1886-07-15

Kalmar Sverige

fl ug Stenhuger

Fredrikshald: Strandgate

1910

Nils Lindqist(mann)

1880-10-11

Vedige Sverige

fl ug Tøffelmaker Fabrik

Fredrikshald: Strandgate

1910

Oskar Nilsen(mann)

1889-05-09

Lomelanda Sogn Sverige

fl ug Elektrisk Arbeider

Fredrikshald: Strandgate

1910

Nils Eliassen(mann)

1865-12-10

Fredrikshald

fl ug Wisegudt v/ Manufakturforr.

Fredrikshald: Strandgate

1910

Wendla Søder(kvinne)

1892

Gøteborg Sverige

fl ug Fabrikarbeiderske Gardinfabriken

Fredrikshald: Strandgate

1910

Sidebygning 1.etg ett rom og kjøkken kr 10 pr mnd          

Karl Joh. Johansen(mann)

1889-10-12

Fredrikshald

s ug Høvleriarbeider

Fredrikshald: Strandgate

1910

Arnt Johansen(mann)

1892-06-05

Fredrikshald

s ug Høvleriarbeider

Fredrikshald: Strandgate

1910

Thora Johansen(kvinne)

1897-11-18

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgate

1910

Alette Johansen(kvinne)

1858-03-22

Berg Smaalenene

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgate

1910

Hans Ludv. Johansen(mann)

1854-06-09

Berg Smaalenene

hf g Skræddersvend

Fredrikshald: Strandgate

1910

Forhus 1.etg ett rom kr 4 pr mnd          

Katrine Jonassen(kvinne)

1844-10-16

Ertmark Dalsland Sverige

Enslig enke e Fattigunderst

Fredrikshald: Strandgate

1910

Sidebygning 1.etg ett rom kr 4 pr mnd          

Bernhart Svendsen(mann)

1847-10-18

Sverige

hf Enkem e Snedker S

Fredrikshald: Strandgate

1910

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Hulda Marie
1875
g.m. fiskehandler
Andersen Oscar Marinius
1864
fiskehandler
Eriksen Adolf Marinius
1858
Høvleriarbeider
Johannesen Lovise
1853
g.m. blikkenslager
Johannesen Nils
1854
blikkenslagersvend
Kristiansen Even
1850
skræddersvend
Os Laurits
1842
bryggearbeider
Thoresen Jakob
1837
bryggearbeider
Thoresen Maren 
1834
g.m. bryggearbeider

 

 

Gaardhandel. Fiskehandler Oskar Andersen har solgt sin Gaard Nr. 508 Strandgade (Banken) til Skomagermester C.J. Andersen for Kr. 7250.

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Blikkenslager N. Johannesen 6.000 9.080  

 

 

* 1900

I folketellinga i 1900 finner vi registrert et våningshus på en etasje og en liten sidebygning. Det er da kun to boenheter på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og kjøkken          

Jakob Thores.(mann)

1834

N Odalen

hf g Bryggearb. ved trælastforr.

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Maren Thores.(kvinne)

1829

Berg, Sm†lenene Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Lina Nils.(kvinne)

1854

Berg, Sm†lenene Sm

d e Restauratrice p† dampskib

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Erling Evens.(mann)

1884

Fredrikshald kjøpstad

Dattersøn ug Montørlærling

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Rangvald Johanness.(mann)

1899-06-03

Fredrikshald kjøpstad

Dattersøn ug Forsørges af restauratrice

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Forhus 1.etg fem rom og kjøkken + et kvistværelse          

Nils Johannes.(mann)

1854

Brandval Hed

hf g blikkenslagermester

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Adolf Eriks.(mann)

1848

Frhald

Logerende ug Sorterer ved Trælastforretning

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Lovise Johannes.(kvinne)

1853

Berg Sm†lenene Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Johanne Leondine Johannes.(kvinne)

1889

Fredrikshald kjøpstad

d ug intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Arne Johannes.(mann)

1884

Fredrikshald kjøpstad

s ug intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Johan Edvart Karls.(mann)

1879

Kristiania

ug blikenslagersvend

Fredrikshald: Strandgaden

1900

 

 

* 1890

Gaard tilsalgs

Gaard Mtr.No. 508 paa Banken indeholdende Butik, 3 Værelser og Kjøkken, Kjælder og Blikkenslagerværksted m. m. er billig og paa gode Betingelser tilsalgs ved

Hans Landem

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra H.Landem til Blikkensl. N. Johannesen for 5650,00 af 12/4-90. Thinglæst 15 April 1890

 

 

* 1888

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Olaus Johnsen til Handelsmand Hans Landem for Kr. 5000, dat. 5/1 88 Thinglæst 11 Decbr 1888

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 bor det tretten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Olsen(mann)

1799

Eningdalen

Har veret Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Nils Johannesen(mann)

1854

Branvold

Blikkenslager

Fredrikshald: !!

1885

Johanne Elevine Johannesen(kvinne)

1840

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Charlotte Johannesen(kvinne)

1877

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Johan Martin Johannesen Vold(mann)

1868

Christiania

Læredreng

Fredrikshald: !!

1885

Marte Hellene Johnsen(kvinne)

1833

Eningdalen

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Johan Johnsen(mann)

1867

Fredrikshald

Fiskehandler

Fredrikshald: !!

1885

Carl %Nils% Bentsen %Johannesen%(mann)

1828

Sverige

Arbeider for Byen

Fredrikshald: !!

1885

Helene Johnsen(kvinne)

1869

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Lydia Johnsen(kvinne)

1876

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Johannes Laurentius Udberg Johannesen(mann)

1879

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Arne Martin Johannesen(mann)

1884

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Olaus Johnsen(mann)

1831

Fredrikshald

Fragteman

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Fragtemand Olaus Johnsen 4.000 800  

 

* 1877

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af A. Bromander til Olaus Johnsen på Grund?? Mn. 508, dateret 9 Juli 1877. Thinglæst 17 Aug 1877

 

* 1870

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Otter Olsen Boberg paa Gaard Matr. 508 m. fl. Eiendomme (Auctionen afhodlt 12 Oktbr. 1849) dateret 11. og thinglæst 15. Februar 1870

Skjøde fra de myndige Arvinger efter Otter Olsen Boberg: Ole Boberg, Johan Unneberg og A.Grimstad til Johan Spørch paa Matr. N. 508, dateret 29. Januar og thinglæst 15. Februar 1870

Attest fra Ide og Marker Skifteret om at der ikke har været behandlet noget Skifte ved udviste Skifteret efter Otter Olsen Boberg, der ved Dødsanmeldelsen alene opgavet at efterlade sig følgende myndige Arvinger: Ole Ottersen Torpum, Johannes Ottersen Boberg og Johan Larsen Unneberg, dateret 26. Januar og thinglæst 15.Februar 1870

Præsteattest om at Agronom Anders Grimstad og Oleane Olsdatter, enke efter afdøde Johannes Ottersen Boberg er ægteviede, dateret 25. Januar og thinglæst 15. Februar 1870

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Kjøbmand Johan Spørch (efter Skjøde thingl. 15/2-70) til Kjøbmand A.Bromander paa Tomt Matr. 508 med paastaaende Bygning, dateret 16. og thinglæst 20. Oktober 1865

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi fem personer på matrikkel 508 i Strand Gaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Bigom(mann)

1738

Huusbonde I første ægteskab Høker

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Elen Dorthea Christensdatter(kvinne)

1746

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Søren Bigom(mann)

1780

Deres søn Ugift

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Olave Magrethe Bigom(kvinne)

1781

Deres datter Ugift

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Anne Amundsdatter(kvinne)

1756

Tienestepige Ugift

Friderichshald: Strand Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 22.03.2023 22:15