Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nedre Bankegate 34

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 410

Løpenummer i 1901 matrikkel: 347

Matrikkelnummer: 485a

Gårds og bruksnummer: 62/283

Foto: SW 16.mars 2003
 
  Foto: SW 24. januar 2022
 
  Foto: SW 16.mars 2003

 

* 2002

27. september 2002 hadde Halden Arbeiderblad et "Plussnummer", her hadde de bl.a. et stykke om Kolås Eftf. AS.

Hele reportasjen kan leses på Natjonalbiblioteket sine nettsider. (side 2 og 3)

 

 

* 1992

 

 

* 1979

 

* 1976

 

* 1973

 

* 1971

 

* 1968

 

* 1963

 

* 1958

 

* 1953

Utdrag fra panteregister:

Skjøte dat. 26/8-1953 fra Mathias Johannesen til Andreas Hoel f. 26/10-1892 på d.e. for kr. 29.700,- Gbf 2/10-1953

 

* 1951

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 3/1-1951 fra Alfred Georg Hannestad til Mathias Johannesen f. 19/4-1887 på d.e. for kr. 30.000,- Gbf. 19/1-1951

 

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Skjøte dat. 7/6 1948 fra Hans og Jens Thoresen til Alfred Georg Hannestad født 10/5 1891 for kr. 28500,- grbf. 8/6 1948

 

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Nedre Bankegate 34.

 

* 1940

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt, dat. 18/11-1940 med skjøtepåtegning dat. 5/12-1940 fra Einar Engebretsen Annerød til Hans Thoresen født 9/1-1896 og Jens Thoresen født 27/12-1902 for kr. 27000,00

 

 

* 1938

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 21/11-1938 fra Hugo Berglund født 23/12-1902 til Einar Aannerød født 4/4-1894 for kr. 26000,-

 

 

* 1933

 

* 1932

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru Martha Molvig til bankbokholder Hugo Berglund for Kr. 16700.- dat 8/1-32 Tinglyst 11.Januar 1932

 

 

* 1927

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 25 nr.38) har enke Marie Terese Ottersen, lever av egene midler, død den 12.juli 1927. Bosted Nedre Bankegate 34.

Dr. Hofgård har oppgitt dødsårsaken til "Åreforkalkning".

I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald den 1. februar 1849.

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra eneste og myndige arvinger efter avdøde Marie Therese Ottersen og tidligere avdøde mann kjøpmann Johan Ottersen: O.Günther, Anne Kristine Danielsen og handelsmann Aksel Danielsen, Elin Ottersen, Eli Berglund og handelsmann H.Berglund og Martha Molvig som har særeie med sin mann, samt værgen O.C.Kveseth for den umyndige arvingen John O. Kveseth og ifl. fullmakt på nærv. Skjøte fra de øvrige arvinger Olaug Margith Kveseth, Ole Günther Kveseth, Per Udberg Kveseth og Kristian Kveseth til fru Martha Molvig for kr. 18000,- Dat. 14/11 1927, påført attest for at kjøpmann John Ottersen og hustru Marie Therese er døde, og at de foren nævnte er de eneste og myndige arvinger samt den ene umyndige med nævnte verge. (Iflg kartforretning av 5/3-1900 er eiendommen 253 m²) Tinglyst 9. december 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen August Omar
1885
løsarbeider Nedre Bankegate 34
Andreassen Anne
1844
g.m. høvleriarbeider Nedre Bankegate 34
Andreassen Kristian
1854
høvleriarbeider Nedre Bankegate 34
Holmquist Hilma Kristine
1874
g.m. reparatør Nedre Bankegate 34
Holmquist Johan Julius
1868
reparatør Nedre Bankegate 34
Johannesen, / Johansen Nikoline Albertine
1869
husmor Nedre Bankegate 34
Mlovig Martha 
1890
g.m. skipsfører Nedre Bankegate 34
Mlovig Ragnar Didriks
1890
skipsfører Nedre Bankegate 34
Veum Einar
1889
handlende Nedre Bankegate 34
Veum Ingeborg
1888
g.m. handlende Nedre Bankegate 34

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fem boenheter i Nedre Bankegate 34.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Maria Teresia Ottersen
1
1849-02-01
Fredrikshald - hp e Kolonialhandel
002 Martha Elfride Ottersen
1
1891-04-13
Fredrikshald - d ug Husarbeide hjemme
003 Eli Kveseth
1
1905-11-11
Støren - Sør-Tr. - d ug Skolepike
 
         
001 Kristine Hansen
2
1835-02-24
Skeberg - !! e Enke, Formue og litt strykning
 
         
001 Carl Martin Olsen
3
1845-03-26
Rokke Berg - Østf. - hp g Stuerformand
002 Ragnhild Josefa Sofie Oslen
3
1857-02-09
Sarpsborg - hu g husmor
003 Gudrun Karla Josefa Olsen
3
1885-07-15
Fredrikshald - d ug P.f.
004 Rut Hildegard Olsen
3
1893-09-27
Fredrikshald - d ug Ekspeditrice i engrosavdelingen paa Bache og Thoresens kaapefabrik
 
         
001 Johan Julius Holmquist
4
1868-08-15
Sverige - hp g Repratør
002 Hilma Kristine Holmquist
4
1874-08-15
Sverige - hu g Husmor
003 Valbag Holmquist
4
1898-12-04
Fredrikstad - d ug Papir, sorterske
004 Esther Holmquist
4
1901-01-03
Fredrikstad - d ug %Syerske% Prøvedame
005 Ruht Holmquist
4
1903-03-06
Fredrikshald - d ug fotograflærling
006 Alma Elisabeht Holmquist
4
1905-09-30
Fredrikstad - d ug Fotograflerring
007 Erling Konelius Holmquist
4
1907-02-04
Fredrikshald - s !! -
008 John Kaare Holmquist
4
1913-05-04
Fredrikshald - s !! -
 
         
001 Kristian Andreassen
5
1854-07-07
Grandalen, Rokke, Berg-Østf. - hp g Dagarbeider
002 Anne Andreassen
5
1844-08-27
Nössemark Sverrige - hu g Husmor

 

 

* 1913

Utdrag fra panteregister:

Amtsbevilling for Marie Teresse Ottersen, enke efter kjøbm. Johan Ottersen der døde 21/12-1912, til at hensitte i uskiftet bo. dat 18/1 1913 Tinglyst 21 janaur 1913

 

* 1912

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på to etasjer med fem leiligheter og en butikk.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1. og 2. etasje eget hus          

Johan Ottersen(mann)

1837-11-17

Berg

hf g fv. Handelsmand

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Marie Ottersen(kvinne)

1848-02-01

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Elin Ottersen(kvinne)

1889-01-25

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Marta Ottersen(kvinne)

1891-04-16

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Elin Kvesett(kvinne)

1905-11-19

Fredrikshald

Pleibarn ug pleibarn

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Bakbygning 1.etasje 10 kr pr mnd          

Karl M. Olsen(mann)

1846-03-26

Rokke

hf g stuerformand

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Ragnhild Olsen(kvinne)

1856-02-04

Sarpsborg

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Gudrun Olsen(kvinne)

1884-07-15

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Hildegard Olsen(kvinne)

1893-07-27

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Forhus 2.etasje 8 kr pr mnd          

Ole Hansen(mann)

1833-02-27

Ulsaker

hf g Fh. Stuerarbeider

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Kristine Hansen(kvinne)

1835-02-24

Skjeberg

hm g Vaskerkone

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Sidebygning 2.etasje 12 kr pr mnd          

Kristian Andreassen(mann)

1854-06-00

Rakkestad

hf g Høvleriarbeider

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Anne Andreassen(kvinne)

1844-09-27

Sverige

hm g hustru

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Sidebygning 2.etg 16 kr pr mnd          

Johan Holmqvist(mann)

1868-08-15

Sverige

hf g Pladarbejder

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Hilma Holmqvist(kvinne)

1874-08-15

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Walborg Holmqvist(kvinne)

1898-12-04

Fredriksta

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Ester Holmqvist(kvinne)

1901-01-07

Fredriksta

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Ruth Holmqvist(kvinne)

1903-03-06

Fredriksta

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Alma Holmqvist(kvinne)

1905-09-30

Fredriksta

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Erling Holmqvist(mann)

1908-02-04

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Ahlsen Aug. Edvin
1856
Styrmand
Ahlsen Josefine Marie
1860
G.m. styrmand
Andreassen Anne
1844
G.m. høvleriarbeider
Andreassen Christian
1854
Høvleriarbeider
Hansen Kristine
1835
g.m. stuer
Hansen Ole
1833
stuer
Kaurin Kristian Nocolai
1856
styrmand
Kaurin Petra Alette
1868
g.m. styrmand
Ottesen Johan
1837
handelsmand
Ottesen Marie Theresia
1848
g.m. handelsmand
Schäffer Viggo Ferdinand
1853
faktor

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden / Bagbankgaden Handelsmand J. Ottersen 9.500 14.350  

 

* 1900

Går vi til folketellinga 1900 er det oppført et våningshus på to etasjer, sidebygninger og uthus.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg          

Johan Otters.(mann)

1837

Berg Sml

hf g Kjøbmand. Kolonialvarer

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Marie Otters.(kvinne)

1848

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Kristine Otters.(kvinne)

1878

Fredrikshald kjøpstad

d ug Butikjomfru kolonialforretning

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Elin Otters.(kvinne)

1889

Fredrikshald kjøpstad

d ug intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Marta Otters.(kvinne)

1891

Fredrikshald kjøpstad

d ug intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Carl Tollefs.(mann)

1862

Porsgrund Brb

el ug Urmagersvend

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Kristian Solberg(mann)

1873

Skjeberg Sm

el ug Skræddersvend

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Forhus 2.etg          

Ole Hans.(mann)

1832

Ulsaker Ak

hf g Stuer

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Kristine Hans.(kvinne)

1834

Skjeberg Sm

hm g Husgjerning og vask

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Forhus          

August Edvin Ahls.(mann)

1856

Fredrikshald kjøpstad

hf g Sømand

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Josefine Marie Ahls.(kvinne)

1860

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Karla Ahls.(kvinne)

1882

Fredrikshald kjøpstad

d ug Restaurationspige dampbad

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Inga Ahls.(kvinne)

1885

Fredrikshald kjøpstad

d ug Restaurationspige dampbad

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Frantz Ahls.(mann)

1887

Fredrikshald kjøpstad

s ug intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Alf Ahls.(mann)

1895

Fredrikshald kjøpstad

s ug intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Gunvor Ahls.(kvinne)

1900-03-13

Fredrikshald kjøpstad

d ug intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Mellembygning 2.etg          

Kristian Andreass.(mann)

1854

Berg i Sml. Sm

hf Høvleriarbeider

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Anne Andreass.(kvinne)

1844

Sverige

hm Husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Marie Andreass.(kvinne)

1885

Fredrikshald kjøpstad

d Forretningsdame kolonialforretning

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi Ottersen oppført som eier av matrikkelen. Her bor det da sytten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Charlote Marie Ottersen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Ottersen(mann)

1837

Berg sogn

Sømand Skibsfører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Teresie Udberg(kvinne)

1848

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petera Marie Ottersen(kvinne)

1872

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Otter Olof Ottersen(mann)

1875

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Kistine Ottersen(kvinne)

1878

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole Ottersen(mann)

1882

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Berte Andrine Olsen(kvinne)

1868

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Olaves Svensen(mann)

1834

Fredrikshald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elen Marie Rode(kvinne)

1836

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Klaus Marinius Lars Svensen(mann)

1869

Fredrikshald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Axel Svensen(mann)

1871

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Valborg Svensen(kvinne)

1871

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristian Edevart Andreasen(mann)

1855

Fredrikshald

Sømand Styrmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elen Bolete Eriksen(kvinne)

1857

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Olsen Andreasen(mann)

1881

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gustav Andreasen(mann)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Skipper J. Ottersen 3.000 5.1700  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 er det Ole Olsen som er registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Harald Larsen(mann)

1875

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Berte Wahl(kvinne)

1812

Fr.hald

hm e Af Sønnen Hans

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Hans Emil Wahl(mann)

1854

Fr.hald

s til Berte Wahl ug Styrmand

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Jonas Magnussen(mann)

1860

Eids Soken Sverige

Logerende ug Arbeider ved Høvl.

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Anders Magnussen(mann)

1859

Eids Soken Sverige

Logerende ug Arbeider ved Høvl.

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Peter Larsen(mann)

1824

Fr.hald

hf g Graastenmurer

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Johanne M. Larsen(kvinne)

1833

Skee Sverige

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Alfred E. Larsen(mann)

1870

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Martin A. Larsen(mann)

1872

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Malene Torgersdatter(kvinne)

1817

Berg

hm e Fattigvæsenet

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Torger Amundsen(mann)

1854

Fr.hald

s ug Dagarbeider

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Elisabet Amundsen(kvinne)

1855

Fr.hald

d ug Sypige

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Anne K. Olsen(kvinne)

1824

Id

hm e Fattigvæsenet

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Hanna Oline Olsen(kvinne)

1858

Fr.hald

d ug Strygepige

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Hans A. Olsen(mann)

1861

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Alma O. Olsen(kvinne)

1865

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Skibsfører J. Ottersen paa denne Gaard Matr. No. 485a (Auct afh. 27 Okt 1875) dateret 3. og thinglæst 16 December 1875

 

* 1874

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 var det atten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Olsen(mann)

1814*

Aremark

g Huseier Tomtarbeider

Fredrikshald: Strandgaden Banken

1865-12-31

Anne Christine Hansen(kvinne)

1823*

Id

Kone g

Fredrikshald: Strandgaden Banken

1865-12-31

Hanna Olsen(kvinne)

1858*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Strandgaden Banken

1865-12-31

Hans August Olsen(mann)

1861*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Strandgaden Banken

1865-12-31

Alma Olsen(kvinne)

1864*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Strandgaden Banken

1865-12-31

Soffie Eriksen(kvinne)

1794*

Frederikshald

Logerende e

Fredrikshald: Strandgaden Banken

1865-12-31

Georginde Syversen(kvinne)

1823*

Frederikshald

Datter e

Fredrikshald: Strandgaden Banken

1865-12-31

Anders Andersen(mann)

1808*

Frederikshald

Logerende ug Sadelmager

Fredrikshald: Strandgaden Banken

1865-12-31

Svend Johannesen(mann)

1835*

Frederikshald

Logerende g Tomtearbeider

Fredrikshald: Strandgaden Banken

1865-12-31

Elen Hansen(kvinne)

1838*

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Strandgaden Banken

1865-12-31

Marie Svendsen(kvinne)

1860*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Strandgaden Banken

1865-12-31

Ellert Svendsen(mann)

1865*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Strandgaden Banken

1865-12-31

 

* 1846

Utdrag fra panteregister:

Do. (skjøde) fra Ole Olsen til Erik Jørgensen paa en Andel af Matr N 485, hvilken er given Matr 485b, medens Sælgerens Igjenhavende har Matr 485a, thinglæst 9. Februar 1846.

 

* 1843

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skiftekommissionen i Stadskapitain D.K.Mamens Opbudsbo til Arbeidsmand Ole Olsen paa Gaard Matr 485 med Tomt. Thinglæst 16. Januar 1843

 

* 1842

Efter Reqvisition af Skiftecommissionen i Stadscapitain Mamens Opbudsbo afholdes paa Stadens Raadhuus Tirsdagen den 29de November førstkommende, Klokken 3 om Eftermiddagen, offentlig Auction over følgende af Boets faste Eiendomme her i Staden sc.:

  1. Huset Nr. 485 i Strandgaden.

  2. Huset Nr. 525 i Lilliegaden

  3. Huset Nr. 478 i Strandgaden

  4. Søboden Nr. 802 paa Saugbanken.

  5. Haugen Nr. 442 i Storgaden.

  6. Den ved Ousbækken beliggende saakaldte Busterud-Løkke med paastaaende Ladebygning.

Frederikshalds byfogedcontoir, den 3die November 1842.

Rieck.

 

 

* 1937

L-No. 19. Advocat Petersen Actor mod Stadscapitain Mamen.

Stadscapitain Mamen bør, under en daglig Mulct af 1 Spd. til Frederikshalds Byes Fattigcasse for hver Dag han 4 Uger efter denne Doms Forkyndelse sidder samme overhørig, at anskaffe de lovbefalede Brandredskaber til sit Huus Matr. No. 485 paa Frederikshald, samt derhos for hidtil at have undladt at anskaffe samme, at erlægge en Mulct af 96 Skill. til Frederikshalds Brandværk. I Salarium til Actor for Høiesteret, Advocat Petersen, beltaler Stadscapitain Mamen 10 Spd..

 

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har ti personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Nielsen(mann)

1767*

Huusbonde Enkemand 1te gang Arbeidsmand

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Anne Frideriksdatter(kvinne)

1737*

Hans moder Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Inger Margrethe Nielsdatter(kvinne)

1773*

Hans søster Ugift Haandarbejde

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Andreas Nielsen(mann)

1777*

Hans broder Ugift Matros

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Johannes Halvorsen(mann)

1776*

Inqvarteret I første ægteskab Tambour ved syndenf. reg.

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Elen Johnsdatter(kvinne)

1773*

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Anders Johansen(mann)

1799*

Deres søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Berthe Johansdatter(kvinne)

1795*

Deres datter

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Karen Eriksdatter(kvinne)

1749*

Logerende Enke 2dn gang Haandarbejde

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Johan Henriksen(mann)

1773*

Inqvarteret Ugift Musqvetere ved syndenf. reg.

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

 

 

Sist oppdatert 08.12.2023 20:57