Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nedre Bankegate 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 393

Løpenummer i 1901 matrikkel: 376

Matrikkelnummer: 512a

Gårds og bruksnummer: 62/312

Huset som er bygd opp etter brannen, og her huser Frisørhjørnet, er Nedre Bankegate 6a.

Huset på hjørnet, som i dag er Motz konditori, er Nedre Bankegate 6. Begge husene tilhører det som var matrikkel 512a.

Foto: SW 7.november 2004
  Husene på hver side av porten er Nedre Bankegate 6.

* 2008

 

* 2006

 

* 2003

 

* 1997

 

* 1995

 

 

* 1994

 

* 1991

 

 

Natt til søndag 3.mars 1991 brenner det bygget som i dag er Nedre Bankegate 6a. Hele kvartalet var lenge truet, men brannvesenet klarte å begrense brannen til dette bygget.

 

Alt om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

 

 

* 1986

 

* 1971

 

* 1961

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1953

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt dat 30/3-1953 fra Oscar Andersen jr. til Fridtjof Nielsen på pølsemakeri, forretningslokale, 2 bakværelser og felles bruksrett til skjul og W.C på d.e. mot leie kr. 200,- pr mnd. Framleierett for leier. Forøvrig gjelder Husleielovens regler. Tinglyst 13/4-1953

Leiekontrakt, dat 11/11-1953 fra Oskar Andersen til Rolf Groth f. 10/1.1918 på butikk, pølsemakeri og tilhørende ytre rom i d.e. mot leie kr. 175,- pr mnd. Leietiden er inntil 1/1-1964 og fortsetter 1 år ad gangen hvis ikke oppsagt med 6 mndrs varsel før utløp. Best. om regulering av leien og rett til framleie for leier. Tinglyst 13/11-1953

 

* 1952

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 1/9-1952 fra Hulda Marie Andersens dødsbo v/testamentfullbyrder o.r.sakf. Syver Arnesen til arving Oskar Helmer Andersen f. 22/3-1902 på d.e. og mtr.nr. 535 for kr. 180,000,-

 

* 1945

Manntallet i Halden i 1945 har disse myndige personene i Nedre Bankegate 6:

 

* 1933

 

* 1932

 

* 1928

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbrev til fru Hulda Andersen på sluttet skifte efter hendes avdøde mann fiskehandler Oskar Andersen og hennes fellsbo på d.e. for takstsum kr. 80000 og matr.nr. 535 for kr. 25000,- Dat. 7 mai 1928 Tinglyst 11 mai 1928

 

* 1927

 

 

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Hulda Marie
1875
handlende Nedre Bankegate 6
Andersen Oskar jr.
1902
fiskehandler Nedre Bankegate 6
Andersen Elsa Harriet
21/1 1904
expeditrice Nedre Bankegate 6
Hansen Olga 
1882
friserdame Nedre Bankegate 6
Luft Sofie Kristine
1851
friserdame Nedre Bankegate 6
Nilsen Olava
1864
fiskehandler Nedre Bankegate 6
Nilsen Frank 
1901
kjøregutt Nedre Bankegate 6

 

 

 

* 1926

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 tyder mye på at eiendommen ble regisrert som Violgata 6.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Oscar Marinius Andersen
1
1865-05-30
Isebakke, Berg, Østfold - hp g Fiskehandler
002 Hulda Marie Andersen
1
1875-06-30
Fr-hald - hu g Husmor og lit tilhjelp i foretningen
003 Oscar Helmer Andersen
1
1902-03-22
Fr-hald - s ug Fiskehandler
004 Elsa Hariet Andersen
1
1904-01-21
Fr-hald - d ug Lit behjelpelig i Foretningen
005 Karl Storm Andersen
1
1905-11-21
Fr-hald - s ug Middelskoleelev
006 Fritjov Hugo Andersen
1
1908-05-04
Fr-hald - s ug -
007 Kjell Ragnar Andersen
1
1912-12-07
Fr-hald - !! !! -
008 Borghild Andersen
1
1900-09-11
Sverige - tj ug Thjenestepige
 
         
001 Sofie Kristine Lufth
2
1856-03-12
Fredrikshald - hp ug Frisiurforretning
002 Olga Josefine Hansen
2
1878-05-07
Fredrikshald - søsterdatter ug husarbeide hos min tante
 
         
001 Thorvald Andersen
3
1885-05-01
Fr.hald - hp ug Fuldmegtig for Kjøthandel
 
         
001 Aksel Theodor Skjølberg
4
1885-10-15
Sverige - hp e Fiskehanler
002 Karl Theodor Skjølberg
4
1907-11-02
Sverige - s ug -
003 Edith Helene Skjølberg
4
1910-04-25
Idd Østf - d ug -

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våninghus og to sidebygninger. Det er seks leiligheter på matrikkelen, hvor av en er en kvistleilighet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg våningshus 300 kr. pr. år          

Carl Herman Kylander(mann)

1868-02-20

Sverige

hf g Fotograf

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Rosa Kylander(kvinne)

1869-08-09

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Rosa Kylander(kvinne)

1908-08-01

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Berthe Mollerud(kvinne)

1892-01-11

Roverud i Solør

tj ug Fotograf

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

1.etg sidebygning 15 kr. pr. mnd.          

Lina Andreasen(kvinne)

1854-01-27

Berg Sml

hm ug Driver Kafe

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Ragnar Andreasen(mann)

1899-06-03

Berg Sml

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

2.etg sidebygning 35 kr. pr. mnd (selveier)          

Oskar M. Andersen(mann)

1865-05-31

Bergs Herred

hf g Fiskehandler

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Hulda Marie Andersen(kvinne)

1875-06-30

Fredrikshald

hm g Husmor

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Lagerta Andersen(kvinne)

1896-08-31

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Oskar Helmer Andersen(mann)

1902-03-22

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Elsa Hariet Andersen(kvinne)

1904-01-21

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Karl Strorm!! Andersen(mann)

1905-11-21

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Fritjof Hugo Andersen(mann)

1909-05-04

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Hulda Johanesen(kvinne)

1893-07-17

Hogdal Sverige

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

2.etg sidebygning 19 kr. pr. mnd          

Anna Palm(kvinne)

1847-09-11

Fredrikshald

hm ug fhv lærerinde v. kommunal pikeskole

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

2.etg sidebygning 20 kr pr. mnd.          

Sofie Lufth(kvinne)

1856-03-12

Fredrikshald

hm ug Friseurdame

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Olga Hansen(kvinne)

1878-05-07

Fredrikshald

niese ug Husgjerningen

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Forhus kvistleilighet 12 kr. pr. mnd.          

Emil Jensen(mann)

1875-08-24

Hvaløerne

hf g Sømand (Styrmand)

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Borghild Jensen(kvinne)

1881-02-27

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

 

* 1903

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Petra, Lena og Anna Palm til søsteren Guletta Palm paa deres del af d.e. for kr. 16.000,00 og fra Guletta Palm igjen til fikskehandler Oskar Andersen paa d.e. for kr. 30.000,00, dat 9/1-03 med paategnet attest fra skifteforvalteren om at Petra, Lena, Anna og Guletta Palm er de eneste og myndige arvinger efter frk. Marie Voigt og som saadanne har erhvervet d.e. dat 27/1-03

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi kun en person på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Palm Gulette
1852
frøken

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredriskhald Violgaden / Fisketorvet / Strandgaden Frøken G. Palm 39.000 23.940  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det registrert et "almindeligt Vaaningshus, 1 sidebygning og 4 basarboder for kjødhandel". Det er da kun tre leiligheter, hvor det bor fem personer, på eiendommen. På tellingsdagen befant også dameskredder Olga Nilsen seg på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Våningshus 1.etg          

Guletta Palm(kvinne)

1850

Fredrikshald kjøpstad

hm ug Næring af formue

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Sidebygning 1.etg          

Oscar Marinius Anders.(mann)

1865

Berg, Sm†lenene Sm

hf g Fiskehandler

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Hulda Anders.(kvinne)

1875

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Martha Eliass.(kvinne)

1884

Fredrikshald kjøpstad

tj ug Tjenestepige husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Sidebygning kvistleilighet          

Julie Larss.(kvinne)

1868

Berg, Sm†lenene Sm

hm ug Dameskrædder

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Olga Nils.(kvinne)

1877

Skjeberg Sm

b ug Dameskrædder

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt fra Frøken G.Palm til Handelsmand A.A.Eker paa Butik, Kontor, Lagerrum og 2 Kvistværelser, Kjøkken m.m. paa 10 Aar fra April 1894 for 100 Kr pr Aar de 5 første Aar og 1200 Kr pr. Aar de øvrige 5 Aar, dat. Juni d. Aar. Thinglæst 31 Aug. 1894

 

* 1886

 

* 1885

 

Ved folketellinga i 1885 er det Frøken Voigt som er oppgitt som eier. Det bor nå sytten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marie Voigth(kvinne)

1812-12-02

Frederikshald

Frøken Uden

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristiane Kristensen(kvinne)

1820-09-18

??

??

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Martha Stina Peerson(kvinne)

1859-08-08

Høgsætersognen Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lulius Erichsen(mann)

1842-09-28

Frederikshald

Skibsfører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Clemence Erichsen(kvinne)

1843-12-18

Frederikshald

Fru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Cristen W. Elster(mann)

1814

Frederikshald

Forhen Skibsfører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karen Elster(mann)

1819

Frederikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johannes Larsen(mann)

1837-01-03

Sverige

Bagermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Regine Larsen(kvinne)

1842

Rygge sogn Norge

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hulda Larsen(kvinne)

1870

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Valborg Larsen(kvinne)

1874

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thora Larsen(kvinne)

1877

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ingeborg Larsen(kvinne)

1880

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Amalie Lufth(kvinne)

1822

Håland

Ligsvøbarbeide

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Lufth(kvinne)

1856

Fredrikshald

Linsøm

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gerhard Nielsen(mann)

1873

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Frederik Nielsen(mann)

1873

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1884

 

* 1881

 

* 1879

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Frøken Marie Voigt 12.000 20.400  

 

* 1877

Utdrag fra panteregister:

Expropoationsforretning sluttet 11 Juni 1877 i henhold til Overnskomst af 9. samme Maaned, hvorefter at matr. 512 afstaar til Fredrikshald Kommune den mod elven liggende Del, der ligger indenfor de linier , der paa det thinglæste kart er mærket a, b, c, d, e, f, g, h. Indeholdende blant Andet at Frøken  Voigt indtil Kommunen fordrer det ryddigjort  har Ret til at benytte det Stykket af det  expropierede Areal der ligger indenfor linien d – b. Det af Kommunen exprobierede Stykke er givet Mnr. 512b (se fol 558)

Kartet hentet fra  Pantebok nr. 8, 1867-1886, s. 378

 

Hjemmelsbrev udstedt af Fredrikke Palm og Anne Marie Voigt som eneste gjenlevende Arvinger efter Christian Voigt og Hustru Anna Dorthea Voigt og efter deres afdøde Broder D. Voigt til Frøken Anne Marie Voigt paa Matr. 512 med Tomt og Hauge. Dat. 15 November 1877 Thinglæst 4 December 1877

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Frøken Voigth som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

!! Fogth*(kvinne)

1875

Frederikshald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Mathea Synnestvedt(kvinne)

1875

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Anna Marie Voigth(kvinne)

1812

Frederikshald

hm ug Gaardeier & Skibsreder

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Marie Fredriksen(kvinne)

1857

Stokke Prestegjeld

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Johan Emil Fogth(mann)

1840

Frederikshald

hf og Laura Fogts Mand g Skibsreder og Skibsfører

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Laura Fogth(kvinne)

1843

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Walborg Fogth(kvinne)

1868

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Harald Fogth(mann)

1869

Frederikshald

s ug

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Wilhelm Fogth(mann)

1873

Frederikshald

s ug

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Dorthea Olsen(kvinne)

1858

Ide Prestegjeld

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Gerhard Marius Synnestvedt(mann)

1844

Vandelvens Prestegjeld

hf g Kontorist ved Saugbrugsforeningen

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Anna Synnestvedt(kvinne)

1847

Gryttens Prestegjeld

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Karen Synnestvedt(kvinne)

1873

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Othilie Andersen(kvinne)

1854

Skje Socken Sverig

tj ug

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Sophie Johannesen(kvinne)

1860

Frederikshald

tj ug

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Amalie Luft(kvinne)

1823

Høland Prestegjeld

Kone g Sømmerske

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Christian Knudsen(mann)

1803

Land Prestegjeld

Enkemand Kludopkjøber

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

 

 

* 1873

Rødløg! Rødløg!

I Løbet af 14 Dage udsælges et Parti Rødløg til billigste Pris ved

Skipper E. Fogth,
Frøken M. Fogths Gaard paa Banken.

 

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 var matrikkel 512 ikke delt. På skjemaet finner vi D Voigt sin underskrift for en matrikkel hvor det da bor syv personer. Vi kan også lese at Voigt hadde tre griser på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

!! Voigt*(kvinne)

1778*

Frederikshald

Christian Voigts Enke e Jordbrug

Fredrikshald: Nedre Bankegade

1865-12-31

David Voigt(mann)

1814*

Frederikshald

Søn ug Skibsreder dn

Fredrikshald: Nedre Bankegade

1865-12-31

Anne Marie Voigt(kvinne)

1813*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Nedre Bankegade

1865-12-31

Christiane Christensen(kvinne)

1821*

Dannemark

Jomfru ug

Fredrikshald: Nedre Bankegade

1865-12-31

Eliese Møller(kvinne)

1825*

Frederikshald

Jomfru ug

Fredrikshald: Nedre Bankegade

1865-12-31

Dorthea Danielsdatter(kvinne)

1849*

Bergs Prgj.

ug Tjeneste Pige

Fredrikshald: Nedre Bankegade

1865-12-31

Marie Magdalene Nielsdatter(kvinne)

1847*

Thistedalen

ug Tjeneste Pige

Fredrikshald: Nedre Bankegade

1865-12-31

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Kommissionsforlig af 21. Marts 1855 angaaende de Foranstaltninger Høker C. Voigt har at træffe for at forhindre at Gjødselvann eller Gjødsel i Fremtiden flyder ind i Kontorist Jacobsens (Matr. 511a) Kjælder.

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jørgen Kjegstad til Høker Chr. Voigt paa Gaard Matr. 512 Thinglæst 18.Juni 1827

 

* 1809

For Familie og Venner maae jeg sørgeligst tilkjendegive, at det har behaget Forsynet den 5te d. M., om Aftenen Kl. 6 ½ slet, at bortkalde min gode Fader Lodsoldermand Aslac Kjegstad i sit 76 Aar ; overbeviist om den retskafne Oldings Handlinger er min eneste Trøst. Skriftlig Condolance frabedes

Frederikshald den 8 de Juni 1809

Jørgen Kjegstad.

 

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har tre personer på matrikkel 512 i Strand Gaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Mette Larsen(kvinne)

1740

Hans kone Gift 1. gang

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Aslak Kiegstad(mann)

1734

Huusbonde Gift 2. gang Lods oldermand

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Pernille Hansdatter(kvinne)

1759

Tienestepige Gift 1te gang

Friderichshald: Strand Gaden

1801

 

 

 

 

Sist oppdatert 23.01.2024 12:43