Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nedre Bankegate 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 445

Løpenummer i 1901 matrikkel: 367

Matrikkelnummer: 450b

Gårds og bruksnummer: 62/237

Foto: SW 16. mars 2003
 
  Foto: SW 24.januar 2022
 
  Reklame for tøffelfabrikken på veggen på Nedre Bankegate 5.

 

* 1999

 

* 1992

 

* 1988

 

* 1982

 

* 1973

 

* 1972

 

* 1970

 

* 1956

 

* 1954

Utdrag fra panteregister:

Skifteskjøte dat. 31/5-1954 fra enkefru Fredrikke Limdtrøms dødsbo v/ skifteretten til arving Thorleif Henning Lindstrøm f. på d.e. og matr.nr. 450a i Halden for kr. 28.500,- hvorav kjøperen arver 1/4 part. Dbf. 31/5-1954 Grbf. 2/6-1954.

 

* 1953

 

* 1950

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Nedre Bankegate 5:

 

* 1932

 

* 1925

 

* 1921

 

* 1920

I folketellinga i 1920 finner vi kun en boenhet i Nedre Bankegate 5.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Gunhild Emelie Andersen

01

1855-12-27

Fredrikshald

-

hp

e

husmor, p.f. av datter, enke efter skibstømmermand

002 Erna Josefa Eloffine Andersen

01

1893-07-28

Fredrikshald

-

d

ug

Butikdame

 

 

* 1913

Utdrag fra panteregister:

Skifte efter tøffelmaker Karl Florentin Lindstrøm hvorved d.e. og m.no 450a er utlagt hustruen Fredrikke Lindstrøm mot at hun tilsvare sine børn 1) Karla Josefine 2) Gerhard Johannes og 3) Thorleif Henning som som panterets utlæg e.hver kr 229,30 ell.tils. kr. 687,90. Pantretsutlæggene har like prioritet. dat 12/2 13 tinglyst 14 februar 1913.

 

* 1912

 

* 1911

Utdrag fra Pantebok nr. 11, 1911-1915, s. 56

Extratinget 25de August 1911
Ægtepakt

Undertegnede tøffelmaker Karl Florentin Lindstrøm og hustru Fredrikke født Fredriksen bestemmer ved nærværende Ægtepagt at det mellem os tidlie bestaaende formuesfælleskap skal være ophævet saaledes at der for fremtiden skal bestaa fuldtændig særeie. Det nuværende fællesbos eiendele og forpligtelser, opregnet i vedlagte opgave overtages i sin helhet av Karl Lindstrøm som hans særeie. Likeledes bestemmer vi at hvad der i fremtiden maatte tilfalde enhver av os som arv, gave eller paa hvilkensomhelst anden maat skal bli vedkommendes særeie.

Fredrikshald den 12de juli 1911

K. Lindstrøm

Fredrikke Lindstrøm

 

Undertegnede har som spesielt tilkalde vidner overværet oprettelsen av foranstaaende Ægtepagt som begge parter ved fuld sans og samling og efter langsom og tydelig oplæsning har vedkjendt sig og egenhændig underskrevet.

Karl A. Karlsen

Johan Aas

Indkom til byfogedkontoret d. 25/8 1911 kl. 11:45 fm. Fredrikshalds Byfogedsembede den 25/8 11 N. Schweigaard edsv.

Opgave

i henhold til l.af 29de juni 1888 § 6 over eiedele og forpligtelser i tøffelmaker K. Lindstrøms og hustus fællesbo hvilke i henhold til ægtepagt af d.d. overgaar til K. Lindstrøms særeie.

Eiendel

1. Gaarden matr. no. 450a og 450b nordre Fredrikshald taxtverdi Kr 10000,00
2. varebeholdning kr 2121,52
3. Utestaaende fordringer kr 896,76
4. Telefon verktøy og læster 225,00
5. en cykel og en eke kr 125,00
6. Indbo og løsøre kr 1000,00
7. kontanter kr 60,00
Sum kr 10409,65

Forpligtelser

a. pantegjæld paa den faste eiendom kr 7500,00
b. Fredrikshalds Kreditbank kr 950,00
c. Akseptgjæld kr 1845,65
d. Løse Kreditorer kr 114,00
Sum kr. 10409,65

K.Lindstrøm Fredrikhsald den 12te juli 1911

Fredrikke Lindstrøm

Oppgaven er gjennemgaaet af undertegnede som godkjender de satte taxter.

Karl A Karlsen

Johan Aas

   

 

 

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 er det opplyst at det er en tøffelfabrikk, en butikk og en leilighet hvor det bor tre personer på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Jens Fredrik Fredriksen

01

1841-08-03

Fredrikshald

b

hf

g

Portner Halden skofabrik

002 Maren Fredriksen

01

1845-12-24

Trygsta

b

hm

g

Hustru

003 Jenny Fredrikke Marie Fredriksen

01

1885-09-15

Fredrikshald

b

d

ug

Syerske Hofgaards Kaabefabrik

 

 

* 1903

Utdrag fra panteregister:

Testamente, hvorved frøken Elisabeth Boyesen bestemmer at al hendes formue ved hendes død skal tilfalde cand.theol. Ludvig Gunerius Hansen og fru Sofie Packness, dateret 17 august 1892 (testamentet ble thinglyst i 1903)

 

Erklæring fra Ludv. Hansen hvorved han frasiger sig sin arvedel i aføde frk. Elisabeth Boyesens gaarde til fordel for fru Sofie Packnes, dat 10/10 02 tinglyst 29. september 1903

Skjøde fra fru Sophie Packness til tøffelmager Karl Lindstrøm paa d.e. og mno. 450a for kr. 7000,-, dat 22/9 1903 (skjødet indeholder attest for at frk Elisabeth Boyesens død er anmeldt for Skifteretten) (Ifl. maalebrev af 15/9 03 indeholder grunden 450a og 450b 412 m². tinglyst 29. september 1903

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Heltvedt Sivert
27/8 1877
gartner
Olsen Constanse
1874
g.m. kreaturhandler
Olsen Vilhelm
1873
kreaturhandler

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Frk. Elisabeth Boysen 2.500 3.670  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus med sidebygninge med til sammen tre boenheter.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Sidebygning 1.etg ett rom og kjøkken
         
001 Amalie Martins.
1
1863
Tistedalen Sm b hm ug Rengjøring
002 Martha Asona Eriks.
1
1899-07-25
Fredrikshald kjøpstad* b Barn ug Datter
Forhus 1.etg tre rom og kjøkken
         
001 Alexander Niels.
2
1840
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Høvleriarbeider
002 Anna Marie Niels.
2
1846
Østre Aker Ak b hm g Hustru
003 Karl Wilhelm Ludv. Andr. Niels.
2
1886
Sverige b s ug Søn
004 Annie Louise Helene Niels.
2
1881
Sverige b d ug Datter Husgjerning
Forhus 2.etg to rom og kjøkken
         
001 Gunhild Sofie Fritzen
3
1813
Høland Ak b hm e Legat
002 Carla Marie Fredrikke Fritzen
3
1877
Fredrikshald kjøpstad* b Sønnedatter ug Kassererske v/ apothek
003 Hans Adolf Fritzen
3
1879
Fredrikshald kjøpstad* b Sønnesøn ug Høvleriarbeider

 

 

* 1892

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til frk. Elisabeth Boyesen paa denne ejendom for Kr. 4500,00, dateret 22 juli 1892 thinglæst 22 juli 1892.

 

* 1891

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi Jens Larsen som eier av matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Jens Larsen

00

1815

Aremark Prestegeld

-

-

-

Gaardsæger

002 Tobie Svenungsen

00

1848

Sjeberg Prestegeld

-

-

-

-

003 Anna Johansen

00

1863

Sjeberg Prestegeld

-

-

-

-

004 Christian Pedersen

00

1854

Sillerud Sverige

-

-

-

Tomtearbeider

005 Christian Svendsen

00

1843

Ide Prestegeld

-

-

-

-

006 Elen Hansen

00

1877

Sjeberg Prestegeld

-

-

-

-

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Handelsmand Jens Larsen 2.000 2.520  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Jens Larsen som eier av matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Andreas Halvorsen

01

1813

Id

b

hf

g

Skomager

002 Sophia Halvorsen

01

1823

Borge

b

Kone

g

-

003 Peder Kjærvigen

02

1836

Berg

b

hf

g

Tomtearbeider

004 Anne Marie Kjærvigen

02

1838

Berg

f

Peder Kjærvigens Kone

g

-

005 Inga Kjærvigen

02

1870

Frhald

b

d

-

-

006 Carl Kjærvigen

02

1868

Frhald

b

s

-

-

007 Jens Larsen

02

1815

Aremark

b

hf

ug

Huseier

008 Dorthea Bergersen

02

1825

Aremark

b

Søster

e

Husholderske

009 Laurits Halvorsen

02

1825

Frhald

b

Logerende

ug

Skomagersvend

 

* 1873

Sofie Halvorsen er flyttet til Jens Larsens Gaard i nedre Bankgade ved Siden af Handelsmand Heggeland. Paasætning af Igler og Kopper m. v. udføres. Friske Igler haves.

 

 

* 1865

Selv om matrikkel 450 ble delt i 1858 tyder alt på at beboere på både 450a og 450b ble ført inn på samme skjema.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Marie Larsen

01

58

Aremark

-

-

ug

Madmoder

002 Ludvig Hansen

01

18

Frederikshald

-

Hendes Søstersøn

ug

Studiosus

003 Lauritz Ahlsen

01

17

Frederikshald

-

Logerende

ug

Sjømand

004 Schach Haritsløv

02

73

Frederikshald

-

Logerende

ug

-

005 Lorentz Kreutz

02

67

Hedemarken

-

Husfader

e

Blikkenslager

006 Henrich Kreutz

02

16

Frederikshald

-

Hans Søn

ug

-

007 Helene Torkelsen

02

48

Frederikshald

-

-

ug

Husholderske

008 Marthe Marie Andersen

03

34

Frederikshald

-

Husmoder

e

-

009 Oskar Andersen

03

10

Frederikshald

-

Hendes Søn

ug

-

010 Gulette Andersen

03

8

Frederikshald

-

Datter

ug

-

011 Marthe Kristine Andersen

03

4

Frederikshald

-

Datter

ug

-

012 Teodor Nilsen

03

39

Frederikshald

-

Logerende

ug

Bryggearbeider

013 Jens Larsen

04

51

Aremark

-

Husfader

ug

Handelsmand

014 Anne Larsen

04

44

Aremark

-

Hans Søster

ug

-

015 Kristian Hansen

04

16

Frederikshald

-

Søstersøn

ug

Sjømand

016 Peder Anonsen

05

26

Frederikshald

-

Husfader

g

Styrmand

017 Marie Anonsen

05

24

Hurdalen

-

Hans Kone

g

-

018 !! Anonsdatter*

05

1

Frederikshald

-

Deres Datter

ug

-

 

* 1859

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jens Larsen Coldbjørnsvigen til Søsteren Marthe Larsdatter Coldbjørnsvigen paa den Del af Gaard Matr. 450, som støder til øvre Bankegade (Vestergade), hvilken del er given Matr 450a, medens Larsens igjenværende Del har "Matr 450b", indeholdende at den til øvre Bankegade stødende Port samt Portrummet og Gaardsrummet bliver fælles for begge Gaarde, dateret 16 Decbr. 1858 og thinglæst 3 mai 1859.

 

Sist oppdatert 18.02.2024 15:37